NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

Roelie se Vars Nuus: Klik hier vir Roelie van der Spuy se nuutste nuusbrief...

 
DAGBOEK
VANDAG 17 Februarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Reguitstr 13+
18:00 Foyerdiens
18:00 Belysel

DINSDAG
18:30 Caritas Omgeegroep

WOENSDAG
08:00 Personeelvergadering
10:00 Flentertjie Genade
18:30 Josefiete Omgeegroep
19:00 Agape Omgeegroep

VRYDAG
07:00 Manne-sel

SONDAG 24 Februarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Reguitstr 13+
18:00 Foyerdiens
18:00 Belysel

@MANNA-VIR-MENSE
“Die liefde beteken dat ‘n mens iets prysgee; dat ek my voorkeure, my gemak, my doelwitte, my sekuriteit, my geld, my energie of my tyd tot voordeel van iemand anders prysgee.”

17 Februarie 2019
VERLOF – DS COENIE
Ds Coenie is met verlof vanaf Maandag 18 Februarie tot en met Sondag 24 Februarie. Kontak die kerkkantoor of vir Anneleen Schoeman. In dringende gevalle kontak Ds Elzeth Pienaar (0833762814).

Hospitale
• Manie Havenga
• Pieter Havenga
• Hester Green
• Anneke Noeth
• Annie Peens
Bid asb vir:
Pietie Meintjes – Tannie Anna du Toit se seun wat al vir 56 jaar bedlêend is

BORG-‘N-HEMP
Soos meeste al op fb gesien het, is die beplande hemde vir die personeel ‘n werklikheid. Weer eens ‘n baie groot dankie aan die borge wat gehelp het. - Anneleen

OORTUIG GASTE OM TERUG TE KOM
Ons almal ontvang liefde op verskillende maniere. In 1995 publiseer Gary Chapman sy bekende boek; The five love languages. Hy sê dat almal van ons ‘n moedertaal het as dit kom by die gee en ontvang van liefde. Hierdie selfde beginsels kan gebruik word as ons gaste by ‘n erediens verwelkom.
Jou ontvangsbediening kommunikeer met besoekers deur die een liefdestaal wat hulle verstaan. Dit is meer as: “Ons is bly jy is hier. Ons hoop ons sien jou weer.” Ons wil kommunikeer: ‘’Ons is lief vir jou; ons is lief vir God en die mense gemaak na sy beeld. Ons wil jou graag ontmoet met daardie liefde op die plek waar jy is.”
Maar hoe sê jy: “ek is lief vir jou” aan ‘n vreemdeling wat jou gemeente kom besoek.
1. Woorde van bevestiging
Dit is die eenvoudigste manier om vir iemand te sê dat jy lief is vir hom. Verwelkom hulle mondelings. Sê dat jy bly is om hulle te sien. As hulle ‘n kaartjie voltooi gee aan hulle ‘n pamflet met woorde vol liefde en sorg.
2. Diens
Help hulle om ‘n parkeerplek te kry. Gereserveerde plekke vir gaste is ‘n goeie idee. Help hulle met hulle kinders – waar is hulle klaskamers, ens. Help hulle om ‘n plek in die aanbiddingsruimte te kry. Wys vir hulle waar die klas vir nuwe lidmate gehou sal word.
3. Fisiese aanraking
Almal word met die hand gegroet. Elke kind kry ‘n “high five.” Hier moet ons versigtig wees. Mans moenie vrouens ‘n drukkie gee nie.
4. Kwaliteitstyd
Die tyd beskikbaar om met besoekers op ‘n Sondag te spandeer is kort. ‘n Klas vir nuwe lidmate word gebruik om die mense van nader te leer ken.
5. Geskenke
Gee aan hulle koffie en tee en gewyde lektuur. Dit is goed as besoekers die kerk met ‘n glimlag verlaat. Dit wys hulle het liefde ondervind in ‘n taal wat hulle kan verstaan.
Meeste gemeentes mag een of meer van hierdie dinge doen. Onthou dat elke mens ‘n dominante liefdestaal het. Wees dus bekend met al vyf moontlikhede en wees in staat om mense in hulle dominante taal te hanteer. - ekerk

VERWELKOMING VAN LIDMATE
Daar is ‘n behoefte om soggens voor die erediens lidmate en besoekers by die deure te verwelkom. In die verlede het lidmate hiermee gehelp. Enige lidmaat wat kan help skakel Anneleen -0747075043. ‘n Rooster vir die mooi werk sal opgestel word. – Ben Kriel

ALMANAK
Let asb dat die KUIER SAAM MET DIE LEIERS verskuif vanaf 22 Februarie na 1 Maart. – Anneleen

PROE-AAND
Ons nooi u uit om saam met ons te kom kuier Vrydagaand, 8 Maart, 18:00. Kaartjies kos (soos verlede jaar) slegs R45. Vriende (broers en susters) – wil u dit nie asb weer oorweeg om een van u uithalergeregte, vleis, groente, pasta ens. te maak en aan ons te skenk nie? As u vir ons gaan bederf wil ons vriendelik vra dat u asb 4 foelie bakke (20X15X4cm) van u gereg sal maak. Ons beplan om 4 bedieningspunte te hê. Beloftelyste is reeds agter in die Foyer beskikbaar, skryf asb u naam en gereg daarop of skakel met Johanna Handford– 0828061809. Kaartjies is beskikbaar by die Kerkkantoor net na die oggend¬diens. U is welkom om dit ook deur die wyk by die kerkkantoor te gaan koop. Om teleurstelling te voorkom, koop nou al u kaartjie. Ons kan slegs 150 kaartjies verkoop en is die kaartjies elke jaar sommer gou uitverkoop. - Johanna Handford

GEBEDSBEDIENING VIR VOOR EREDIENSTE
Hiermee word die voorbidders van ons gemeente uitgenooi om gedagtes te deel oor hoe ons dié baie belangrike bediening kan bestuur. Tans is die gedagte om dit ‘n halfuur voor die Erediens te hou. Emmerentia het goedgunstiglik die Oase tot ons beskikking gestel. Kontak Anneleen: 0747075043.

GETUIENISSE
Om verhale te vertel van onse Here se goedheid is ‘n belangrikheid! Kom vertel jou storie met vrymoedigheid en help om die gemeente te stig. Kom vertel van jou laaste uitreik, hoe die Heer voorsien het of dalk om vanuit ‘n dankbare hart te praat. Kontak 0747075043.–AS

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag – Vorms in voorportaal beskikbaar
Koevert – In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft)
Bankbesonderhede van gemeente:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
HOU JOU ORE OP DIE GROND!
Geagte lidmate, hierdie idee is deur Jesus aan my gegee. Die idee is dat elke persoon wat hoor van iemand wat sonder werk is, daardie een se kontakbesonderhede aan my deur te gee. So kan ons 'n bydrae lewer om moontlik die persoon te help om 'n betrekking te bekom. Dieselfde geld vir besighede wat betrekkings het om ook daardie inligting deur te gee aan my. Ek sal sit op my beurt weer deurgee aan die betrokke persoon wat opsoek is na 'n betrekking. Sodoende kan ons in ons gemeente ons visie uitleef van liefhê en leef. My gebed is dat ons op so 'n manier 'n bydrae kan lewer vir mense in nood. JESUS LIEFDE. - Steve Kuhn. 079 190 9610

CARITAS OMGEEGROEP – AKSIE/PROJEK
Help ons om asseblief soveel as moontlik foto’s op die bord te kry. Indien u foto nog nie daar is nie, kontak asseblief vir Elsabe 0829286626 of Lynette 0845817003 - Caritas Omgeegroep

TROETELBEDIENING
Soms bring die lewe ons in omstandighede waar ons regtig hulp van ons Suiderkruis-familie benodig, omdat ons bloot dit self net nie kan doen nie. Hulp in die vorm van klein “liefdes” takies wat verrig moet word: brood & melk aankoop, gras sny, skottelgoed was ... dalk ‘n uurtjie kuier of ‘n voorlesing uit die Bybel of ‘n boek. Die idee is om goed te doen vir iemand … die idee is om ‘n klein bietjie van jou kosbare tyd af te staan en ‘n reuse “inbetaling” in iemand se lewe te doen. -AS

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Tommie Botha (jr), Elmari Lemmer
18 Februarie: Tersia Calitz, Mari-Lize Ackerman, Shannon Hefer, Kobus van Schalkwyk
19 Februarie: Geen verjaarsdae
20 Februarie: Adelle Jv Rensburg
21 Februarie: Dorette Burgers, Lizeth Louw
22 Februarie: Wilma Badenhorst, Jos Bosman (jr), Annie Robertson, Lucas vd Heever
23 Februarie: Chella Theron
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. - Elize

VISVANGKOMPETISIE TE KLIPDRIFDAM (SUIDEKANT) OP
11 MEI 2019
Ons beplan om weer vanjaar die kompetisie te hou. Die dam is reeds bespreek. Ons is baie afhanklik van skenkings om `n sukses van die kompetisie te maak. Dit is veral die pryse en advertensies wat geld kos. Ons saai gewoonlik uit op Overvaal en laat plakkate en kaartjies druk.
Maar lewende hawe is ook nie te versmaai nie. In die verlede het lidmate skape geskenk. Die komitee verloor ook lede en as iemand wil aansluit sal ons dit baie waardeer. Die prys vir die grootste Karp sal weer R3000 wees terwyl die grootste Baber R1500 gaan beloop. Die kleinste vissie R500. Inskrywing R150 vir volwassenes en R50 vir kinders onder 13. Daar is plek vir sowat 100 vissermanne.
Kontak asb vir Ben Kriel 082 559 0557, Roelf v Aswegen 0844028728 of Chris Kok 0825527818.

BYBELHOEKIE
NEHEMIA 9 DIE VASDAG
Op die vier en twintigste dag van die maand het die Israeliete vir `n vasdag bymekaar gekom. Hulle het rouklere aangehad, en daar was grond op hulle koppe. Hulle het toe belydenis gedoen van hulle sonde. Hulle het `n kwart dag lank voorgelees uit die wetboek van die Here, hulle God. Nog `n kwart dag lank het hulle belydenis gedoen en voor die Here, hulle God gebuig. Die Leviete het op die verhoog gaan staan en die Here, hulle God hard om hulp aangeroep. Daarna het hulle gesê: “Kom, prys die Here julle God! Hy is van ewigheid tot ewigheid. Toe het hulle u magtige Naam geprys, verhewe bo alle lof en roem. In vers 17 kom die volgende woorde voor: “Maar U is `n God wat vergewe, genadig, barmhartig, lankmoedig, vol liefde.” Hierdie woorde kom ook voor in Eks 34:6, Ps 86:15, Ps 103:8, Ps 145:8, Joël 2:13 en Jona 4:2. Sewe keer in die Bybel. Die granaat vrug in Israel het 163 pitte. Dit is net soveel wette as daar in die Joodse Tora voorkom. Dit is waarskynlik waarom hulle `n kwart dag lank uit die wetboek kon voorlees. – Oom Bentemplatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com