DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Teks: Jeremia 29:1-14
Tema: Dra vrug daar waar jy is
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstr 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belydenisklas

DINSDAG 27 September
18:00 GKF

VRYDAG 30 September – Skole sluit

SONDAG 2 Oktober
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

POEDINGVERKOPE
Liewe gemeente, Ons beplan om weer poeding te verkoop om geld in te samel vir die kinderkerke. Ons het egter hulp nodig met die maak van die poedings. Sal almal wat bereid is om ‘n skenking ten opsigte van enige poeding, vla of jellie asb vir Sylvia Botha kontak na ure op haar selfoon nr 083 292 5096. Baie dankie byvoorbaat.
– Liza Nel

Die HERE is goed,
Hy is ‘n toevlug in tyd van nood,
Hy sorg vir dié wat by Hom skuil.
– Nah 1:7


GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Lisa vd Westhuizen
• Elsa Bruhns

EK HET OORGENOEG VAN ALLES WAT SAAK MAAK
Wanneer laas het jy gehoor dat mense sê hulle het genoeg?
Ek bedoel genoeg geld, genoeg kos, genoeg inkomste, genoeg klere, veiligheid, vriende, tyd, vakansie, geloof, besittings, geleenthede, kennis, vryheid, geluk, gesondheid …?
Elke keer wanneer die vraag van genoeg ter sprake is, het niemand genoeg nie. Mense kort altyd nog iets … net nog ’n bietjie meer geld … net nog ’n bietjie meer tyd … net nog ’n ekstra kans. Net nog iets.
Ons moet Psalm 23 opnuut gaan lees. Ons moet dit van voor af ernstig opneem. Psalm 23 begin met daardie tydlose woorde: “Die Here is my herder.” Die meeste van ons ken hierdie woorde uit die kop, maar amper niemand van ons ken die woorde wat direk hierna volg nie: “Ek kom niks kort nie.”
As jy Psalm 23 se eerste vers in geheel lees en as jy regtig glo die Here is jou herder, dan moet dit uitmond in die belydenis dat jou grootste tekorte in die lewe agter die rug is. Dan het jy oorgenoeg hemelse lewe, oorgenoeg hemelse krag, oorge¬noeg hemelse genade, oorgenoeg hemelse versor¬ging en oorgenoeg hemelse gawes van God ontvang om jou aardse lewe sinvol te leef.
Hoekom beleef baie gelowiges nooit sulke hemelse oorvloed nie? Wel, omdat hulle nie voltydse skape van die Here is nie. Hulle wil eerder geestelike leeus wees. Of geestelike reuse. Hulle wil selfversorgend en onafhanklik wees. Maar Psalm 23 is helder en duidelik: Die Here is die herder van Sy skape. Hy sorg vir brose, feilbare mense, wat gekies het om skape in Sy kraal te wees.
Ons moet ophou om sulke selfversekerde gelowi¬ges te wees. Ons is nederige skape van die hemelse Herder. As ons dit besef en dit ook uitleef, sal ons weet ons het altyd meer as genoeg van dit wat regtig saak maak. -Stephan Joubert [eKerk]

GRIEKWA – PSALM 23
Die Jirre is my skawagter wat my nou
innie dradewerke wan sy proewe hou.
Hy sal my nooit verloor lat lê nie
en sal ek ok niks oor my hê nie
en al wei ek wyd warie wind begin:
Hy lei my na waterse tissenie deine in;
Hy sit my siel in my lyf in trig;
Hy breekslat slang se hoepelrig!
U melk my beker vol wa ek loop lê:
in my land wa ek meneer moet sê,
maak u opslagstrale van my tegeparty,
ma ek en U, ons sal onder die doringse bly
– Uittreksel uit: Innie skylte vannie Jirre
deur Prof. Hans du Plessis
uitgegee deur Lapa Uitgewers

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Lieb Koekemoer
26 September: Judy Heymans, Charmaine le Roux, Annemarie Swanepoel, Roelof vd Spuy
27 September: Geen verjaarsdae
28 September: Blikkies Alberts
29 September: Rika Nieuwoudt, Hendrik van Heerden, Christelle van Wyk
30 September: Willie Blom, Leon en Geon McCabe, Dot van Rensburg
1 Oktober: Elizabeth vd Merwe
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Pannekoek by Pick&Pay: 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Snoekbraai en kersliedere: (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

OM OOR JOU BEPROEWINGS TE TRIOMFEER
“My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard” – Jakobus 1:2-3
Margaret Bottome (1827 – 1906) het gesê: “’n Mens se godsdiens is net so diep as wat hy dit in beproewings toon.” Dit is ook die voorbeeld wat die manne in die vuuroond aan die toenmalige wêreld gestel het. Deur hulle geloof in God het Hy hulle sonder letsel en ook sonder hul boeie uit die vuuroond laat kom, sodat sy Naam daardeur verheerlik kon word. Dit het Nebukadnesar laat sê: “Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige god behalwe húlle God te dien of te aanbid”( Dan 3:28).
Net so moet elke Christen ook soms deur ‘n vuurproef gaan. Jakobus sê tereg dat die beproewings ‘n toets is vir ons geloof. Hierdie beproewings toets ook nie net ons geloof nie, maar dit maak ons ook geestelik sterk. Wanneer ons geestelik sterk geword het, stel dit ons in staat om te kan volhard tot die einde toe. “Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat Ek wil hê, sal Ek mag en gesag oor die nasies gee” (Openb 2:26).
Elke beproewing wat deurstaan word is ‘n triomf (oorwinning) vir die Christen. Daar is baie beproewings wat oor ons pad kan kom. Daar is die vervolging van Christene soos in die tyd waarin Jakobus sy brief geskryf het en wat vandag ook nog voorkom. Nader aan ons is dit die omstan¬dighede waarin ons lewe. Ons kan finansiële probleme ondervind, of ernstige siekte of selfs die liggaamlike dood kan op ons wag. Maar as ons tot die einde toe in ons geloof volhard, is ons meer as oorwinnaars deur Jesus Christus (Rom 8:37). Deur die geloof behaal ons die oorwinnings, en elke oorwinning wat ons behaal, versterk ons geloof net meer. Ons lewe bestaan uit laagtepunte (dale) en hoogtepunte (hoogtes). ‘n Dal is die tyd van beproewing. Maar dan is daar ook weer die hoogte waarvandaan ons kan afkyk na die weg wat ons afgelê het en vanwaar ons ons triomflied tot eer van God kan aanhef. “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig” (Ps 23:4).
Is daar nie iets betowerends in die gesig van ‘n man of ‘n vrou wat, nieteenstaande moeilike omstandighede, elke dag blymoedig aanpak nie? Is daar nie iets aansteekliks in die loflied van iemand wat as oorwinnaar uit ‘n swaar beproewing kom nie? Is dit nie bemoedigend om iemand te sien wat, alhoewel gebroke na die liggaam, tog nog die glans van die geloof behou nie? Hulle lewens getuig van die genade wat die geloof in Jesus Christus in sy mense werk! -dw
Gebaseer op ‘n gedagte in:
Streams in the desert
deur Mev Charles E Cowman

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiensl
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstr 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belydenisklas
18:00 Foyerdiens (aanlyn)

SONDAG 4 September
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstr 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belydenisklas

GEBED OM TE VERGEWE
Leer ons vergewe Heer
sewentig maal sewe keer.
U het ons vergewe – ja
al ons skuld vir ons gedra.
Aan die kruis het U ons vergewe,
uit die dood verlos, laat herlewe;
met ‘n liefde diep en ryk
teer op ons sondaars neergekyk.
Vader vergeef hul wat hul doen —
so is ons met U versoen;
vir my het U betaal
vir my wat faal en faal.
Ek bid vir liefde in die lewe
om mekaar só te vergewe.
Ons kniel vol eerbied voor U neer
om elke dag weer te probeer.
Amen. -Nannie du Plessis

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
Anneke Noeth – Hospitaal
Henry Davis en familie met die afsterwe van Tannie Graaitjie.

HOEKOM GLO EK IN GOD?
Ek glo in God, want partykeer is die wêreld so “awesome” en dinge werk so goed uit dat my siel uitroep vir iemand om voor dankie te sê. Dan is dit Hy!
Ek glo in God, want soms is die berge en die sonsondergang en die wolke en die maan so mooi dat ek iemand nodig het om te prys. Iemand moes dit gemaak het. Dis Hy!
Ek glo in God, want partykeer gebeur goed wat so onbeplan is en so seer maak. En dan voel dit of niemand verstaan nie, maar dan onthou ek die spykers in Sy hande en die Man aan die kruis. Dan weet ek Iemand huil saam met my. Dis Hy!
Ek glo in God, want partykeer is ek so deurmekaar en die lewe so sinneloos en my drome lyk onbereikbaar en dan het ek iemand nodig om saam met my die pad te stap en rigting te wys. Dan is Hy daar!
Ek glo in God, want partykeer is ek so dom en ek doen sulke “stupid” goed en sonde mors my hart en my lewe so op en maak ander so seer. En dan het ek nodig dat Iemand vrede en wysheid bring. Dan is Hy daar!
Hy maak heel wat ek self verbrou het!
Hy bring genade selfs in seer wat ekself veroorsaak het!
Ek glo in God, want partykeer weet ek niks. Ek het leiding en wysheid nodig in ‘n deurmekaar wêreld wat ek nie verstaan nie. En dan skryf Hy vir my in die Bybel en ek lees Sy Woord en hoor Sy stem en dinge maak weer sin!
Ek glo in God, in Jesus, in sy Gees, want Hy’s daar! Heeltyd! Altyd! Maak nie saak hoeveel keer ek dieselfde fout maak nie. Hy is daar!
As jy jou kop kan optel met ‘n glimlag op jou mond en regtig dankbaar is vir jou seëninge, is jy gelukkig, want meeste mense kan, maar doen dit nie.
As jy hierdie boodskap kan lees, het jy dubbele seën ontvang, iemand het aan jou gedink en jy is voorgetrek bo miljarde mense wat glad nie kan lees nie. TEL JOU SEËNINGE!

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Pannekoek by Pick&Pay: 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Snoekbraai en kersliedere: (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

GEBED OM TE VERGEWE
Leer ons vergewe Heer
sewentig maal sewe keer.
U het ons vergewe – ja
al ons skuld vir ons gedra.
Aan die kruis het U ons vergewe,
uit die dood verlos, laat herlewe;
met ‘n liefde diep en ryk
teer op ons sondaars neergekyk.
Vader vergeef hul wat hul doen —
so is ons met U versoen;
vir my het U betaal
vir my wat faal en faal.
Ek bid vir liefde in die lewe
om mekaar só te vergewe.
Ons kniel vol eerbied voor U neer
om elke dag weer te probeer.
Amen. -Nannie du Plessis

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Geen verjaarsdae
29 Augustus: Johanett Nieman, Marie Nieman, Maritsa Botha
30 Augustus: Danelle Goedhals, Jerry Mommsen
31 Augustus: Tertius Godhals, Petro Doman
1 September: Roelf van Aswegen, Carin Botha
2 September: Nileen du Preez, Nita Kok, Yvonne Malan, Alexa Steyn
3 September: Susan Vlok, Philllip Marais, Marno Moolman
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

VANDAG IS ’N NUWE DAG IN JESUS SE NABYHEID
Vandag is ’n nuwe dag. Vandag verskuif die wêreld in die regte rigting. Vandag is die Here se nuwe dag. So vertel die Lukas-evangelie ten minste vier keer vir ons. Hierdie nuwe vandag breek aan, wanneer die engele in Lukas 2:10 bokant Betlehem uitroep: “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!” Jesus se koms lei God se vandag in. Die Messias en die Verlosser van die wêreld se koms is gelyk aan God se nuwe vandag!
God se nuwe vandag gebeur in die tweede plek ook daar in die sinagoge van Nasaret in Lukas 4, wanneer Jesus goeie nuus voorlees uit die profeet Jesaja. Nadat Hy dit gedoen het, sê Hy vir almal: “Vandag is hierdie Skrifwoord vervul!” Jesus self bring hierdie goeie nuus vandag na armes en stukkendes en verlorenes toe.
Derdens gebeur ’n goeie vandag in Lukas 19, wanneer Jesus by Saggeus tuis gaan in Jerigo. Hierdie tollenaar se dramatiese bekering, asook sy besluit om 50 persent van sy besittings voortaan weg te gee, laat Jesus uitroep dat ’n goeie vandag vir hom en sy huis aangebreek het. God se nuwe vandag bring bekering en hoopvir armes.
In Lukas 23 hoor die man aan die kruis langs Jesus vierdens ook van ’n nuwe vandag, ’n ewige een. Hy hoor hoe hy vandag nog saam met Jesus in die paradys gaan wees. Hoor asseblief die goeie nuus saam met hom: ’n Goeie vandag is op hande vir elkeen, wat paaie met Jesus kruis. Gryp hierdie kans van ’n ewigheid aan. Glo in Hom. Volg Hom. Leef naby aan Hom. Gister is oor en verby. Dit is vir altyd agter die rug. Alles het vandag nuut geword. Jesus se teenwoordigheid is sinoniem met ’n nuwe vandag, tot vandag nog!
-Stephan Joubert (eKerk)

Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie,
het ons vrymoedigheid
om na God te gaan;
en wat ons vra,
kry ons van Hom
omdat ons sy gebooie gehoorsaam
en doen wat Hy goedvind.
En dít is sy gebod:
Ons moet in sy Seun,
Jesus Christus, glo
en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod
wat Hy ons gegee het.
– 1 Johannes 3:21-23 –

OORSKIET WOL
Indien daar van ons dames is wat sit met oorskiet wol wat nie gebruik word nie en van dit ontslae wil raak, kontak asb vir Jacoba Ras of bring dit op ‘n Sondag kerk toe of lewer dit in die week by die kerkkantoor af.

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Teksgedeelte: Habakuk
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstr 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belydenisklas

SONDAG 28 Augustus
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstr 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belydenisklas
18:00 Foyerdiens (aanlyn)

NAGMAALKOEVERTJIES
Onthou asseblief u is welkom om dit enige Sondag in die kollektebord te gooi.
Niemand het God nog ooit gesien nie,
maar as ons mekaar liefhet,
bly God in ons en het sy liefde in ons
sy doel volkome bereik.
Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly
en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee.
En ons ken die liefde wat God vir ons het,
en ons glo daarin.
God is liefde; wie in die liefde bly,
bly in God en God bly in hom.
– 1 Johannes 4:12 – 16 –

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Wilna Fick

GOD IS ALOMTEENWOORDIG!
Die Boodskap vertaal Psalm 139:7 so: “U is oral. Daar is nie ‘n plek waar ek heen kan gaan waar U nie is nie.” Iemand het gesê God is juis in sy volle wese teenwoordig, oral!
“God is not a substance spread out in a thin layer all over the earth. All of Him is in Chicago, in Calcutta, in Cairo, and in Cape Town…, at once and the same time.”
Deuteronomium 31:6 sê: “Die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie.”
Die vroeë Indiane in die Amerikas het hul jong vegters uniek opgelei. Op ‘n seun se dertiende verjaarsdag is hy in die nag alleen ver in die digte en onherbergsame bos in gelei, geblinddoek. Wanneer die oomblik reg was kon hy self, in die pikdonker, die blinddoek afhaal terwyl hy heeltemal alleen is… Gewoonlik het vrees die jong vegters beetgepak, vir wilde roofdiere, slange en ander giftige insekte. Die onbekende geluide was ook vreesaanjaend. Wanneer die dag breek, het die jongman meteens ‘n Indiaanse krygsman gesien wat volledig gewapen eenkant wag gehou het, regdeur die nag. Die seun het dan met groot opgewondenheid gesien dat dit niemand anders as sy pa is nie! Hy was die hele nag daar!
Dit is hoe dit ook met God ons Vader is! Hy is nooit ver van ons af nie. Hy is Immanuel! God met ons! Matteus 1:23.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Pannekoek by Pick&Pay: 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Snoekbraai en kersliedere (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

OORSKIET WOL
Indien daar van ons dames is wat sit met oorskiet wol wat nie gebruik word nie en van dit ontslae wil raak, kontak asb vir Jacoba Ras of bring dit op ‘n Sondag kerk toe of lewer dit in die week by die kerkkantoor af.

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Monique van Graaff, Ettienne Bezuidenhout
22 Augustus: Wilna Hall (82jr)
23 Augustus: Petri Schutte, Rina Steyn, Carel vd Merwe
24 Augustus: Hardus Botha, Henk Cilliers, Tina Jv Rensburg, Francois Vivier
25 Augustus: Judy Burger, Jaco Conradie, Yolandie Groenewald, Bella van Zyl
26 Augustus: Mareli Viljoen
27 Augtustus: Geen verjaarsdae
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
Eind goed, alles goed
Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens Sy besluit geroep is. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees?- Romeine 8:28, 31
God gebruik lyding om die lewe van sy kinders te vorm. Dit is nooit God se wil dat sy kinders swaarkry nie, maar soms laat God dit wel toe sodat ons nader aan Hom kan groei. Swaarkry is altyd die gevolg van die sondeval, maar kan deur God ten goede tgebruik word in Sy volmaakte plan met jou lewe. As jy aan God behoortk, kan jy daarvan seker wees dat Hy aan jou kant is, en as dit waar is, is daar heeltemal niks wat werklik teen jou kan wees nie.
Wanneer dit ekstra sleg gaan met jou, soos wanneer jy finansiële terugslae beleef of ernstig siek word, bid jy mos meer as gewoonlik sodat die negatiewe omstandighede in jou lewe jou nader aan God bring. God is altyd volkome in beheer van jou lewe. “God is not the author of all events but the Master of all events,” lui ʼn bekende Engelse gesegde.
Jou swaarkry van die oomblik is dus nie God se wil nie. God veroorsaak nie jou swaarkry nie. Hy beheer dit wel sodat dit op die ou end tot jou beswil kan meewerk. As jy op die oomblik met ʼn krisis worstel, kan jy gerus die belofte in Psalm 138:8 vir jou neem: “Die Here sal vir my alles ten goede laat afloop. Aan U liefde, Here, is daar geen einde nie.”
Vader, hoe wonderlik is u raadsplan! Dankie vir die wete dat U nie my swaarkry veroorsaak nie, maar dat U dit beheer en gebruik om my nader aan U te trek. Amen. -Nina Smit

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

HEILIGE HARTE
“Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien” – Matteus 5:8.
Die Here is altyd besorg oor wat in jou hart omgaan. Wat in jou hart omgaan, raak ook jou verstand en jou emosies en jou besluite (jou wil). Hier word dus jou persoonlikheid bedoel. Jou hart bepaal jou hele lewe.
En waar ons as sondaars in die wêreld kom, is dit juis nodig dat jy jou hart bekeer! As iemand ‘n gelowige word, dan verander jou hart en dus ook jou persoonlikheid. Al die onrein dinge word dan uit die hart geweer. Uit die hart kom die motiewe vir moord en leuens en slegte dade. Dus moet die hart rein gehou word.
Daarvoor moet jy eerstens ernstig bid, omdat jy dit nie alleen kan regkry nie. Jy het die krag van die Heilige Gees nodig om jou hart te reinig en te bekeer! Jou wil en begeerte kan slegs deur die krag van sy Gees verander word om te wil doen en te wil wees wat Hy van ons vra. Heilige harte, gedagtes en wense. Besig bly met die heilige dinge van God en sy koninkryk. Besig met Jesus, jou Verlosser en Redder.
Die belofte daarby is dat jy dan God sal sien. Geen onheilige kan God ooit sien nie. God kan en wil niks met onreinheid te doen hê nie. Daarom moet jy maar weer biddend vra dat die bloed van Christus jou daagliks reinig van jou sondige hart – dan dra jy die belofte … jy sal God sien!
-Ds Maarten van Helden

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
10:00 Bevestiging en Intreepreek:
Ds Tiaan Mostert
Teks: 1 Samuel 3:1-18
Tema: Luister na God se stem
11:00 Koffie en verversings in die kleinsaaltjie

SONDAG 10 Julie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

Geluk is om die goeie
in elke situasie te sien!

SELNOMMERS
Liewe lidmaat, ek vra mooi asseblief, indien enige van julle besonderhede verander (selnommer, adres) kontak asb die kerkkantoor sodat ek die databasis op datum kan hou. – Elize

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Dolores Erasmus
• Kobus Theron – knievervanging

WELKOM AAN DS TIAAN EN GESIN
Suiderkruis Gemeente verwelkom vanoggend vir ds Tiaan, Clarise, Tredeoux en Imenaïs as ons nuwe leraarspaar en gesin. Ons glo julle sal baie gelukkig wees hier by ons. Suiderkruis is ‘n unieke gemeente en hier het ons lidmate op wie ons met vertroue kan staatmaak.

WAT BETEKEN GESEËND?
Die bergrede begin met ʼn aantal seën uitsprake. Elkeen begin met: Geseënd is die … Die oorspronklike Griekse woord wat hier met geseënd vertaal word, is moeilik om te vertaal. In die ou Afrikaanse vertaling word van salig is die … gepraat. Die Interliniêre Bybel praat van gelukkig is die … op hierdie een woord staan hierdie hele gedeelte. Ek moet hierdie woord verstaan in die lig van die Hele Bybel: Wie is geseënd? Verstaan ek hierdie, dan gee dit my inhoud vir my lewe. Dan verstaan ek wat is die ‘ goeie lewe’.
Dan besef jy die inhoud van geseënd wees lê in die feit dat God die Een is wat die seën werk doen. Sonder Hom kan mens dit nie beleef nie. Saam met hierdie wete besef mens ook dit hou verband met verhoudings: Geseëndes se verhouding met God, en ook jou verhouding met ander. As predikant besef mens elke dag die waarde van hierdie verhoudings, hoedat die Here mense gebruik sodat jy God se goedheid en guns kan beleef. Elke mens wat die Here oor jou pad stuur beeld iets van die Here uit. Salig is jy as jy met die wete kan leef.
By die begin van ʼn nuwe reis, saam met Suider¬kruis beleef mens wat hierdie woorde beteken. Mag ons as gemeente hierdie nuwe pad wat die Here voor ons lê met vertroue in Hom stap. Mag ons God se geseëndheid ervaar maar ook God se seën gaan deel binne Sy wêreld. -Ds Tiaan

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Christa Prinsloo, DC Roodt
4 Julie:Mariaan de Klerk, Dirkie van Zyl
5 Julie: Carmen Botha, Alicia Davids, Willie van Zyl, Cherise Viviers
6 Julie: Aubrey van Niekerk
7 Julie: Lahniel Blom, Danel Cloete, Deidré du Toit
8 Julie: Molla Kearney, Corné Schoeman
9 Julie: Elsie Kok (99 jr), Wilmi Brouwer, Ellen Cloete, Thys Davids
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

GEMEENTEKAMP
Ons beplan om vanaf 16–18 September 2022 ‘n gemeentekamp te reël. Ek wil vir ons paar staan-plekke by Rietspruitdam (naby Ventersdorp) be-spreek, dis gerieflik naby aan Potch. Daar is lekker visvangplek en ‘n warmwater swembad onder dak. Die ablusies is baie netjies en die staanplekke is op gras. Pryse is soos volg: R600 per naweek wat 2 persone insluit. Vir elke ekstra persoon is dit dan R100 per persoon per nag. As daar dus 4 persone op ‘n staanplek is, is die koste R1000 vir die naweek. Indien jul belangstel om saam te gaan, kontak asb die kerkkantoor en gee jou naam op. Dit is nogal ‘n baie gewilde kampplek, ons moet so gou as moontlik bespreek en die deposito oorbetaal.
Die plek is nie baie groot nie en is staanplekke maar beperk. “First come, first serve” – Elize

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Pannekoek by Pick&Pay: 23/24 Julie, 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
• Hengelkompetisie: 20 Aug (Roelf v Aswegen)
• Spaanse aand: 23 Sept (Johanna Handford)
• Snoekbraai en kersliedere:(Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

AS DIT DONKER IS OM MY
Reddingstou vir jou
Om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. Klaagliedere 3:21-23
Wanneer die profeet Jeremia die boek Klaaglie¬dere skryf, gaan dit sommer baie sleg met hom. Hy ervaar die gevoel dat die Here weier om sy gebede te verhoor: “Al roep ek en al smeek ek om hulp, Hy weier om my gebed te verhoor” (3:8). Net ʼn entjie verder kla hy: “Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here” (v 18).
Tog vervreem hierdie swaarkry nie vir Jeremia van God nie. Te midde van die swaarkry brand sy hoop op God steeds soos ʼn helder vlam en verlaat hy hom op God se ontferming.
Joni Earekson noem hierdie hoofstuk in Klaaglie¬dere haar “reddingstouverse”. Toe sy op haar moedeloosste was, het hierdie verse haar gehelp om moed te hou, om aan God vas te hou om op Hom te bly hoop.
Miskien voel jy ook vandag soos Jeremia dat dit klaar is met jou hoop op die Here. Langdurige swaarkry laat ons soms twyfel aan God se liefde vir ons. As daar weer ʼn krisis in jou eie lewe opduik, kan jy gerus die pragtige belofte in Klaagliedere 3:31-32 in jou Bybel onderstreep: “Die Here verstoot ʼn mens nie vir altyd nie; as Hy beproewing oor ʼn mens gebring het, ontferm Hy hom weer, want sy liefde is groot.”
Hemelse Vader, vandag wil ek U loof te midde van my swaarkry, omdat U liefde vir my so groot en onveranderlik is. Dankie vir die belofte dat U U weer oor my sal ontferm. Amen -Nina Smit

LEEF DEUR GELOOF.
“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” – ‭‭Galásiërs‬ ‭2:20‬ ‭AFR53‬‬
• Daar is drie lewenspillare waar sonder ‘n mens nie kan lewe as Christen nie, en dit is geloof, hoop en liefde.
• Kom ons kyk vandag wat is geloof. In Hebr 11:1 is geloof dan ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
• Dws geloof is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Maw jy vertrou die Here vir ‘n deurbraak in jou finansies, jy vertrou die Here vir geneesing in jou liggaam, Herstel in jou huwelik of bevordering by die werk ens.
• Geliefde, geloof word gebou op die onsienlike dinge. Geloof gee hoop met ‘n vaste vertroue God is in beheer.
• Leef deur geloof en vertrou die Here om die onsienlike dinge in vervulling te bring.
Gebed: Here al kan ek nie nou die deurbraak sien in my omstandighede nie lewe ek deur geloof en vertrou ek U om die onsienlike dinge in vervulling te bring. In Jesus naam. Amen -Mannawoord

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Neem ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

DAGBOEK
VANDAG
Vandag is die eerste Sondag in Koninkrykstyd en vandag herdenk ons die werk van God-Drie-enig.
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens: Ds Terence Cooke
Teks: Psalm 8.
Tema: Die wysheid en grootheid van God-Drie-enig in ons lewens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens

DONDERDAG 16 JUNIE – Jeugdag

SONDAG 19 JUNIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

BEVESTIGING DS TIAAN MOSTERT:
3 Julie 2022
Soos julle almal reeds gehoor het, die bevestiging van ds Tiaan vind plaas op Sondag 3 Julie 2022 om 10:00. Vir hierdie bevestiging het ons groot asseblief weer hulp nodig met die verversings na die diens. Indien jul kan help, kontak asseblief vir Nunez van Zyl (082 922 9234) en gee jou naam op. Ons gaan vingerhappies, koffie/tee en sap bedien (kontantbydrae ook welkom). Help ons om van hierdie geleentheid ook ‘n groot sukses te maak. Ons Suiderkruisers kan mos!!!

BYSTAND VIR DIE GEMEENTE
Ds Terence Cooke is tans op bystand vir die gemeente. Vir enige dringende gevalle, kontak asb: Die Kerkkantoor 0182947939 / 0832976748, of Ds Terence 0827759570.

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
* Wanda Steyn
* Marie Marx

VLEISBESTELLINGS
Maalvleis te koop
Daar is nog ‘n paar pakkies maalvleis te koop.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
* Pannekoek by Pick&Pay: 23/24 Julie, 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
* Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
* Hengelkompetisie: 20 Aug (Roelf v Aswegen)
* Spaanse aand: 23 Sept (Johanna Handford)
* Snoekbraai en kersliedere: (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Petrus Marx, Jan-Lucas Sandrock, Jacques Theron
13 Junie: June Viviers
14 Junie: Johan Erasmus, Hans Kleyn
15 Junie: Jas Fourie, Frikkie Labuschagne, Susan Schutte
16 Junie: Elsabé Botha (88jr), Wynand Erasmus, Gert Steyn
17 Junie: Jeanette Bronkhorst, Magda Green
18 Junie: Waltie Jv Rensburg (85jr), Elna Fick, Flip Minnie, Loureine Muller, Wanda Steyn, Tanya vd Merwe, Dawie van Zyl, Nunez van Zyl
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
God weet die beste
My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is My optrede verhewe bo julle optrede en My gedagtes bo julle gedagtes. -Jesaja 55:8-9
God kan nie met mense vergelyk word nie. Sy gedagtes en optrede verskil hemelsbreed van ons s?. Om hierdie rede probeer ons tevergeefs om God te verstaaan. Indien ons dit sou kon doen, sou God nie meer God wees nie. Hy is ewig en almagtig. Wat Hy doen, is goed en reg. Hy kan alles doen behalwe om foute te maak.
Job se vriend Sofar het vroeg reeds hierdie geheim ontdek as Job nog sukkel om God se weë te begryp. “Kan jy begryp wie God werklik is?” wil hy van Job weet. “Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? Dit is kennis wat hoër is as die hemele. Hoe kan jy daarby uitkom”? (Job 11:7-8)
Soms lyk dit vir ons of God die verkeerde ding doen sodat ons wil sê” “Nie so nie, Here!” Soms werk die Here weer te stadig vir ons en wil ons Hom ? helpende hand bied soos Abraham se vrou Sara. Maar die Here weet altyd die beste.
Wanneer jy God nie kan verstaan nie, moenie eers probeer nie. Probeer dinge eerder vanuit God se perspektief sien. Dan gaan jy ontdek dat Hy altyd die beste weet, ook die kere toe jy aanvanklik nie met Hom saamgestem het nie.
Hemelse Vader, vergewe my dat ek so hard probeer om U te verstaan. Dankie vir die insig dat dit in elk geval onmoontlik is. Help my om te glo dat U altyd die beste weet. Amen -Nina Smit

AL VAN JESUS GEHOOR?
Godsdiens is gedurig in die spervuur en gewoonlik word die Christelike geloof ook sommer onder dieselfde kam geskeer. Onlangs het iemand weer die bekende ateïs, Steven Weinberg, aangehaal wat gesê het:
“Good people do good things and bad people do bad things, but to get good people to do bad things, that takes religion.”
Dis tog sekerlik waar. Niks is so effektief soos om ‘n goeie mens te oortuig dat hy God ‘n guns doen deur ‘n sneller trek of deur iemand te beswadder nie. Ons sien heeltemal te dikwels hoe godsdienstige mense geweld en onreg pleeg. Van die sondes van die Christelike kerk in die geskiedenis, soos die kruistogte en inkwisisies, het ons ook al tot vervelens toe gehoor. Ook die Ou Testamentiese oorloë word in die debat ingetrek as bewys dat Christene eintlik bloeddorstige fanatici kan wees, wanneer dit hulle pas.
Hoe antwoord ons ‘n ongelowige wat so ‘n beswaar teen ons geloof opper?
‘n Mens sou mý antwoord in ‘n vraag kon omsit:
Het jy al van Jesus gehoor?
Dit klink simpel, ek weet, maar dis ‘n retoriese vraag. Natuurlik sou hy al van Jesus gehoor het. My vraag vra egter vir dieper refleksie oor of hierdie persoon my geloof goed genoeg ken om te weet dat alles staan of val met Jesus. Hy verteenwoordig tog die finale inhoud van ons geloof. Hy is tog ons weg, ons waarheid en ons lewe. Hy bepaal tog ons lewe. Sy woorde bepaal tog ons optrede en gedrag.
Die vraag is dus eerder: Is hierdie afskuwelike dade, wat gepleeg is (in die naam van geloof) ‘n gevolg van Jesus se woorde of ‘n gevolg van die verontagsaming van Jesus se woorde? Hoe kan hierdie slegte dade gedoen word in die Naam van dieselfde Jesus, wat onder andere sê:
* Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie
* As iemand julle op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe
* Julle moet julle vyande liefhê
* Julle moet bid vir dié wat julle vervolg
* Gaan maak eers vrede met jou broer
* Vergewe sewentig maal sewe keer
* Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Hoe kan sleg gedoen word in die Naam van ‘n Here, wat Sy vyande vergewe van die kruis af? Mense kan dus maklik sê hulle doen iets in Jesus se Naam, maar dit beteken nie dat hulle Jesus reg verteenwoordig nie!
Hiermee word nie bedoel dat ons nie moet kan praat oor die moeilike vraag aangaande die geweld in die Ou Testament en die res van die geskiedenis nie. Maar Jesus is ons Troefkaart. Ná Jesus word die Ou Testament tog anders gelees as vóór Jesus! Wanneer ‘n bloedige menslike geskiedenis in die lig van die kruis van Jesus gelees word, dan sê dit tog dat God nie ongeërg is oor die lyding en onreg in die geskiedenis nie. Wanneer die pyn en lyding deur die bril van die opstanding gelees word, dan kommunikeer dit tog dat daar lewe en heling kan wees, ook vir mense se lyding! Dit beantwoord nie al ons vrae nie, maar dit sê vir ons dat God liefdevol, genadig en lewegewend is.
Ja, Steven Weinberg, godsdiens kan sleg wees. Maar het jy al van Jesus gehoor?
Want Hy is goed. – Roedolf Botha [eKerk]

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
* R2-projek: Neem ? pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
* Koperkruik-projek: Gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
* 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel[ 0729005005]
* Mandjieprojek – Elize
Wyse woorde mag dikwels
op onvrugbare grond val,
maar sagte woorde word
nooit weggewaai nie.

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling: EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005 U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
?….?….?….?….?….?….?….?….?
Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

Page 1 of 41 2 3 4
Follow us:                        
Ontvang nuus van Suiderkruis? JA NEE