DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Feesdiens & nagmaal (Ds Coenie)
12:00 Fees-ete in die tuin (vooraf bespreek)
18:00 Uitreik

DONDERDAG 11 November
11:00 Senior Burger Ete

SONDAG 14 November
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Kinderkerssangdiens (Ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer

GEBEDSLYS
Hospitale
• Carina Boshoff
• Abel van Staden
• Rudi du Toit

PANNEKOEK BY LIGGIEFEES
Ons gemeente bak in Desember pannekoek by die Liggiefees ten bate van ons gemeente. As jy beskikbaar is om te help deeg aanmaak bedags of pannekoek bak saans, kontak asb vir Maryna Marais (082 807 9954). Dit gaan baie pret wees!

SUID WORD 65
Ons gemeente is hierdie jaar 65 jaar oud! Ons vier vandag ons gemeente se verjaardag met ‘n groot feesdag. En soos dit is met verjaardae, gee mens gewoonlik ‘n geskenkie vir iemand wat verjaar.
Wil jy nie asb dit oorweeg om vir die gemeente vir haar 65e verjaardag ‘n kontantbedraggie van R65 te gee nie? Jy is welkom om baie meer te gee en as dit vir jou moeilik is, kan jy gerus ook minder gee. Ons het die drie maande van September tot November opsygesit as ons 65-fees. Betaal gerus enige tyd in hierdie drie maande jou verjaardag¬geskenkie by die kerkkantoor in (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deelname! -ds Coenie

BELANGRIKE DATUMS
11 November : Senior Burger Ete
14 November : Kinderkerssangdiens
21 November : Kerssangdiens

WOORDE WAT GENEES [Lees Spreuke 12:18]
Wanneer ʼn mens elke dag met tieners werk, kan dit soms ʼn uitdaging wees. Ons ken almal tieners se nukke en grille. Ons ken ook hulle humeure en vry sê. Om met ʼn klaskamer vol van tieners te werk, bly daagliks ʼn voorreg, maar ook ʼn gewel¬dige uitdaging. Jy weet hoe dit soms in jou huis gaan, wat nog te sê in ʼn klaskamer vol van daardie ouderdom. ʼn Mens moet mooi dink en mooi praat om nie leerders te beledig of jou humeur te verloor nie. Hierdie teksvers het my persoonlik al baie aangespreek. Om te praat sonder om te dink, kan soos dolksteke wees. Ons het almal al die seer beleef van ongegronde woorde of woorde, wat jou deurboor. Ons het elkeen al ervaar hoe seer woorde kan maak. ʼn Mens hoor van so baie volwassenes, wat seer met hulle saamdra as gevolg van dolksteekwoorde.
Ons teksvers sê duidelik vir ons dat ons sulke woorde moet vermy. Dit gebeur wanneer jy self seer of kwaad is. Hierdie woorde het mos ʼn manier om sommer net by jou mond uit te val, voor jy dit kan keer. Die teendeel is egter dat woorde ook genesing kan bring. Wanneer jy in liefde praat, of wanneer jy opbouend jou kind of mense komplimenteer, bring woorde genesing. Ons is soms so krities op ons kinders. Hulle span moet ten alle koste wen, of ons kind moet ʼn sekere tyd hardloop. Jy ken al die stories. Dit is in die tweede kom of verloor wat jy die wysheid moet hê om die regte woorde te sê. Moedig liewers aan as afkraak. Dan praat ek nie eers van kragwoorde nie. Ons moet tog onthou dat ons die volwassenes in die verhouding is. Ons stel die voorbeeld. Jou kinders gaan maak soos jy vir hulle gewys het.
Hoe praat julle by die huis? Hoe praat julle van ander mense? Moet nooit uit die oog verloor dat jou kinders jou voorbeeld volg nie. Dink vandag na oor jou woorde en wat hulle die afgelope week beteken het. Was jou woorde dolksteke of het hul genesing gebring? -Marietjie Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Logan Smit
8 November: Herman Groenewald
9 November: Riana Bezuidenhout, Petro Kriel, Lohan Pretorius
10 November: Geen verjaarsdae
11 November: Jané Kruger
12 November: Johan de Beer, Spyker van Eeden
13 November: Henry Nieuwoudt
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

VIR MY
Lees Romeine 3:21-26
“Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word … vrygespreek vanweë die verlossing deur Christus Jesus” (23,24).
Hangkop, hande diep in sy sakke, sleep­voetend en kreupel, strompel John Scott waterfront toe. Dis aand. Die donker, roerende seewater is sy bestemming. ’n Skielike, harde uitroep laat hom in sy spore vassteek: “Gekruisig! Hulle het Hom gekruisig!” Hy kyk verskrik rond. Wie het geskree? Nou sien hy die half­versteekte dokke-saaltjie. ’n Man op die verhoog is besig om te preek. Natuurlik. Dit is Sondagaand. Godsdiens en kerk het nog nooit in John Scott se lewe plek gehad nie. Vanáánd tref dáárdie woord hom in die kern van sy lewe. Hy het dit sién gebeur. Dáárdie wrede ervaring dryf hom waterfront toe.
’n Jaar tevore is hy oorlog toe. Hy is ernstig gewond. Daarna bly hy siek. Ontslaan uit die weermag, onbevoeg vir oorlog of werk, dwaal hy in Bristol se strate rond. “Niemand gee om vir my nie!” skreeu sy gedagtes. Dít en sy skokervaring, dryf hom waterfront toe.
Hy gaan die saal versigtig binne en gaan sit. Die prediker se woorde begin hom boei. Hy raak by die vertelling betrokke. “’n Paar maande gelede,” vertel die prediker, “was die Britse en Duitse magte in ’n deel van Frankryk slaags. ’n Britse soldaat het ernstig gewond in ’n bomkrater tussen die gevegslinies geval en bly lê. Sy vriend skreeu vir hulle offisier: ‘My maat lê daar! Ek gaan hom haal!’ Hy het platgeval en na sy maat toe begin kruip. In die krater sien die gewonde man hoe sy maat nader en nader kruip. Amper daar,” vertel die prediker verder, ”sien ’n vyandelike patrollie die maat. Slaan hom plat en sleep hom weg. Teen ’n houtafdak spalk hulle hom oop; kruisig hom en laat hom in die versengende hitte hang om te sterf.” Toe die prediker die woord “gekruisig” uitspreek, verdonker John Scott se gesig. Die prediker gaan voort: “Hulle het gedink die man in die bomkrater is dood en hulle het hóm met rus gelaat. In die bomkrater het die gewonde man magteloos, doodstil, alles sien gebeur: die brutale wreedheid, die gekruisigde man se lyding en stadige dood. Hy sal nooit kan vergeet hoe sy vriend sy lewe só gegee het om hom te probeer red nie.” Na ’n oomblik van stilte sluit die prediker sy preek af: “Onthou ú nog die Man wat ook só vir u gely en gesterf het? Wat het u al gedoen om u dankbaar¬heid en u liefde vir Hóm te bewys?”
Die diens eindig en John Scott sluip vinnig deur toe. Die prediker is ook daar en by die deur lê hy sy hand op John se skouer. “My seun, het jy al die Here Jesus, wat vir jóú gekruisig is, aangeneem as jóú redder?” “Nee,” antwoord John, “maar ek wil. Ek het nooit geweet die evangelie is oor so iets nie. Vanaand verstaan ek dit. Ek verstaan dit baie goed. U sien. Ek was die gewonde soldaat in die bomkrater. Ek het gesien hoe sterwe Bill vir my.”
Hy en die prediker kniel saam. Die prediker maak sy Bybel by Romeine 5:6 oop en lees die woorde: “Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe … God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” John het geglo en Christus met ’n eenvoudige gebed as sy Verlosser aangeneem.
“Here, vandag weet ek U het vir my gesterf. Ek glo en dank U. Amen” – Wyle Manie Colyn

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

CategoryOnder Ons
Follow us: