NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Proformas / Aansoekvorms

Voltooi asb die proforma en handig in by die kerkkantoor waar nodig

Proformas vir lidmate van Suiderkruis Gemeente  
DOOP  
Doopaansoek (deel1 / deel2 / deel3) Voltooi asb deel 1,2 en 3 en handig in by die kerkkantoor
Doopformulier Laai die doopformulier af en werk dit deeglik deur
   
NUWE INTREKKERS  
Nuwe Intrekkers  
   
DANKOFFERS  
Debietorder  
   
HUWELIK  
Huwelik  (nuwe aansoekvorm - lidmate van Suiderkruis) Lidmate van Suid wat in die huwelik wil tree moet hierdie vorm voltooi en by die kerkkantoor inhandig.
   
Proformas vir gebruik deur ander gemeentes  
Huwelik  (Info vir nuwe huweliks register DHA-30 - alle gemeentes) Vorm gebasseer op nuwe huweliksregister. Ruimte vir addisionele inligting is bygevoeg asook 'n lys van dokumente wat ingehandig moet word.
   
   

 

templatemo.com