NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

Roelie se Vars Nuus: Klik hier vir Roelie van der Spuy se nuutste nuusbrief...

 
DAGBOEK
VANDAG 16 Junie – Jeugdag/Vadersdag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

VRYDAG
07:00 Manne-sel

SONDAG 23 Junie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

@MANNA-VIR-MENSE
“Sukses is behaal deur die persoon wat baie liefgehad het, dikwels gelag het en ‘n inspirasie vir andere was” -Phillip Brooks

HEMDE
Golfhemde met die nuwe logo op geborduur is beskikbaar @R155 elk. Kontak Elize/Anneleen vir meer inligting.

GEBEDSLYS
Hospitale
• Elsie vd Linde
• Leon Jordaan
• Sampie Nel
• Tannie Barnard (Flentertjie Genade)
• Wilna Hall

‘N GEBED VIR VADERSDAG
Ek dank U vir my vader se liefde so getrou
sy twee arms wat my altyd liefderik vashou
sy steun wanneer dit ookal goed gaan of sleg
met ferme woorde my hou op die regte weg
vir blyke van waardering as ek my bes probeer
ofskoon ek nie ’n wenner is, of goed presteer
dank ek U vir sy hande wat met ywer altyd werk
al is hulle grof, vol eelte, is hulle nog mooi sterk
ek dank U vir sy oë wat elke ding raaksien
al moet ek soms teregwysing, of straf verdien
ek dank U vir sy hart, wat vol liefde klop, so bly
die wonderlikste gawe, hierdie pappa van my
ek bid dat U hom spaar, hy is baie spesiaal
ek is só lief vir hom, Heer, dankie nog ’n maal.
-Joan Lotz

GEBED VIR ONS GEMEENTE
Onse Here, baie dankie dat U ons God is. U heerlikheid en glorie is so groot dat dit ons elke dag meer en meer ver¬stom! Ons is so bevoorreg om ‘n hemelse Vader te hê wat met ‘n ontfermende hart na Sy kinders omsien. Lei ons deur U Gees dat ons gedurig bewus sal wees van hoe goed U is vir ons. Ons wil in opregtheid vanuit dankbare harte aan U alleen die eer bewys. Onse Heer, U ken elke behoefte reeds voordat ons dit noem – ons vra dat U ons sal help in al die areas waar ons dit nodig het – bedie¬ninge, mense, finansies en geleenthede. Ons wil graag die deure gebruik wat deur U beplan is en oopgemaak word. Ons vra dit omdat U genade so onbegryplik is. In Jesus se naam, Amen.

BEDIENINGE
In die Foyer is tans ‘n kennisgewingbord beski-kbaar met die bedieninge gelys in verskillende groepe. Die verskillende groepe word ook aangedui teen agtergronde van vyf verskillende kleure. Meer inligting en simboliek rondom die kleure volg. Ons nooi almal weereens hartlike uit om voor of na dienste saam te kuier in die Foyer … dalk herken jy ‘n geleentheid wat ons as gemeente al beleef het en saam geniet het … dalk herken jy iewers jouself in van die foto’s of videogrepe. BAIE BELANGRIK: Alle leiers van die verskil¬lende kommissies en bedieninge word herinner aan die versoek vir foto’s en video grepe oor die onderskeie bedieninge. Ons wil dit graag speel voor eredienste asook in die foyer na afloop van die diens ter inligting van ons gemeente en besoekers. Kontak vir Anneleen – 0747075043.

BYWONING-SERTIFIKATE
Die Kinderkerkleiers wil graag onder ons ouers se aandag bring dat pragtig sertifikate vir getroue bywoning van die Kinderkerke, die jaar uitgereik gaan word. Help ons om jou kind te motiveer om gereeld Kinderkerk by te woon.

BELANGRIKE DATUMS
Die 26ste Julie & 17de Augustus is 2 datums wat almal asb moet voor beplan – merk dit sommer groot en duidelik op jou almanak! Op 26 Julie word ‘n ete gereël deur die personeelspan. 17 Augustus kom die twee kunstenaars Phillip & Lurrianne Moolman ons vermaak met hulle toneel en sang wat handel oor die normale alledaagse lewe. Meer inligting hieroor ‘n bietjie later. -A.S.

KONTAKPUNT/#CONNECT 2019
Hierdie aksie gaan daaroor om Jesus se hande en voete in ons leefwêreld te wees. Maak ‘n doelbewuste keuse om mense met Jesus se Liefde in en deur jou, aan te raak.
Ons nooi jou uit om met vrymoedigheid te kom vertel oor jou “INREIK” of “UITREIK” aksie. Ons wil so graag deel in jou belewenis, die terugvoer wat jy ontvang het. Kom vertel asb – ons luister graag!!

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag – Vorms in voorportaal beskikbaar
Koevert – In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft)
Bankbesonderhede van gemeente:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening, Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Elsabé Botha (85 jr), Wynand Erasmus, Gert Steyn
17 Junie: Marlene Botha, Jeanette Bronkhorst, Magda Green
18 Junie: Waltie Jv Rensburg (82 jr), Ronnie de Jongh, Elna Fick, Evert Joubert, Flip Minnie, Loureine Muller, Wanda Steyn, Tanya vd Merwe, Dawie v Zyl, Nunez v Zyl
19 Junie: Hannes vd Merwe (81 jr), Antoinette Ferreira, Judy Jordaan, Stanley vd Merwe
20 Junie: Heila Britz, Lizette Bronkhorst, Louw Harold
21 Junie: Betsie Potas (87 jr), Ria Louw
22 Junie: Willie Kleinhans (91 jr), Annette Beukes, Betsie Richardson
23 Junie: Erika de Jongh, Gerhard Roets
24 Junie: Hetta Barnard, Miné Muller, Annelie Naudé
25 Junie: Sakkie de la Rey, Hansie Engelbrecht
26 Junie: Geen verjaarsdae
27 Junie: Connie Deacon, Yvonne Groenewald, Paul Wessels
28 Junie: Cecile Roets, Willie Schoeman, Liezel Vorster, Marina Wolfaardt
29 Junie: Geen verjaarsdae
30 Junie: Gerhard du Plessis, Lazelle Stapelberg
1 Julie: Tom Green, Divan Theron, Vicky Visser
2 Julie: Luan Cilliers, Jaco Nieuwoudt
3 Julie: Christa Prinsloo,
4 Julie: Mariaan de Klerk, Dirkie v Zyl
5 Julie: Carmen Botha, Alicia Davids, Willie van Zyl, Cherise Viviers
6 Julie: Aubrey van Niekerk
7 Julie: Lahniel Blom, Danel Cloete, Deidré du Toit
8 Julie: Attie Botha, Mola Kearney, Corné Schoeman
9 Julie: Elsie Kok (96 jr), Wilmi Brouwer, Ellen Cloete, Thys Davids
10 Julie: Bertus Viljoen
11 Julie: Emmerentia du Plessis
12 Julie: Lieze Fourie, Willem Groenewald
13 Julie: Drienie Kriel, Doreen vd Westhuizen
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. - Elize

BYBELHOEKIE
ESTER 7: HAMMAN WORD OM DIE LEWE GEBRING
Die koning en Hamman het by koningin Ester gekom om saam met haar te eet. Terwyl hulle by hierdie geleentheid besig was om wyn te drink, vra die koning weer vir Ester: "Wat is dit wat jy wil vra? Dit sal aan jou gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal toegestaan word. Koningin vra toe vir die koning: "Laat my en my volk toe om te lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vra dit, want ons, ek en my volk is verkoop om voor die voet uitgeroei te word. Toe vra koning Ahasveros vir koningin Ester: "Wie is dit wat so iets beplan, en waar is hy?" en Ester antwoord: "Die teen¬stander en vyand is hierdie lae mens, hierdie Hamman." Hamman het groot geskrik daar in die teen¬woordigheid van die koning en koningin. Die koning het woedend van die ete af opgestaan en na die tuin van die paleis toe gegaan. Hamman het egter bly staan om by Ester om sy lewe te smeek want hy het gesien dat die koning klaar oor sy ondergang besluit het. Net toe Hamman neerval op die rusbank waarop Ester sit kom die koning terug in die saal. Toe sê die koning: "Wil jy nou nog die koningin hier by die paleis aanrand?" Skaars het die koning dit gesê, of sy dienaars het vir Hamman kom blinddoek. Die koning het toe opdrag gegee dat Hamman aan sy eie galg opgehang moet word. Hulle het Hamman toe opgehang aan die galg wat hy vir Mordegai laat bou het." Daarna het die woede van die koning bedaar. “Wie 'n gat vir 'n ander grawe, val self daarin; die klippe wat hy gooi, sal na hom toe terugkom”. Sp 26:27. En kyk hoe herhaal die geskiedenis homself. Honderde jare later het koning Herodes dieselfde belofte aan dogtertjie gemaak: Daarby het hy dit herhaaldelik met 'n eed vir haar bevestig: “Net wat jy my vra, sal ek vir jou gee, tot selfs die helfte van my koninkryk.” Mark 6:23. Die gevolge van hierdie belofte het Johannes die Doper se lewe gekos. – Oom Ben

CARITAS OMGEEGROEP – AKSIE/PROJEK
Help ons om asseblief soveel as moontlik foto’s op die bord te kry. Indien u foto nog nie daar is nie, kontak asseblief vir Elsabe 0829286626 of Lynette 0845817003 - Caritas Omgeegroep
templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com