Baie welkom by Suiderkruis Gemeente, Potchefstroom.

Die gemeente het in 1956 ontstaan as ‘n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk en is hierdie jaar (2021) 65 jaar oud. Die gemeente het vir 50 jaar bekand gestaan as die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Potchefstroom-Suid maar is met ons 50e verjaardag in 2006 hernoem na Suiderkruis Gemeente. Suiderkruis Gemeente is deel van die Ring van Potchefstroom en die Goudland sinode. Geografies is die gemeente geleë aan die Suidekant van Potchefstroom en naby Potchefstroom hospitaal, Potchefstroom Dienssentrum vir bejaardes en Abrham Kriel Kinderhuis. Soos was die Suiderkruis rigting aandui in die donker, wil Suiderkruis Gemeente ‘n lig wees in ons tyd en rigting gee in ‘n wêreld wat dikwels rigtingloos is…

Ons belydenis

Apostles Creed

Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader; van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.

Ons glo in die Heilige Gees; ons glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ‘n ewige lewe.

Suiderkruis Gemeente op Wikipedia