(i.t.v. Popia Jul 2021)

Hierdie verklaring is bedoel om informele besoekers van die webwerf (www.suiderkruis.com), en besoekers wat die webwerf aktief gebruik, in kennis te stel van die data-insameling en gebruikspraktyke van die webwerf.  Wysigings aan hierdie verklaring sal op hierdie URL geplaas word en sal van krag wees wanneer dit gepubliseer is.  U voortgesette gebruik van hierdie webwerf na die plasing van enige  wysiging of verandering is u aanvaarding daarvan, behalwe as u persoonlik identifiseerbare inligting op ‘n wesenlike manier gebruik kan word. 

Hierdie kennisgewing verduidelik hoe ons u persoonlike inligting verkry, gebruik en versprei, in ooreenstemming met die vereistes van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (“POPIA”). 

By Suiderkruis Gemeente, Potchefstroom,  is ons daartoe verbind om u privaatheid te beskerm en om te verseker dat u persoonlike inligting wat ons versamel, wettig en deursigtig gebruik word.

Definisie van persoonlike inligting 

Volgens die Wet  beteken ‘persoonlike inligting’  inligting rakende ‘n identifiseerbare, lewende, natuurlike persoon, en waar dit van toepassing is, ‘n identifiseerbare, bestaande regspersoon. 

Voorbeelde van inligting wat ons versamel:

 • ID-nommer
 • Geboortedatum
 • Naam en van
 • Titel
 • Huwelikstatus
 • Lidmaatstatus
 • Nooiensvan
 • Adres
 • Telefoonnommer
 • Selfoonnommer
 • E-Pos adres

Die inligting wat ons versamel 

Ons versamel inligting direk van u af, waar u u persoonlike besonderhede aan ons verskaf. Waar moontlik, sal ons u inlig watter inligting u aan ons moet verskaf en watter inligting opsioneel is.  Inligting oor webwerfgebruik kan versamel word met behulp van ‘koekies’ wat ons in staat stel om standaardinligting vir internetbesoekers te versamel.

Hoe ons u inligting gebruik 

Ons sal u persoonlike inligting slegs gebruik vir die doeleindes waarvoor dit versamel en met u ooreengekom is. Daarbenewens kan u inligting waar nodig vir regs- of navorsingsdoeleindes bewaar word. 

U kan gerus voel dat ons u inligting nie anders as in die verlede gaan gebruik nie.  Ons struktureer dit nou net volgens wetgewing.

Openbaarmaking van inligting 

Ons kan u persoonlike inligting bekend maak aan ons predikante, administratiewe personeel asook die kerkraad en betrokke kommitees soos benodig deur hulle om hulle werk te kan uitvoer.  Hulle word ook verbind aan ons Inligtingsbeleid (op aanvraag by die kerkkantoor beskikbaar) om te verseker dat dit voldoen aan die privaatheidsvereistes soos vereis deur die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting.

Inligtingsekuriteit 

Ons is wetlik verplig om voldoende beskerming te bied vir die persoonlike inligting wat ons besit en om ongemagtigde toegang en gebruik van persoonlike inligting te voorkom. Ons sal deurlopend voortgaan met die hersiening van ons veiligheidskontroles en verwante prosesse om te verseker dat u persoonlike inligting veilig bly.

Ons veiligheidsbeleide en -prosedures dek:

 • Fisiese sekuriteit;
 • Rekenaar- en netwerksekuriteit;
 • Toegang tot persoonlike inligting;
 • Veilige kommunikasie;
 • Veiligheid om aktiwiteite of funksies uit te kontrakteer;
 • Bewaring en wegdoening van inligting;
 • Aanvaarbare gebruik van persoonlike inligting;
 • Monitering van toegang en gebruik van private inligting;
 • Ondersoek en reageer op veiligheidsvoorvalle.

Wanneer ons met derde partye kontrakteer, lê ons toepaslike verpligtinge op sekuriteit, privaatheid en vertroulikheid aan hulle om te verseker dat persoonlike inligting waarvoor ons verantwoordelik bly, veilig gehou word.

U regte: toegang tot inligting 

U het die reg om ‘n afskrif van die persoonlike inligting wat ons oor u het, aan te vra. Om dit te doen gaan gerus na ons POPIA bladsy op ons webwerf en laai die vorms af wat u benodig.  Ons benodig stawende dokumente om u identiteit te bevestig voordat u u persoonlike inligting verstrek. 

Regstelling van u inligting 

Dit is u verantwoordelikheid om ons te vra om u persoonlike inligting op te dateer, reg te stel of uit te wis. Ons sal stawende dokumente benodig om u identiteit te bevestig voordat u die persoonlike inligting wat u oor u mag hê, verander. Ons sal dit waardeer as u u persoonlike inligting akkuraat hou.

Hoe om ons te kontak 

As u enige vrae het oor hierdie kennisgewing; u benodig verdere inligting oor ons privaatheidspraktyke; toestemming wil terugtrek; om voorkeure uit te oefen of toegang tot u persoonlike inligting te kry, kontak ons ​​gerus by suiderkruispotch@gmail.com  met u navraag duidelik in die onderwerpreël.