NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

Roelie se Vars Nuus: Klik hier vir Roelie van der Spuy se nuutste nuusbrief...

 
DAGBOEK
VANDAG Bybelsondag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens en Doop
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belydenisklas
18:00 Reguitstr 13+
18:00 Foyerdiens

DINSDAG
18:30 Caritas Omgeegroep

WOENSDAG
08:00 Personeelvergadering
10:00 Flentertjie Genade
18:30 Josefiete Omgeegroep
19:00 Agape Omgeegroep

VRYDAG - Gemeentekamp
07:00 Manne-sel

SONDAG 1 September
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
18:00 Belydenisklas
18:00 Reguitstr 13+
18:00 Foyerdiens

CARITAS OMGEEGROEP – AKSIE/PROJEK
Help ons om asseblief soveel as moontlik foto’s op die bord te kry. Indien u foto nog nie daar is nie, kontak asseblief vir Elsabe 0829286626 of Lynette 0845817003. - Caritas Omgeegroep

SUIDERKRUIS TOEP
Het jy nou al die handige toepassing afgelaai op jou selfoon? Dit is so maklik – gaan na Google Playstore, soek na SUIDERKRUIS GEMEENTE, laai dit af op jou foon. -A.S.

@MANNA-VIR-MENSE
“As ek nie deur die Gees wandel nie, wandel ek volgens die vlees. Dit is ons keuse, en ons lewens sal óf deur die vrug van die Gees óf die dade van die vlees gekenmerk word.” N.T. Anderson

GEBEDSLYS
Hospitale
• Jan Lucas Sandrok
• Anneke Noeth
Bid asseblief vir:
• Tannie Hester Green
• Carina Boshoff
• Pietie Meintjies

GOEIE NUUS! OUDEJEUG IS AAN DIE ROER!!
Suiderkruis gemeente, hou Saterdag 12 Oktober 2019 oop!! Die Oudejeug is aan die roer en dit is nie ‘n gewone roer nie. Hou asseblief hierdie spasie oop en dop. Daar gaan slegs ‘n beperkte aantal kaartjies beskikbaar wees en sal vanaf 8 September beskikbaar wees – Johanna en Gerda

NUWE LIDMATE/BESOEKERS
Ons nooi graag alle nuwe lidmate en besoekers uit om voor en na afloop van die eredienste in die foyer te kuier oor ‘n koppie koffie of tee. Ons ontmoet mekaar en leer mekaar ken en begin so bou aan gesonde verhoudinge in ons gemeente. Sien uit om met jou te gesels!

TEA TIME PROJEK
Hierdie projek vind elke tweede Donderdagoggend plaas by die Potchefstroom Hospitaal. Dit is ‘n inisiatief van die Dienssentrum waarby gemeentes regoor Potchefstroom by betrokke is. Koffie en tee word voorberei en bedien aan al die pasiënte wat wag vir konsultasie met mediese personeel. Suiderkruis is ook betrokke - maar tans het ons dringend hulp nodig van 4 vrywilligers. Kontak Anneleen (0747075043)

IDEES 2020
Beplanning vir die jaar 2020 is om die draai! Dit is belangrik vir ons as personeel om insette vanuit die gemeente en vanaf alle leiers te ontvang. Vir ‘n hele paar weke was daar ‘n versoek dat in die groepe gebid word om te luister wat onse Here se plan is. Graag ontvang ons nou insette, voorstelle en idees vir fondsinsamelings. In die foyer sal ‘n houer beskikbaar vir geskrewe naamlose voorstelle. Ons hoor graag van jou. - Anneleen

#LUISTER
Sedert die begin van die jaar 2019 word ons as gemeente se fokus telkens gevestig op die kragtige woord of greep “#CONNECT/KONTAKPUNT”. Ons verstaan ook dat dit elkeen se verantwoordelikheid is om die keuse te maak om Jesus se hande en voete in ons leefwêreld rondom ons te wees en so Sy liefde uit te dra. Dit is wonderlik en redelik maklik om uit te reik en iewers ‘n mens raak te leef met ontferming – maar luister ons na die mens , of hoor ons net? Praat ons dalk te veel en smoor die mens se vertel van sy worsteling of pyn? Kweek ons vrymoedigheid en vertroue tydens die ontmoeting sodat die werklike nood en seer gehanteer kan word? Dalk is nou die regte tyd om te na te dink oor die kwaliteit van jou “ #connect/kontakpunt-oomblikke”……
Die volgende trappie ? - #LUISTER

DANKOFFERS
Ons het in die afgelope week weer gesels oor dankoffers. Dit kan so maklik gebeur dat ons maar net “geld” of ‘n “kollekte” of ‘n “bydrae” gee. Baie geer gebeur dit sommer baie outomaties en meganies in die vorm van ‘n debietorder of outomatiese EFT. Dis belangrik dat ons elkeen weer gaan dink oor wat ‘n dankoffer regtig is, naamlik ‘n offer om dankie te sê. Wil jy nie groot asb hierdie week gaan dink oor jou offer en jou dankie-sê nie? Die gemeente kan net voortgaan om die werk te doen wat ons doen as al ons lidmate ons help en bydra (offer) vir die werk wat ons doen…. –ds Coenie

VERKOOP VAN HOUTSTOELE
Ons het 22 soliede eikehout houtstoele (eenheid met 3 stoele) wat ons graag wil verkoop teen R950 per eenheid omdat ons dit nie meer gebruik nie. Die stoele is naastenby 50-60 jaar oud en van soliede eikehout gemaak. Voordat ons dit beskikbaar stel aan die algemene kopersmark wil ons eers vir ons eie lidmate kans gee om van die stoele te koop. Kyk gerus na ‘n foto op ons webblad by:
suiderkruis.com/houtstoele.jpg. Kontak gerus die kerkkantoor vir navrae of bestellings. –ds Coenie

R2-FONDSINSAMELINGSPROJEK
As deel van ‘n fondsinsameling¬sprojek het ons weereens julle hulp nodig. In 2017 het ons ‘n woekerprojek geloods en dit was ‘n reuse sukses met behulp van almal se deelname. Agter in die voorportaal, by die koeverte, het ek ‘n aantal pille botteltjies gesit met ons kerk se embleem. Daar pas presies 25 R2-stukke in so ‘n botteltjie. Wil u nie asb so ‘n botteltjie neem en dit vol maak met R2-stukke nie? Elke botteltjie wat vol is, verteenwoordig R50 en elke R50 is ‘n R50 wat ons nie gehad het nie. Sodra u botteltjie vol is, gooi hom in die kollektebord of gee hom af by die kerkkantoor. U is welkom om selfs net ‘n R50-noot ook in die botteltjie te plaas. Help ons asseblief om ook van hierdie projek ‘n sukses te maak. – Elize

PROJEKTE VIR DIE JAAR
Ons het verskeie lekker projekte in die tweede deel van die jaar en wil sommer nou al elkeen van julle uitnooi om die datums te reserveer en ons te ondersteun in hierdie projekte:
• Snoekbraai – 20 Sept 2019
• Boere-ontbyt: 12 Okt 2019
• R2-projek: Vandag tot einde van die jaar
• Fliekaand: Die jeug sal die datum en tyd reël
• Geloofsoffer en fees: 3 Nov 2019

DIE GESONDE KERK IN 2029
Thom Rainer het na vore gekyk oor die veranderinge wat ons oor die volgende dekade in die kerk kan verwag. Die pas van verandering is baie vinnig en sal waarskynlik nie oor die volgende dekade afneem nie. Natuurlik kan ‘n mens nie presies wees met enige toekomsvoorspelling nie, maar Rainer voel daar is sekere neigings wat reeds duidelik is.
Onthou dit gaan hier oor gesonde kerke.
1. Doelbewuste fokus op evangelisasie en die teenwoordig¬heid van die evangelie. Ons is deur ‘n fase van programge¬drewe evangelisasie wat min effek gehad het. Hierdie kerke gaan fokus op evangelisasie, maar dit gaan nie program¬gedrewe wees nie.
2. Die gemeenskappe sal van hierdie kerke hou. Vandag het baie kerke ‘n negatiewe of geen reputasie in hulle gemeenskappe nie. Die gesonde kerke in 2029 sal die gemeenskappe soek as ‘n plek waar hulle kan dien en werk eerder as ‘n plek waar hulle dalk hulle bywoning kan verbeter. Hierdie kerke sal hulle impak in die gemeenskappe vermeerder.
3. Die meerderheid van hierdie kerke sal multi- plek, multi- gebou en multi-dag wees. Sonder om die Bybelse waardes te kompromitteer, moet ons mense bereik daar waar hulle is. Baie mense werk vandag op Sondae. Die tradisionele 11 uur Sondagoggend was om boere te akkommodeer.
4. Die digitale kerk sal duidelik gedefinieer wees. Vandag debatteer ons of die digitale kerk werklik kerk is. Teen 2029 sal die digitale kerk as ‘n belangrike en aanvullende komponent van die kerk gesien word.
5. Gesonde kerke sal nie lidmate hê wat die gemeente terughou met heilige koeie en tradisies nie. Die lidmate sal verandering aanvaar eerder as om dit te beveg Hulle sal meer bekommerd wees oor die evangelie as die musiekstyl. Lidmate wat teen verandering is, sal skuif na ongesonde en sterwende kerke.
6. Meeste byeenkomste sal bestaan uit 200 of minder bywoners. Selfs die groot kerke sal kleiner aanbiddingsdienste hê. Een van die grootste verandering sal wees eredienste op tye en dae anders as Sondae.
7. Kerke sal meer aan netwerke as aan denominasies verbind wees. Kerke sal tussen die twee moet kies, maar sal waarskynlik meer tyd en energie aan netwerke spandeer. Denominasies sal steeds die leerstellige identiteit van die kerke wees, maar netwerke sal die funksionele identiteit wees.
8. Kerke sal hulle fasiliteite meer innoverend gebruik. Min kerke gebruik hulle fasiliteite optimaal vandag. Die feit dat die fasiliteite nie tydens die week gebruik word nie, dui op swak rentmeesterskap. Baie kerke sal maniere uitwerk om met gemeenskapsorganisasies saam te werk om hulle fasiliteite optimaal te gebruik
9. Baie kerke sal deel wees van ‘n groep-revolusie. Die name en funksies mag verskil maar kerke sal so veel as moontlik lidmate na groepe skuif.
10. Gesamentlike gebed sal sentraal staan in die gesonde kerk van 2029. Lidmate en kerkleiers sal maniere uitwerk oor hoe om die bestaande gebedsbediening, wat gewoonlik swak bygewoon word, te verskuif na kragtige en Gees-gevulde gesamentlike gebed. Soos die kultuur meer teen kerke draai, moet kerke God se krag hê om te reageer.
Met die uitsondering van Bybelse waarhede moet kerke verander of sterf. Waar is jou gemeente vandag? Waar dink jy sal dit in 2029 wees? (ekerk)

AANDAG: ALLE LEIERS VAN BEDIENINGE
Ons almal bly deeglik bewus dat goeie beplanning die fondasie is vir sukses. Planne wat afgebid word van die Here, bring sukses mee omdat dit Sy droom is waarmee ons werk. Die personeelgroep doen ‘n ernstige oproep tot al die leiers om daadwerklik saam met die groepe te bid en te luister (volgende 3 weke) wat deur die Heilige Gees ingegee word as die plan vir ons gemeente vir 2020 en vorentoe. Ons lewe in ‘n era waarin ons as kerk nuut moet kyk na die wêreld rondom ons, as ons as gemeente werklik Jesus se hande en voete wil wees, moet ons wyer begin dink en beweeg as die gemaksone wat veilig voel. Groei vind plaas buitekant die gemaksone. In die Foyer is ‘n kennisgewingbord beskikbaar gestel met bedieninge gelys en gegroepeer. Kyk gerus daarna, dalk is daar bedieninge wat vars en nuut vir jou lyk. Een waar jy betrokke by kan raak. Ons hoor gerus van jou – skakel die kerkkantoor, stuur ‘n sms of stuur epos met voorstelle! - Anneleen

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Judy Burger, Jaco Conradie, Yolandie Groenewald, Bella van Zyl
26 Augustus: Mareli Viljoen
27 Augustus: Geen Verjaarsdag
28 Augustus: Gwen Aslett (88 jr)
29 Augustus: Schalk le Roux (jr), Johanett Nieman, Marie Nieman, Pieter Ras
30 Augustus: Geen verjaarsdae
31 Augustus: Petro Doman
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars¬daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. - Elize

BYBELHOEKIE
JOB 1:12-22 : DIE SATAN AAN DIE WERK.
Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir die Satan: "En my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien, hy dien My en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy My daartoe gebring om hom sonder rede te ruïneer." Die Satan sê toe vir die Here: "Dit bewys nog niks. 'n Man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy U dan nie in gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan: "Goed, hy is in jou mag. Net sy lewe mag jy nie neem nie." Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê: "Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf!" Toe sê hy vir haar: "Jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?" Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. In Ef 5:11 skryf Paulus oor die “listige aanslae” van die duiwel. Paulus gee net daarna die Christelike wapenuitrusting. En skryf daarna: “Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.” Die Satan het selfs die Here Jesus nie met rus gelaat nie. Mat 3:13-17, Mark 1:1-13 en Luk 4:1-13 verwys. Al drie sinoptiese evangelies skryf oor Sy versoeking deur die satan. - Oom Ben

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag – Vorms in voorportaal beskikbaar
Koevert – In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft)
Bankbesonderhede van gemeente:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening, Nr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

..................................

Ek wil graag my bydrae/debietorder verhoog, kontak my asseblief: Naam:
Selno:

templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com