Jongste nuus

Laai volkleur Onder Ons (pdf) HIER af

16 JANUARIE 2022
DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Kinderdiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

MA-WO: WEEK VAN GEBED (Uitdeelstukke by die deure)

SONDAG 23 Januarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Reguitstraat 13+
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens (aanlyn)

Here ons God,
Hier aan die begin van die nuwe jaar wil ons geborgenheid en troos by U kom soek.
Daar is so baie dinge wat ons nie weet nie,
so baie dinge wat vir ons nuut sal wees in die nuwe jaar, dinge wat op ons wag.
Dankie dat Ú weet wat dit is, Here.
Dankie dat U voor ons uitgaan,
en agter ons aankom.
Dankie dat u liefde en trou ons omring,
dat U ons bewaar,
dat ons skuiling by U kan vind,
troos daarin kan vind dat U die Almagtige is,
dat U van ewigheid tot ewigheid God is.
Dankie dat U vanjaar opnuut weer u ewige arms oopmaak om ons te versorg.
Dankie dat ons rus kan vind by u altare,
Here van die Leërskare.
Wil U ons dan in hierdie jaar toevou in u liefde,
ons geloof versterk deur u Gees
en ons hoop gee deur u Woord. Amen. -Jaco

VERLOF – DS COENIE
Ds Coenie is met verlof vanaf Maandag 21 Januarie tot en met 30 Januarie. In dringende gevalle kontak asseblief die kerkkantoor (0182947939/0832976748).

BELANGRIKE DATUMS
16 – 19 Januarie:
Gebed, Toewydings- en Aanmeldingsweek

MOOISTE JAAR
Elke dag, week, maand en jaar is ʼn groot geskenk van uit die Vader se hand. Ons is bevoorreg om in die jaar 2022 te mag leef. Mag die Here jou vashou en bewaar en seën. My gebed is dat die Here hierdie jaar Psalm 103 vir jou sal waar maak: dat Hy al jou sondes sal vergewe, al jou siektes genees, jou red van die graf, jou die goeie in oorvloed sal laat geniet en jou die oorvloedige krag van ʼn arend sal skenk.
–ds Coenie

Elke jaar is ʼn nuwe tyd en dit bring nuwe uitdagings. Saam met die uitdagings kom daar ook weer nuwe drome en nuwe geleenthede. Hierdie jaar, soos alle ander jare, sal ook groot uitdagings aan Suiderkruis Gemeente bring. ʼn Groot deel van die pad is nog baie onseker. Maar wat vasstaan, is dat die Here hierdie gemeente in 2022 wil gebruik om ʼn lig te wees in ons omgewing; om balsem te smeer op wonde; om gebrokenes van hart op te tel en aan verlore mense die Goeie Nuus (Evangelie) te bring. Dit is die doel van ons gemeentewees. Wil jy nie asb in hierdie jaar kies om getrou te wees in jou deelname en inskakeling in die gemeente nie? Maak vandag ʼn keuse om by een van die groepe of bedieninge in die gemeente aan te meld en ʼn verskil te maak? Hoe meer mense betrokke is, hoe lekkerder is dit vir almal. Ons kort helpers by die jeug en kinderkerke; in die foyer met die bediening van koffie en tee voor en na eredienste; by die beeld- en klankspan; by die musiekgroep, selgroepe, dienswerkers in die erediens, ens. Dalk wil die Here jou daarvoor gebruik – meld aan en maak ʼn verskil! –ds Coenie

WEEK VAN GEBED
Ons begin elke jaar ons gemeentejaar met ʼn tyd van stilword (4 gebedsdae). Gebedsprogramme sal Sondag 16 Januarie by die deure beskikbaar wees. Neem asb ʼn gebedsprogram en gebruik elke dag 10 minute om saam met ons na te dink oor die Woord, ons lewens, ons roeping, ens. Bid elke dag saam met ons vir die sake wat genoem word. Ons droom is dat pappas en mammas en kinders in hierdie 4 dae sal moeite doen om saam Bybel te lees en te bid. Gebruik hierdie paar dae om sommer net as gesin stil te word voor die Here… -ds Coenie

PAK DIE BUL BY DIE HORINGS!
Ons wens dikwels die lewe se rowwe tye was soos ’n “mechanical bull”. Wanneer jy so ’n bul ry, ruk hy jou so ’n paar keer rond terwyl jy kyk hoe lank jy kan vashou, en almal lag hulle slap. Jy weet iemand gaan enige oomblik die stop-knoppie druk sodat die volgende ou ’n beurt kan kry, en as jy afval, is dit op sagte spons reg rondom die speel-speel bul. Maar in die regte lewe is ons eerder in ’n arena met ’n kwaai gedierte wat aanhoudend op ons afstorm. Ek was nie heeltemal voorbereid daarop nie. Ek het nie die tawwe tye verwag nie!
M. Scott Peck skryf in sy boek THE ROAD LESS TRAVELLED: Die lewe is moeilik. Die lewe is eintlik een lang probleem wat opgelos moet word. As ons dit net eers verstaan en aanvaar, is die lewe nie meer moeilik nie. Wat die lewe moeilik maak, is die proses om hierdie probleme te konfronteer en op te los. Die lewe kry betekenis soos ons probleme teëkom en oplos, want probleme roep ons dapperheid en wysheid na vore. Dít is hoe ons groei en leer. M. Scott Peck sê dit sodat ons realisties kan wees, want as jy probleme begin sien as ’n geleentheid en soms selfs as ’n geskenk, dan gryp jy dit aan en jy gebruik dit!
Hou vas aan Paulus se woorde in Romeine 5:3-5: “Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Allesbehalwe. Ons weet mos dat swaarkry ons vorm en slyp om nog meer op God te vertrou. En wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om ’n sterk Christelike karakter te vorm. En ’n sterk Christelike karakter maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag. Wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgesteld wees nie. Want Hy vul ons lewens elke dag met sy liefde.”
Ek kan nie vir ewig die bul probeer “side step” en dink hy gaan nie weer terugkom nie. Pak die bul by die horings – gryp die groeigeleentheid met al twee hande aan. Spring op sy rug en ry hom tot sy gô uit is! -Lindie Strydom
101 INSPIRASIE-OOMBLIKKE [CUM]

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Coenie Nel (89 jr), Derick Burgers, Marietjie v Breda
17 Januarie: Jimmy Duncan (85 jr), Marie Marx, Hannes Meintjies
18 Januarie: Amelia Erasmus, Dieter Stoppel
19 Januarie: Theuns Louw, Johline Steenkamp
20 Januarie: Geen verjaarsdae
21 Januarie: Jan-Lucas Kanes, Hannes Prinsloo, Lize-Mari Smit
22 Januarie: CJ Bouwer
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
Hoe lank nog?
Hoe lank sal dit nog aanhou, Here. Sal U toorn vir altyd duur, U woede soos ʼn vuur bly brand? –Psalm 79:5
In hierdie psalm betreur die psalm¬digter die verwoesting van Jerusalem deur God se vyande. Die gevolg hiervan was dat God se volk deur hulle buurlande bespot is. Maar God se woede vir sy ongehoorsame volk het steeds nie bedaar nie. Die psalmdigter wil nou weet hoe lank God se toorn teen Sy volk nog sal aanhou. Hy pleit dat God Hom tog weer oor Israel sal ontferm ter wille van die eer van sy Naam. Hy sluit sy gebed met ʼn belofte af: As die Here hulle sal red, onderneem die volk om hulle dankbaarheid met hulle dade te bewys.
As ons swaarkry vir ʼn lang ruk aanhou, maak dit ons sielsmoedeloos. Tog, as ons weet dat daardie swaarkry nie vir altyd sal aanhou nie, is dit makliker om te verduur. Soos die psalmdigter is ons ook geneig om na God te hardloop as ons in die noute is. Ons smeek Hom om genade en ons maak beloftes oor wat ons onderneem om te doen as Hy sy kant bring. Gelukkig lewe ons anderkant die kruis. Ons weet dat Jesus reeds God se toorn oor ons sonde aan die kruis afgeweer het sodat ons sonde nou vergewe kan word. Ons weet ook dat ons swaarkry nie vir altyd sal aanhou nie. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ʼn heerlikheid wat ewig bly, skryf Paulus aan die gemeente in Korinte (1 Kor 4:17).
Vader, dankie vir die versekering dat my swaarkry van die oomblik nie vir altyd sal aanhou nie, maar dat dit uiteindelik vir my sal uitloop op ʼn heerlikheid wat ewig bly. Amen. -Nina Smit

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koeverte: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening,
Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

Skrywe aan die gemeente van Suiderkruis. 

Paulus het aan die gemeente van Korinthe `n brief geskryf waarin hy hulle bemoedig het om te volhard in die geloof en daarom skryf ek ook vandag `n brief.

Ds. Coenie, kerkraad, broers en susters, ooms en tannies en kinders. Ek glo ek het almal hier genoem. Vir die afgelope 18 jaar wat ek in die gemeente van Suiderkruis is, het hier groot manne die amp van Leier Ouderling gedra. Ek dink aan oom Blackie, oom Charl en oom Ben Kriel. Dit gaan nie maklik wees om hierdie skoene vol te staan nie, maar as daar een ding is wat ek wel weet is dat die Here vir my die krag en leiding sal bied. In 2 Sam.22:29 & 30 staan daar geskryf – “Met my God loop ek `n bende storm en spring ek oor `n muur”. In my hart is die Met om saam aan `n uitdaging te werk. En ja dit gaan ook `n uitdaging wees in die tyd wat kom. So ek glo dat ek MET elkeen van julle sal kan saam werk. Die toekoms gaan beslis baie uitdagings vir Suiderkruis gemeente bring, en ons sal almal saam hande moet vat om die regte besluite en voorbeelde te stel. Ek is ook dankbaar om in `n gemeente soos Suiderkruis hierdie amp te aanvaar, want julle is net ongelooflike mense. Al die eer kom aan die Here toe en ek bid vir leiding en vra dat julle ook aan my sal dink in gebed, dat die pad wat ons sal stap die regte pad sal wees en dat hierdie gemeente van krag tot krag sal gaan. Ongeag wat die pandemie wil maak, glo ek dat hierdie gemeente sy stem sal laat hoor in die gemeenskap en dat ons altyd trots sal wees op elke lidmaat en mense in die samelewing.

Ons staan voor Kersfees 2021 en `n nuwejaar 2022. Ek wil namens my huisgesin aan elkeen van julle `n vreugdevolle Christus fees en `n baie voorspoedige nuwe jaar toewens. My gebed is dat ons saam MET God oor al die hindernisse sal kom en op die einde van die dag sal seëvier as Sy gehoorsame kinders. Voel asseblief welkom om my te kontak indien U `n besoek verlang of enige noodgevalle wil aanmeld. Groete en liefde. JvW.

Kontak besonderhede:

  • Sel: 071 676 8679
  • Huis: 018 297 5386
  • e-pos: jm.vanwyk@vodamail.co.za

Aan die einde van die oujaar kom ons bymekaar om na te dink oor die oujaar maar ook om die nuwe jaar aan die Here op te dra. Dis een van die spesiaalste dienste in die jaar. Kom kuier en aanbid saam met ons…

Ons kersfees-diens is altyd een van die hoogtepunte in die jaar. Ons vier kersfees met ‘n sangdiens waar ons die klassieke kersliedere sing maar ook ‘n hele klomp eietydse kersliedere. Kom vir saam met ons die geboorte van God se Seun….

Laai volkleur Onder Ons hier af

 

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (Ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer

SONDAG 5 Desember
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (Ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer

GEBEDSLYS
Hospitale
• Carina Boshoff
• Adam Engelbrecht
• Wanda Steyn VERLOF – DS COENIE

VERLOF
Ds Coenie is met verlof vanaf Maandag 29 November tot 12 Desember.
In dringende gevalle kontak asb die kerk-kantoor (018 2947939 / 0832976748).

BEWYS VAN LIDMAATSKAP ONTVANG
• Johan & Riekie Broodryk,
Walter Sisulustr 391

BELANGRIKE DATUMS
15 Des Kerkkantoor sluit tot 7 Januarie
25 Des Kersdiens (09:00)
31 Des Middernagdiens (18:00)

SUID WORD 65
Baie dankie vir almal wat sover bygedra het vir ons gemeente se R65-ste ver¬jaarsdag. Jy kan steeds jou verjaardaggeskenkie by die kerkkantoor inbetaal (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deel¬name!! -ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
NOVEMBER
28 November: Marlize Franken, Lizé Mari Franken, Koos Jv Rensburg
29 November: Carina de la Rey, Susan Gerber
30 November: WS du Plessis

DESEMBER
1 Desember: Heide Goedhals, Lewellen Green
2 Desember: Hannes Dreyer
3 Desember: Pieter Marais (83jr), Lana de Jongh, Zander Kleynhans, Frikkie Labuschagne, Claudette Muller
4 Desember: Geen verjaarsdae
5 Desember: Charl Jackson (85jr), Tillie Botha (84jr), Thys Grobbelaar
6 Desember: Tharina Bezuidenhout, Franchésca Hefer, Sonja van Zyl
7 Desember: Nellie vd Merwe (93jr)
8 Desember: Wikus Pretorius, Sharon Prinsloo, Johanette Vosloo, Rolene Wilson
9 Desember: Ryan de Jongh, Meisie Geldenhuys, Valerie Visser
10 Desember: Jean van Rooyen (87jr)
11 Desember: Renier van Eck, Rhyner de Jongh
12 Desember: Christine Thomas, Ryk Cloete
13 Desember: Geen verjaarsdae
14 Desember: Koos Jonker, Rina Marais, Clalude Marais
15 Desember: Casandri Klopper, Marina Krüger, Elizabeth Nel
16 Desember: Willem Lemmer, Marietjie Ras
17 Desember: Mettie vd Heever (87jr), Renaldo Schoenfeld
18 Desember: Kobie Fourie, Ben Geldenhuys, Rina Meintjes, Cobus Müller, Espy Steyn
19 Desember: Len Cloete, Erigh Davids, Chantel Fouché, Walter Green, Tarien Jacobs, Monique Nel
20 Desember: Dolf Botha, Ankia Botha
21 Desember: Arlu de Jongh, Anita Saayman
22 Desember: Geen verjaarsdae
23 Desember: Joey van Schalkwyk (80jr), Phillip Marais, William Oats
24 Desember: Sarie Koekemoer
25 Desember: Geen verjaarsdae
26 Desember: Schalk du Plessis
27 Desember: Sara Strydom (88jr), Belinda Conradie, Micyla Smit
28 Desember: Elsa Bruhns
29 Desember: Joleen vd Merwe, Elsabé van Dijk
30 Desember: Belinda Blom, Marise Doman, Gerrit Thomas
31 Desember: Lucas Jv Vuuren, Jacques Jonker

JANUARIE
1 Januarie: Geen verjaarsdae
2 Januarie: Alida Viljoen
3 Januarie: André Jv Rensburg, Chris van Tonder, Jandré Venter
4 Januarie: Sarie van Zyl (85jr)
5 Januarie: Elfrieda Klopper, Werner Stoppel
6 Januarie: Jakkie Botes, Herman Pretorius
7 Januarie: Rudi du Toit, Elanze Mans, Heleen Swart
8 Januarie: Hester de Beer, Francois Nell
9 Januarie: Andries Visser (81jr)
10 Januarie: Cobus Saayman
11 Januarie: Geen verjaarsdae
12 Januarie: Herman Mostert, Linda Nell
13 Januarie: Marthie Nel
14 Januarie: Thys Franken, Bianca Botha, Attie Fourie, Pieter le Roux, Koba vd Merwe, Vicky Venter
15 Januarie: Veronica van Tonder
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars¬daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
In noodsituasies
Die mense in nood sal weer bly wees oor die Here.
–Jesaja 29:19
In Jesaja 29 kondig God ʼn oordeel oor Jerusalem aan omdat hulle so ver van Hom af leef. Tog word hierdie oordeel¬suitspraak weer gebalanseer met ʼn verlossings-boodskap: die mense in nood sal weer oor die Here bly wees.
In Die Burger van 26 Augustus 1998 was daar ʼn uitvoerige nuusdekking oor die bom wat die vorige dag in ʼn restaurant by die Waterfront ontplof het. In hierdie ontploffing is ʼn paar mense dood, en ʼn hele toeriste-gesin uit Engeland – pa, ma, twee kinders en groot ouers ernstig beseer. Die sesjarige dogtertjie het onder andere haar een voet verloor. Op bladsy drie van dieselfde koerant word voorgestel dat godsdienste gemeenskapsradiodienste van die lug moet verdwyn. Toe ek dié koerant so deurblaai, kon ek nie help om te wonder waarom die Here hierdie soort dinge toelaat nie. Hy kan tog ʼn stokkie daarvoor steek. Miskien het dit in die verlede met ons té goed gegaan sodat ons die Here nie meer nodig gehad het nie … Ek het ook gewonder of ons ooit weer soos Israel van ouds as volk saam bly sal kan wees oor die Here te midde van ons nood. Net in die volgende hoofstuk van Jesaja kry ek toe my antwoord: hier kondig die profeet aan dat die Here steeds gretig is om sy kinders genadig te wees (Jes 30:18).
Die Here sal jou ook genadig wees as jy na Hom roep om hulp. Hy wil elke dag jou krag en redding wees.
Hemelse Vader, dankie dat ek te midde van onrus en gewels my hoop aan U kan vasmaak met die seker wete dat u altyd daar sal wees vir my as ek na U roep om hulp. Amen. -Nina Smit

KRY JOU KOP REG [Lees Kolossense 3:2]
Dié dinge waarop jou kop ingestel is, sien jy heeltyd raak. Later is dit die enigste temas waaroor jy praat, dink en droom. Dink maar aan daardie “donkerkant-eerste-raak¬sieners”. Hulle sien graag moeilikheid raak en praat ook aanhoudend daaroor. Dalk ken jy ‘n paar van hul geliefde uitdrukkings: “Waar gaan alles heen?” Of: “Dis klaar met ons!” Wat van daardie immergroene, wat deesdae weer orals kop uitsteek: “Hier’s g’n toekoms meer nie!” As dit dalk jou soort taal is, dan’s dit hoog tyd dat jy jou kop vars instel. Hoe? Paulus sê in Kolossense 3:2 ons moet ons gedagtes op Christus rig. Net dit. Dis regtig so eenvoudig én so lewensveranderend soos dit. Dan maak Hy ons harte op Sy beurt vol met Sy Gees. Dan dink en praat ons oor Christus tot eer van Sy Gees.
Ons moet ‘n nuwe beeld van Christus se grootheid, goedheid en nabyheid in ons koppe kry. Hy moet weer van vooraf, of dalk regtig vir die eerste keer, ons nuwe Held word. Dit kan slegs gebeur as ons bereid is om daagliks agter Jesus aan op Sy reispad te stap en as ons Sy Boek gereeld as ons reisgids lees en oordink. Vul jou kop nou dadelik met die regte dinge… nee, vul dit met die regte Persoon! Dan is jou lewe oorvol. Dan maak sy Gees jou terselfdertyd bewus van almal, wat na Hom smag sodat jy hulle met jou gawes kan dien.
Gebed: Rig my hart op U, Christus. Laat my gedagtes en woorde vir U mooi wees. Amen. -Stephan Joubert [eKerk]

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koeverte: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening,
Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

 

 

 

Follow us:                        
Ontvang nuus van Suiderkruis?    JA NEE