NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

 

DAGBOEK
VANDAG 
08:00    Koffie en tee in die foyer
09:00    Oggenddiens
09:00    Kinderkerke
10:00    Koffie en tee in die foyer
18:00    Reguitstr 13+
18:00    Belysel
18:00    Foyerdiens
 
DINSDAG
18:30    Caritas Omgeegroep
 
WOENSDAG
08:00    Personeelvergadering
18:30    Josefiete Omgeegroep
19:00    Agape Omgeegroep
 
VRYDAG
07:00    Manne-sel
 
SONDAG 23 Februarie
08:00    Koffie en tee in die foyer
09:00    Oggenddiens
09:00    Kinderkerke
10:00    Koffie en tee in die foyer
18:00    Reguitstr 13+
18:00    Belysel
18:00       Foyerdiens
 
MUSIEK/AANBIDDING- & TEGNIESE SPAN
Ons benodig vrywilligers wat hier kan help. Skakel vir Elsabe (0829286626)
 
GEBEDSLYS
Hospitale
·     Carina Boshoff
·     Annatjie Noeth
·     Annatjie Groenewald
·     Willie Kleinhans
 
TEA-TIME PROJEK.
Hierdie mooi projek is sowat ‘n jaar weer aan die gang. Dit werk hand aan hand met die Diens­sentrum en vind twee-weekliks plaas by Potchef­stroom se Hospitaal en behels die voorbereiding, skinking en uitdeel van sowat 150 koppies tee en koffie aan mense wat wag vir mediese hulp. Op hierdie manier dien ons die gemeenskap – ons skuur skouers met mense van alle kulture en denominasies. Met dié liefdesdiens oefen ons om Jesus se hande en voete te wees en saai saad van liefde, hoop en lig. Laas jaar was dit trots beman deur 3 manne – baie dankie vir ‘n mooi gesindheid! Sedert die begin van die jaar het die aantal vrywilligers gegroei na ‘n span van 5. Daar is altyd ruimte vir nog helpers. Amor Vorster, Annemarie Swanepoel, Meisie Geldenhuys, Jakkie Botes & Koos Swanepoel – ons waardeer julle! Dankie.
 
CARITAS OMGEEGROEP – AKSIE/PROJEK
Help ons om soveel moontlik foto’s op die bord te kry. Indien u foto nog nie daar is nie, kontak asb vir Elsabe 0829286626/Lynette 0845817003              
- Caritas Omgeegroep


VERANDERINGE OP KALENDER:
·     Kuier saam met die leiers: 1 Februarie gekanselleer
·     Nuwe lidmate tee skuif vanaf 13 Februarie na 5 Maart
·     Kerkraadsvergadering skuif vanaf 25 Februarie na 3 Maart
 
NUWE LIDMATE
Ons nooi elke nuwe lidmaat asook hulle gesinne hartlik uit na ‘n klein geselligheid op 5 Maart 2020 om 18h00 in die foyer. Hou asb die datum oop.
 
PROE-AAND
Ons nooi u uit om saam met ons te kom kuier Vrydagaand, 6 Maart, 18:00. Kaartjies kos (soos die afgelope paar jare) slegs R45. Vriende (broers en susters) – wil u dit nie asb weer oorweeg om een van u uithalergeregte, vleis, groente, pasta ens. te maak en aan ons te skenk nie? As u vir ons gaan bederf wil ons vriendelik vra dat u asb 4 foelie bakke (20X15X4cm) van u gereg sal maak. Ons beplan om 4 bedieningspunte te hê. Beloftelyste is reeds agter in die Foyer beskikbaar, skryf asb u naam en gereg daarop of skakel met Johanna Handford– 0828061809. Kaartjies is beskikbaar by die Kerkkantoor net na die oggenddiens. U is welkom om dit ook deur die week by die kerkkantoor te koop. Om teleurstelling te voorkom, koop nou al u kaartjie. Ons kan slegs 150 kaartjies verkoop en is die kaartjies elke jaar sommer gou uitverkoop.   
- Johanna Handford
 
PROJEKTE VIR DIE JAAR
·     R2-projek (Neem ‘n pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
·     Koperkruik-projek (Gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan)
·     Geloofsoffer (Dié koevertjie kan nog steeds tot einde Februarie ingegooi word)
·     Proe-aand – 6 Maart

MAALVLEIS EN WORS
Die pryse van die maalvleis en wors is R65 per kg. Die wors en maalvleis is vanoggend net na die diens beskikbaar in die kombuis.  Lidmate wat bestellings geplaas het, kan ook die vleis gaan afhaal.
“Sou jy besluit om onverbiddelik vir jou­self te lewe en niemand te help indien dit nie vir jou persoonlike gewin is nie, sal jy spoedig uitvind dat jy tussen soortgelyke mense leef”
 
BRANDSTOFPROJEK – EMSLIES
Emslies (motorhawe op die hoek van Beyers Naude en Smitstr) is bereid om 5c per liter brandstof aan die gemeente af te staan. Daar is egter nie ‘n boek waarop u gaan skryf nie, u moet net vra vir NG Suid se kaartjie wat hulle dan deur die masjien sal swaai. Die kerk bou dan so “punte” op. Die kaartjie is reeds geskep en is dus reeds beskikbaar.
 
GHOLFDAG
Christie Pieterse (0622020766) beplan ‘n gholfdag vir ons gemeente. Almal wat belangstel om te help en almal wat graag wil deel neem, kontak hom. Ons nooi jou hartlik uit om betrokke te raak.
 
MANNESTAPTOER
Ons manne gaan stap! Ons vertrek op 13 Maart na die Holhoek staproete naby die Malutiberge waar ons gaan kuier, stap, braai, gesels oor man-wees en sommer net as manne saamkuier. Ons reis en kuier Vrydag, stap Saterdag 15 km en kuier, kerk en reis weer Sondag. Daar is ongeluk­kig net plek vir 30 mans op die staproete. Die koste vir die staptoer is R800 (reis, verblyf & etes ingesluit, braaivleis uitgesluit). Be­spreek asb by die kerkkantoor en betaal so gou moontlik jou deposito van R300 om jou plek te verseker. Moenie Suid se eerste mannestap misloop nie!             –ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Martie Grobbelaar (81 jr), JP Beukes, Kobus van Zyl, Chris Viljoen
17 Februarie: Tommie Botha, Elmari Lemmer
18 Februarie: Tersia Calitz, Mari-Lize Ackerman, Shannon Hefer, Kobus v Schalkwyk
19 Februarie: Geen verjaarsdae
20 Februarie: Adelle Jv Rensburg
21 Februarie: Dorette Burgers, Lizeth Louw, Suné Niemand
22 Februarie: Jos Bosman, Annie Robertson, Lucas vd Heever
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars­daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is.  - Elize
 
ENKELLOPENDE- & GESKEIDE PERSONE.
Johline Steenkamp wil graag haar betrokkenheid en gawes uitleef deur ‘n selgroep vir bogenoemde groep mense te begin. Hierdie is ‘n droom wat 2 jaar lank reeds in haar hart groei. Ontmoet haar vandag in die Foyer of skakel haar by 0823294208.
 
NUWE KUIERGROEP
Is jy tussen die ouderdom 20-35 jaar? Ons wil jou baie graag ontmoet , leer ken en planne maak vir die toekoms van ‘n omgee groep. Kontak Hendrik (0824393044).
 
WIEROOK
Soms is dit nodig dat jy stil word van al die goeters wat die ware “JY” toepak. Nié die soort stilte wat verkry word deur geen woord te praat nie, of om te “retreat” na ‘n plek in die berge of veld nie. Maar die stilte wat jy juis moet vind te midde van elke besige dag en moeilike omstandigheid. ‘n Stilte in die teenwoordigheid van andere om te sien en beleef wie jy dan is. ‘n Stilte wat kan oorvertel aan jou hart die storie van jou optrede in onmoontlike situasies. Dit is die soort stilte wanneer jy met jouself gekonfronteer word – die stilte wanneer jy die stem van die Heilige Gees duidelik hoor.

BYBELHOEKIE
JOB 10 LAAT MY TOG MET RUS
"My hele lewe walg my, daarom wil ek aan my klag vrye teuels gee en in my bitterheid praat. Ek wil vir God sê: Moet my tog nie skuldig verklaar nie, maak aan my bekend waarom voer U hierdie stryd teen my. Vind U dit goed om my te laat swaar kry, om wat U gemaak het, met veragting te behandel, maar die planne van die goddeloses met sukses te bekroon? Kyk U met die oë van 'n mens? Sien U dinge soos 'n mens hulle sien? Gaan u dae verby soos die van 'n mens, u jare soos sy jare, dat U rekenskap eis vir my oortredinge, dat U verant­woording vra vir my sonde?" Job was nie die enigste mens wat verbitter was nie. Asaf skryf in Ps 73 dat hy byna koers verloor het , want hy het die hooghartige goddeloses met afguns bejeën toe hy hulle voorspoed sien. Hoe lyk God se jare? Petrus skryf in 2 Pet 3:8 Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: vir die Here is een dag soos 'n duisend jaar en duisend jaar soos een dag. Glo ons nog dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is? Rom 8:28 - Oom Ben
 
METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag; Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koevert – In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft):
Bankbesonderhede:
      NG Kerk Potch-Suid
      Absa
      Tjekrekening, Nr 680580049
      Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
"...."...."...."...."...."...."...."...."..
Ek wil graag my bydrae/
debietorder verhoog, kontak my asseblief.
Naam:
................................
Selno:
.................................
 

------------------------------ skeur af ---------------------------------

VRAELYS
Ons wil graag mbt ons eredienste verbeter in 2020 en versoek graag julle gedagtes/voorstelle/kommentaar rondom die volgende sake:
SANG EN MUSIEK:
PREDIKING:
FOYERDIENSTE:
ENIGE ANDER KOMMENTAAR/VOORSTELLE:
templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com