DAGBOEK
Vandag – 6e Lydensweek
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Geen Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer

Vrydag 31 Maart
Pannekoekbak by Pick ‘n Pay

Saterdag 1 April
Pannekoekbak by Pick ‘n Pay

Sondag 2 April – 7e Lydensweek
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Geen Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer

KERKKANTOOR
Die Kerkkantoor open weer Maandag 3 April. Baie dankie ook aan almal se oproepe, whatsaps en ge-bede na my operasie. Dit gaan goed met my en is ek haastig om weer terug te keer werk toe.– Elize

ONDER ONS
Hierdie is die laaste Onder Ons vir die eerste kwartaal. Die volgende Onder Ons verskyn weer op Sondag 16 April.

SIEKTEVERLOF – DS TIAAN
Liewe gemeente, ds Tiaan ervaar tans nog baie pyn. Hy is vir 6 weke met siekverlof en ons wil vra dat u hom sal kans gee om ten volle te herstel. Dankie vir almal se ondersteuning en gebede. In dringende gevalle, of indien u ‘n dominee benodig, kontak Elize, 0832976748. Alle gemeente-aktiwiteite gaan aan soos normaal.

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Ds Tiaan wat nog baie pyn ervaar.
• Kinders en familie van Kalahari Roodt wat verlede week oorlede is.

OU KLERE
Indien u ou klere het wat u nie meer gebruik nie, kontak asb vir Nunez van Zyl, 082 922 9234.

BELANGRIKE DATUMS
6 April – 18:00 Paassang en Nagmaal
7 April – Goeie Vrydag
9 April – 09:00 Opstandingsfees
12 April – 09:30 Oudejeugaksie
12 April – Skole open

POTJIEKOSKOMPETISIE
Baie dankie aan Willem en Jakkie Botes wat vir ons ‘n Potjiekoskompetisie beplan vir Sondag 25 Junie. Daar gaan selfs ‘n trofee wees vir die wenner van die kompetisie. Kaartjies gaan ook verkoop word as deel van ‘n fondsinsamelings¬projek. Hulle is nou op soek na persone wat sal inskryf om ‘n Pot te maak vir daai dag. Dit sal bepaal hoeveel kaartjies verkoop kan word. As jy kans sien om jou “wen-pot”in te skryf, bly asb vir ‘n oomblik na die diens vanoggend agter sodat hulle net die name kan kry. Julle is ook welkom om vir Jakkie te skakel by 076 263 7050.

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

SUIDERKRUIS WHATSAPGROEP
Moenie uitmis op belangrike nuus en gebeure in die gemeente nie. Indien jy nog nie op die ge¬meente se Whatsapgroep is nie, stuur sommer nou ‘n whatsap na Elize (0832976748) en sy sal die skakel aanstuur. Net Ds Tiaan en Elize kan op daardie groep inligting plaas.
Die afkondigings word weekliks daarop geplaas sowel as die skakel na Ds Tiaan se preke. Daar sal geen “gemorspos” op die groep wees nie, slegs belangrike inligting sal deurgegee word.

DATUMS VAN FONDSINSAMELINGSPROJEK¬TE BEPLAN VIR DIE HUIDIGE BOEKJAAR:
• Pannekoek bak by Pick ʼn Pay: 12 en 13 Mei; 30 Junie en 1 Julie; 21 en 22 Julie; 6 en 7 Oktober
• Mini-basaar: 19/20 Mei
• Proe-aand: 29 September
• Kersliedere-Kuier-Aand: 24 November
Ander projekte:
• Borg ʼn bank (besonderhede sal deurgegee word)
• Hengelkompetisie
• Vleisprojek
• Potjiekoskompetisie
Indien daar enige idees is vir fondsinsamelings of as jul kan help by bg projekte, kontak asb die kerk-kantoor en gee vir ons idees deur: 0182947939 / 0832976748.

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

VERTROU DIE HERE OOK MET JOU SLAAP
Wie van ons het nie al vir ’n paar oomblikke inge-sluimer tydens ’n lesing, ’n opvoering, of ’n fliek nie? Of dalk tydens ’n kerkdiens? Maar dit kos moed om te doen wat die skaakkampioen van die wêreld, Magnus Carlsen, gedoen het. In 2014, tydens ‘n skaakwedstryd teen Viswanathan Anand om die wêreldkroon, het hyself ’n vinnige uiltjie geknip. Fotos en video’s hiervan het wêreldwyd opslae gemaak.
Dit lyk my ons almal kort meer slaap. Rus is noodsaaklik vir ons elkeen se fisiese gesondheid. Dit maak ook ’n belangrike deel uit van ons geestesgesondheid.
Psalms 3 en 4 leer by name vir ons dat om rustig te slaap, ook dui op ons vertroue in die Here. In Psalm 3 skryf Dawid dat hy deur vyande omring is. Nogtans bely hy hier in vers 5 dat die Here hom goed laat slaap en dat Hy hom ook weer laat wakker word.
In Psalm 4:8 skryf Dawid weer dat hy in die aand rustig aan die slaap kan raak, omdat sy vertroue in die Here geanker is.
Doen asseblief dieselfde. Plaas jou lewe in God se hand en gaan slaap elke aand in vrede.
-Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Petro Killian (88jr), Adri Engelbrecht, Eric Scheepers
27 Maart: Aretha Bouwer, Heino, Marno en Ruandro Minnaar
28 Maart: Ella Burgers (91 jr), Retha du Toit, Ronel Kruger, Nicolene Vlok
29 Maart: Louis Cloete, Jors Naudé, Amelia Pretorius, Mornette Schoenfeld
30 Maart: Kyla Smit, Chella Venter
31 Maart: Carinne Botha, Magda Jacobs, Adri Smit
1 April: Gerda Deacon, Marita Jacobs
2 April: Sylvia Botha, Monique de Jager, Janine Engelbrecht, Sandra Joubert, Alta van Eck, Jean Viljoen
3 April: Clarise Mostert, Juané Erasmus, Marizan Nel, Michael Stander, Jacques Vosloo
4 April: Kaitlin Smit
5 April: Tooi du Toit, Charles Duncan, Thys Grobbelaar, Heinrich Kok, Andria Pretorius, Elna van Heerden
6 April: Ds Tiaan Mostert, Elsa Minnie
7 April: Aline Steenberg
8 April: Anna van Rooyen (88jr), Kobus Theron (81 jr), Julie vd Merwe, Bessie Vorster
9 April: Dawie Fourie, Riaan van Wyk
10 April: Robert Thomas (81 jr)
11 April: Neil Smit, Anneska vd Merwe, Wessie vd Westhuizen, Lienke van Eeden
12 April: Geen verjaarsdae
13 April: Lynn Cilliers, Wilna Joubert, Amanda Kruger, Marinda Nell, Robert Wilson
14 April: Gerhard van Tonder
15 April: Jos Bosman, Daantjie Jv Rensburg, Lize-Marie van Eeden

Om in God te glo,
weet jy dat jy goeie dae sal hê, ook slegte dae sal hê,
maar geen dag
sonder God sal hê nie!

DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Nagmaal
10:00 Koffie en tee in die foyer

Dinsdag
18:00 GKF Begrotingsvergadering

Sondag 19 Februarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke vind plaas net na die diens
10:00 Koffie en tee in die foyer

DATUMS VAN FONDSINSAMELINGSPROJEKTE BEPLAN VIR DIE HUIDIGE BOEKJAAR:
• Pannekoek bak by Pick ʼn Pay:
          31 Maart en 1 April
          12 en 13 Mei
          30 Junie en 1 Julie
          21 en 22 Julie
          6 en 7 Oktober
• Mini-basaar: 6 Mei
• Proe-aand: 29 September
• Kersliedere-Kuier-Aand: 24 November
Ander projekte:
• Borg ʼn bank (besonderhede sal deurgegee word)
• Hengelkompetisie
• Vleisprojek
Indien daar enige idees is vir fondsinsamelings of as jul kan help by bg projekte, kontak asb die kerk-kantoor en gee vir ons idees deur: 0182947939 / 0832976748.

GEBEDSLYS
Hospitale
• Schalk Steenkamp
• Wally van Niekerk
Bid asb ook vir die GKF se begrotingsvergadering, sodat alle besluite tot voordeel van ons gemeente sal wees.

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

VERJAARSDAGLYS
Vandag: CJ Viljoen, Mia Viljoen
13 Februarie: Erus Hefer, Johni Steenkamp, Anton van Vuuren, MJ van Zyl
14 Februarie: Gerda Casley, Adam Engelbrecht, Carina Grobbelaar, Frans Marx, Juané Schoeman, Mariska van Wyk
15 Februarie: Phlippie Viljoen, Rosemary van Wyk
16 Februarie: Martie Grobbelaar (85 jr), JP Beukes, Kobus van Zyl, Chris Viljoen
17 Februarie: Tommie Botha, Elmari Lemmer
18 Februarie: Mari-Lize Ackerman, Shannon Hefer, Kobus van Schalkwyk

VANAF OUTOMATIES NA BEWUSTELIK
Lees Spreuke 3:6
Hoeveel dinge doen ons elke dag outomaties, terwyl ons gedagtes eintlik op ander plekke ronddwaal? Die meeste van die tyd is ons nie eens bewus van hierdie einste oomblikke waarbinne ons leef nie. Daarom hoor ons ook nie mooi wat ander vir ons sê nie, omdat ons koppe besig is om ‘n antwoord gereed te kry.
Ons outomatiese leefstyl veroorsaak dat ons selde bewustelik in die hier en nou leef. Daarom glip dit by ons verby, omdat al ons hoop op een of ander oomblik of gebeurtenis gevestig is, wat reeds verby is, of wat nog iewers vorentoe moet aanbreek. Oppas vir so ‘n leefstyl. Dit stomp jou af vir die skoonheid van elke nuwe oomblik, wat die Here deur die Gees aan jou gee.
Begin weer om elke sekonde, elke minuut en elke uur as ‘n gawe uit die Vader se hand te omhels. Leef ín vandag en vír vandag. Besaai diegene, wat jy vandag raakloop, se lewe met ‘n onverwagse stukkie vreugde. Dit gaan jou hart warmer laat en meer sorgvry laat klop! Benut elke stukkie lewe, wat vandag deur die Gees aan jou uitgedeel word, en koop dit vreugdevol uit tot Sy eer. O ja, nooi ook elke ander persoon saam wat vandag jou pad kruis. Laat hulle deel in die voordeel van jou wandeling op die Heilige Gees se pad. Laat jou guns in God se oë ook na hulle toe oorspoel.
Gebed: Vandag is ‘n feesdag. Dankie vir vandag, drie-enige Heer. Amen. -Stephan Joubert [eKerk]

PROJEK VIR MINDERBEVOORREGTE VROUENS
Hierdie jaar wil ons graag ‘n lysie uitgee. Die dames wat dan aandui hulle wil meedoen koop dan elke maand wat op die lysie is en plaas dit in ʼn sak. Ons wil dan die sakke teen einde November hê en dan deel ons dit begin Desember uit.
Dit gaan regtig ‘n bederf pakkie vir ‘n vrou wees. Ietsie wat hulle nie vir hulself koop nie. Dit behoort nie meer as R30 pm te wees nie.
Gee asb vir Debbie Kleynhans ‘n aanduiding sodat sy jou op die lys kan plaas. Ons verstaan elkeen het baie uitgawes en alles is baie duur, moet dus nie sleg voel as jy nie kan help nie.
Die lysie is soos volg:
 Januarie – Boks tissues
 Februarie – 2x Tandepasta
 Maart – 2x Tandeborsels🪥🪥
 April – 1 paar Sokkies
 Mei – Waslap & seep
 Junie – Roll-on of Deodorant
 Julie – Shampoo
 Augustus – Lyfroom
 September – koffiebeker + 1 sakkie cappuccino
 Oktober – Koekies
 November – Lekkers of ‘n sjokolade & Woolworths sak (alles word in die sak geplaas)
Baie dankie dat ek die vrymoedigheid kan hê om op elkeen se knoppie te kan druk.
Kontak Debbie Kleinhans by 084 400 1971

HET JY TE VEEL DINGE EN TE MIN TYD?
Reinhold Niebuhr het ’n baie treffende gebed gebid: “Here, gee my die vrede om te aanvaar wat ek nie kan verander nie, die moed om te verander wat ek kan, en die wysheid om die verskil te ken.”
Dié wysheid is baie nodig om ’n oorvol lewe reg te ruk. Maar voor ’n mens kan besluit wat om aan jou lewe te doen as jy te min tyd het, moet jy eers bestek opneem en vir jouself uitmaak hoekom jy so min tyd het. Wat is die dryfveer agter jou oorvol program? Dit sal natuurlik van mens tot mens verskil, maar enkele dryfvere is:
 jy wil hê almal moet van jou hou, daarom kan jy nie nee sê nie;
 jy wil graag die bopunt van die leer bereik, daarom moet jy harder as jou kollegas werk;
 jy het meer geld nodig om die dinge te koop wat jy graag wil hê …
As een van dié soort dryfvere jou tyd opslurp, sal jy jouself moet afvra of jou gesondheid en jou huwelik en gesin en jou vriende dit werd is, want iewers gaan iets in die slag bly. Die lewe is eenvoudig so dat jy nie alles kan doen wat jy graag wil nie, en jy moet keuses maak.
Oor die algemeen is ons geneig om te veel te gou te wil hê. Daarom gaan ons skuld aan en moet ons die kers aan albei kante brand om kop bo water te hou. Leer om jou verwagtinge en jou smaak effens af te skaal. Ry ’n bietjie langer met jou ouerige motor. Koop minder klere. Eet minder uit. Aanvaar dat jou waarde as mens nie lê in wat jy het nie, maar in wie jy is en wat jy vir ander beteken.
Daar is natuurlik ook faktore wat buite jou beheer is, soos byvoorbeeld ’n werkgewer wat onmenslike en onbillike eise stel. As dít jou probleem is, kan ’n verandering van werk dalk die antwoord wees. Dit is ’n moeilike besluit om te neem, maar wie het gesê die lewe is maklik? -Jaco Thom

DIE KOPERKRUIK-PROJEK
Die idee agter die Koper¬kruik-projek is geïnspireer deur ‘n opmerking wat my oorlede moeder, op ʼn keer gemaak het. Sy het gesê: “My kind, take care of the pennies the pounds will take care of themselves.“
Ek is van mening dat daar in bykans elke huishouding koper muntstukkies in beursies, handsakke, laaie en botteltjies rondlê. Ons wil vriendelik vra of jy nie al daardie koper munt¬stukkies wat so orals rondlê, Sondae in ons “koperkruik” wil kom plaas nie. ‘n Glasbottel, vir hierdie doel, is in die portaal by die deur aan die westekant geplaas. Hierdie projek sal deur die jaar loop en die totale projek-inkomste sal aan die einde van elke boekjaar deurgegee word.
Baie dankie byvoorbaat vir julle konstante-koper-kontribusies! – Hes

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb.
Naam: ………………………………………………………….
Selno: ………………………………………………………….

 

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens en registrasie vir kategese
10:00 Koffie en tee in die foyer

Sondag 5 Februarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke vind plaas net na die diens
10:00 Koffie en tee in die foyer

God is my redding en my krag.
Hy is my rots, my sterkte,
God is my toevlug.
Vertrou altyd op Hom, my volk,
stort julle hart voor Hom uit!
God is vir ons ‘n toevlug.
– Psalm 62:8-9

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
Hospitaal: Louis Spamer
• Die familie van Christel Hope, sy is verlede Woensdag (25 Januarie) oorlede.

EK VAT VYF IN 2023
Ek kies die volgende vyf lewensbeginsels in 2023:
• Wees stil. Ek gaan myself oefen om nog meer te wag op die Here, soos wat daar in Habakuk 2:20 staan. Hy leer my dat die hele aarde voor God in Sy heilige tempel moet stil moet wees. Daarom gaan ek elke dag ’n stilhouplek in my lewe inbou.
• Wees vrygewig. Ek gaan my gedurig herinner aan Jesus se woorde: “Dit is beter om te gee as om te ontvang.” (Handelinge 20:35) Ek wil vanjaar geken word aan ‘n oop hart en oop hande, eerder as aan ’n suinige ingesteldheid.
• Wees geduldig. Alles wat die moeite werd is in die lewe, neem tyd. Daarom gaan ek toelaat dat die Gees van die Here Sy werk in my lewe op Sy terme doen en teen Sy spoed. Hy sorg self vir die regte groei in my lewe. Hy sorg vir die regte vrugte op die regte tyd.
• Waag nuwe dinge. Geloof is om die onbekende saam met die Here in te stap. Dit is om te weet Jesus is die pad, al ken ekself nie die pad, wat in 2023 voorlê nie. Ek gaan Hom enduit volg. Ek gaan nooit kleingelowig raak nie. Ek gaan my kinderlike opgewon¬denheid en nuuskierigheid regdeur die jaar behou. Ek gaan eerder foute maak, omdat ek nuwe dinge gewaag het, as om foutloos niks te doen nie.
• Raak vergeetagtig. Ek gaan minder aan myself en my eie behoeftes dink en meer aan dié van ander. Ek gaan nie selfgerig leef nie, of myself gedurig so ernstig opneem nie. Ek wil nog meer leef tot eer van God en nog meer tot voordeel van ander. Vanjaar wil ek as een mens ’n lewende seën wees. Ek wil ander se lewens ryker deur my gebede, my omgee, my hier wees maak. Ek wil hoop beliggaam. Ek wil vrede, die Here se soort, ervaar. In 2023 wil ek deel van die Here se antwoord op my eie en ander se gebede wees. Ek wil in die Here se Naam ‘n lewende verskil van een wees.
-Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Willie Venter
30 Januarie: Geen verjaarsdae
31 Januarie: Duard Barnard, Maritsa Mommsen, Adél v Staden
1 Februarie: Blikkies Bosman, Riané Jacobs, Lynn Preston
2 Februarie: Kobus Jv Rensburg, Jean Nieman
3 Februarie: Lana, Juan & Leon vd Merwe (3-ling)
4 Februarie: Ricarlo Ras, Martin Smit, Ivan Smit, Dyllan vd Heever

OPTREDE: HYKIE BERG
Boek asb nou reeds 6 Mei 2023 op u kalender vir ‘n praatjie deur Hykie Berg. Die funksie vind plaas in ons kerksaal en beloof om ‘n baie opwindende oggend te wees. Ons kan slegs 150 kaartjies verkoop @ R150 per kaartjie, wat ‘n heerlike ete insluit. Bespreek sommer nou al jou kaartjie, volle-dige besonderhede volg later. – Oudejeugaksie

MOSES
Jy ken waarskynlik die verhaal van Moses by die brandende doringbos. Ons lees daarvan in Eksodus 3.
Daardie dag het vir Moses soos enige ander dag begin. Hy het sy skoonpa Jetro se kleinvee opge¬pas, en toe kom hy by die berg Horeb op die brandende bos af. Dit was vir hom ’n baie interessante verskynsel, dié bos wat brand maar nie uitbrand nie. Eers toe hy nader gaan om ondersoek in te stel, kom hy agter wat eintlik aan die gebeur is: God het hom kom ontmoet. Dis tóé dat God uit die bos na hom roep (Eks 3:5): “Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond.”
En dis waar Moses se reis met God begin: waar hy op sy knieë gaan, skoene uitgetrek, in die teenwoordigheid van die heilige God.
Ek wonder partykeer oor óns lewe voor God. Ek wonder of daar in ons lewe voor Hom genoeg heilige oomblikke is, waar ons tot stilstand kom, ons voor Hom neerbuig, en Hom toelaat om met ons besig te raak. Het jý sulke tye? Tye in God se teenwoordigheid, waar jy deur sy heiligheid oorweldig word?
Ek vra nie of jy jou Bybel lees nie. Ek vra nie of jy gereeld bid nie. Ek vra nie of jy kerk toe gaan nie. Ek vra of jy in God se teenwoordigheid stil raak, sodat Hy met jou besig kan wees. Sodat iets van sy plan met jou lewe vir jou duidelik kan word.
Ek dink ons probleem is dat ons te besig is om stil te word, of dalk te behep met onsself om God te kan hoor. Ons is net eenvoudig te besig, te in beheer, selfs wanneer ons stiltetyd hou. Ons lees ons Bybel, ons lees die dagboek-stukkie, ons bid en vra die Here moet die dag met ons wees en sorg … Maar in al ons besigwees begroot ons nie tyd om net stil te word, dat Hy kan praat nie. Dit is hoekom ’n mens dikwels ná jou stiltetyd half onvergenoegd voel, en wens jy kon beter met God kontak gemaak het: omdat jy van jou stiltetyd ’n monoloog maak.
Daarom wil ek jou aanmoedig: volgende keer as jy stiltetyd hou, ruim ’n tydjie in waar jy net stil kan wees voor God. Dink na oor wat jy in die Bybel en in jou dagboek gelees het, vra jouself wat God vir jou sê uit sy Woord, en oordink hoe jy daarop gaan reageer. Trek die skoene van jou besige lewe vir ’n rukkie uit en laat God toe om oor te neem. Anders gaan jy sukkel om God mooi te hoor.
Dit het vir Moses gewerk. Dit werk vir my. Ek is daarvan oortuig dat dit vir jou ook sal help.
-Jaco Thom

Daar is geen ander doel
en geen ander weg nie, as dat ons selfs ons beskeie daaglikse arbeid
met die diepste erns
en getrouheid sal uitvoer
waartoe ons in staat is.
– Rudolf Koch (1876–1934)

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb.
Naam: ………………………………………………………….
Selno: ………………………………………………………….

 

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

Woensdag
08:30 Oudejeugaksie – sien berig elders

Sondag 29 Januarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens en Registrasie vir kategese
10:00 Koffie en tee in die foyer

OUDEJEUGAKSIE
Liewe Oudejeug vriende en vriendinne, onthou asb ons afspraak op 25 Januarie 2023, stiptelik om 08:30 by die kerk sodat ons dadelik na De Land kan vertrek vir ons vergadering om 09:00, daarna geniet ons KOFFIE en SCONE op eie onkoste @ R50 per persoon. Probeer asb om saam te gaan, groetnis – Johanna en Martie

Ek gee hulle die ewige lewe,
en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dié wat my Vader vir My gegee het,
is die belangrikste van almal,
en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een.
– Johannes 10:28-30

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Frans en Marie Marx met die afsterwe van Frans se suster. Die roudiens vind plaas op Saterdag 28 Januarie
• Tommie en Roos Botha met die afsterwe van Roos se moeder. Haar roudiens was Vrydag gewees.

MY KOMPAS VIR 2023
Die eerste Petrusbrief bied lewensbelangrike padwysers vir ons as kinders van die Here oor hoe om vir Hom te leef in ’n nie-gelowige wêreld. Hier is ’n paar lewensbelangrike tekste, wat vanjaar as my eie kompas gaan dien (aangehaal uit: Die Nuwe Nuwe Testament):
1 Petrus 2:21: “Dit is julle roeping: Christus het vir julle gely. So het Hy vir julle ‘n voorbeeld gegee, sodat julle in Sy voetspore kan volg.”
In 2023 gaan ek in Jesus se voetspore volg. Ek gaan opnuut by Hom leer hoe om in liefde te leef. Ek gaan nooit kwaad met kwaad vergeld nie. Woede en haat gaan geen verblyfreg in my hart kry nie. Skerp woorde gaan nooit welkom op my tong wees nie.
1 Petrus 2:17:“Respekteer almal. Julle moet julle medegelowiges liefhê; julle moet vir God ontsag hê en die koning eer.”
In 2023 gaan ek aan ander in die Here se Naam goed doen.
1 Petrus 5:5: “Almal, sonder uitsondering, moet onderlinge nederigheid soos klere aan hulle lyf dra. Immers, God wil niks
van mense weet wat dink hulle is belangriker as ander nie, maar Hy is baie genadig teenoor hulle, wat hulle regte plek ken.”
In 2023 gaan ek opkyk na oud en jonk. Ek gaan nooit dink ek is te belangrik om ander mense met deernis raak te sien nie. Ek gaan nederig wees.
1 Petrus 5:6-7: 6. “Wees daarom opreg nederig voor die kragtige God, sodat Hy julle op Sy tyd tot ‘n posisie van eer kan verhoog.
Hy gee baie vir julle om. Gee daarom al julle angs en bekommernis vir Hom.”
In 2023 gaan ek nederig leef in die teenwoordigheid van God. Ek gaan al my bekommernisse by Hom neersit en Hom vertrou met my hele lewe. Ek gaan oopkop en sober leef. Ek gaan my nie deur elke nuwe wind van koers af laat waai nie. Ek gaan sterk staan in my geloof.
-Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGLYS
Vandag: CJ Bouwer
23 Januarie: Geen verjaarsdae
24 Januarie: Geen verjaarsdae
25 Januarie: Jaco Fincham, Franzené Nell
26 Januarie: Gert Fouché, Gerhard Rossouw, Jaap Theron
27 Januarie: Geen verjaarsdae
28 Januarie: Geen verjaarsdae


DIE WEELDE VAN DIE DRIE-EENHEID
In Rom 8 pas Paulus dit baie mooi toe op ons elke-dagse situasie. Jy ken mos die hoofstuk, waar hy uitspel hoe die Heilige Gees in ons lewens werk sodat ons geloofsekerheid kan hê (kyk gerus na vers 14-16). En dan, aan die einde van die hoofstuk, skryf hy in vers 26-27: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges.”
In vers 31 sê hy: “God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?”
En in vers 34: “Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.”
Die Gees bid vir ons en namens ons. Die Vader is aan ons kant. Die Seun pleit vir ons.
Die Drie-enige God is in al God se wysheid, besorgdheid, liefde en voorsiening by ons elkeen betrokke as Vader, Seun en Gees. Wat ’n wonderlike weelde om ons te verbly en te troos!
-Jaco Thom
DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize


IS JY WIE JY MOET WEES?
“Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.” – Romeine 12:2.
Ons is soms geneig om ander mense na te volg sodat ons nie uitgesluit sal voel nie. Daarom dink en doen ons soos hulle. Dit word dan die norm waarteen ons onsself meet. En as jy dalk nie met alles saamstem nie, weerhou jy jou tog daarvan om jou eie beginsels voorop te stel. Jy is bang vir “wat die mense sal sê!” En hierdie “groepsdruk” mag dalk net ‘n bedreiging vir jou geestelike lewe inhou.
Maar die Woord van God laat jou anders na hierdie dinge kyk. As jy in die lig van God se Woord wandel, behoort jy te weet dat jy ‘n Hemelse Vader het wat die skat van die Heilige Gees aan jou gegee het, sodat sy wil voorop in jou lewe kan staan. Daarvoor het Hy sekere geestelike gawes aan jou gegee (1 Kor 12:7-11; Rom 12:6-8; 1 Pet 4:10-11; Gal 5:22). Verder weet jy dat wat vandag bestaan, dalk môre nie meer sal wees nie, omdat alles op aarde aan verganklikheid onderworpe is (Ps 39:6). Jy weet dat wat in die verlede gebeur het waaroor jy berou het, nie saak maak by God nie, omdat Hy in Christus Jesus al jou sondes vergewe het (Heb 10:17). Jy weet dat wat die Here aan jou geskenk het, jy vandag met vreugde kan geniet, maar dat daar ook ‘n verantwoordelikheid is om die Naam van God in alles te verheerlik (1 Tim 6:17). Jy weet dat die toekoms in God se hande is en dat Hy alleen weet wat op jou wag, omdat Hy die beskikker is van jou lewensweg – as jy maar net wil volg waarheen Hy jou lei (Ps 32:8). Jy weet dat ná hierdie aardse lewe daar ‘n nuwe lewe op jou wag in die heerlikheid van die Vaderhuis (Joh 17:24; Mat 25:34; Rom 8:17; 1 Tes 4:17; Open 21:4). Dít moet jou denke en dade bepaal en hoe jy met ander omgaan.
En omdat die Heilige Gees in jou woon, kan jy ook die waarheid van die leuen onderskei. Hy rig jou hart en jou verstand sodat dít wat vir God aanneemlik is, by jou meer gewig sal dra as dit wat die mense rondom jou sê en doen (Heb 13:21).
As jy leef na die wil van God en nie omgee oor wat mense sê nie, nie dink en doen soos hulle nie, dan kan jy wees wie jy werklik MOET wees, bevry van die groepsdruk en goedkeuring van ander mense wat jou optrede wil bepaal. Jy word dan ‘n sterk en vrygestelde persoonlikheid deur die krag van die Heilige Gees wat in jou woon. Jy raak jou ware self, soos God dit vir jou bestem het. -dw

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Teks: Lev 6
Tema: Die Sondebok!
10:00 Koffie en tee in die foyer

SONDAG 22 JANUARIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

HERE ONS GOD …
Hier aan die begin van die nuwe jaar wil ons geborgenheid en troos by U kom soek.
Daar is so baie dinge wat ons nie weet nie, so baie dinge wat vir ons nuut sal wees in die nuwe jaar,
dinge wat op ons wag.
Dankie dat Ú weet wat dit is, Here.
Dankie dat U voor ons uitgaan,
en agter ons aankom.
Dankie dat u liefde en trou ons omring,
dat U ons bewaar, dat ons skuiling by U kan vind,
troos daarin kan vind dat U die Almagtige is,
dat U van ewigheid tot ewigheid God is.
Dankie dat U vanjaar opnuut weer u ewige arms oopmaak om ons te versorg.
Dankie dat ons rus kan vind by u altare,
Here van die Leërskare.
Wil U ons dan in hierdie jaar toevou in u liefde,
ons geloof versterk deur u Gees en
ons hoop gee deur u Woord.
Amen. – Jaco Thom

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
Hospitaal
• Anneke Noeth

GEBED, TOEWYDINGS- EN AANMELDINGSWEEK:
15–21 JANUARIE 2023
Die inwoners van die stad Stuttgart in Duitsland het tydens die tweede wêreldoorlog swaar gely. Bomme het om hulle geval, hulle stad is in puin gelê, mense het groot verlies gely, talle het gesterf en alles was besig om in duie te stort.
Dit was toe dat ʼn predikant met die naam Helmuth Thielicke sy verslae gemeente probeer help het om sin van alles te maak. Week vir week, soms terwyl die bom sirenes loei, het Hy uit die onse Vader gebed ʼn reeks troosboodskappe gebring. Later is die reeks in boekvorm gepubliseer en ook in Afrikaans vertaal met die titel: Die gebed wat die wêreld omspan.
Vanjaar gaan ons weer saam kyk en dink oor hierdie gebed wat die wêreld omspan. Dit gaan ons help om ook in ons gebede, rondom temas wat daarby aansluit te bid vir hierdie wêreld in sy nood, verlorendheid en stukkendheid.
Ons gaan ook bid vir onsself, die gemeente, die kerk. Die kerk wat gestuur is en voortdurend in die wêreld uitgestuur word om getuies te wees – deur dienslewering en deur woordverkondiging, deur geregtigheid vir mens en skepping na te streef, en deur die uitleef van ons eenheid op so ʼn wyse dat dit die wêreld sal laat glo.
Die reeks begin deur te fokus op God. Ons gaan bewus word van wie Hy is, en ook wat die grondslag van ons gebede is.
Dan gaan ons verder kyk hoedat dit wat ons bid, ons lewens ook raak en verander.
Miskien vind ons in dit alles nuwe hoop en vrede, wanneer ons opnuut besef watter wonderlike God ons aanbid.

TEMAS VIR DIE WEEK VAN GEBED:
Sondag: Tema 1: Ons Vader wat in die hemel is
Maandag: Tema 2: Laat U Naam geheilig word
Dinsdag: Tema 3: Laat U koninkryk kom, laat U wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel
Woensdag: Tema 4: Gee ons vandag ons daaglikse brood
Donderdag: Tema 5: Vergeef ons, ons skulde
Vrydag: Tema 6: Lei ons nie in die versoeking nie maar verlos ons van die bose
Saterdag: Tema 7: ‘n Gebed vir die bidder

VOORNEMENS
• In 2023 gaan ek nie my laat beïnvloed deur verbitterdes en hooploses nie. Hoopvolle mense wat die Here ken en dien, gaan my mentors wees. Ek praat van daardie klein groepie gelowiges wat in die taal van Romeine 5 te midde van hooploosheid glo en vasbyt. Ek gaan by hulle leer om dieselfde te doen.
• In 2023 gaan ek nie fokus op alles wat is verkeerd in die wêreld en in die kerk nie. Ek gaan kies om daardie dinge raak te sien wat is reg op God se front.
• In 2023 gaan ek nie ander mense afkraak of uitbuit tot my eie voordeel nie. Gedurig gaan ek die Here vra om my hart sag te maak sodat ek ander mense sal dien en te respekteer.
• In 2023 gaan ek nie myself doodjaag na wie weet wat toe nie. Ek gaan elke dag doen wat ek moet doen. Ek gaan elke aand rustig slaap, soos wat Psalm 3 en Psalm 4 my leer om te doen.
• In 2023 gaan ek in die taal van Josua 24:15 kies om die Here te dien saam met my familie. Daarom weet ek by voorbaat dit gaan ’n goeie jaar wees.
-Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Veronica van Tonder
16 Januarie: Coenie Nel (90jr), Johan van Aswegen, Marietjie van Breda
17 Januarie: Jimmy Duncan (86 jr), Marie Marx, Hannes Meintjes
18 Januarie: Amelia Erasmus, Dieter Stoppel
19 Januarie: Johline Steenkamp, Theuns Louw
20 Januarie: Geen verjaarsdae
21 Januarie: Jan-Lucas Kanes, Hannes Prinsloo, Lize-Mari Smit

GELIEFDES, ONS MOET MEKAAR LIEFHÊ, …
Want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God – 1 Johannes 4:7.
Daar is ’n ou legende oor iemand wat die hemel en die hel besoek het. In die hemel én in die hel was daar tafels wat met allerlei heerlike kossoorte gedek was. Die probleem was egter, op albei plekke was die enigste beskikbare eetgerei lepels wat langer as ’n mens se arm was. Gevolglik kon niemand die self kos in hulle monde kry om daarvan te geniet nie. Die besoeker het egter opgemerk dat almal in die hemel versadig was, maar in die hel was almal uitgeteer. Waarom? Omdat almal om die tafels in die hemel mekaar gevoer het.
Dié legende verwoord een van die wesensken¬merke van die Christelike lewe: Ons leef nie ter wille van onsself nie. Ons leef ook nie net ter wille van ander nie. Ons kan ander immers dien sonder om in ’n ware verhouding met hulle te staan. Die wesenskenmerk van die Christelike geloof is dat ons in ’n opregte liefdesverhouding met mekaar leef. En hierdie verhouding impliseer die vermoë om liefde te kan gee én liefde te kan ontvang.
Vader, leer my om ander in liefde te dien. Help my ook om die liefde van ander te aanvaar. Amen.

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

Hoe gelukkig is ‘n mens
wat wysheid vind,
en ‘n mens wat verstandigheid verkry!
Ja, die wins wat wysheid lewer,
is meer as dié van silwer,
meer as dié van goud
is haar opbrengs.
Sy is kosbaarder as koraal;
niks wat jy begeer,
kan met haar vergelyk word nie.
Die begin van wysheid
is ontsag vir die Here,
en kennis van die Heilige is insig.
[Spr 3:13-15 & 9:10 (2020 vertaling)]

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

Page 1 of 81 2 3 8
Follow us: