DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (Ds Elzeth)
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Reguitstr 13+
18:00 Belysel (Wes)

DINSDAG
18:00 GKF Vergadering

WOENSDAG
08:00 Personeelbeplanning

DONDERDAG
08:00 Personeelbeplanning

SONDAG 24 Oktober
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (Ds Coenie)
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Reguitstr 13+
18:00 Belysel (Suid)

GEBEDSLYS
Hospitale
• Wanda Schoonen
• Gerhard van Tonder
• Marita Jacobs
• David Maree

BELANGRIKE DATUMS
19-20 Oktober : Personeelbeplanning
30 Oktober : Suidwes Basaar
7 November : Gemeente feesnaweek
11 November : Senior Burger Ete
14 November : Kinderkerssangdiens
21 November : Kerssangdiens

PERSONEELBEPLANNING
Al die personeel is Woensdag en Donderdag afwesig vir die 2022 beplanning.

SUID WORD 65
Ons gemeente is hierdie jaar 65 jaar oud! In mense-terme is dit al redelik senior maar in kerk-terme is dit nog baie jonk want kerke word honderde jare en selfs duisende jare oud!
Ons vier DV ons gemeente se verjaardag aan die begin van November met ‘n groot feesdag (as die regulasies dit toelaat). Ons sal later baie meer hieroor vertel en julle solank opgewonde maak daaroor. En soos dit is met verjaarsdae, gee mens gewoonlik ‘n geskenkie vir iemand wat verjaar.
Wil jy nie asb dit oorweeg om vir die gemeente vir haar 65e verjaardag ‘n kontantbedraggie van R65 te gee nie? Jy is welkom om baie meer te gee en as dit vir jou moeilik is, kan jy gerus ook minder gee. Ons het die drie maande van September tot November opsygesit as ons 65-fees. Betaal gerus enige tyd in hierdie drie maande jou verjaardaggeskenkie by die kerkkantoor in (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deelname! -ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Janien vd Merwe
18 Oktober: Andre de Beer
19 Oktober: Ulrich Botha, Lourette Burgers, Eleen Engelbrecht, Elanie Kriel, Luané Niemand
20 Oktober: Geen verjaarsdae
21 Oktober: Geen verjaarsdae
22 Oktober: Danie Joubert (80 jr), Nanka Smith
23 Oktober: Jeanette Bronkhorst, Andre Kruger, Mary-Anne Loots
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

GOD IS IN BEHEER!
As jou trane vlakker lê as jou glimlag – HOOP
As jou hart seerder is as jou oë – HUIL
As jou antwoorde verder is as wat jy dink – BID
As jy voel jy kan nie meer nie – DROOM
As alles om jou breek – STAAN VAS

SUIDWES BASAAR
Ons hou basaar! 30 Oktober om 9:00 hou Suiderkruis en Wes saam basaar by Wes se kerkterrein. Wil jy nie asb aanmeld om te help by een van die stalletjies nie? Kontak asb die sameroeper van die stalletjie:
Stalletjie & Sameroepers
Pannekoek – Maryna Marais – 0828079954
Poeding – Johanna Handford – 0828061809
Stil-veiling – Jacoba Ras – 0729005005
Koeldrank – Pieter en Jacoba Ras – 0729005005
Koffiestalletjie – Nunez van Zyl – 0829229234
Kerrie en Rys – Petro Kriel – 0843012497
Springkasteel – Die belydenisklasse
Lekkergoed – Lisa Nel – 0847603198
Worsbroodjie – Coenie Calitz – 0845670410
Koeke – Kerkkantoor – 0182947939
Skyfskiet – Anton Nel – 0832679080
Om hierdie dag ’n sukses te maak benodig ons asb. die volgende:
 Koekmeel
 Rys
 Eiers
 Lekkers
 Kaneel
 Suiker
 Jellie
 Boksies vla
 Klapper
 Kondensmelk
 Maalvleis
 Olie
 Kleinkoekies
 Beskuit
 Gemengde groente
 Kontant donasies
* Poedings
* Maalvleis / wors
Bly op hoogte van die basaarreëlings by www.suiderkruis.com/basaar

KAN EK U NET EEN KEER SIEN, HERE!
“Kan ek U net een keer sien!” So klink Moses se versoek aan die Here in Eks 33. Op sy beurt vra Filippus in Johannes 14 vir Jesus: “Wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg!” Nee, hulle het dit nie ligsinnig bedoel nie. Dit is nie asof hierdie een van hulle “bucket list”-wense was, voordat hulle eendag sterf nie. Moses en Filippus se versoek weerspieël iets van gelowiges se dieper dors na die Here regdeur die eeue.
Ons ken die skrywer van Psalm 63 se bekende woorde dat hy na God smag soos wat ’n wildsbok in die woestyn dors na water. Hy verlang met alles in hom om in die Here se teenwoordigheid te wees, om nog meer van Hom te ervaar. Hierdie dieper verlange na die Here gaan nooit weg, wanneer jy Hom ontmoet het nie. Aan die een kant raak jy al hoe meer bewus van jou eie gebrokenheid in Sy nabyheid. Jy weet Christus is die ware Brood van die Lewe, wat jou honger versadig. Maar aan die ander kant laat die Here se genade jou nog meer honger na Sy teenwoordigheid. Daarom hardloop jy aanhoudend na God toe. Jy weet by Hom bruis daar altyd nuwe fonteine met lewende water.
-Stephan Joubert [eKerk]

AS DIT DONKER IS OM MY:
As God sy rug draai
Kom ons te hulp!
Waarom slaap U, Here? Word tog wakker Moet ons nie vir altyd verstoot nie! Waarom draai U U rug vir ons? Waarom steur U U nie aan ons ellende en smaad nie? – Ps 44:24-25
In hierdie psalm verwoord die psalmdigter sy woede en verontwaardiging teenoor God. Vir hom lyk dit of God hom verstoot het, of God aan die slaap is hoewel hy aan God getrou gebly het. “Dit is oor U dat die dood ons gedurig tref, dat ons soos slagskape behandel word,” kla hy in vers 23. En dan slinger hy ʼn hele klomp vrae na God se kant toe. Hoekom slaap God? Hoekom draai Hy sy rug vir hom? Hoekom steur Hy hom nie aan sy ellende nie?
Vir baie gelowiges is dit onverstaanbaar dat so baie slegte dinge met hulle gebeur alhoewel hulle God liefhet en Hom dien. In tye van rampspoed probeer hulle soos Job van ouds tevergeefs om ʼn verstaanbare patroon in die krisisse raak te sien.
Dit is in orde om vir God kwaad te word, net solank rampe en teëspoed ons nader aan Hom bring. Ps 44 sluit met die gedagte dat ongeag die digter se omstandighede, God se troue liefde steeds daar is. Aan hierdie belofte kan jy vashou: al gaan dit ook op die oomblik hoe hopeloos met jou, God het jou lief. Ook al voel dit vir jou of Hy slaap en sy rug vir jou draai. Hy wéét van al jou swaarkry en Hy sal uiteindelik ʼn einde daaraan maak.
Here, vandag gaan dit so sleg dat ek ook wil vra waar U dan is en waarom U my bly verstoot en U rug vir my bly draai. Help my asseblief sodat ek opnuut van u troue liefde vir my verseker kan word. Amen. -Nina Smit

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koeverte: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening,
Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

 

 

 

VANDAG

08:00  Koffie en tee in die foyer

09:00  Oggenddiens (ds Coenie)

10:00  Koffie en tee in die foyer

Geen jeugbyeenkomste agv skoolvakansie

SONDAG 17 Oktober

08:00  Koffie en tee in die foyer

09:00      Oggenddiens (Ds Elzeth)

09:00      Kinderkerke

10:00      Koffie en tee in die foyer

18:00      Reguitstr 13+

18:00      Belysel

18:00      Foyerdiens (slegs aanlyn)

 

BELANGRIKE DATUMS

20 Oktober     :     Personeelbeplanning

30 Oktober     :     Suidwes Basaar

7 November   :     Gemeente feesnaweek

11 November :     Senior Burger Ete

14 November :     Kinderkerssangdiens

21 November :     Kerssangdiens

DANKIE, DANKIE, DANKIE

Die hengelkompetisie laas Saterdag was ʼn reuse sukses met meer inkrywings as ooit tevore – so gewens oom Ben kon daar wees om dit saam met ons te beleef. ʼn GROOT dankie aan Roelf en sy span vir puik reëlings en ʼn heerlike dag! –ds Coenie

 

GEBEDSLYS

Hospitale

 • Wanda Schoonen
 • Dina Ludick
 • Gerhard van Tonder

Ander:

 • Ons dank die Here dat die derde golf van die virus amper verby is en dat meeste dinge redelik normaal kan voortgaan.
 • Ons bid vir die komende verkiesings: dat die Here die regte leiers sal aanwys.

VERJAARSDAGHOEKIE

Vandag: Rohan Botha, Riekert Jacobs, Delene Smit, Anneke Viljoen

11 Oktober: Rina de Beer, Lizette du Plessis, Bekkie Theron

12 Oktober: André van Zyl

13 Oktober: Amelia Venter

14 Oktober: Danie Beukes, Emmelike du Preez, Elize van Deventer

15 Oktober: Herman Maré, Stiaan van Eeden

16 Oktober: Daan Prinsloo

NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars­daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

 

SUID WORD 65

Ons gemeente is hierdie jaar 65 jaar oud! In mense-terme is dit al redelik senior maar in kerk-terme is dit nog baie jonk want kerke word honderde jare en selfs duisende jare oud!

Ons vier DV ons gemeente se verjaardag aan die begin van November met ‘n groot feesdag (as die regulasies dit toelaat). Ons sal later baie meer hieroor vertel en julle solank opgewonde maak daaroor. En soos dit is met verjaarsdae, gee mens gewoonlik ‘n geskenkie vir iemand wat verjaar.

Wil jy nie asb dit oorweeg om vir die gemeente vir haar 65e verjaardag ‘n kontantbedraggie van R65 te gee nie? Jy is welkom om baie meer te gee en as dit vir jou moeilik is, kan jy gerus ook minder gee. Ons het die drie maande van September tot November opsygesit as ons 65-fees.

Betaal gerus enige tyd in hierdie drie maande jou verjaardaggeskenkie by die kerkkantoor in (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deelname!         -ds Coenie

 

SUIDWES BASAAR

Ons hou basaar! 30 Oktober hou Suiderkruis en Wes saam basaar by Wes se kerkterrein. Wil jy nie asb aanmeld om te help by een van die stalletjies nie? Kontak asb die sameroeper van die stalletjie:

Stalletjie

Sameroepers

Pannekoek

Maryna Marais

0828079954

Poeding

Johanna Handford

0828061809

Stil-veiling

Jacoba Ras

0729005005

Koeldrank

Pieter en Jacoba Ras

0729005005

Koffiestalletjie

Nunez van Zyl

0829229234

Kerrie en Rys

Petro Kriel

0843012497

Springkasteel

Die belydenisklasse

Lekkergoed

Lisa Nel

0847603198

Worsbroodjie

Coenie Calitz

0845670410

Koeke

Kerkkantoor

0182947939

Om hierdie dag ’n sukses te maak benodig ons asb. die volgende:

 • Koekmeel    Rys
 • Eiers    Lekkers
 • Kaneel    Kondensmelk
 • Suiker    Jellie
 • Boksies vla    Klapper
 • Maalvleis    Kleinkoekies/
 • Olie    Beskuit
 • Gemengde groente    Kontant donasies

Bly op hoogte van die basaarreëlings by www.suiderkruis.com/basaar

Volkleur pdf – laai af

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
Geen jeugbyeenkomste agv skoolvakansie

SONDAG 10 Oktober
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (Ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer
Geen jeugbyeenkomste agv skoolvakansie

GEBED VIR LIEFDE
Hemel Vader, groot is u Naam,
Heilig en volmaak,
Oneindig u liefde en genade.
Heilige Gees,
kom maak ons bewus van liefde,
wek ons geestelik op,
sodat ons u liefde vir ons
kan ontdek, kan ervaar.
God van liefde, ons het u nodig,
help ons om mekaar lief te hê,
sodat ons nooit liefde weerhou nie.
Laat ons lewe in u Liefde,
met die begeerte na liefde,
sodat ons volmaakte liefde
teenoor ons medemens openbaar.
Want waar u liefde heers,
heers daar vrede.
Here Jesus leer ons van
u liefde, skenk ons u vrede
sodat ons dit kan lewe, vir u.
AMEN

GEBEDSLYS
Hospitale
• Pieter vd Linde
• Werner Bruhns
• Adam Engelbrecht
Bid asb ook vir:
Louis Spamer, Ronel en Louise met die afsterwe van Mercia Spamer.

SUID WORD 65
Ons gemeente is hierdie jaar 65 jaar oud! In mense-terme is dit al redelik senior maar in kerk-terme is dit nog baie jonk want kerke word honderde jare en selfs duisende jare oud!
Ons vier DV ons gemeente se verjaardag aan die begin van November met ‘n groot feesdag (as die regulasies dit toelaat). Ons sal later baie meer hieroor vertel en julle solank opgewonde maak daaroor. En soos dit is met verjaarsdae, gee mens gewoonlik ‘n geskenkie vir iemand wat verjaar.
Wil jy nie asb dit oorweeg om vir die gemeente vir haar 65e verjaardag ‘n kontantbedraggie van R65 te gee nie? Jy is welkom om baie meer te gee en as dit vir jou moeilik is, kan jy gerus ook minder gee. Ons het die drie maande van September tot November opsygesit as ons 65-fees.
Betaal gerus enige tyd in hierdie drie maande jou verjaardaggeskenkie by die kerkkantoor in (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deelname! -ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Roelien Fraser, Pieter Roets
4 Oktober: Wendri Eloff, Reuben Goedhals
5 Oktober: Chrizet Burgers
6 Oktober: Werner de Beer, Sonette Pretorius, Mabel Viviers
7 Oktober: Wentzel Coetzer, Leon Prinsloo
8 Oktober: Doret de Jager, Louis Raubenheimer, Sarie Theron
9 Oktober: Sanette Engelbrecht, Zilla Steyn, Tiempie vd Merwe, Amanda van Wyk
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

BELANGRIKE DATUMS
19 Oktober : Personeelbeplanning
30 Oktober : Suidwes Basaar
7 November : Gemeente feesnaweek
11 November : Senior Burger Ete
14 November : Kinderkerssangdiens
21 November : Kerssangdiens

SUIDWES BASAAR
Ons hou basaar! 30 Oktober hou Suiderkruis en Wes saam basaar by Wes se kerkterrein. Om hierdie dag ’n sukses te maak benodig ons asb. die volgende:
 Koekmeel  Rys
 Eiers  Lekkers
 Kaneel  Kondensmelk
 Suiker  Jellie
 Boksies vla  Klapper
 Maalvleis  Kleinkoekies/
 Olie  Beskuit
 Gemengde groente  Kontant donasies

AS DIT DONKER IS OM MY:
Geloofsvertroue
Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het. Doen dit ook in ons tyd. –Habakuk 3:2
Aan die begin van sy boek peper die profeet Habakuk vir God met waarom-vrae: “Hoe lank nog, Here? Waarom gebeur dit met my? Hoekom hoor U nie as ek roep nie?” Baie Christene vra steeds dieselfde vrae wanneer daar negatiewe dinge met hulle gebeur en dit vir hulle lyk of God nie na hulle gebede luister nie, asof Hy nie wil ingryp en help nie.
Nadat die profeet Habakuk voor God stil geraak het, verander sy gebed. In plaas van waarom-vrae luister hy nou na dit wat oor God vertel word, en hy word met ontsag vervul oor die dinge wat God doen. “Habakuk begin my twyfel-vrae, maar eindig met ʼn geloofsbelydenis,” skryf Die Bybellennium (p 1066). Hy wil vir my en jou kom leer wat werklike geloofsvertroue beteken.
Miskien worstel jy vandag met net soveel waarom-vrae soos Habakuk. Indien wel, volg die profeet se voorbeeld. Word stil in die teenwoordigheid van die Here. Vertel Hom van jou probleme. Dink na oor hoe groot en magtig Hy werklik is. Dan gaan jy ontdek dat jy ook met ontsag vervul word oor die groot dinge wat God doen. As Hy wel in jou krisissituasie ingryp en dit ontlont, maak baie seker dat jy alle eer aan Hom gee.
Hemelse Vader, U weet van al die waarom-vrae in my hart. U weet ook dat ek nie kan verstaan waarom U nie ingryp en my help nie. Ek wil nou stil word in U teenwoordigheid en net opnuut besef hoe groot U is. Ek wil alle eer aan U bring. Amen.
-Nina Smit

DIE ONMOONTLIKE OPDRAG:
OM KWAAD MET GOED TE VERGELD
Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met ‘n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. 1 Petrus 3:9 AFR 83
Hierdie bly iets wat só teen die grein van menswees gaan. Wanneer ek deur iemand te na gekom word, begin ek so maklik dink hoe ek daardie persoon óf kan terugkry óf ten minste ‘n behoorlike skrobbering kan gee.
Ek moes self hierdie les leer, toe ons huwelik dekades gelede deur ‘n krisis gegaan het. Wanneer ‘n mens so seer is, is die versoeking groot om óf onder die bed te gaan wegkruip óf ‘n vreeslike bakleiery aan die gang te sit. Maar, om die Here se teenwoordigheid IN die situasie te beleef, maak dit beslis makliker om te vergewe en uiteindelik weer in ‘n heel verhouding te kan staan.
Telkens wanneer ek in gedagte gehou het dat Brink na die beeld van God geskape is, dat hy kosbaar is vir God, kon ek versigtiger wees met my woorde. God is mos besig is om my (en vir hom, wat my seergemaak het) te vorm om die mens te wees wat Hy in gedagte het. Daarom moet ek ons gesprek / konfrontasie eerder as ‘n bouperseel sien, waar my woorde boumateriaal is. En waar die eindresultaat kan wees dat beide van ons opgebou is.
As ek vandag terugkyk, besef ek wat die impak van hierdie stap-saam-met-Jesus was, nie net op my eie en my man se lewens nie, maar ook op ons kinders en kleinkinders én op talle ander, wat as gevolg hiervan hoop vir ‘n stukkende huwelik kon kry.
Uit eie ondervinding en ook na aanleiding van dié van ander, is dit die besef van God se liefdevolle teenwoordigheid ook in die pynlike ervaring, wat my in staat stel om te vergewe en op die regte tyd die kwaad met ‘n seënwens te beantwoord. Die wonder daarvan is dat Hy dit op ‘n manier ten goede kan gebruik. Hy laat soms wel die seer toe, maar soos in Josef se geval kan Hy dit jare later in groot seën vir my en vir baie ander verander.
-Alet Gardner, eKerk

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

Volkleur pdf – laai af

26 SEPTEMBER 2021
DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens Ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer
Geen jeugbyeenkomste agv langnaweek

VRYDAG – Skole sluit

SONDAG 3 Oktober
09:00 Oggenddiens (Ds Coenie)

08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens Ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 18:00 Foyerdiens (slegs aanlyn)

BELANGRIKE DATUMS
1 Oktober : Wegneemetes
2 Oktober: Hengelkompetisie

WEGNEEM-ETES: Vrydag 1 Okt 2021
Op Vrydag 1 Okt 2021 is daar heerlike Kerrie & rys R30 en Rib-burgers R25 te koop. Help ons asb met hierdie fondsinsa¬melingsprojek deur bestellings by u werk en vriende te neem. Ons benodig ook hulp en donasies vir hierdie projek. Kontak asseblief vir Annemarie Swanepoel 082 253 1448 om u bestelling te plaas of as u kan help met die voorbereiding en aflewering.

POPI-WET
Volgens die Suid-Afrikaanse Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting [POPI-wet], moet ons toestemming van lidmate hê om persoonlike inligting te publiseer.
Indien u voel dat u nie enige persoonlike inligting in die Onder Ons gepubliseer wil hê nie, soos byvoorbeeld verjaarsdae, siekte, hospitaal opname, sel- & telefoonnommers, stel die kerkkantoor 018 294 7939 asseblief onmiddellik in kennis. – Elize

SUID WORD 65
Ons gemeente is hierdie jaar 65 jaar oud! In mense-terme is dit al redelik senior maar in kerk-terme is dit nog baie jonk want kerke word honderde jare en selfs duisende jare oud!
Ons vier DV ons gemeente se verjaardag aan die begin van November met ‘n groot feesdag (as die regulasies dit toelaat). Ons sal later baie meer hieroor vertel en julle solank opgewonde maak daaroor. En soos dit is met verjaarsdae, gee mens gewoonlik ‘n geskenkie vir iemand wat verjaar.
Wil jy nie asb dit oorweeg om vir die gemeente vir haar 65e verjaardag ‘n kontantbedraggie van R65 te gee nie? Jy is welkom om baie meer te gee en as dit vir jou moeilik is, kan jy gerus ook minder gee. Ons het die drie maande van September tot November opsygesit as ons 65-fees. Betaal gerus enige tyd in hierdie drie maande jou verjaardaggeskenkie by die kerkkantoor in (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deelname! -ds Coenie

HENGELKOMPETISIE
2 OKTOBER 2021 – Laaste kans!!!!
Die Gemeente se hengelkompetisie vind plaas op 2 Okt 2021 by die Klipdrifdam. Die kaartjies kos R150 per volwassene en R50 vir kinders onder 12 jaar (ding mee in eie afdeling en pryse) en is reeds beskikbaar by die kerkkantoor asook by Elsabé net na die oggenddiens.
Die wenpryse is soos volg:
• Swaarste karp R2500
• 2e swaarste karp R1000.00
• Swaarste baber R750
• 2e swaarste baber R500
Daar gaan ook heelwat gelukkige trekkings wees.
Ondersteun ons asseblief met hierdie projek. Ons benodig ook nog borge vir hierdie fondsinsamelingsprojek. Kontak persone: Roelf van Aswegen 084 402 8728 of Chris Kok 082 783 9499.

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Emile Calitz, Zehan de Jongh, Judy Heymans, Charmaine le Roux, Annemarie Swanepoel, Roelof vd Spuy
27 September: Geen verjaarsdae
28 September: Blikkies Alberts
29 September: Rika Nieuwoudt, Hendrik van Heerden, Christelle van Wyk
30 September: Willie Blom, Dot van Rensburg
1 Oktober: Elizabeth vd Merwe
2 Oktober: Annatjie Groenewald (86 jr)
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY:
God sien jou trane raak
Jy, volk in Sion, jy wat in Jerusalem woon, jy hoef nie meer te huil nie. Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp. Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. – Jesaja 30:19
God onderneem hier om genade aan die mense in Jerusalem te betoon. Hy sê vir hulle dat hulle nie langer hoef te huil nie omdat Hy hulle genadig sal wees as hulle na Hom roep.
Terwyl ons gesin op ʼn keer deur groot trauma is, het hierdie teks vir my ʼn besondere betekenis gekry.
Toe ek dit lees, het ek die Here self met my hoor praat. “Toemaar, my kind,” kon ek Hom duidelik hoor sê, “jy hoef nie meer te huil nie, Ek sal jou genadig wees en jou gebede verhoor”.
Wanneer ʼn klein kindjie val en seerkry, is daar altyd emmers vol trane. En ʼn kind wat seergekry het, ken net een pad: reguit na sy ma toe. Hy weet goed dat Ma hom sal optel en troos en die trane sal afvee. Net so kan jy as jy hartseer is, reguit na jou hemelse Vader gaan met jou seerkry; by Hom is daar altyd troos. Hy kan selfs die trane positief in jou lewe gebruik.
As dit op die oomblik baie moeilik met jou gaan, wil God ook vandag vir jou persoonlik kom sê: Droog maar af daardie trane.
Ek het elkeen van hulle raakgesien en Ek onderneem nou wel nie altyd om die swaarkry weg te neem nie, maar om jou te troos en by jou te wees.
Hemelse Vader, dankie dat U van elkeen van my trane weet en dat U altyd daar is vir my wanneer ek troos nodig het.Amen
-Nina Smit

FONDSINSAMELINGS
• R2-projek (Neem ʼn pilhouertjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek (gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan)
• Tweedehandse snuffelwinkel (Indien u iets het wat sommer net in die pad is by die huis, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel. -Elize

PRAAT REG, PRAAT MET WYSHEID
• Praat eerlik. Jy skuld ander mense altyd ’n stuk eerlikheid, veral as daar fout is in hulle lewe. Prediker 7:5 sê die eerlike woorde van ’n wyse is kosbaarder as die vleitaal van ’n dwaas. Nee, jy praat nie eerlik op ongeskikte maniere nie. Met sagmoedigheid wys jy ander tereg, as dit nodig is.
• Praat hartlangs. Leer by John Woolman (1720 – 1772). Hierdie kleremaker, wat ook gehelp het om slawerny af te skaf binne Amerikaanse Quaker-gemeenskappe, moes een keer met ’n klomp Indiane gaan gesels. Toe staan ’n plaaslike leier op en sit sy hand op Woolman se bors. “Ek wil voel waar sy woorde vandaan kom,” sê hy. Na ’n ruk gee hy toe ‘n teken dat die aanwesiges maar na Woolman kan luister. Sy woorde kom uit die hart. Vir die Here tel sulke tipe hartstaal ’n ewigheid meer as dooie lippetaal. Praat sulke woorde.
• Praat opbouend. Moenie mense afkraak en afbreek nie. Moenie ander slegsê of verneder nie. Bou hulle op deur jou bemoedigende woorde. Laat jou woorde altyd iets begeerliks wees omdat dit deurdrenk is met hoop en lewe. Laat dit soos die fynste silwer wees, soos wat Spreuke 10:20 sê.
– Stephan Joubert

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koeverte: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening,
Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

Volkleur pdf – laai af

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (Ds Elzeth)
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens (slegs aanlyn)

DINSDAG
17:00 GKF Vergadering

SONDAG 26 September
09:00 Oggenddiens (Ds Coenie)
Geen jeugbyeenkomste agv langnaweek

BELANGRIKE DATUMS
1 Oktober : Wegneemetes
2 Oktober: Hengelkompetisie

WEGNEEM-ETES: Vrydag 1 Okt 2021
Op Vrydag 1 Okt 2021 is daar heerlike Kerrie & rys R30 en Rib-burgers R25 te koop. Help ons asb met hierdie fondsinsa¬melingsprojek deur bestellings by u werk en vriende te neem. Ons benodig ook hulp en donasies vir hierdie projek. Kontak asseblief vir Annemarie Swanepoel 082 253 1448 om u bestelling te plaas of as u kan help met die voorbereiding en aflewering.

POPI-WET
Volgens die Suid-Afrikaanse Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting [POPI-wet], moet ons toestemming van lidmate hê om persoonlike inligting te publiseer.
Indien u voel dat u nie enige persoonlike inligting in die Onder Ons gepubliseer wil hê nie, soos byvoorbeeld verjaarsdae, siekte, hospitaal opname, sel- & telefoonnommers, stel die kerkkantoor 018 294 7939 asseblief onmiddellik in kennis. – Elize

SUID WORD 65
Ons gemeente is hierdie jaar 65 jaar oud! In mense-terme is dit al redelik senior maar in kerk-terme is dit nog baie jonk want kerke word honderde jare en selfs duisende jare oud!
Ons vier DV ons gemeente se verjaardag aan die begin van November met ‘n groot feesdag (as die regulasies dit toelaat). Ons sal later baie meer hieroor vertel en julle solank opgewonde maak daaroor. En soos dit is met verjaarsdae, gee mens gewoonlik ‘n geskenkie vir iemand wat verjaar.
Wil jy nie asb dit oorweeg om vir die gemeente vir haar 65e verjaardag ‘n kontantbedraggie van R65 te gee nie? Jy is welkom om baie meer te gee en as dit vir jou moeilik is, kan jy gerus ook minder gee. Ons het die drie maande van September tot November opsygesit as ons 65-fees. Betaal gerus enige tyd in hierdie drie maande jou verjaardaggeskenkie by die kerkkantoor in (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deelname! -ds Coenie

HENGELKOMPETISIE
2 OKTOBER 2021
Die Gemeente se hengelkompetisie vind plaas op 2 Okt 2021 by die Klipdrifdam. Die kaartjies kos R150 per volwassene en R50 vir kinders onder 12 jaar (ding mee in eie afdeling en pryse) en is reeds beskikbaar by die kerkkantoor asook by Elsabé net na die oggenddiens.
Die wenpryse is soos volg:
• Swaarste karp R2500
• 2e swaarste karp R1000.00
• Swaarste baber R750
• 2e swaarste baber R500
Daar gaan ook heelwat gelukkige trekkings wees.
Ondersteun ons asseblief met hierdie projek. Ons benodig ook nog borge vir hierdie fondsinsamelingsprojek. Kontak persone: Roelf van Aswegen 084 402 8728 of Chris Kok 082 783 9499.

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Ockert Enslin, Verna Mans, Staples Stapelberg, Manie Steenberg, Johan van Niekerk
20 September: Brenda Malan, Retha van Heerden
21 September: Willem Nel
22 September: Tania Pretorius
23 September: Sidney Bezuidenhout, Alwyn Nel, Lisa vd Westhuizen
24 September: Anton Swanepoel
25 September: Lieb Koekemoer
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY:
Die Here leef!
Die Here leef! Ek loof Hom wat my rots is. Ek prys my God wat my gered het. -Psalm 18:47
Die psalmdigter is van een feit doodseker: die God wat hy aanbid, is ʼn lewende God. Hy is magtig om sy kinders te help en te red en aan hulle die oor¬winning oor hulle vyande te gee. Hy is die rots waarheen ons kan vlug as dinge onder ons wil padgee. In sy eie lewe het Dawid hoeveel keer ervaar dat God by hom was, en deur die krag wat God hom gegee het, kon hy onmoontlike dinge regkry.
Nietzsche se “God is dood”-teologie het baie mense op hol gejaag. Dit het veral mense wat nog aan die bestaan van God getwyfel het opnuut laat wonder: Is daar werklik ʼn God as dinge om ons so verkeerd loop, as ons Hom nie in die chaos rondom ons kan gewaar nie? Hoekom sou ʼn God wat mense liefhet dinge soos geweld en lyding in die wêreld toelaat?
Daar is ongelukkig geen maklike antwoorde op hierdie vrae nie, maar van een ding kan ons wel seker wees: ons God is nie dood nie; Hy leef! Van hierdie feit kan elke kind van God eerstehands getuig omdat ons elke dag deur Hom ondersteun word, omdat ons elke dag Sy liefde en genade aan ons lyf ervaar.
God bly steeds te midde van lewensstorms die Rots waaraan jy kan vashou. Hy is volkome in staat om jou te help in elke krisis, om jou uit elke gevaarsituasie te red, net soos Hy dit in die verlede met sy volk gedoen het.
Hemelse Vader, baie dankie dat ek seker weet en dit ook elke dag in my lewe ervaar: U leef en U kan my steeds help en red soos U dit in die verlede gedoen het. Amen
-Nina Smit

FONDSINSAMELINGS
• R2-projek (Neem ʼn pilhouertjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek (gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan)
• Tweedehandse snuffelwinkel (Indien u iets het wat sommer net in die pad is by die huis, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel. -Elize

ALLES IS SPESIAAL
[Lees 1 Petrus 4:10 ]
Die Heilige Gees gee aan elkeen van ons een of meer genadegawes.
Hierdie genadegawes sluit die sogenaamde “buitenge¬wone” dinge in, soos die doen van wonders, asook “gewone” dinge, soos diens¬lewering, omgee en onder¬rig. Maar eintlik is dit maar net ons as mense wat sulke onderskeidings maak.
Die volle waarheid is dat alles, wat God gee, spesiaal en kosbaar is. Elke ontvanger behoort sy of haar gawes as buitengewoon te beskou. Dit kom immers van God af. Volgens die Bybel is daar ook nie net een onveranderlike groep gawes nie. Nee, die Heilige Gees deel dié gawes aan Sy kerk uit, wat ons binne ons eie situasies nodig het om God te verheerlik en ander te dien. In die Nuwe Testament val die klem meestal op die “gewone” gawes. Dinge soos diens, bemoediging en onderrig ontvang deurgaans groot klem, nie buitengewone dinge soos spreek in buitengewone tale of wonderwerke nie. Natuurlik is Paulus nie teen laasgenoemde gawes gekant nie. Maar hy besef dat hierdie tipe gawes maklik tot hoogmoed kan lei. Mense kan gou vergeet dat die Gees sulke gawes aan hulle gee om God en ander te dien.
Om my gawes te ontdek, moet ek op hoogte wees van my natuurlike aanlegte, asook watter tipe persoonlikheid ek ontvang het. Dit alles speel ‘n rol in die maniere waarop ek my aanlegte of talente omskep binne die raamwerk van die persoonlikheid, wat die Here aan my gegee het om ‘n meer Geesvervulde Christelike lewe te lei.
Gebed: Ek vra vandag wysheid van U, liewe Heer, om my talente in gawes te omskep tot U eer. Amen -Stephan Joubert [eKerk]

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koeverte: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening,
Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

Page 1 of 21 2
Follow us:                        
Ontvang nuus van Suiderkruis?    JA NEE