NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING (Wet no. 4 van 2013)


Die doel van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) is om mense teen skade te beskerm deur hul persoonlike inligting te beskerm, om te keer dat hul geld gesteel word, om te keer dat hul identiteit gesteel word en om hul privaatheid, wat ‘n fundamentele mensereg is, te beskerm.  Die wet is van toepassing op enige instansie wat op een of ander wyse persoonlike inligting hanteer.

Die Wet verbied niemand om enige persoonlike inligting in te samel en daarmee te handel nie. POPIA skryf net die regmatige handelinge voor om persone te beskerm. Die Wet help om data op die korrekte wyse te prosesseer sonder om vervolging te vrees.
 
Nuttige Skakels:
Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting: Wet 4 van 2013
Vorm 1: Beswaar teen verwerking van persoonlike inligting: Word of PDF
Vorm 2: Versoek om regstelling of skrapping van persoonlike inligting of vernietiging of skrapping van rekord van persoonlike inligting: Word of PDF
Vorm 3: Aansoek om die toestemming van ’n data-subjek vir die verwerking van persoonlike inligting vir die doel van direkte bemarking: Word of PDF
Lees meer oor die Wet by https://popia.co.za

Nadat u die nodige vorm(s) afgelaai en voltooi het, kan u die Inligtingsbeampte van Suiderkruis Gemeente kontak om dit in te dien by 018-2947939 of per e-pos by suiderkruispotch@gmail.com.
 
U kan u klagtes mvt die Inligtingswet hier indien, waarna ons so spoedig moontlik na u sal terugkom:
 
Kontakbesonderhede
E-pos: suiderkruispotch@gmail.com
Tel: 018-2947939 (08:00-12:30)

 

templatemo.com