NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

Roelie se Vars Nuus: Klik hier vir Roelie van der Spuy se nuutste nuusbrief...

 

DAGBOEK
VANDAG 3 DESEMBER
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens en Doop
10:00 Koffie en tee in die foyer

SONDAG 10 DESEMBER
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

EREDIENSTE IN DIE FEESTYD
3 Des – Oggenddiens (09:00)
10 Des - Oggenddiens (09:00)
16 Des – Versoeningsdag – erediens by NG Miederpark om 08:30
17 Des - Oggenddiens (09:00)
24 Des – Oggenddiens & doop (09:00)
25 Des – Kersdiens (09:00)
31 Des - Oggenddiens (09:00)
31 Des – Middernagdiens (23:15)
7 Jan - Oggenddiens (09:00)
14 Jan - Oggenddiens (09:00)
Ek is aan diens die hele Desember en verant-woordelik vir die eredienste. Skakel my gerus vir enige krississe of bystand. My gebed is egter dat dit ʼn tyd van rus en vrede vir ons almal sal wees sonder groot krississe of teenspoed.
–ds Coenie

GROOT GEDAGTE
As much as you want to plan your life, it has a way of surprising you with unexpected things that will make you happier than you originally planned. That’s what you call GODS WILL!

KALENDER2018
Ons kalenders vir 2018 gaan binnekort na die drukkers. ʼn Proefkopie is reeds in PDF-formaat beskikbaar op ons webblad onder “kalender” sodat jy jou beplanning vir 2018 kan doen. Dankie aan almal wat meewerk aan die kalender: Elize, oom Charl, tannie Mettie, Lisa en elkeen wat help met die proefleeswerk.
–ds Coenie

Hospitale
• Jorina le Roux
• Mornette Schoenfeld
• Tannie Massie Gouws

WAT DOEN GESONDE LEIERS ELKE DAG?
Dit gaan nie oor wat jy in ‘n dag kan doen nie, maar wat jy elke dag doen.
1. Lees die Bybel
As jy lang tye in jou kar spandeer, gebruik die oudio-Bybel.
2. Gebed.
Praat met die Here. Gebruik ‘n gebedsjoernaal.
3. Oefen.
Elke dag. Stap is goeie oefening.
4. Eet gesond.
Dit is nie altyd maklik nie. Ons is besig en peusel sommer hier en daar. Eet gebalanseerd.
5. Bid met jou huweliksmaat, vertel vir hom/haar jy is lief vir hom/haar en praat met hom/haar.
6. Skryf ‘n bemoedigende nota.
Handgeskrewe notas is belangrik vir mense. Skryf een vir iemand wat swaarkry.
7. Doen jou werk.
Prioritiseer jou take en doen hulle van ‘n kant af.
8. Lees.
Lees ten minste 30 minute elke dag (naas jou Bybel).
9. Gee iets aan iemand elke dag.
Daar is geen beter manier om ‘n kultuur van vrygewigheid te bou in jou organisasie of familie nie as om elke dag iets te gee. Gee geld, iets of ‘n gebed, maar gee elke dag iets.
10. Deel jou getuienis van die evangelie met iemand.
As God jou geroep het om ‘n visser van mense te wees, gaan elke dag visvang. As jy hierdie 1 dinge elke dag doen, sal jou en jou familie se lewe verander. Beplan jou werk en werk jou plan.
- uit ekerk

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag – Vorms in voorportaal beskikbaar
Koevert – In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft)
Bankbesonderhede van gemeente:
NG Kerk Potch-Suid
Absa
Tjekrekening
Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

VERRASSING BOKSIES
Om die tradisie voort te sit van “Boxing Day” wat reeds in die 16de eeu in Engeland en Ierland ontstaan het, wil ons graag ook hierdie jaar op die 26ste Desember vir die minder bevoor¬regtes bederf met ietsie lekkers.
Die idee is dat u op Kersdag, wanneer u die erediens kom bywoon, ‘n pakkie/boksie met ‘n verrassing daarin sal saambring kerk toe. Dit kan kos, lekkers, koekies, klere of toiletware wees, in laasgenoemde geval, dui asb net aan of dit vir ‘n man of vrou is. Op die 26ste wil ons dan hierdie “boksies” gaan uitdeel en elkeen wat so voel kan saamkom wanneer ons mense se harte gaan bly maak met hierdie geskenkies.
Baie dankie! – Lois Sauer

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Lana de Jongh, Zander Kleynhans, Frikkie Labuschagne,
Claudette Muller
4 Desember: Geen verjaarsdae
5 Desember: Charl Jackson (81jr), Tillie Botha (80jr)
6 Desember: Franchésca Hefer, Ampie Schutte,
Sonja v Zyl
7 Desember: Nellie vd Merwe (89jr)
8 Desember: Wikus Pretorius, Sharon Prinsloo, Johanette Vosloo
9 Desember: Ryan de Jongh, Meisie Geldenhuys, Valerie Visser
10 Desember: Geen verjaarsdae
11 Desember: Rhyner de Jongh, Renier v Eck
12 Desember: Christine Thomas, Ryk Cloete
13 Desember: Mercia Spamer
14 Desember: Koos Jonker, Claude Marais
15 Desember: Lukas Geldenhuys, Casandri Klopper, Elizabeth Nel
16 Desember: Willem Lemmer, Marietjie Ras
17 Desember: Mettie vd Heever (83jr), Renaldo Schoenfeld
18 Desember: Kobie Fourie, Rina Meintjes, Cobus Müller, Espy Steyn
19 Desember: Len Cloete, Chantel Fouché, Walter Green, Tarien Jacobs, Monique Nel
20 Desember: Geen verjaarsdae
21 Desember: Pieter Otto (80jr), Arlu de Jongh, Anita Saayman
22 Desember: Geen verjaarsdae
23 Desember: Kobie Heymans, Pierre Joubert, Phillip Marais, William Oats, Leotiné Tiedt, Joey v Schalkwyk
24 Desember: Rentia Aucamp, Sarie Koekemoer
25 Desember: Geen verjaarsdae
26 Desember: Geen verjaarsdae
27 Desember: Belinda Conradie, Tiaan Groene-wald, Micyla Smit
28 Desember: Elsa Bruhns
29 Desember: Stephanie Labuschagne, Joleen vd Merwe, Elsabé v Dijk
30 Desember: Belinda Blom, Zandré Broodryk, Marise Doman, Gerrit Thomas
31 Desember: Lucas Jv Vuuren, Frik Jonk, Jacques Jonker
1 Januarie: Geen verjaarsdae
2 Januarie: Geen verjaarsdae
3 Januarie: André Jv Rensburg, Chris v Tonder, Jandré Venter
4 Januarie: Sarie v Zyl (81jr)
5 Januarie: Elfrieda Klopper, Werner Stoppel
6 Januarie: Herman Pretorius, Chrislie Thomas
7 Januarie: Elanze Mans, Simoné Myburgh, Heleen Swart
8 Januarie: Hester de Beer, Francois Nell
9 Januarie: Martin Pienaar (82jr)
10 Januarie: Cobus Saayman
11 Januarie: RW Aslett
12 Januarie: Herman Mostert, Linda Nell
13 Januarie: Ina Maree, Marthie Nel
14 Januarie: Bianca Botha, Attie Fourie, Thys Franken, Pieter le Roux, Vicky Venter
15 Januarie: Rina Pienaar (81jr), Veronica v Tonder
16 Januarie: Coenie Nel (85jr), Derick Burgers, Johan v Aswegen
17 Januarie: Jimmy Duncan (81jr), Marie Marx, Hannes Meintjes
18 Januarie: Amelia Erasmus, Dieter Stoppel, Rina Vermeulen
19 Januarie: Johline Steenkamp
20 Januarie: Tina Sauerman

CARITAS OMGEEGROEP – AKSIE/PROJEK
As missionêre Gemeente wat diensbaar in die samelewing wil wees, het die besef by ons opgekom om allereers ons eie lidmate te leer ken. Ons sien mekaar Sondae en verder is ons eintlik vreemdelinge vir mekaar. Die idee het toe ontstaan om ‘n foto uitstalbord in die foyer aan te bring met die gemeentelede se foto’s daarop gerangskik. Die doel daarmee is wanneer geluk-wense met verjaarsdae of voorbidding gevra word vir mense wat siek is, ons op die fotobord kan gaan kyk hoe die persoon/persone lyk, ons kan gaan kennis maak met hulle en op die manier leer ken ons mekaar beter. Alhoewel dit ons opregte wens is dat elkeen sal deelneem aan hierdie projek, rus daar geen verpligting op enige iemand om ‘n gesinsfoto of foto van jouself op die bord te laat aanbring nie! Daar sal deurlopend gekommunikeer word oor hoe ons projek vorder.

BYBELHOEKIE
2 KRON 26 USSIA WORD MELAATS
Maar toe koning Ussia eenmaal die mag het, het Ussia ingenome geword met homself, en dit was die begin van sy einde. Hy het aanmatigend teen-oor die Here opgetree: hy het in die tempel van die Here ingegaan om wierookoffers op die wierook¬altaar te bring. Die priester Asarja, met tagtig priestersoldate by hom, het agter koning Ussia aan gegaan en hom probeer keer en vir hom gesê: "Dit kom u nie toe om vir die Here wierookoffers te bring nie, Ussia! Om wierookoffers te bring, is die voorreg van die priesters, die nageslag van Aäron. Hulle is daartoe gewy. Gaan liewer uit die heiligdom uit. U matig u dinge aan, en u sal daar¬voor geen waardering kry van God die Here nie." Ussia het al die wierookpan in sy hand gehad om die offer te bring, en hy het briesend geword. Maar terwyl hy teen die priesters uitvaar, breek daar melaatsheid op sy voorkop uit voor die oë van die priesters daar in die huis van die Here, by die wierookaltaar. Toe die hoëpriester Asarja en al die ander priesters na hom kyk, is hy melaats op sy voorkop. Hulle het daar uitgedrywe, en hy was self haastig om weg te kom; die Here het hom met diè ramp getref. Koning Ussia was melaats tot die dag van sy dood. Hy het in 'n plek van afsondering gaan woon, melaats en verban uit die huis van die Here. Sy seun Jotam het die paleis bestuur en oor die mense van die land geregeer. – Oom Ben

templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com