Volkleur pdf – laai af

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
Geen jeugbyeenkomste agv skoolvakansie

SONDAG 10 Oktober
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (Ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer
Geen jeugbyeenkomste agv skoolvakansie

GEBED VIR LIEFDE
Hemel Vader, groot is u Naam,
Heilig en volmaak,
Oneindig u liefde en genade.
Heilige Gees,
kom maak ons bewus van liefde,
wek ons geestelik op,
sodat ons u liefde vir ons
kan ontdek, kan ervaar.
God van liefde, ons het u nodig,
help ons om mekaar lief te hê,
sodat ons nooit liefde weerhou nie.
Laat ons lewe in u Liefde,
met die begeerte na liefde,
sodat ons volmaakte liefde
teenoor ons medemens openbaar.
Want waar u liefde heers,
heers daar vrede.
Here Jesus leer ons van
u liefde, skenk ons u vrede
sodat ons dit kan lewe, vir u.
AMEN

GEBEDSLYS
Hospitale
• Pieter vd Linde
• Werner Bruhns
• Adam Engelbrecht
Bid asb ook vir:
Louis Spamer, Ronel en Louise met die afsterwe van Mercia Spamer.

SUID WORD 65
Ons gemeente is hierdie jaar 65 jaar oud! In mense-terme is dit al redelik senior maar in kerk-terme is dit nog baie jonk want kerke word honderde jare en selfs duisende jare oud!
Ons vier DV ons gemeente se verjaardag aan die begin van November met ‘n groot feesdag (as die regulasies dit toelaat). Ons sal later baie meer hieroor vertel en julle solank opgewonde maak daaroor. En soos dit is met verjaarsdae, gee mens gewoonlik ‘n geskenkie vir iemand wat verjaar.
Wil jy nie asb dit oorweeg om vir die gemeente vir haar 65e verjaardag ‘n kontantbedraggie van R65 te gee nie? Jy is welkom om baie meer te gee en as dit vir jou moeilik is, kan jy gerus ook minder gee. Ons het die drie maande van September tot November opsygesit as ons 65-fees.
Betaal gerus enige tyd in hierdie drie maande jou verjaardaggeskenkie by die kerkkantoor in (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deelname! -ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Roelien Fraser, Pieter Roets
4 Oktober: Wendri Eloff, Reuben Goedhals
5 Oktober: Chrizet Burgers
6 Oktober: Werner de Beer, Sonette Pretorius, Mabel Viviers
7 Oktober: Wentzel Coetzer, Leon Prinsloo
8 Oktober: Doret de Jager, Louis Raubenheimer, Sarie Theron
9 Oktober: Sanette Engelbrecht, Zilla Steyn, Tiempie vd Merwe, Amanda van Wyk
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

BELANGRIKE DATUMS
19 Oktober : Personeelbeplanning
30 Oktober : Suidwes Basaar
7 November : Gemeente feesnaweek
11 November : Senior Burger Ete
14 November : Kinderkerssangdiens
21 November : Kerssangdiens

SUIDWES BASAAR
Ons hou basaar! 30 Oktober hou Suiderkruis en Wes saam basaar by Wes se kerkterrein. Om hierdie dag ’n sukses te maak benodig ons asb. die volgende:
 Koekmeel  Rys
 Eiers  Lekkers
 Kaneel  Kondensmelk
 Suiker  Jellie
 Boksies vla  Klapper
 Maalvleis  Kleinkoekies/
 Olie  Beskuit
 Gemengde groente  Kontant donasies

AS DIT DONKER IS OM MY:
Geloofsvertroue
Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het. Doen dit ook in ons tyd. –Habakuk 3:2
Aan die begin van sy boek peper die profeet Habakuk vir God met waarom-vrae: “Hoe lank nog, Here? Waarom gebeur dit met my? Hoekom hoor U nie as ek roep nie?” Baie Christene vra steeds dieselfde vrae wanneer daar negatiewe dinge met hulle gebeur en dit vir hulle lyk of God nie na hulle gebede luister nie, asof Hy nie wil ingryp en help nie.
Nadat die profeet Habakuk voor God stil geraak het, verander sy gebed. In plaas van waarom-vrae luister hy nou na dit wat oor God vertel word, en hy word met ontsag vervul oor die dinge wat God doen. “Habakuk begin my twyfel-vrae, maar eindig met ʼn geloofsbelydenis,” skryf Die Bybellennium (p 1066). Hy wil vir my en jou kom leer wat werklike geloofsvertroue beteken.
Miskien worstel jy vandag met net soveel waarom-vrae soos Habakuk. Indien wel, volg die profeet se voorbeeld. Word stil in die teenwoordigheid van die Here. Vertel Hom van jou probleme. Dink na oor hoe groot en magtig Hy werklik is. Dan gaan jy ontdek dat jy ook met ontsag vervul word oor die groot dinge wat God doen. As Hy wel in jou krisissituasie ingryp en dit ontlont, maak baie seker dat jy alle eer aan Hom gee.
Hemelse Vader, U weet van al die waarom-vrae in my hart. U weet ook dat ek nie kan verstaan waarom U nie ingryp en my help nie. Ek wil nou stil word in U teenwoordigheid en net opnuut besef hoe groot U is. Ek wil alle eer aan U bring. Amen.
-Nina Smit

DIE ONMOONTLIKE OPDRAG:
OM KWAAD MET GOED TE VERGELD
Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met ‘n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. 1 Petrus 3:9 AFR 83
Hierdie bly iets wat só teen die grein van menswees gaan. Wanneer ek deur iemand te na gekom word, begin ek so maklik dink hoe ek daardie persoon óf kan terugkry óf ten minste ‘n behoorlike skrobbering kan gee.
Ek moes self hierdie les leer, toe ons huwelik dekades gelede deur ‘n krisis gegaan het. Wanneer ‘n mens so seer is, is die versoeking groot om óf onder die bed te gaan wegkruip óf ‘n vreeslike bakleiery aan die gang te sit. Maar, om die Here se teenwoordigheid IN die situasie te beleef, maak dit beslis makliker om te vergewe en uiteindelik weer in ‘n heel verhouding te kan staan.
Telkens wanneer ek in gedagte gehou het dat Brink na die beeld van God geskape is, dat hy kosbaar is vir God, kon ek versigtiger wees met my woorde. God is mos besig is om my (en vir hom, wat my seergemaak het) te vorm om die mens te wees wat Hy in gedagte het. Daarom moet ek ons gesprek / konfrontasie eerder as ‘n bouperseel sien, waar my woorde boumateriaal is. En waar die eindresultaat kan wees dat beide van ons opgebou is.
As ek vandag terugkyk, besef ek wat die impak van hierdie stap-saam-met-Jesus was, nie net op my eie en my man se lewens nie, maar ook op ons kinders en kleinkinders én op talle ander, wat as gevolg hiervan hoop vir ‘n stukkende huwelik kon kry.
Uit eie ondervinding en ook na aanleiding van dié van ander, is dit die besef van God se liefdevolle teenwoordigheid ook in die pynlike ervaring, wat my in staat stel om te vergewe en op die regte tyd die kwaad met ‘n seënwens te beantwoord. Die wonder daarvan is dat Hy dit op ‘n manier ten goede kan gebruik. Hy laat soms wel die seer toe, maar soos in Josef se geval kan Hy dit jare later in groot seën vir my en vir baie ander verander.
-Alet Gardner, eKerk

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

CategoryOnder Ons
Follow us: