NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

 
DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Kinderdiens
10:00 Registrasie Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Gebedsaand en Nagmaal

WOENSDAG
08:00 Personeelvergadering
18:30 Josefiete Omgeegroep
19:00 Agape Omgeegroep

VRYDAG
07:00 Manne-sel

SONDAG 26 Januarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Reguitstraat 13+
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens

PROJEKTE VIR DIE JAAR
• R2-projek (Neem ‘n pillebotteltjie in die por¬taal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie. Hiermee dan ook ‘n groot dank aan almal wat al botteltjies ingegooi het, die bedrag ge-in staan op R4500!!)
• Koperkruik-projek (Gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan)
• Geloofsoffer (Dié koevertjie kan nog steeds tot einde Februarie ingegooi word)

WEEK VAN GEBED
Aan die begin van elke jaar het mens ‘n behoefte om op ‘n spesiale manier stil te word en die jaar op te dra aan die Here. Daar is dinge waarvan ons redelik seker is, maar die grootste deel van die jaar is vir ons onbekend. Daarom nooi ons julle na vanaand se nagmaal om 18:00 in die kerkgebou. Ons nooi julle ook om elke dag as gesin saam of alleen te bid vir die sake wat ons op die gebedsprogram (beskikbaar by die deure) aandui. Dit is ook beskikbaar in die APP en op ons webblad. Gebruik hierdie week om te bid vir jouself, jou gesin, die gemeente maar ook vir die wêreld waarin ons elke dag leef... –ds Coenie

BAIE DANKIE
Aan David Neethling en sy span wat ons voorste muur so mooi geverf het. Dit lyk baie mooi en ons waardeer dit opreg!

WHATSAPP-GROEPE
Die meeste bedieninge maak gebruik van whatsapp-groepe. Dis ‘n wonderlike hulpmiddel, maar dit kan ook ‘n groot irritasie word as mense die groepe verkeerd gebruik. Ons moedig ons lidmate aan om baie oordeelkundig om te gaan met whatsapp-groepe sodat ons nie mekaar moeg maak en perspektief verloor op dit waarvoor die groep eintlik daar is nie... –ds Coenie

GEMEENTEWEES
Ons het ‘n baie wonderlike en spesiale gemeente. Die Here is baie goed vir ons en dit gaan goed met ons gemeente. Daar is dinge wat baie goed gaan en waarvoor ons baie dankbaar is; daar is ook groot leemtes en dinge waarby ons nie uitkom nie. Die grootste leemte bly altyd om al die besoeke by te hou: gesprekke met leiers, sterfgevalle, siekes, doopgesprekke, huweliksgesprekke, krisisse, be-planning en ook al die kuiertjies saam lidmate. Ek wil baie graag daar wees vir almal maar dis amper nie moontlik nie.
Dankie vir almal wat help hiermee en wat ook moeite doen om uit te reik na mekaar. As ek vir ‘n besoek skuld of jou iewers oorgeslaan het vra ek groot omverskoning. Kontak my gerus en ek sal dit graag regstel. Dankie vir almal wat begrip het. Help my in hierdie groot taak wat net nooit voltooi is nie... -ds Coenie

#DIEN
Jesus as voorbeeld spreek daarvan dat leiers in God se koninkryk anders dink en doen as leierskap van die wêreld. Hulle ontwikkel ‘n nederige, liefdevolle en dienende gesindheid en tree op soos ‘n herder.

UITNODIGING
‘n Nuwe jaar bied nuwe geleenthede. Dis ook ‘n nuwe kans om iewers by ‘n bediening betrokke te raak. ‘n Gemeente het net 6 of 7 betaalde amptenare en verder bestaan dit net uit die vrywillige bedieninge van mense wat dit graag vir die Here wil doen. Wil jy nie asb oorweeg om hierdie jaar in te skakel by enige bestaande bediening OF ‘n nuwe bediening te begin waar daar nog nie so ‘n bediening is nie.
Ons benodig helpers by die musiekbediening, die tegniese span, eiendomme, hospitaalbediening, tuisbesoeke, kinderkerke, jeug, ens. Kontak groot asb hierdie week nog die leier van die bediening waar jy wil inskakel – dis op die 13e blad van ons nuwe kalender asook in die APP. Jou betrokkenheid gaan ‘n groot verskil maak!
–ds Coenie

WIEROOK
Baie van ons het of gaan een of ander tyd in ons lewe nagdiens werk. Dit vat aan jou lyf: met die aanvang van die roetine bly ‘n mens moeg voel omdat jou normale slaappatroon versteur word. Jy drink koffie of eet iets, strek en stap rond om ‘n naarheid op die maag en ‘n dowwigheid wat slaapplek oor jou brein soek, teen te werk. Jy voel soos ‘n “pelgrim” in ‘n vreemde land ... en jy besef nóú is die aangewese tyd om die drie verse van Psalm 134 te doen .
“onse hemelse Vader … my hande na bo vorm ‘n tregter om U almag en goedheid te prys!”

KAALVOETKIND
My Redder het my gesoek en gevind.
Ek voel lig en vry soos die wind,
want ek is die Heer se kaalvoetkind.
Ek huppel die hele wêreld rond,trek my skoene uit, want ek beweeg op Heilige grond.
Stamp ek my voet teen ‘n klip,
weet ek dit is die randsteen wat keer dat ek van my Heer se pad afglip.
Is U daar om vertroostingsalf aan te smeer,
laat my voet my struikel om my teen die grond te fel, is U ook daar om my op te tel.
Vra mense my: Waar is jou Heer??
Sê ek: Hy is hier binne in my met Sy liefde so teer.
Hoe is daar net een ry spore: sal hul vra.
Antwoord ek: Dit is daar waar my Vader my in Sy arms dra.
Daarom is ek so bly, ek het in Sy Woord ‘n holte vir my siel gevind.
Dag en nag, waar ek my ook al mag bevind,
is ek stewig aan Hom vasgebind, met Sy Ewige liefdeslint.
Ek, die Here se ... Kaalvoetkind ...
-Skywer onbekend

APP / TOEPASSING
Ons droom daarvan dat elke lidmaat ons APP sal aflaai en gebruik. Dit is beskikbaar in Google Playstore tussen al die ander app’s en speletjies. Dit bevat al die inligting wat jy kan nodig kry, noodnommers, ‘n plek om besoeke en hospitaal-besoeke aan te meld, ons rekeningbesonderhede en ook inligting oor die week van gebed, manne¬stap en alles wat in die gemeente gebeur. Ons gaan binnekort die APP uitgee as ‘n PWA wat ook gebruikersvriendelik is vir Apple-toestelle. Gaan groot asb na die Playstore en laai sommer nou die Suiderkruis Gemeente app af ... –ds Coenie

INLIGTINGSBLAD
Op die agterkant van die kalender (bl 13) sal jy al die inligting vind wat jy nodig het. Ons herinner julle om hier te kyk vir inligting oor skakelnommers, bedieninge, kommunikasie, pastorale versorging, dankoffers, doopaansoeke en –prosedures, hospitalisasies, ens.

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Theuns Louw,
Johline Steenkamp
20 Januarie: Geen verjaarsdae
21 Januarie: Jan-Lucas Kanes, Hannes Prinsloo, Lize-Mari Smit
22 Januarie: CJ Bouwer
23 Januarie: Geen verjaarsdae
24 Januarie: Geen verjaarsdae
25 Januarie: Jaco Fincham, Franzené Nel
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. - Elize

BYBELHOEKIE
JOB 9: DIE WYSHEID EN KRAG VAN GOD IS GROOT
Toe het Job weer gepraat: “Ek weet dit is soos jy sê: Wie kan sy saak teen God wen?
As jy `n saak teen Hom sou voer sou jy Hom nie eers op een vraag uit duisend kan antwoord nie. Die wysheid en krag van God is groot. Wie kan Hom teëstaan en niks oorkom nie? Hy verskuif berge sonder dat hulle dit self agterkom; in Sy toorn maak Hy hulle tot niet. Hy laat die aarde ruk, weg van sy fondamente af en sy pilare bewe. Hy gee opdrag aan die son en dit kom nie op nie. Hy verseël die sterre en hulle skyn nie. Hy het die hemel soos `n tent gespan, Hy alleen en Hy hou die golwe van die see in bedwang. Hy het die Beer en Orion gemaak, die Sewester en die sterrebeelde in die suide. Wat Hy doen, is groot en ondeurgrondelik. Wonder op wonder. Ek dink Paulus verstaan ook wat Job hierbo skryf. In Romeine 11:33-36 skryf hy: “O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is Sy oordele, hoe onnaspeurlik Sy weë! Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad? Wie bewys Hom `n guns sodat Hy verplig is om iets terug te doen? Uit Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen.”
Let op dat Job na die Orion sterrebeeld verwys. En alhoewel Job een van die oudste bybelboeke is kan `n mens vandag nog die Orion in die somer sien. Wanneer dit begin ryp sak die Orion in die weste. - Oom Ben

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag; Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koevert – In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft):
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa
Tjekrekening, Nr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
?....?....?....?....?....?....?....?....?..
Ek wil graag my bydrae/
debietorder verhoog, kontak my asseblief. Naam:
.............................
Selno:
..............................templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com