NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

Roelie se Vars Nuus: Klik hier vir Roelie van der Spuy se nuutste nuusbrief...

 

DAGBOEK
VANDAG 23 September
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Geen Kinderkerke agv langnaweek
10:00 Koffie en tee in die foyer
10:15 Geen Reguitstr 13+ agv langnaweek
18:00 Geen Foyerdiens

DINSDAG
18:00 Caritas Omgeegroep
18:00 GKF Vergadering

WOENSDAG
08:00 Personeelvergadering
10:00 Flentertjie Genade
18:00 Belydenisklas
18:30 Josefiete Omgeegroep
19:00 Agape Omgeegroep

VRYDAG – Skole sluit
07:00 Manne-sel

SONDAG 30 September
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

MY BEKER LOOP OOR
Die teikendatum vir die projek is 4 November 2018. Dit is die projek waartydens u kan “dankie” se. U kan op daardie Sondagoggend u koevertjie ingooi, maar u kan ook van nou af enige Sondag u koevertjie ingooi. Merk net die koevertjie (beskikbaar in die voorportaal) duidelik “My beker loop oor”. U kan dit egter op enige ander Sondag ingooi. Ons vra asb u ondersteuning met hierdie projek

23 September 2018

NOGTANS SAL EK JUBEL
Habakuk 3:17 “Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, “
Om te misluk beteken nie dat jy ’n mislukking is nie ...
dit beteken wel dat jy nog nie sukses behaal het nie.
Om te misluk beteken nie dat jy niks bereik het nie ...
dit beteken wel dat jy iets geleer het.
Om te misluk beteken nie dat jy dom is nie ...
dit beteken wel dat jy baie geloof het.
Om te misluk beteken nie dat jy verneder is nie ...
dit beteken wel dat jy bereid was om te probeer.
Om te misluk beteken nie dat jy dit nie in jou het nie ...
dit beteken wel dat jy dit op ’n ander manier moet benader.
Om te misluk beteken nie dat jy onbevoeg is nie ...
dit beteken wel dat jy nie perfek is nie.
Om te misluk beteken nie dat jy jou hele lewe vermors het nie ...
dit beteken wel dat jy ’n rede het om weer ’n nuwe begin te maak.
Om te misluk beteken nie dat jy moet moed opgee nie ... dit beteken wel dat jy harder moet probeer.
Om te misluk beteken nie dat jy dit nooit sal maak nie ... dit beteken wel dat dit bietjie langer kan neem.
Nogtans sal ek jubel…

VERLOF – DS COENIE
Ds Coenie is vanaf Woensdag 26 September weer amptelik aan diens. – Elize

VERWAG ‘N ROEPSTEM
Here, ons weet dat U het ‘n belangrike doel en ‘n plan vir ons lewe. Maak ons ore oop sodat ons U stem kan hoor wat ons lei na al die seën wat U vir ons beplan. Bring ons harte in lyn met U hart en help ons om te verstaan waar U wil hê ons moet gaan en wat U wil hê ons moet doen. Help ons om U roepstem helder en duidelik te hoor. As ons verwagtinge en planne nie met U wil vir ons ooreenstem nie, gee ons dit alles aan U oor. Ons lê al die selfsugtige begeertes neer. Ons sal liewer die swaarkry daaraan verbonde verduur as die pyn om nooit ten volle te bereik wat U plan vir ons is nie. – Stormie Omartian

“FLIPPIE” – BEGINSEL
Sou ons tussen die lyne van Fillipense 4:8 lees, verstaan ons dat elke mens ‘n unieke meesterstuk is – ‘n stukkie, ‘n afdruksel van die heerlik van God. Dat elkeen nuut geskep is in Jesus die Christus en dat goeie dinge vir ons beplan was en is. Ons lewens hier op aarde is ‘n spesiale en nie-herhaalbare geleentheid om God se visie vir ons lewens uit te leef en om die vreugde wat Hy in elkeen geplaas het te vergroot en uit te deel. Sien jou “toekoms prentjie” …sien jouself nie as wat jy was of wat jy nou is nie, maar wat jy kan word in en deur Jesus. Maak dan van Fillipense 4:8 ‘n meetstok om te bepaal hoe jy vorder na jou “toekoms prentjie”!

WEGNEEMETES:
28 SEPTEMBER
Op Vrydag 28 September gaan ons weer heerlike ribburgers en kerrie & rys maak en aflewer. Pryse is soos volg: ribburgers @ R25 en kerrie & rys @ R30. Lyste vir bestellings by u werk is by Petro Kriel beskikbaar. Bestellings kan ook by die kerkkantoor geplaas word. - Petro Kriel

CARITAS OMGEEGROEP – AKSIE/PROJEK
Help ons asb om soveel moontlik foto’s op die bord te kry. As u foto nog nie daar is nie, kontak asb vir Elsabe 0829286626 of Lynette 0845817003 -Caritas Omgeegroep

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Marelise vd Westhuizen, Alwyn Nel
24 September: Anton Swanepoel
25 September: Frans Hefer, Lieb Koekemoer
26 September: Emile Calitz, Zehan de Jongh, Judy Heymans, Charmaine le Rous, Annemarie Swanepoel, Roelie vd Spuy
27 September: Hannes Louw
28 September: Blikkies Alberts, Justin Griessel
29 September: Rika Nieuwoudt, Hendrik van Heerden, Christelle van Wyk
30 September: Willie Blom, Dot van Rensburg
1 Oktober: Boet Craukamp (81 jr), Piet Badenhorst, Elizabeth vd Merwe
2 Oktober: Annatjie Groenewald (83 jr), Gloudina Maree
3 Oktober: Roelien Fraser, Pieter Roets
4 Oktober: Wendri Eloff
5 Oktober: Chrizet Burgers
6 Oktober: Werner de Beer, Sonette Pretorius, Mabel Viviers
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. - Elize

TIENERKAMP
Wanneer: 12-14 Okt 2018
Ons vertrek Vrydag 12 Okt vanaf NG Bult, 42 Esselenstr om 15:00. Ons sal Sondag 14 Okt ongeveer 12h00 terug by die Kerk wees. (Ons gaan met ’n Bus ry!)
Waar: Nooitgedacht Kampterrein,
Koepelarea, Viljoenskroon.
Kostes: R450: Sluit verblyf, alle etes, alle aktiwiteite en vervoer in!
BRING SAAM: ‘n Stel ou klere; son- of swembril, Gemaklike skoene; Tekkies (wat kan nat word); Handdoek (bad & swem); Swemklere; Sonblok; Hoed; Medikasie/toiletware; Snoepiegeld; Reën-jas; Slaapsak & kussing; Notaboek & pen; Waterbottel; Flits; Bybel; eie eetgerei.
Inskrywings sluit teen 8 Okt. 2018 (faks, epos of per hand) by die Kerkkantoor.

PANNEKOEKVERKOPE
Ons bak weer die 5e en 6e Oktober pannekoek by Pick ‘n Pay. En soos gewoonlik, benodig ons asseblief weer mense om te kom help aanmaak op Donderdag 4 Oktober en ook hulp by Pick ‘n Pay Vrydag en Saterdag.
Kontak asseblief vir Maryna, 082 807 9954) indien u kan help. Dis ons laaste verkope vir 2018, kom help ons asseblief om ook van hierdie ene ‘n reuse sukses te maak.

BYBELHOEKIE
ESRA 8:21-23 - BID OM 'N VOORPOEDIGE REIS, ESRA EN SY GESELSKAP GAAN TERUG
Ek het daar by die Ahwarivier 'n vasdag uitgeroep om ons voor ons God te verootmoedig en Hom te bid om 'n voorspoedige reis vir onsself, ons afhanklikes en al wat ons besit het. Ek was skaam om vir die koning soldate en ruiters te vra om ons teen vyande langs die pad te help. Ons het vir die koning gesê ons God sorg goed vir almal wat Hom dien en Hy straf almal swaar wat Hom verlaat. Ons het dus gevas en die hulp van ons God gevra vir die onderneming, en Hy het ons gebede verhoor. Kommentaar: Bid u en u familie vir 'n voorspoedige reis voor u moet vertrek? In Ps 127:1-2 staan: "As die Here die Huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm te vergeefs."- Ben Kriel
templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com