NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

 
25 JULIE 2021
DAGBOEK
VANDAG
09:00 Oggenddiens (slegs op Soundcloud en Youtube)(Ds Elzeth)

SONDAG 1 Augustus
09:00 Oggenddiens (slegs op Soundcloud en Youtube)(ds Coenie)
18:00 Belydenisklas (aanlyn)

GEBEDSLYS
Hospitaal
• Christine Thomas
• Stefanie Labuschagne
Bid asb asseblief ook vir:
• Wanda Steyn
• Drienie Kriel
• Yolanda Joubert en familie met die afsterwe van Frik Joubert.
• Ons land vir vrede, eensgesindheid en kalmte.
• Al Suid-Afrika se gesondheidsdiens-werkers op alle platforms.

WELKOM TERUG DS COENIE!!
Welkom terug aan Ds Coenie wat van Maandag, 26 Julie weer amptelik aan diens is.

GEDAGTE
In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie;
ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie;
ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie,
op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. - 2 Kor 4:8-9

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Geen verjaarsdae
26 Julie: Stephan Smit
27 Julie: Elna Scholtz
28 Julie: Johan Klopper (82jr), Mynhardt du Preez,
Ruben Smith
29 Julie: Norah Viljoen
30 Julie: Pieter van Deventer
31 Julie: Henry Harber, Hennie Kriel
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. - Elize

FONDSINSAMELINGS
• R2-projek (Neem ʼn pilhouertjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek (gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan)
• Tweedehandse snuffelwinkel (Indien u enigiets het wat sommer net in die pad is by die huis, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel (0729005005) -Elize

DIE KRAG VAN ‘N DANKBARE HART
“Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.” -Kol 2:6&7
Daar gebeur verskeie buitengewone dinge met ons wanneer ons besluit om altyd dankbaar te wees.
Eerstens: Die krag van ʼn dankbare hart weerhou jou van die vernietigende invloede van bitterheid, dit lig jou na ʼn hoër perspektief en laat jou na dinge kyk uit God se oogpunt. Ja, mense sal jou sleg en onregverdig behandel, maar die Here sal alles ten goede laat meewerk. Wees dankbaar en kyk hoe God werk.
Tweedens: Die krag van ʼn dankbare hart verhoed jou om in hoogmoed te verval want dankbaarheid kweek nederigheid. Spr 8:13 “Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid en ʼn slegte wandel en ʼn huigelagtige mond haat ek.” ʼn Dankbare mens is ʼn nederige mens; en ʼn nederige mens ontvang die genade van God om alle dinge in die gesig te staar en dit te oorkom.
Derdens: Die krag van ʼn dankbare hart kweek gemoedsrus en kalmte van gemoed. Sodra jou lewe geanker en gebou word in die waarheid van die woord van God, is daar bitter min wat jou gees kan ontstel.
Vierdens: Die krag van ʼn dankbare hart verhoog jou besef van jou doelgerigtheid in God se opdrag vir jou. Hy het planne vir jou, planne om jou te seën, om jou voorspoedig te maak, om jou te gebruik as ʼn seën vir ander en op jou lewe op aarde in vreugdevolle en vervul vol te maak. Jer 29:11 “Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaan¬de julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ʼn hoopvolle toekoms te gee.”
Vyfdens: Die krag van ʼn dankbare hart gee jou ʼn hoopvolle versekering vir die toekoms, nie net vir die res van jou lewe op aarde nie maar ook in die nuwe lewe wat wag. Jy sal in staat wees om in Sy teenwoordigheid met danksegging te gaan, omdat jy dit deur jou hele lewe geoefen het. Ps 100:4 “Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.”
Sesdens: Die krag van ʼn dankbare hart deurdring die omstandighede met positiewe lewe en krag. Jou uitkyk vanuit geloof bekragtig díe rondom jou, hulle wat moontlik nie ʼn duidelike blik op die omstandighede rondom hulle het nie. Jou posi¬tiewe ingesteldheid verlig hulle donker oomblikke, soos Paulus en Silas se lofsange in die tronk in Filíppi die gemoed van die ander gevangenis gelig het. Hand 16:25 “En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing; en die gevangenes het na hulle geluister.”
En laastens: Die krag van ʼn dankbare hart vereer God, dit waag om verby dit te kyk wat voor hand liggend is en na die werklike te kyk. Omstandig¬hede mag donker wees, dinge mag sleg wees, jou ekonomiese omstandighede mag moontlik op die rand van ineenstorting wees, alles mag hopeloos lyk, maar God is steeds in beheer. Jesus word in kennis gestel dat Lasarus siek is. Kyk wat sê Jesus in Joh 11:4 “En toe Jesus dit hoor, sê Hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.” Ons lees verder dat Lasarus reeds dood was toe Jesus daar kom en dat Jesus hom opgewek het uit die dood. Jesus het nie na die omstandighede gekyk nie maar na die werklikheid waar Hy Lasarus uit die dood opgewek het. Jou dankbare hart demoraliseer die kragte uit die hel en verheerlik jou hemelse Vader.
Begin vandag ʼn lewe van dankbaarheid en al hierdie dinge, en meer, sal joune wees. -Cobus & Marina van Heerden

HENGELKOMPETISIE: 2 OKTOBER 2021
Die Gemeente se hengelkompetisie word beplan vir 2 Oktober 2021 by Klipdrifdam. Ons komitee raak uitgedun en daarom vra ek gewillige hande is om te help asb. Uit die aard van die saak is daar kostes aan verbonde. Plakkate, kaartjies, advertensies ens. Enige bydrae sal waardeer word en kan by die kerkkantoor inbetaal word. Nader aan die tyd sal ons meer besonderhede deurgee. Kontak persoon: Roelf van Aswegen 084 402 8728.

AS DIT DONKER IS OM MY:
Antwoorde, asseblief
As ek maar geweet het waar om God te vind, sou ek na sy woonplek toe gaan en my saak voor Hom lê. My pleidooie aan Hom stel. Ek sou van Hom antwoorde probeer kry, probeer verstaan wat Hy vir my wil sê. – Job 23:3-5
Hier antwoord Job self op sy moedelose vrae in Job 6. As hy maar geweet het waar om God te kry, sou hy na sy woonplek toe gaan en van Hom antwoorde probeer kry, probeer verstaan wat Hy vir hom wil sê met hierdie stuk swaarkry.
Job lewe voordat die kruis deel geword het van die Christen se lewe Hy kon nie vanself by God uitkom nie. Vir hom was God ver en onbereikbaar. Anders as Job weet ons presies waar om God te kry. Vir ons is Hy net ʼn gebed ver. Aan die kruis verdien Jesus vir ons die voorreg om met God te kan praat, om persoonlik na sy troon te kan gaan en op sy genade aanspraak te maak.
Ek is seker jy het ook al by geleentheid antwoorde by God gesoek. Daar is immers duisende dinge in ons lewe wat onverstaanbaar is en waarop ons nie antwoorde kan kry nie. Al gee God nie altyd vir jou elke antwoord wat jy vra nie, kan jy steeds seker weet dat Hy jou liefhet. Dat Hy uiteindelik self die Antwoord is op elkeen van jou waarom-vrae. Daarom mag jy maar rustig raak by Hom en Hom van al jou twyfel vertel.
Hemelse Vader, dankie dat ek nie soos Job na U hoef te soek nie, maar dat U elke oomblik van die dag vir my beskikbaar is as ek met U wil praat. Leer my net weer dat daar nie antwoorde is vir al my waarom-vrae nie en help my om rustig te raak by U.
Amen -Nina Smit

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koevert: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft):
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening, Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.--------------------------------------------------------------------------

KALENDER 2021
Nou beskikbaar by die kerkkantoor asook op ons webblad en in ons APP - KLIEK HIER.


------------------------------ skeur af ---------------------------------

VRAELYS
Ons wil graag mbt ons eredienste verbeter in 2020 en versoek graag julle gedagtes/voorstelle/kommentaar rondom die volgende sake:
SANG EN MUSIEK:
PREDIKING:
FOYERDIENSTE:
ENIGE ANDER KOMMENTAAR/VOORSTELLE:
templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com