NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

Roelie se Vars Nuus: Klik hier vir Roelie van der Spuy se nuutste nuusbrief...

 
DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Kinderkerssangdiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Foyerdiens: Koffie, brood-en-konfytaand: Bring ʼn broodjie of konfyt saam. Ons kyk ʼn kort video en sluit die jaar se foyerdienste af met terugvoer vanuit die sinode.

DINSDAG
18:00 Kerkraadsvergadering

WOENSDAG
08:00 Personeelvergadering
10:00 Oudejeugaksie afsluitingsete by Cuppa
10:00 Flentertjie Genade
18:30 Josefiete Omgeegroep
19:00 Agape Omgeegroep

VRYDAG
07:00 Manne-sel

SONDAG 17 November
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Kerssangdiens

CARITAS OMGEEGROEP – AKSIE/PROJEK
Help ons om asb soveel as moontlik foto’s op die bord te kry. Indien u foto nog nie daar is nie, kontak asb Elsabe 0829286626 of Lynette 0845817003 -Caritas Omgeegroep

GEBEDSLYS
Hospitale
• Kobus Theron
• Anneke Noeth

OUDEJEUGAKSIE AFSLUITING
Ons kom almal om 10:00 by Cuppa Café (oorkant die poskantoor) bymekaar.

DANKIE!
Hierdie is ‘n groot dankie uit die harte van die Suiderkruis familie aan elkeen wat bygedra en gehelp het om die Senior Burger Ete – 2019, ‘n groot sukses te kon maak.

STAPTOER VAN GEBED
‘n Skrywe is ontvang vanaf Andre Oosthuizen (Evangelis van Delmas) oor die beplande staptoer in 2020. Die beplande staptoer se wegspring punt sal vanaf Hartebeespoort wees en dorpe soos Zeerust, Vryburg, Christiana en dan Potchefstroom insluit. Daar is dus ‘n behoefte vir vrywillige boere in ons omgewing om betrokke te raak by die projek. Vir meer inligting kontak (07470750430)

@MANNA-VIR-MENSE
“Namate ons, ons vertroue in Christus plaas, verander Hy ons smaak op só ‘n manier dat ons die dinge van God wat ons eers gehaat het, begin liefkry, en dat ons die dinge van hierdie wêreld waarvoor ons eens lief was, begin haat.”
- Oliver Platt

“EINA, HERE!”
Elke hart het iewers ‘n stukkie broosheid …’n Plek wat langs die pad verwond is ... Weet jy wat jou hart se wond is? Of het jy al deur die jare geleer om dit te ignoreer of daarmee saam te leef? Ons harts-wonde ontstaan heel dikwels wanneer ons nog jonk is en blindelings in die wêreld en sy mense glo. Juis daar in ons onskuld gebeur dit soms dat mense wat ons vertrou, oneindig skade aan ons doen. Party van ons se harte skeur in ons tienerjare wanneer ons die venyn van ons tydgenote beleef. En dan is daar dié van ons wat in ons later jare die seer van die lewe intens ervaar wanneer ons verwerp word, ons ons hart op iemand verloor wat dit wreed weggooi of ons die verlies van ‘n geliefde moet hanteer … Dalk is jy intens bewus van die oorsaak van jou verwond¬heid, maar dit kan ook wees dat jy nie eens weet waar die onverklaarbare pyn of verlatenheid in jou hart vandaan kom nie … maar God weet … Hy weet presies wat die oorsaak en gevolg van jou hart se seer is … en Hy is daar om elke wond met groot liefde heel te maak en met deernis te verpleeg.
Neem jou hart onbeskaamd na die Vader … in Sy heling lê die bevryding en in daardie Vryheid is geluk en vrede. - Onbekend

POTCHEFSTROOMSE MANNEKOOR
Die Potchefstroomse Mannekoor bied sy jaarlikse Kerssang-program aan op: 14 Nov 2019 om 19:00 in NG Kerk Vyfhoek se kerkgebou, hoek van Richardson- en Tinktinkiestraat Baillie Park.
Verskeie kunstenaars tree saam met die koor op.
Toegang is gratis en ‘n deurkollekte word gevra.
Samesang begin reeds om 18:45.

PROJEKTE VIR DIE JAAR
• R2-projek
• Koperkruik-projek
• Geloofsoffer

NUWE JAAR – NUWE PLANNE
Hierdie jaar se tyd is besig om so vinnig uit te hardloop dat dit voel jy gaan bed toe op Maandagaand en word wakker op Vrydagoggend ... net ‘n vergelyking. ‘n BAIE GROOT DANKIE aan elke leier en hulle spanne vir die betekenis¬volle insette en meelewendheid in elke bediening of groep. Aan elkeen wat iewers deel is en was wil ons dankie sê – julle word waardeer!! Ons as personeel doen weer eens ‘n beroep op elkeen wat ‘n inset of voorstelle wil maak rakende beplanning vir 2020. Ons is tans besig om die almanak te beplan. Kontak gerus die kerkkantoor.

VIERDE KWARTAAL
Hoogtepunte:
• 10 Nov: Kinderkerssangdiens
• 16 Nov: Jeug-afsluiting
• 17 Nov: Kerssangdiens

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Geen verjaarsdae
11 November: Jané Kruger
12 November: Johan de Beer, Spyker van Eeden
13 November: Henry Nieuwoudt
14 November: Coenraad Viljoen
15 November: Anton Smit, Chantelle Nienaber
16 November: Annette Marais, Renier Nel
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. - Elize

MAG JY...
'n Bietjie meer doen en minder praat
'n Bietjie meer liefde en minder kwaad
'n Bietjie meer dank en minder kla
'n Bietjie meer gee en minder vra
'n Bietjie meer vreugd' en minder vrees
'n Bietjie meer musiek wat spanning genees
'n Bietjie meer blomme in die lewensuur as ruikers na die graf te stuur
'n Bietjie meer glimlag, minder steun, maar voluit vertrou en op Hom leun.
MAG JY...
- Nooit omdraai wanneer jy teleurgestel word nie.
- nooit ophou wanneer jy verloor het nie.
- nooit bly lê wanneer jy geval het nie.
- nooit haat wanneer jy nie waardeer word nie.
- nooit hoogmoedig word wanneer jy presteer het nie.
- nooit rus wanneer jy voorspoed gevind het nie.
- nooit in die steek laat wanneer jy vertrou word nie.
MAG JY..
- altyd lewe met die wete dat jy met 'n doel lewe.
- altyd ly in die geloof dat lyding krag bring.
- altyd doen met die besef dat dit jou taak is.
- altyd gee en deur jou gawe verryk word.
- altyd lewe met die oog op die onsienlike.

M.L. Fick Kekkel en Kraai
5 Desember – 13 Desember
6 Januarie – 14 Januarie
Kinders van alle skole 4–9 jaar welkom
Arts en Crafts - Flieks - Bak en Brou - Speletjies
R60 per dag
Bespreek by Yolandi 071678 2183
(Op soek na afvalwolle vir bg vakansieprojek.
Kontak Jacoba, 072 900 5005 – sy sal dit kom afhaal of u kan dit afgee by die kerkkantoor)

HOOP
2 Korintiërs 6:2 Hy sê: “Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp.” Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding.
Soms bid ons en God verhoor ons gebede, maar ons besef dit nie eens nie. Ons bid vir ‘n deurbraak, maar ons glo dit sal volgende week, volgende maand of 20 jaar van nou kom. Om die een of ander rede verwag ons nie dat God gebede op die oomblik kan beantwoord nie. Daarom wil ek vandag vir jou sê: “Nou is die tyd vir God se guns. Nie volgende week, volgende maand of 20 jaar van nou nie. Nee, nou is dit tyd wat God jou wil verstom met Sy goedheid en oorweldig met Sy liefde.” Iets ongelooflik is op die punt om te gebeur. Is jy gereed daarvoor? God wil hê dat jy weet jy leef in ‘n tyd waar Sy guns op jou rus.
Jy is alreeds spesiaal omdat Jy gered is deur Jesus Christus. Daarom is Jy ook in ‘n posisie om seëninge en voordele uit Sy hand te ontvang. Wat behels dit vra jy? Jy vind dit in Die Woord: Ewige Lewe, vrede, vreugde, hoop, gesondheid, voorsiening, beskerming, ens, ens, ens. Sy guns duur ‘n leeftyd en dit sal letterlik ‘n leeftyd vir jou neem om dit op te gebruik. -Gerhard Fourie

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag – Vorms in voorportaal beskikbaar
Koevert – In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft)
Bankbesonderhede van gemeente:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening, Nr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
..................................
Ek wil graag my bydrae/
debietorder verhoog, kontak my asseblief. Naam:
.............................
Selno:
..............................


templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com