NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

Roelie se Vars Nuus: Klik hier vir Roelie van der Spuy se nuutste nuusbrief...

DAGBOEK
VANDAG 15 Oktober
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Kinderdiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Byeenkoms in die foyer
18:00 Reguitstr 13+

DINSDAG
10:00 Flentertjie Genade
18:00 JEUG Vergadering

WOENSDAG
08:00 Personeelvergadering
18:00 Belydenissel
18:00 Caritas Omgeegroep
19:00 Agape Omgeegroep

DONDERDAG
18:00 Visionêre gesprek met Bertie Hanekom
19:00 Huis Eben

VRYDAG
LAERSKOOLKAMP
07:00 Manne-sel

SONDAG 22 OKTOBER
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Refo500-fees in die Amfi by die PUK

Faith is not knowing what the future holds,
but knowing Who holds the future!

GEBEDSLYS
Hospitale
• Jorina le Roux
• Mornette Schoenfeld
• Anneke Noeth
• Martin Smit

HOOGTEPUNTE
Dis die laaste kwartaal van 2017. Dis gewoonlik in die kerk maar ook by die skole en huise ‘n baie vol kwartaal. Sien gerus die gemeente as ‘n oase waar jy hierdie kwartaal kan kom rus en groei, en nie as ‘n klomp dinge wat jy moet bywoon nie. Ons sien uit na die volgende:
13-15 Okt: Belydenisklaskamp
13-15 Okt: Tienerkamp
20-22 Okt: Laerskoolkamp
22 Okt: Refo500 fees in die Amfi
29 Okt: Belydenisaflegging
5 Nov: Nagmaal en piekniek
9 Nov: Senior burger ete
12 Nov: Kinderkerssangdiens
19 Nov: Kerssangdiens

HULP MET WISKUNDE
Van ons pleegkinders in Kanana Ikageng sukkel geweldig met wiskunde. Ons verneem graag of daar nie iemand in ons gemeente is wat kans sien om Wiskunde klasse vir Graad 8 tot 11 leerlinge in Engels in Kanana aan te bied nie. Ons sal dit adverteer onder ons pleegouers en selfs vra dat hulle ‘n bedraggie per les betaal. Van die kinders is regtig gemotiveerd om hul omstandighede te verbeter en het hulp nodig. Elna Francke
[Maatskaplike Werker]
Maherrystraat 28, 018 297 734 /086 553 8821

VISIONêRE BEPLANNING
Ons het in die afgelope drie weke weekliks vergader om nuut te dink oor die gemeente: waarheen is ons oppad? Hoe en wat wil ons wees? Wat is ons droom? Wat is die dinge wat vir ons as gemeente belangrik is op die pad voren-toe? Wat is die grootste leemtes in ons gemeente? Watter bronne en hulpmiddels het ons beskikbaar? Ons het Woensdagaand ʼn goeie denkskrum gehad en vir onsself klomp drome, waardes en struikelblokke geïdentifiseer. Ons vergader weer Donderdagaand om dit te verfyn. Enige lidmaat wat graag visionêr saam wil dink en droom is baie welkom. Ons beplan om volgende Sondag direk na die diens ʼn briefie uit te deel wat lidmate net vinnig moet voltooi om vir ons te help met hierdie proses. Ons wil sommer net by julle hoor hoe julle die gemeente sien, watter drome julle oor die gemeen¬te droom, watter leemtes julle raaksien en dalk ook hoe julle elkeen betrokke wil wees by hierdie gemeente. Dankie vir almal wat saambid en saam¬dink. Help ons om die Here se droom vir hierdie gemeente te ontdek en te leef.... –ds Coenie

SENIOR BURGER FUNKSIE
Mariska beplan reeds hard aan die funksie wat op 9 November gaan plaasvind. Om van die funksie ‘n sukses te maak het ons weer u hulp nodig. Dié keer soek ons klein glas¬botteltjies en klein blikkies groot asb. Bring dit sommer op ‘n Sondag of bring dit kerkkantoor toe in die week. Ons sal ook baie bly wees indien jul ons dalk kan help met een of twee voëlkoue soos op die foto. Dit hoef nie nuut te wees nie, ons sal dit weer terugbesorg.

SEWE DODELIKE STELLINGS VAN LIDMATE
Woorde het ‘n betekenis. Soos lidmate sekere woorde herhaaldelik gebruik word daardie woorde mettertyd in die prioriteite en passie van die gemeente weerspieël. Daar is sekere sinne of stel¬lings wat skadelik kan wees vir ‘n gemeente. Hier is ‘’n paar daarvan:
1. Ek hou van ons gemeente net soos hy is
Hierdie stelling is ‘n sekere teken dat Jesus se opdrag in Matteus 28:18 – 20 nie ‘’n prioriteit in die gemeente is nie. Ons moet nooit wens dat die gemeente bly soos hy is nie. Die gemeente moet voortdurend soek om nuwe mense met die evangelie te bereik en by te voeg.
2. My leraar besoek my nie genoeg nie.
Hierdie weerspieël ‘n bediening waar die ver-wagting is dat die leraar meeste van die bediening moet doen in plaas daarvan dat hy die lidmate toerus. Dit weerspieël ook ‘n afhanklike en selfge¬sentreerde bediening van die lidmate.
3. Ek stem altyd ‘nee’ om die leierskap intoom te hou
Hierdie persoon ontwrig die hele tyd. Hy soek die fokus op homself. Hy soek aandag. In enige gemeente is hulle toksies.
4. Ek kan nie aanbid met ons musiekstyl nie.
Die aanbiddingsoorloë is nog nie verby nie. Hulle sal nooit sendelinge kan wees nie, want die inheemse mense sal nie die Liedboek gebruik nie Dit gaan net oor hulle eie voorkeure en begeertes.
5. Mense weet waar ons kerkgebou is as hulle wil bywoon
Hierdie stelling aanvaar die kerk is ‘’n plek en dat Jesus se opdrag in Matteus 28 sê “kom almal” en nie “gaan” nie.
6. Ek hou van jou leraar, maar ...
Hierdie lidmaat is vals. Hulle vertel vir die leraars dat hulle van hulle hou, maar agteraf steek hulle ‘n dolk in die leraar se rug.
7. Ek betaal my tiendes so ek verdien ...
Hierdie lidmaat sien sy dankoffers as voorwaar-delik. Hulle sal aanhou betaal solank as wat hulle hul sin kry
Meeste lidmate maak nie hierdie stellings nie en weerspieël ook nie hierdie gesindhede nie. Gesonde lidmate moet praat as hulle sulke stel-lings hoor. As hulle dit nie doen nie, sal die nega-tiewe lidmate, kritici en bullebakke die gemeente oorneem en vernietig. uit: ekerk

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Herman Maré, Stiaan v Eeden
16 Oktober: Geen
17 Oktober: Geen
18 Oktober: Andre de Beer, Melanie Roodt
19 Oktober: Ulrich Botha, Lourette Burgers, Elanie Kriel
20 Oktober: Geen
21 Oktober: Chantél Prinsloo

VISVANGKOMPETISIE: 12 MEI TE KLIPDRIFT
Die komitee het op die datum hierbo besluit. Ons wou weg beweeg van Aardklop en die skool-vakansie. Maak asb nou al 'n knoop in jou sak-doek. Saterdag s'n is geskiedenis. Die samesyn en die geselskap langs die dam kan nie in geld bereken word nie. Die vars lug, sonskyn en die reënbui ook gratis. Alles het goed afgeloop en niemand is met leë hande huistoe gestuur nie. Dit natuurlik danksy ons borge: Potch Hengel, Pro Angling en Fish & Camp, NTT Volkswagen, Deltronics, Shell, Bult. Pick `n Pay van der Hoff park, Mr Meat Mr Biltong, D&E hardware, Radio Overvaal, Super Cast, Vodacom, Steve Khun en almal wie se name in die boek van die lewe opgeteken is. Die Komitee: Chris Kok, Roelf van Aswegen, Ben Kriel, Christie Petersen, Koos Swanepoel en Louis Spamer.

LAERSKOOLKAMP
Suiderkruis graad 4–6 gaan kamp! Ons gaan ‘n groot klomp avontuur aktiwiteite geniet – so bring hope energie!! Ons is ook opgewonde oor 1 GROOOT verrassing hierdie jaar …. Ons gaan ook weer met ‘tubes’ op die rivier ry en P.R.E.T. arena gaan vir ons ‘Bubble’ sokker aanbied. Kom wees weer deel van die pret terwyl ons van die Here leer en sy genade ervaar by Takwasa Kampterrein.
Aangebied deur: NG Ring-gemeentes
Wanneer: 20 – 22 Oktober 2017
Vervoer: Ons ry met ‘n bus – vertrek vanaf NG Bult 20/10/2017 om 15:00. Ons arriveer 22/10/2017 om 12:00 terug by NG Bult
Kostes: R510 per kind. NG Suiderkruis subsidieer gemeentekinders met R250 elk – dus betaal ons slegs R260!!!
Inskrywingsvorms na die diens beskikbaar in die foyer by Natasha Bosman, of kontak haar by 083 278 0477. Borge vir behoeftige kinders altyd welkom. Sien julle daar!!
Sluitingsdatum vir inskrywings is 15/10/2017.

BYBELHOEKIE
2 KRON 25:5-16: Amasia verslaan
die Edomiete en dien hulle afgode
Amasia het die manskappe van Juda en Benjamin bymekaargemaak. Hy het ook 'n duisend soldate uit Israel gehuur. Toe kom 'n man van God na hom toe en sê: "Moenie die leër van Israel met u laat saamgaan nie, want die Here is nie by Israel nie. As u dit tog doen, doen dit dan, maar dan sal u krag nodig hê vir die stryd, want God sal u dan voor die vyand laat swig. God het die mag om te help of om te laat swig." Maar Amasia vra vir die man van God: "En wat van die drie en 'n half ton silwer wat ek betaal het?" En die man van God antwoord: "Die Here kan u meer as dit gee." Amasia het toe die leërafdeling van Efraim wat by hom aangesluit het ontslaan en huis toe laat gaan. Hulle was bitter kwaad en is woesend terug huistoe. Amasia het toe die nodige moed bymekaargeskraap en sy manne na die Soutvlakte toe gelei waar hy tien duisend Edomiete verslaan het. Hulle het nog tien duisend gevange geneem en hulle by 'n krans afgegooi. Almal het hulle te pletter geval. Toe Amasia van sy oorwinning oor die Edomiete af terugkom, het hy hulle afgodsbeelde saamgebring en beelde vir homself opgestel as gode. Die Here het 'n profeet na hom toe gestuur en vir hom gevra: "Waarom dien jy gode wat nie hulle eie volk uit jou hande kon red nie?" Maar Amasia het die profeet in die rede geval: "Is jy aangestel as raadgewer van die koning? Bly stil. Soek jy jou dood?" Die profeet het dit daargelaat en gesê: "Ek weet nou dat God besluit het om u te vernietig. U maak daarna en u wil nie na my raad luister nie." Dit het my laat dink wat Jesus baie later gesê het: "Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers wat na jou getuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bynekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie!" (Luk 13:34). – Oom Ben

templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com