Jongste nuus

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
10:00 Bevestiging en Intreepreek:
Ds Tiaan Mostert
Teks: 1 Samuel 3:1-18
Tema: Luister na God se stem
11:00 Koffie en verversings in die kleinsaaltjie

SONDAG 10 Julie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

Geluk is om die goeie
in elke situasie te sien!

SELNOMMERS
Liewe lidmaat, ek vra mooi asseblief, indien enige van julle besonderhede verander (selnommer, adres) kontak asb die kerkkantoor sodat ek die databasis op datum kan hou. – Elize

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Dolores Erasmus
• Kobus Theron – knievervanging

WELKOM AAN DS TIAAN EN GESIN
Suiderkruis Gemeente verwelkom vanoggend vir ds Tiaan, Clarise, Tredeoux en Imenaïs as ons nuwe leraarspaar en gesin. Ons glo julle sal baie gelukkig wees hier by ons. Suiderkruis is ‘n unieke gemeente en hier het ons lidmate op wie ons met vertroue kan staatmaak.

WAT BETEKEN GESEËND?
Die bergrede begin met ʼn aantal seën uitsprake. Elkeen begin met: Geseënd is die … Die oorspronklike Griekse woord wat hier met geseënd vertaal word, is moeilik om te vertaal. In die ou Afrikaanse vertaling word van salig is die … gepraat. Die Interliniêre Bybel praat van gelukkig is die … op hierdie een woord staan hierdie hele gedeelte. Ek moet hierdie woord verstaan in die lig van die Hele Bybel: Wie is geseënd? Verstaan ek hierdie, dan gee dit my inhoud vir my lewe. Dan verstaan ek wat is die ‘ goeie lewe’.
Dan besef jy die inhoud van geseënd wees lê in die feit dat God die Een is wat die seën werk doen. Sonder Hom kan mens dit nie beleef nie. Saam met hierdie wete besef mens ook dit hou verband met verhoudings: Geseëndes se verhouding met God, en ook jou verhouding met ander. As predikant besef mens elke dag die waarde van hierdie verhoudings, hoedat die Here mense gebruik sodat jy God se goedheid en guns kan beleef. Elke mens wat die Here oor jou pad stuur beeld iets van die Here uit. Salig is jy as jy met die wete kan leef.
By die begin van ʼn nuwe reis, saam met Suider¬kruis beleef mens wat hierdie woorde beteken. Mag ons as gemeente hierdie nuwe pad wat die Here voor ons lê met vertroue in Hom stap. Mag ons God se geseëndheid ervaar maar ook God se seën gaan deel binne Sy wêreld. -Ds Tiaan

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Christa Prinsloo, DC Roodt
4 Julie:Mariaan de Klerk, Dirkie van Zyl
5 Julie: Carmen Botha, Alicia Davids, Willie van Zyl, Cherise Viviers
6 Julie: Aubrey van Niekerk
7 Julie: Lahniel Blom, Danel Cloete, Deidré du Toit
8 Julie: Molla Kearney, Corné Schoeman
9 Julie: Elsie Kok (99 jr), Wilmi Brouwer, Ellen Cloete, Thys Davids
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

GEMEENTEKAMP
Ons beplan om vanaf 16–18 September 2022 ‘n gemeentekamp te reël. Ek wil vir ons paar staan-plekke by Rietspruitdam (naby Ventersdorp) be-spreek, dis gerieflik naby aan Potch. Daar is lekker visvangplek en ‘n warmwater swembad onder dak. Die ablusies is baie netjies en die staanplekke is op gras. Pryse is soos volg: R600 per naweek wat 2 persone insluit. Vir elke ekstra persoon is dit dan R100 per persoon per nag. As daar dus 4 persone op ‘n staanplek is, is die koste R1000 vir die naweek. Indien jul belangstel om saam te gaan, kontak asb die kerkkantoor en gee jou naam op. Dit is nogal ‘n baie gewilde kampplek, ons moet so gou as moontlik bespreek en die deposito oorbetaal.
Die plek is nie baie groot nie en is staanplekke maar beperk. “First come, first serve” – Elize

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Pannekoek by Pick&Pay: 23/24 Julie, 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
• Hengelkompetisie: 20 Aug (Roelf v Aswegen)
• Spaanse aand: 23 Sept (Johanna Handford)
• Snoekbraai en kersliedere:(Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

AS DIT DONKER IS OM MY
Reddingstou vir jou
Om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. Klaagliedere 3:21-23
Wanneer die profeet Jeremia die boek Klaaglie¬dere skryf, gaan dit sommer baie sleg met hom. Hy ervaar die gevoel dat die Here weier om sy gebede te verhoor: “Al roep ek en al smeek ek om hulp, Hy weier om my gebed te verhoor” (3:8). Net ʼn entjie verder kla hy: “Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here” (v 18).
Tog vervreem hierdie swaarkry nie vir Jeremia van God nie. Te midde van die swaarkry brand sy hoop op God steeds soos ʼn helder vlam en verlaat hy hom op God se ontferming.
Joni Earekson noem hierdie hoofstuk in Klaaglie¬dere haar “reddingstouverse”. Toe sy op haar moedeloosste was, het hierdie verse haar gehelp om moed te hou, om aan God vas te hou om op Hom te bly hoop.
Miskien voel jy ook vandag soos Jeremia dat dit klaar is met jou hoop op die Here. Langdurige swaarkry laat ons soms twyfel aan God se liefde vir ons. As daar weer ʼn krisis in jou eie lewe opduik, kan jy gerus die pragtige belofte in Klaagliedere 3:31-32 in jou Bybel onderstreep: “Die Here verstoot ʼn mens nie vir altyd nie; as Hy beproewing oor ʼn mens gebring het, ontferm Hy hom weer, want sy liefde is groot.”
Hemelse Vader, vandag wil ek U loof te midde van my swaarkry, omdat U liefde vir my so groot en onveranderlik is. Dankie vir die belofte dat U U weer oor my sal ontferm. Amen -Nina Smit

LEEF DEUR GELOOF.
“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” – ‭‭Galásiërs‬ ‭2:20‬ ‭AFR53‬‬
• Daar is drie lewenspillare waar sonder ‘n mens nie kan lewe as Christen nie, en dit is geloof, hoop en liefde.
• Kom ons kyk vandag wat is geloof. In Hebr 11:1 is geloof dan ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
• Dws geloof is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Maw jy vertrou die Here vir ‘n deurbraak in jou finansies, jy vertrou die Here vir geneesing in jou liggaam, Herstel in jou huwelik of bevordering by die werk ens.
• Geliefde, geloof word gebou op die onsienlike dinge. Geloof gee hoop met ‘n vaste vertroue God is in beheer.
• Leef deur geloof en vertrou die Here om die onsienlike dinge in vervulling te bring.
Gebed: Here al kan ek nie nou die deurbraak sien in my omstandighede nie lewe ek deur geloof en vertrou ek U om die onsienlike dinge in vervulling te bring. In Jesus naam. Amen -Mannawoord

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Neem ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

DAGBOEK
VANDAG
Vandag is die eerste Sondag in Koninkrykstyd en vandag herdenk ons die werk van God-Drie-enig.
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens: Ds Terence Cooke
Teks: Psalm 8.
Tema: Die wysheid en grootheid van God-Drie-enig in ons lewens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens

DONDERDAG 16 JUNIE – Jeugdag

SONDAG 19 JUNIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

BEVESTIGING DS TIAAN MOSTERT:
3 Julie 2022
Soos julle almal reeds gehoor het, die bevestiging van ds Tiaan vind plaas op Sondag 3 Julie 2022 om 10:00. Vir hierdie bevestiging het ons groot asseblief weer hulp nodig met die verversings na die diens. Indien jul kan help, kontak asseblief vir Nunez van Zyl (082 922 9234) en gee jou naam op. Ons gaan vingerhappies, koffie/tee en sap bedien (kontantbydrae ook welkom). Help ons om van hierdie geleentheid ook ‘n groot sukses te maak. Ons Suiderkruisers kan mos!!!

BYSTAND VIR DIE GEMEENTE
Ds Terence Cooke is tans op bystand vir die gemeente. Vir enige dringende gevalle, kontak asb: Die Kerkkantoor 0182947939 / 0832976748, of Ds Terence 0827759570.

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
* Wanda Steyn
* Marie Marx

VLEISBESTELLINGS
Maalvleis te koop
Daar is nog ‘n paar pakkies maalvleis te koop.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
* Pannekoek by Pick&Pay: 23/24 Julie, 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
* Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
* Hengelkompetisie: 20 Aug (Roelf v Aswegen)
* Spaanse aand: 23 Sept (Johanna Handford)
* Snoekbraai en kersliedere: (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Petrus Marx, Jan-Lucas Sandrock, Jacques Theron
13 Junie: June Viviers
14 Junie: Johan Erasmus, Hans Kleyn
15 Junie: Jas Fourie, Frikkie Labuschagne, Susan Schutte
16 Junie: Elsabé Botha (88jr), Wynand Erasmus, Gert Steyn
17 Junie: Jeanette Bronkhorst, Magda Green
18 Junie: Waltie Jv Rensburg (85jr), Elna Fick, Flip Minnie, Loureine Muller, Wanda Steyn, Tanya vd Merwe, Dawie van Zyl, Nunez van Zyl
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
God weet die beste
My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is My optrede verhewe bo julle optrede en My gedagtes bo julle gedagtes. -Jesaja 55:8-9
God kan nie met mense vergelyk word nie. Sy gedagtes en optrede verskil hemelsbreed van ons s?. Om hierdie rede probeer ons tevergeefs om God te verstaaan. Indien ons dit sou kon doen, sou God nie meer God wees nie. Hy is ewig en almagtig. Wat Hy doen, is goed en reg. Hy kan alles doen behalwe om foute te maak.
Job se vriend Sofar het vroeg reeds hierdie geheim ontdek as Job nog sukkel om God se weë te begryp. “Kan jy begryp wie God werklik is?” wil hy van Job weet. “Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? Dit is kennis wat hoër is as die hemele. Hoe kan jy daarby uitkom”? (Job 11:7-8)
Soms lyk dit vir ons of God die verkeerde ding doen sodat ons wil sê” “Nie so nie, Here!” Soms werk die Here weer te stadig vir ons en wil ons Hom ? helpende hand bied soos Abraham se vrou Sara. Maar die Here weet altyd die beste.
Wanneer jy God nie kan verstaan nie, moenie eers probeer nie. Probeer dinge eerder vanuit God se perspektief sien. Dan gaan jy ontdek dat Hy altyd die beste weet, ook die kere toe jy aanvanklik nie met Hom saamgestem het nie.
Hemelse Vader, vergewe my dat ek so hard probeer om U te verstaan. Dankie vir die insig dat dit in elk geval onmoontlik is. Help my om te glo dat U altyd die beste weet. Amen -Nina Smit

AL VAN JESUS GEHOOR?
Godsdiens is gedurig in die spervuur en gewoonlik word die Christelike geloof ook sommer onder dieselfde kam geskeer. Onlangs het iemand weer die bekende ateïs, Steven Weinberg, aangehaal wat gesê het:
“Good people do good things and bad people do bad things, but to get good people to do bad things, that takes religion.”
Dis tog sekerlik waar. Niks is so effektief soos om ‘n goeie mens te oortuig dat hy God ‘n guns doen deur ‘n sneller trek of deur iemand te beswadder nie. Ons sien heeltemal te dikwels hoe godsdienstige mense geweld en onreg pleeg. Van die sondes van die Christelike kerk in die geskiedenis, soos die kruistogte en inkwisisies, het ons ook al tot vervelens toe gehoor. Ook die Ou Testamentiese oorloë word in die debat ingetrek as bewys dat Christene eintlik bloeddorstige fanatici kan wees, wanneer dit hulle pas.
Hoe antwoord ons ‘n ongelowige wat so ‘n beswaar teen ons geloof opper?
‘n Mens sou mý antwoord in ‘n vraag kon omsit:
Het jy al van Jesus gehoor?
Dit klink simpel, ek weet, maar dis ‘n retoriese vraag. Natuurlik sou hy al van Jesus gehoor het. My vraag vra egter vir dieper refleksie oor of hierdie persoon my geloof goed genoeg ken om te weet dat alles staan of val met Jesus. Hy verteenwoordig tog die finale inhoud van ons geloof. Hy is tog ons weg, ons waarheid en ons lewe. Hy bepaal tog ons lewe. Sy woorde bepaal tog ons optrede en gedrag.
Die vraag is dus eerder: Is hierdie afskuwelike dade, wat gepleeg is (in die naam van geloof) ‘n gevolg van Jesus se woorde of ‘n gevolg van die verontagsaming van Jesus se woorde? Hoe kan hierdie slegte dade gedoen word in die Naam van dieselfde Jesus, wat onder andere sê:
* Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie
* As iemand julle op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe
* Julle moet julle vyande liefhê
* Julle moet bid vir dié wat julle vervolg
* Gaan maak eers vrede met jou broer
* Vergewe sewentig maal sewe keer
* Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Hoe kan sleg gedoen word in die Naam van ‘n Here, wat Sy vyande vergewe van die kruis af? Mense kan dus maklik sê hulle doen iets in Jesus se Naam, maar dit beteken nie dat hulle Jesus reg verteenwoordig nie!
Hiermee word nie bedoel dat ons nie moet kan praat oor die moeilike vraag aangaande die geweld in die Ou Testament en die res van die geskiedenis nie. Maar Jesus is ons Troefkaart. Ná Jesus word die Ou Testament tog anders gelees as vóór Jesus! Wanneer ‘n bloedige menslike geskiedenis in die lig van die kruis van Jesus gelees word, dan sê dit tog dat God nie ongeërg is oor die lyding en onreg in die geskiedenis nie. Wanneer die pyn en lyding deur die bril van die opstanding gelees word, dan kommunikeer dit tog dat daar lewe en heling kan wees, ook vir mense se lyding! Dit beantwoord nie al ons vrae nie, maar dit sê vir ons dat God liefdevol, genadig en lewegewend is.
Ja, Steven Weinberg, godsdiens kan sleg wees. Maar het jy al van Jesus gehoor?
Want Hy is goed. – Roedolf Botha [eKerk]

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
* R2-projek: Neem ? pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
* Koperkruik-projek: Gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
* 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel[ 0729005005]
* Mandjieprojek – Elize
Wyse woorde mag dikwels
op onvrugbare grond val,
maar sagte woorde word
nooit weggewaai nie.

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling: EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005 U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
?….?….?….?….?….?….?….?….?
Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Pinksterfees en Nagmaal: Ds Terence Cooke
Teks: Galasiërs 1:6-11
Tema: Daar is geen ander evangelie nie
18:00 Uitreik

WOENSDAG 8 JUNIE.
09:30 Oudejeugaksie

SONDAG 12 JUNIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens

BYSTAND VIR DIE GEMEENTE
Ds Terence Cooke is tans op bystand vir die gemeente. Vir enige dringende gevalle, kontak asb: Die Kerkkantoor 018 2947939 / 0832976748, of Ds Terence 0827759570.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Pannekoek by Pick&Pay: 23/24 Julie, 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Vleisprojekte:20-22 Junie & 24-26 Oktober
• Hengelkompetisie: 20 Aug (Roelf v Aswegen)
• Spaanse aand: 23 Sept (Johanna Handford)
• Snoekbraai en kersliedere (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Wanda Steyn
• Marie Marx
• Jacoba Ras (ons Koster) en familie met die afsterwe van Pieter verlede Sondag.

PINKSTER-SOP
Baie dankie aan elke persoon wat ons so mooi gehelp het met sop en broodjies elke aand. Die samewerking in Suiderkruis is regtig die beste in die dorp. Julle is tops!!! Daar was elke aand meer as genoeg en ook ‘n heerlike verskeidenheid. Nogmaals dankie vir julle almal – Elize

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Neem ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollekte¬sakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel[ 0729005005]
• Mandjieprojek – Elize

MANDJIEPROJEK
Baie dankie aan Erika Pieterse wat die inisiatief geneem het met hierdie projek. Ons wil asb vriendelik vra dat wanneer die mandjie by jou uitkom, stuur net ‘n whatsap aan Erika sodat sy weet hoe die mandjie vorder. Haar nommer en die instruksies is binne-in die mandjie. Indien moontlik moet die mandjie ook nie langer as 3 dae by een persoon bly nie. Baie dankie aan almal wat sover bygedra het. Vir diegene wat nie weet hoe die mandjieprojek werk nie, so maak mens: Wanneer jy die mandjie ontvang, kyk wat is binne-in. Indien jy iets in die mandjie wil hê, neem dit en plaas ‘n donasie in die blikkie of sit weer iets terug in die mandjie, dit kan selfs ‘n koek of lekker biltong wees. Gee dan weer die mandjie oor aan die volgende persoon.

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Louisa van Aswegen (99jr), Willem Otto, Chantelle Viljoen
6 Junie: Charl Marais
7 Junie: Willem Botes
8 Junie: Carlizette Oberholzer, Bruno Schoenfeld, Emmerentia Visser
9 Junie: Elsie vd Linde
10 Junie: Geen verjaarsdae
11 Junie: Charl Cilliers, Bianca Nel
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
God vee al jou trane af
God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. -Openbaring 21:3, 4
Eers wanneer dit donker genoeg is, kan ons die sterre raaksien, skryf Emerson. Trane is soms nodig sodat jy weer God se liefde en genade in jou lewe op ʼn nuwe manier kan raaksien. Net soos fisieke trane goed is vir jou omdat dit jou oë skoonwas, is seerkry ook goed vir jou omdat dit dikwels jou verhoudig met God verinnig.
Tog is trane vir niemand lekker nie. Christene kan van een ding seker wees: hulle trane sal nie vir altyd aanhou nie. Alhoewel trane deel is van jou lewe op aarde, gaan daar eendag ʼn einde aan hierdie trane kom. Die Here kan en wil jou trane afvee. Dit is deel van die groot wederkomslied.
In Openbaring 21 skryf Johannes oor die nuwe Jerusalem, die stad wat die woonplek van God en sy kinders sal wees, Daar sal die Here elke dat by sy kinders wees, en daar sal dan geen trane meer wees nie. Want God self sal al die trane van ons oë afdroog.
Alhoewel die lewe hier op aarde vol seerkry en swaarkry is, kan jy vashou aan die beloefte dat na al hierdie swaarkry die hemel vir jou wag, waar daar nie meer swaarkry of dood, leed, smart en pyn sal wees nie.
Here Jesus, U weet dat my lewe op die oomblik vol seerkry en hartseer is. Dankie vir u belofte dat daar eendag in die hemel vir altyd ʼn einde aan my trane sal wees. Amen -Nina Smit

HOEVEEL IS GENOEG?
Sommige mense (soos ek) eis darem heeltemal te veel van die lewe. Ek het nog altyd gewonder oor die eerste paar woorde van Psalm 23, naamlik Die Here is my Herder, ek kom niks kort nie. Dis nie oor die Herder-gedeelte wat ek gewonder het nie, maar die “ek kom niks kort nie” – deel. Ek meen, ‘n mens kom tog nooit by die punt waar jy werklik niks meer nodig het nie.
Toe gaan kuier ek een naweek vir my Zoeloe-vriend in sy gehuggie in Zandspruit informele nedersetting. Daardie kuier het my ganse lewens¬perspektief geskuif. Thabo se woonplekkie was maar ‘n skamele sinkhuisie met slegs twee klein vertrekkies. Die een kamer dien as die kuierarea en kombuis. Dan is daar nog ‘n vertrekkie met ‘n dubbelbed, waarin hy, sy vrou en hulle twee seuntjies saam geslaap het.
Tydens die verloop van die naweek sit ek op ‘n stadium in die kuierarea op ‘n tamatiekissie, terwyl Thabo vir ons koffie maak en toe merk ek dit op. Daar was geen versierings of foto’s teen die mure nie, behalwe een sinnetjie opgeplak wat eenvoudig gelui het:
I lack nothing.
Ek kon skaars my oë glo. Ek het gewoon in ‘n ryk voorstedelike buurt in ‘n vier- slaapkamer huis met ‘n hengse tuin. Thabo is ryker as ek. Hy kom niks kort nie, terwyl ek daagliks allerhande wense en begeertes gekoester het. Hy is ryker as ek, nie omdat hy meer as ek besit nie. Hy was ryker as ek, omdat hy gevoel het hy het genoeg om van te leef en te funksioneer as mens. Hy was tevrede met minder. Hy was baie meer realisties as ek oor die lewe. Hy het eenvoudig minder begeer as ek. Dit het my laat dink aan wat die Christenskrywer, GK Chesterton, gesê het:
There are two ways to get enough.
One is to continue to accumulate more and more. The other is to desire less.
Dit lyk vir my dat die Here in ons behoeftes voorsien, nie deur al ons gemaklikhede en luukshede te bevredig nie, maar om ons tevrede te maak met wat ons het. Die Herder van Psalm 23 lei die skape na waters, waar daar rus is, na groen weivelde. Hierdie dinge verteenwoordig ‘n skaap se mees basiese behoeftes sonder veel luukshede. Tog sê die skrywer dat sy beker oorloop van guns.
Om dus te sê ek kom niks kort nie, is nie iets wat met my gebeur nie. Dit het niks te make met my balansstaat of eiendomsportefeulje nie. Dis ‘n lewenskeuse, wat ek maak. Die Here het niks teen rykdom nie, maar as ons gedurig meer sekuriteit, meer gemak, meer emosionele veiligheid begeer, dan mag ons dalk konstant ongelukkig wees, omdat ons nie kry wat ons wil hê nie. Wanneer ons onsself gedurig probeer oortuig dat ons “beter verdien”, dan raak ons later bitter, omdat ons byna nooit kry wat ons dink ons verdien nie.
Wanneer ons Jesus egter ernstig opneem wanneer Hy sê dat die jakkalse gate het en die voëls neste, maar Hy kan nie iewers Sy kop neerlê nie, dan word elke bord kos, wat ek ontvang, elke aand wat ek warm slaap, elke dag wat my gesin veilig is, vir my die grootste vreugde en kan ek met opregtheid sê: Die Here is my Herder, ek kom niks kort nie.
-Roedolf Botha [eKerk]

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens – Ds Terence Cooke
Teks: Johannes 10:1-21
Tema: Ek is die Goeie Herder
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens

DINSDAG 24 MEI
18:00 Kerkraadsvergadering

DONDERDAG 26 MEI
18:00 Hemelvaart
Teks: Handelinge 1:1-8
Tema: Die Hemelvaart

SONDAG 29 Mei
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens – Ds Terence Cooke
Teks: Handelinge 1 en 28
Tema: Word deel van God se oesfees
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Pinksterdiens
Teks: Galasiërs 2:15-21
Tema: Vrygespreek

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
* Wanda Steyn
* Pieter Ras

BYSTAND VIR DIE GEMEENTE
Ds Terence Cooke is tans op bystand vir die gemeente. Vir enige dringende gevalle, kontak asb: Die Kerkkantoor 018 2947939 / 0832976748, of Ds Terence 0827759570.

BEROEPING NUWE LERAAR
Dit is vir ons aangenaam om bekend te maak dat Ds Tiaan Mostert deur die Kerkraad beroep is as nuwe leraar van Suiderkruis Gemeente. Ons dank ons Skepper Heer dat Hy ons deur die hele beroepingsproses lig en leiding gegee het. Ons sê ook dankie aan almal wie se gebede ons deur die proses gedra het.

TEMAS VIR DIE RES VAN PINKSTER
Maandag 30 Mei
Teks: Galasiërs 3:1-14.
Tema: Hoekom is julle so dom?
Dinsdag 31 Mei
Teks: Galasiërs 5:1-6.
Tema. Staan vas in die vryheid.
Woensdag 1 Junie
Teks: Galasiërs 5:16-26.
Tema: Wie beheer ons?
Sondag 5 Junie
Teks: Galasiërs 1:6-11.
Tema: Daar is geen ander evangelie nie.

SOP VIR PINKSTER
Ons het ‘n hele paar potte sop en broodjies nodig vir die Pinkster (Maandag 30 Mei tot Woensdag 1 Junie). As jy dalk kans sien om ons te help, skryf asb jou naam op die lys in die foyer of kontak Elize by die kerkkantoor (0182947939 / 0832976748).

PANNEKOEKVERKOPE
Ons bak weer van 3 – 4 Junie pannekoek by Pick ‘n Pay. Ons benodig GROOT asb weer helpers met die aanmaak van die deeg op Donderdag 2 Junie en genoeg helpers op Vrydag en Saterdag. Indien jy kan help, kontak asb vir Maryna (082 807 9954) en gee jou naam deur.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
* Pannekoek by Pick&Pay, 3/4 Junie, 23/24 Julie, 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
* Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
* Hengelkompetisie: 20 Aug (Roelf v Aswegen)
* Spaanse aand: 23 Sept (Johanna Handford)
* Snoekbraai en kersliedere (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Geen verjaarsdae
23 Mei: Henry Cloete, Johann Fourie, Arno van Zyl
24 Mei: Oosie Oosthuizen, Riaan van Breda
25 Mei: Pieter Nel
26 Mei: Wally van Niekerk
27 Mei: Elna de Bruyn, Esmarie Visser
28 Mei: Anna-Marie Botha, Madeleine Oosthuizen, Johanna Venter
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

YOCO KAARTMASJIEN
Ons gemeente het nou ‘n YOCO-kaartmasjien wat ook beskikbaar is vir enige inbetalings!! Baie dankie aan die persone wat die masjien vir ons geskenk het. Dankie Christelle van Wyk wat my met soveel geduld en liefde gehelp het om die masjien net aan die gang te kry! Tussen ek en Elsabé (musiekleier) sal die kaartmasjien elke Sondag beskikbaar wees vir inbetalings. Maak gerus gebruik van hierdie hulpmiddel. – Elize

NOG EENS, HEILIGE CHAOS!
Lees 1 Korintiërs 14:33
Terwyl te veel kerklike aktiwiteite doodveilig en voorspelbaar is, is die regte lewe daarbuite meestal onveilig en onvoorspelbaar. Die lewe is soms chaoties, seer en swaar. Mense se lewens val daarom nie ordelik uitmekaar nie. Dinge loop nie beskaafd buite beheer nie. Sommiges hou maar net ‘n vroom front voor, maar chaos kenmerk hierdie woeste lewe waarbinne ons leef. Storms woed. Donker wolke rol in. Chaos volg op die hakke van armoede, siekte, misdaad, wanvoeding, gebroke families en wat nog alles. Maar dis juis hier waar Jesus tuis is, maar vele kerkmense nie! Trouens, vele kerklikes se missie in die lewe is juis om sulke chaotiese situasies te vermy. ‘n Gereelde kerkganger sê nou-die-dag sy vermy haar aangetroude familie, want hulle is nie kerkmense nie. Moes dit nie andersom gewees het nie? Moes hulle nie juis saam met Jesus en die Gees te midde van die chaos geloop en geleef het om daardie mense te dien en hulle in Sy Naam terug te wen nie?
Dis nie ons werk om alles ordelik en voorspelbaar te maak nie. Ons moet chaos gedurig in heilige chaos omskep deur Christus te verteenwoordig te midde van die stukkendheid rondom ons. Ons moet God se hande, stemme en voete in die regte, deurmekaar lewe wees. Ons moet nuwe lewe verteenwoordig midde in die chaos. Helaas skitter ons te veel male in ons afwesigheid in die chaos, omdat ons godsdienstige ordelikheid gekies het.
Gebed: Here, stuur my in die chaos van die wêreld in, maar gaan asseblief self ook saam. Amen.
-Stephan Joubert [eKerk]

AS DIT DONKER IS OM MY
In krisissituasies
Dawid was in die nood, want die manne het daaraan gedink om hom met klippe dood te gooi. Toe het Dawid hulp gevra by die Here sy God.
-1 Samuel 30:6
Daar ontstaan ? krisis-situasie wanneer Dawid en sy manskappe by Siklag aankom en sien dat die Amalekiete die stad totaal verwoes het in ? strooptog. Al die vroue en kinders was weggevoer en die stad afgebrand. Dawid se manskappe het alles verloor. Nou is hulle vir Dawid kwaad en wil hom stenig. Eintlik tree hulle heeltemal onlogies op. Dit was immers nie Dawid se skuld nie. Hy het sy eie twee vroue ook in die strooptog verloor.
Anders as sy manskappe hou Dawid kop en gaan soek hulp by God: “Maar Dawid het homself versterk in die Here sy God,” lui die 1953 vertaling. En God help dadelik: Dawid en sy manskappe slaag daarin om die vyand te verslaan en hul vroue en besittings terug te kry.
As ernstige krisisse in jou lewe jou by tye wil laat kop verloor onthou wat Dawid gedoen het, en raak kalm en fokus op God. Vra hul en raad by Hom. Alhoewel jy baie maal nie jou krisisse self kan hanteer nie, is die Heilige Gees beskikbaar om daarmee te help.
God se doel met swaarkry is altyd om jou nader aan Hom te bring; bely dus die dinge wat nog tussen jou en God staan. Kyk laastens na jou eie situasie deur God se oë. Hy is volkome in staat om jou te help en by te staan soos vir Dawid.
Hemelse Vader, vergewe my dat ek so baie maal kop verloor in my krisisse. Help my om van nou af op U te fokus en onmiddellik by U hulp te vra. Amen. -Nina Smit

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
* R2-projek: Neem ? pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
* Koperkruik-projek: Gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
* 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel[ 0729005005]
* Mandjieprojek – Elize

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005 U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
?….?….?….?….?….?….?….?….?
Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens – Ds Terence Cooke
Teks: Johannes 20 :30-31.
Tema: Die opstanding – die wonder waarop ons wag.
10:00 Koffie en tee in die foyer

DINSDAG
18:00 Spesiale Kerkraadsvergadering

SONDAG 8 Mei – Moedersdag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens – Ds Terence Cooke
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Wanda Steyn
• Anna du Toit
• Tannie Graaitjie Davis
• Bid asb vir die kerkraadsvergadering van 3 Mei waartydens ‘n nuwe dominee vir Suiderkruis beroep gaan word.

BYSTAND VIR DIE GEMEENTE
Ds Terence Cooke is tans op bystand vir die gemeente.
Vir enige dringende gevalle, kontak asb:
Die Kerkkantoor 018 2947939 / 0832976748, of
Ds Terence 0827759570.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Kuieraand saam Pieter Smith by Coco’s Saloon: 21 Mei 2021 (Christine Thomas)
• Pannekoek by Pick a Pay, 3/4 Junie, 23/24 Julie, 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
• Hengelkompetisie: 20 Aug (Roelf v Aswegen)
• Spaanse aand: 23 Sept (Johanna Handford)
• Snoekbraai en kersliedere: (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

OPTREDE:
PIETER SMITH
As deel van ‘n fonds-insamelingsprojek kom Pieter Smith optree by The Farm Lifestyle Centre @Cocoa’s Saloon.
Dit is ten bate van Suiderkruis Gemeente. Die kaartjies kos R100 per volwassene en hoërskool leerlinge, R50 vir laerskool leerlinge. Daar gaan vanaf 16:00 pannekoek, vetkoek en maalvleis of skoon vetkoeke en sop te koop wees. Daar sal deurlopende ligte vermaak wees. Die vertoning begin om 19:00. Kaartjies is Sondae na kerk beskikbaar in die foyer of by die kerkkantoor gedurende die week en by Yolandi by Cocoa’s Saloon 067 832 2337. Ons is dan ook op soek na paar dames (of manne) wat ons kan help met ‘n paar potte sop. Dankie aan Maryna Marais, Petro Kriel en Elsabé van Aswegen wat onderskeidelik vir ons die pannekoek-, vetkoek- en sop-verkope gaan hanteer. Daar is ‘n kontantkroeg beskikbaar en heerlike koffie en cappuccino is te koop.

JESUS MORS NIE MET WOORDE NIE
In my kinderdae het dominees togas gedra, wanneer hulle preek. In sommige kerke het hulle ook ’n seremoniële lappie, bekend as ’n beffie, om hul nekke gedra. Toe iemand een keer vir ’n leraar vra hoekom hulle dit om hul nek dra, het hy droogweg opgemerk dat dit eintlik ’n servet is, “want ons is morsig met ons woorde!”
Ongelukkig doen baie mense dit vandag nog – ek bedoel hulle mors met woorde. Hulle glo daardie persepsie: “Langer is beter!” Langer navorsing, langer nadenke, langer vergaderings, langer samekomste, langer gesprekke, langer preke en langer gebede is blykbaar die geheim tot die ontsluiting van die waarheid. Wel, nie altyd nie. Langer is nie outomaties meer korrek, of meer betroubaar nie. Korter is dikwels beter.
Insig, deursigtigheid, wysheid en waarheid is nie afhanklik van ’n massa woorde nie. Dít leer ek by Jesus. Toe Hy op aarde was, het Hy nooit met woorde gemors nie.
Die meeste van Sy uitsprake is kort en kragtig:
“Salig is die wat honger en dors na dit wat reg is. Hulle sal versadig word.”
“Soek heel eerste die koninkryk van God en die res sal vir jou bygevoeg word.”
“As jy agter My wil aankom, moet jy jou kruis optel en My volg.”
“Wie eerste is, sal laaste wees en wie laaste is, eerste.”
Jesus se kort uitsprake is nie net mooiklinkende woorde nie. Of goed-voel lesse nie. Elke slag wil Jesus hiermee ‘n ruim venster oopmaak op God se wêreld. Sy kort woorde is ook uitnodigings om vars en anders oor God en oor die lewe te dink. Dit is lewensveranderende padwysers na God en na mekaar toe. Jesus se woorde gee lewe vir ewig, soos wat Petrus in Johannes 6 bely. Jesus het nie ’n stortvloed van woorde nodig nie. Al wat vir Hom saak maak, is die regte woorde!
Leer asseblief hierdie lewensbelangrike les by Hom. Leer dat die waarheid gewoonlik kort en kragtig is. Moenie morsig met jou eie woorde wees nie.
Leer dit oor en oor by Jesus. Leer dit ook by diegene, wat nie met woorde mors, wanneer hulle oor God en oor die lewe praat nie.
– Stephan Joubert
[eKerk]

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Neem ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollekte¬sakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat sommer net tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel[ 0729005005]
• Mandjieprojek – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
Die Heilige Gees woon in jou
Toe U U aan my onttrek het, het ek baie bang geword. Ek het na U geroep, Here. Ek het U om genade gesmeek. -Psalm 30:8-9
Die digter kyk hier terug op sy lewe. Dat niks ʼn mens so verwaand maak soos voorspoed nie, maar ook dat niks ʼn mens so nederig maak soos afhanklikheid nie, kan ons baie duidelik lees in hierdie psalm. Toe dit goed gegaan het, het ek wel gesê: “Niks sal my ooit laat wankel nie” skryf die psalmdigter in vers 7. Maar sodra daar probleme in sy lewe opduik, is dit ʼn perd van ʼn ander kleur: “Maar toe U U aan my onttrek het, het ek baie bang geword” [vers 8].
Wanneer ons swaarkry, vra ons baie keer na die Here, net om te ontdek dat Hy vir ons ver en vreemd voel. As dit weer met jou gebeur, moet jy jou mooi afvra of dit God is wat Hom van jou onttrek het en of dit jy is wat van God afgedwaal het.
God belowe dat Hy jou nooit sal verlaat nie: deur sy Heilige Gees woon Hy in jou. As die skadu’s oor jou eie lewe val, is dit baie maal omdat jy self met jou rug na die Son staan, skryf Johan Smit.
As dit dus weer moeilik met jou gaan, draai gerus om sodat jy vir God kan raaksien. Hy sal weer Sy lig in jou lewe gee sodat jy Hom sal kan loof soos die psalmdigter.
Hemelse Vader, ek sien nou dat dit ek is wat van U weggedwaal het toe U vir my ver gevoel het. Dankie dat U nooit ver van my kan wees nie omdat U in my woon. Amen
Amen ~Nina Smit

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Annamarie Mans, Rina Matthee, AJ Oosthuizen
2 Mei: Adriaan Pretorius, Jaco v Zyl
3 Mei: Riekie Broodryk, Elouise Cloete
4 Mei: Werner Bruhns (83 jr), Reney Bronkhorst, Hannes Conradie, Schalk Mans
5 Mei: Shimmie Tesnaar, Mientjie Tesnaar, Anelle Aslett, Yolandé Grobler, Jean Nieman, Anette Niemand, Lois Sauer
6 Mei: Marietjie vd Leeuw, Olivia Sandrock, Tristan Rensburg, Logan Botha
7 Mei: Anna-Marie Oberholzer, Anton Nel, Pieter le Roux
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

Follow us:                        
Ontvang nuus van Suiderkruis?    JA NEE