DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens – Ds Terence Cooke
Teks: Johannes 20 :30-31.
Tema: Die opstanding – die wonder waarop ons wag.
10:00 Koffie en tee in die foyer

DINSDAG
18:00 Spesiale Kerkraadsvergadering

SONDAG 8 Mei – Moedersdag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens – Ds Terence Cooke
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Wanda Steyn
• Anna du Toit
• Tannie Graaitjie Davis
• Bid asb vir die kerkraadsvergadering van 3 Mei waartydens ‘n nuwe dominee vir Suiderkruis beroep gaan word.

BYSTAND VIR DIE GEMEENTE
Ds Terence Cooke is tans op bystand vir die gemeente.
Vir enige dringende gevalle, kontak asb:
Die Kerkkantoor 018 2947939 / 0832976748, of
Ds Terence 0827759570.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Kuieraand saam Pieter Smith by Coco’s Saloon: 21 Mei 2021 (Christine Thomas)
• Pannekoek by Pick a Pay, 3/4 Junie, 23/24 Julie, 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
• Hengelkompetisie: 20 Aug (Roelf v Aswegen)
• Spaanse aand: 23 Sept (Johanna Handford)
• Snoekbraai en kersliedere: (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

OPTREDE:
PIETER SMITH
As deel van ‘n fonds-insamelingsprojek kom Pieter Smith optree by The Farm Lifestyle Centre @Cocoa’s Saloon.
Dit is ten bate van Suiderkruis Gemeente. Die kaartjies kos R100 per volwassene en hoërskool leerlinge, R50 vir laerskool leerlinge. Daar gaan vanaf 16:00 pannekoek, vetkoek en maalvleis of skoon vetkoeke en sop te koop wees. Daar sal deurlopende ligte vermaak wees. Die vertoning begin om 19:00. Kaartjies is Sondae na kerk beskikbaar in die foyer of by die kerkkantoor gedurende die week en by Yolandi by Cocoa’s Saloon 067 832 2337. Ons is dan ook op soek na paar dames (of manne) wat ons kan help met ‘n paar potte sop. Dankie aan Maryna Marais, Petro Kriel en Elsabé van Aswegen wat onderskeidelik vir ons die pannekoek-, vetkoek- en sop-verkope gaan hanteer. Daar is ‘n kontantkroeg beskikbaar en heerlike koffie en cappuccino is te koop.

JESUS MORS NIE MET WOORDE NIE
In my kinderdae het dominees togas gedra, wanneer hulle preek. In sommige kerke het hulle ook ’n seremoniële lappie, bekend as ’n beffie, om hul nekke gedra. Toe iemand een keer vir ’n leraar vra hoekom hulle dit om hul nek dra, het hy droogweg opgemerk dat dit eintlik ’n servet is, “want ons is morsig met ons woorde!”
Ongelukkig doen baie mense dit vandag nog – ek bedoel hulle mors met woorde. Hulle glo daardie persepsie: “Langer is beter!” Langer navorsing, langer nadenke, langer vergaderings, langer samekomste, langer gesprekke, langer preke en langer gebede is blykbaar die geheim tot die ontsluiting van die waarheid. Wel, nie altyd nie. Langer is nie outomaties meer korrek, of meer betroubaar nie. Korter is dikwels beter.
Insig, deursigtigheid, wysheid en waarheid is nie afhanklik van ’n massa woorde nie. Dít leer ek by Jesus. Toe Hy op aarde was, het Hy nooit met woorde gemors nie.
Die meeste van Sy uitsprake is kort en kragtig:
“Salig is die wat honger en dors na dit wat reg is. Hulle sal versadig word.”
“Soek heel eerste die koninkryk van God en die res sal vir jou bygevoeg word.”
“As jy agter My wil aankom, moet jy jou kruis optel en My volg.”
“Wie eerste is, sal laaste wees en wie laaste is, eerste.”
Jesus se kort uitsprake is nie net mooiklinkende woorde nie. Of goed-voel lesse nie. Elke slag wil Jesus hiermee ‘n ruim venster oopmaak op God se wêreld. Sy kort woorde is ook uitnodigings om vars en anders oor God en oor die lewe te dink. Dit is lewensveranderende padwysers na God en na mekaar toe. Jesus se woorde gee lewe vir ewig, soos wat Petrus in Johannes 6 bely. Jesus het nie ’n stortvloed van woorde nodig nie. Al wat vir Hom saak maak, is die regte woorde!
Leer asseblief hierdie lewensbelangrike les by Hom. Leer dat die waarheid gewoonlik kort en kragtig is. Moenie morsig met jou eie woorde wees nie.
Leer dit oor en oor by Jesus. Leer dit ook by diegene, wat nie met woorde mors, wanneer hulle oor God en oor die lewe praat nie.
– Stephan Joubert
[eKerk]

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Neem ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollekte¬sakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat sommer net tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel[ 0729005005]
• Mandjieprojek – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
Die Heilige Gees woon in jou
Toe U U aan my onttrek het, het ek baie bang geword. Ek het na U geroep, Here. Ek het U om genade gesmeek. -Psalm 30:8-9
Die digter kyk hier terug op sy lewe. Dat niks ʼn mens so verwaand maak soos voorspoed nie, maar ook dat niks ʼn mens so nederig maak soos afhanklikheid nie, kan ons baie duidelik lees in hierdie psalm. Toe dit goed gegaan het, het ek wel gesê: “Niks sal my ooit laat wankel nie” skryf die psalmdigter in vers 7. Maar sodra daar probleme in sy lewe opduik, is dit ʼn perd van ʼn ander kleur: “Maar toe U U aan my onttrek het, het ek baie bang geword” [vers 8].
Wanneer ons swaarkry, vra ons baie keer na die Here, net om te ontdek dat Hy vir ons ver en vreemd voel. As dit weer met jou gebeur, moet jy jou mooi afvra of dit God is wat Hom van jou onttrek het en of dit jy is wat van God afgedwaal het.
God belowe dat Hy jou nooit sal verlaat nie: deur sy Heilige Gees woon Hy in jou. As die skadu’s oor jou eie lewe val, is dit baie maal omdat jy self met jou rug na die Son staan, skryf Johan Smit.
As dit dus weer moeilik met jou gaan, draai gerus om sodat jy vir God kan raaksien. Hy sal weer Sy lig in jou lewe gee sodat jy Hom sal kan loof soos die psalmdigter.
Hemelse Vader, ek sien nou dat dit ek is wat van U weggedwaal het toe U vir my ver gevoel het. Dankie dat U nooit ver van my kan wees nie omdat U in my woon. Amen
Amen ~Nina Smit

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Annamarie Mans, Rina Matthee, AJ Oosthuizen
2 Mei: Adriaan Pretorius, Jaco v Zyl
3 Mei: Riekie Broodryk, Elouise Cloete
4 Mei: Werner Bruhns (83 jr), Reney Bronkhorst, Hannes Conradie, Schalk Mans
5 Mei: Shimmie Tesnaar, Mientjie Tesnaar, Anelle Aslett, Yolandé Grobler, Jean Nieman, Anette Niemand, Lois Sauer
6 Mei: Marietjie vd Leeuw, Olivia Sandrock, Tristan Rensburg, Logan Botha
7 Mei: Anna-Marie Oberholzer, Anton Nel, Pieter le Roux
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

DAGBOEK
VANDAG
3e Lydensweek
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (ds. Coenie)
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel (in die foyer)

SONDAG 20 MAART
4e Lydensweek
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (prof Fika van Rensburg)
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel

KERKKANTOOR
Die kerkkantoor is vir Maartmaand slegs op die volgende dae en tye oop: Maandag, Woensdag en Vrydag vanaf 08:00–11:00. Baie dankie aan Jacoba wat vir my gaan instaan. -Elize

KOFFIE/TEE IN DIE FOYER
Indien enigeen dalk kans sien om ons te help op ʼn Sondag met die bediening van koffie en tee in die foyer, skakel asb vir Jacoba (0729005005). Die koppies word vooraf reggesit, die helpers moet net sorg dat die flesse vol kookwater is en die melkbekertjies vol bly. Help ons asb ook met hierdie projek.

GEBEDSLYS
Bid asseblief vir:
• Wanda Steyn
• Jimmy Duncan
• Llewellen Pieterse
• Dawid Neethling na Nelia se afsterwe.
• Johan Loots na Wikus se afsterwe.
Bid asb ook vir die beroepingsproses in Suid:
• Duidelike leiding vir die pre-advieskommissie en dat die Here die regte persoon sal aanwys;
• Dat die gemeente een sal wees en sal saam-staan in die maande wat kom;
• Dat ons almal die nuwe dominee sal aanvaar en vir hom/haar ruimte sal gee om sy/haar roeping uit te leef;
• Dat Suid sal groei el al hoe meer word soos die Here ons wil hê.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
Tydens ʼn aangename vergadering gehou op 21 Februarie het ons op die volgende projekte besluit:
• Spaanse aand: 23 September (Johanna Handford)
• Hengelkompetisie: 20 Augustus (Roelf van Aswegen)
• Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
• Kuieraand saam Pieter Smith by Coco’s saloon:
21 Mei 2021 (Christine Thomas)
• Pannekoek by Pick a Pay: 4/5 Maart, 8/9 April, ¾ Junie, 23/24 Julie, 9/10 September, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Snoekbraai en kersliedere: (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)
• Mandjieprojek: (Erika Pieterse)
• Snuffelwinkel: (Jacoba Ras)
Skakel asb in en help ons om van elke projek ʼn groot sukses te maak. –ds Coenie

LAAT STAAN DAARDIE MINDERWAARDIGHEIDS-KOMPLEKS
“Jy ly aan ’n minderwaardigheidskompleks.” Dit het ek ’n onderwyser een keer vir ’n klasmaat hoor sê. Dit het vir my na ’n baie ernstige siekte geklink. Ek het gewonder of ‘n mens daaraan kan doodgaan. Inderdaad! Nou ja, dalk nie fisies nie, maar innerlik wel. Om minder waarde in jou eie oë te hê as wat die Here aan jou toeken, of as wat jy aan jouself behoort te heg, is pure lyding. Boonop is dit ook onnodig. Hierdie kompleks steel die vreugde van die lewe onder jou uit.
Hoor hier, jy is nie minder werd as enigiemand anders hier op die planeet nie. Moenie dat die lewe of ander mense jou dit probeer wysmaak nie. Trouens, jou waarde is so hoog dat Jesus jou raakgekyk het, toe Hy ons almal se seer en oortredings op Sy eie skouers by Golgota gelaai het. Jou waarde is so hoog dat God jou op jou naam ken, omdat jy in Hom glo. Praat van kosbaar! God self gee hierdie hoë waarde aan jou. Moenie langer ly onder daardie kompleks, wat vir jouself probeer wysmaak jy is minderwaardig nie. Pak dit vir altyd weg, want dis nie die waarheid nie. – Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Luhan Erasmus, Stephan Steyn, Dulan vd Merwe
14 Maart: Petrus Jacobs, Hendrik Theart
15 Maart: Bettie Coetzer (88jr), William Erasmus, Marieta Fourie
16 Maart: Nellie Jackson (85jr)
17 Maart: Kobus van Deventer, Sonia van Zyl
18 Maart: Andrew Kruger
19 Maart: Tharina Jacobs
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY:
Is swaarkry straf op jou sonde?
As jy vir God sou sê: “Leer U my wat ek self nie weet nie; as ek verkeerd gedoen het, sal ek dit nie weer doen nie,” sal God jou dan nog straf?
– Job 34:31-33
Job se vriende is van mening dat sy swaarkry eintlik sy sonde se skuld is en dat dit sal verdwyn sodra hy sy sonde bely. Maar Job weier, want hy weet dat hy onregverdig gestraf word. Ironies genoeg is Job glad nie so onskuldig soos hy dink nie, want voor God is elke mens sondig en verdien almal van ons God se straf.
In die Ou Testament is mense swaar gestraf vir hulle sonde. Ons leef, anders as Job, anderkant die kruis en ons weet dat ons swaarkry in hierdie wêreld nie verband hou met ons sonde nie. Aan die kruis het Jesus reeds eens en vir altyd die straf op my en jou sonde gedra. Alhoewel God se kinders nog by geleentheid tug om hulle te wys dat hulle op die verkeerde pad is, straf Hy ons nie meer omdat ons sondaars is nie.
Job is in sy eie oë ʼn “regverdige” man en tog tref die straf van God hom. Nie soseer omdat hy sondig is nie, maar omdat God sy almag aan Job wil demonstreer. In die laaste hoofstuk kry Job uiteindelik die boodskap en hy hou summier op om sy eie onskuld te proklameer.
Gelukkig straf God jou nie vanweë jou sonde nie; Hy leer jou wel daardeur. As daar weer probleme oor jou pad kom, vra jou af wat God jou daardeur wil leer.
Here Jesus, baie dankie dat U God se straf vir my sonde aan die kruis gedra het. Amen –Nina Smit

FONDSINSAMELINGS PROJEKTE VIR 2022
• R2-projek: Neem ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollekte¬sakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat sommer net tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel (0729005005) – Elize

KYK EN SIEN!
“Kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun.” – Psalm 53:6 (53-vertaling).
Ons het die vorige keer gepraat van ons lewensdoelwitte en hoe Jesus Christus die sentrale plek moet inneem. Maar dan moet ons ook duidelik besef dat dit nie is wat die wêreld van ons verlang nie; inteendeel, ‘n mens kan baie maklik onder druk geplaas word om jou Christenskap te verloën! Dit lei dan tot innerlike spanning en konflik met die ongelowige wêreld.
Dawid het iets soortgelyks in sy lewe ondervind toe hy Psalm 54 gedig het. Ons sien ‘n bitterheid by hom omdat hy van alle kante bedreig word: “want vreemdes het teen my opgestaan en gewelddadige mense soek my lewe” (v 5; 2020 vertaling). Maar hy soek sy hulp by God en dit loop uit op die belydenis: “Kyk, God is my helper” – “Hy is die Een wat my lewe ondersteun” (2020 vertaling).
“Kyk!” sê Dawid vir homself. “Kyk” – hoe dikwels sien ons in ons lewe nié die hand van die Here raak nie! Dan word ons vasgevang in ons eie vrees en bekommernisse. Wanneer die Bybel praat van “kyk” bedoel dit daarmee ook “sien.” Jy moet nie net kyk nie, maar ook sien – raaksien.
Voordat jy na die aanslae van die wêreld kyk, moet jy eers introspeksie neem. Dit bestaan daarin om in diepte te besin oor jou eie optrede, oortuigings, emosies en gevoelens. Kyk na binne en sien met die oë van die hart dít wat diep in jou innerlike aangaan. Dan sal jy ook God raaksien.
“Kyk,” sê Dawid in sy neerdrukkende situasie. “Kyk, God is met my.” Soms vat dit lank voordat ons sien. Soms moet ons eers terugkyk op ons lewenspad om God se hulp en heilsame voetspoor in ons lewens raak te sien. En kyk, Hy is elke dag en elke nag by ons tot aan die voleinding van die wêreld (Mat 28:20; 53-vertaling). “Kyk!”
-Lukas du Preez
Die Weg

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

6 MAART 2022
DAGBOEK
VANDAG
2e Lydensweek
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (ds Coenie)
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel (in die foyer)

WOENSDAG
09:30 Oudejeugaksie

SONDAG 13 MAART
3e Lydensweek
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel (in die foyer)

KERKKANTOOR
Die kerkkantoor is vir Maartmaand slegs op die volgende dae en tye oop: Maandag, Woensdag en Vrydag vanaf 08:00–11:00. Baie dankie aan Jacoba wat vir my gaan instaan. -Elize

GEBEDSLYS
Bid asseblief vir:
• Elize van Niekerk (knievervanging)
• Wanda Steyn
• Nelia Neethling
• Jaap Theron
Bid asb ook vir die beroepingsproses in Suid:
• Duidelike leiding vir die pre-advieskom-missie en dat die Here die regte persoon sal aanwys;
• Dat die gemeente een sal wees en sal saam-staan in die maande wat kom;
• Dat ons almal die nuwe dominee sal aanvaar en vir hom/haar ruimte sal gee om sy/haar roeping uit te leef;
• Dat Suid sal groei el al hoe meer word soos die Here ons wil hê.

DIENSWERKERS VERKIES
Op die Kerkraadsvergadering gehou 1 Maart is die volgende lidmate as Dienswerkers verkies:
• Jaco Oosthuizen
• Mariska van Wyk
• Christelle van Wyk
• GROOT dankbaarheid dat Sonette Coetzer se kankertoetse mooi skoon is.

KOFFIE/TEE IN DIE FOYER
Indien enigeen dalk kans sien om ons te help op ʼn Sondag met die bediening van koffie en tee in die foyer, skakel asb vir Jacoba (0729005005). Die koppies word vooraf reggesit, die helpers moet net sorg dat die flesse vol kookwater is en die melkbekertjies vol bly. Help ons asb ook met hierdie projek.

DIE PAD VORENTOE
ʼn Spesiale kerkraadsvergadering is gehou op 1 Februarie waarby ʼn pre-advieskommissie aangewys is om die vakature wat op 1 April ontstaan, te bespreek.
Die pre-advieskommissie bestaan uit die volgende lede: Marius Dippenaar (voorsitter), Jan van Wyk (leier-ouderling), Gerda Jansen (leier-diaken), Antoinette Vosloo (finansies), Sarel Cilliers (visionêr), Anton Nel (jeug), Roelf van Aswegen (eiendom¬me), Wendri Eloff en Jolene Steenkamp (kundiges) en myself.
Elke vergadering word van ringskant af ook bygewoon deur Ds Marius de Beer (Grimbeekpark). Die pos is via Kerknuus geadverteer op 11 en 18 Febr 2022. Verskeie aansoeke is ontvang voor/op die sluitingsdatum van 27 Febr 2022. Die pre-advieskommissie het Donderdag vergader om die aansoeke te weeg en te sif en ʼn voorlopige groslys saam te stel. Die twee kandidate wat uitgesoek is sal DV in die volgende weke genooi word vir ʼn onderhoud en/of preekbeurt. Bid asb saam met ons dat die Here die regte leraar vir Suiderkruis Gemeente sal aanwys en dit duidelik vir ons bevestig. Groete, -ds Coenie

TYDSRAAMWERK
Hier is ʼn voorlopige tydsraamwerk vir die tyd wat voorlê:
• 27 Mrt: Afskeidspreek en demissie (Ds Coenie)
• Einde Maart: beroeping van nuwe leraar na Suid.
• April & Mei: Ds Terence Cooke neem leiding in Suid totdat nuwe leraar bevestig word – na alle waarskynlikheid teen 1 Junie 2022 (of soos ooreengekom).
Kom ons vat in hierdie tyd hande en droom saam, werk saam en bid saam ter wille van hierdie spesiale gemeente … -ds Coenie

UIT DIE KERKRAAD
Gedurende die afgelope week het ons eerste gewone kerkraadsvergadering vir 2022 plaasgevind – dit was soos altyd baie spesiaal en baie aangenaam. In my hart is ek so dankbaar (en tevrede) vir hierdie leierspan wat die gemeente help bestuur. Hier is ʼn paar sake uit die kerkraadsvergadering:
• Jan van Wyk en Sarel Cilliers sal saam met die jeugleiers dinkskrum oor die jeugbediening in Suid.
• Jaco Oosthuizen, Mariska van Wyk en Christelle van Wyk word as dienswerkers verkies – by voorbaat baie geluk!
• Die kerkraad keur die begroting en aanbevelings rondom finansies goed vir 2022/23. ʼn Finansiële oorsig sal mettertyd aan die ge¬meente gegee word. Groot dank aan Antoinette Vosloo vir reuse werk op hierdie gebied.
• Die DVK het enkele wysigings rondom personeelsake voorgestel – dit word so aanvaar deur die kerkraad.
• Die Kerkraad neem kennis dat die sinodesitting (10 Maart) onbepaald uitgestel is.
• Die Kerkraad keur Ds Coenie se bedanking as leraar van Suiderkruis gemeente goed.
• Die kerkraad neem kennis van die vordering in die beroepingsproses asook van die beplanning vir die tussenperiode.
ʼn Groot dankie aan elke kerkraadslid wat help om hierdie gemeente te bestuur.
–ds Coenie

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
Tydens ʼn aangename vergadering gehou op 21 Februarie het ons op die volgende projekte besluit:
• Spaanse aand: 23 September (Johanna Handford)
• Hengelkompetisie: 20 Augustus (Roelf van Aswegen)
• Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
• Kuieraand saam Pieter Smith by Coco’s saloon: 21 Mei 2021 (Christine Thomas)
• Pannekoek by Pick a Pay: 4/5 Maart, 8/9 April, ¾ Junie, 23/24 Julie, 9/10 September, 7/8 Oktober (Maryna Marais)
• Snoekbraai en kersliedere: (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)
• Mandjieprojek: (Erika Pieterse)
• Snuffelwinkel: (Jacoba Ras)
Skakel asb in en help ons om van elke projek ʼn groot sukses te maak. –ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Geen verjaarsdae
7 Maart: Anna du Toit (87jr), Maryna Marais, Heleen Ras
8 Maart: Steve Kuhn, Anton Matthee
9 Maart: Theron Booyens, Karli Botha, Sonia Minnaar
10 Maart: GD Burgers, Anneke du Toit, Marie Esterhuizen, Annelie Fouché, Dawid van Vuuren
11 Maart: Johanna Handford (83jr), Cilia du Plessis
12 Maart: Hannes vd Merwe, Pieter van Zyl
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
ʼn Demonstrasiemodel
Toe antwoord die Satan: “Dit is nie sonder rede dat Job U dien nie! U beskerm hom dan, en sy huis en al sy goed. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy U nie in u gesig vervloek nie.” –Job 1:9-11
Die duiwel merk baie gou dat Job ʼn model-Christen is. Hy sê dan ook vir God dis omdat dit so goed gaan met hom.
En dan gebruik God Job as ʼn demonstrasiemodel: Hy neem eers sy besittings dan sy kinders en dan sy gesondheid van hom weg. Job kan hierdie rampe wat hom tref nie verstaan nie, omdat hy geweet dat hy nie teen God gesondig het nie.
Met Job se verhaal wil die Here ons eintlik bederf: Hy gee vir ons ʼn kykie agter die gordyn. Job se getuienis is baie meer werd wanneer dit baie sleg met hom gaan as in die dae toe dit nog goed gegaan het. God toets Job om te sien of hy die geloofseksamen sal slaag en die duiwel verkeerd bewys. Dit is interessant dat die boek Job nie histories gedateer kan word nie, ook is die ligging van die stad waar hy gewoon het onbekend. Miskien is die rede hiervoor dat ons elkeen ons eie naam hier kan inskryf. Met die swaarkry in jou lewe maak God van jou ook ʼn demonstrasiemodel vir Hom; Hy wil Hy jou geloof toets. Juis omrede hierdie swaarkry wil Hy van jou ʼn beter getuie van Hom maak as in die tye tot dit net goed met jou gegaan het.
Hemelse Vader, vergewe my dat ek maar die meeste van die tyd ʼn swak demonstrasiemodel vir U is. Help my om juis wanneer ek swaarkry, ʼn helder getuie vir U te wees. Amen –Nina Smit

 

 

 

20 FEBRUARIE 2022
DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens &
Belydenis van Geloof
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel 2022

MAANDAG
17:00 Fondsinsamelingsvergadering
(alle belangstellendes welkom)

DINSDAG
18:00 GKF Begrotingsvergadering

SONDAG 27 Februarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel 2022

‘N SEËNBEDE VIR ONS JONG MENSE
Die Here is voor jou,
om die pad gelyk te maak.
Die Here is langs jou,
om jou in Sy arms toe te vou.
Die Here is agter jou,
om die aanvalle van die bose af te weer.
Die Here is onder jou,
om jou te dra as jy mag val.
Die Here is binne-in jou,
om jou te inspireer.
Die Here is rondom jou,
om jou te seën.
Wáár jy ookal mag gaan,
dáár is HÝ!
– Uit Daelikse Woord

GEBEDSLYS
Bid asseblief vir:
• Wanda Steyn
• Drienie Kriel
• Nelia Neethling
• Sonette Coetzer
Spesiale voorbidding vir Linda Brits na Johannes se tragiese dood.

PANNEKOEKVERKOPE
Ons begin weer hierdie jaar met pannekoekverkope by Pick ‘n Pay. Ons eerste na-week is reeds 4 & 5 Maart 2022. Ons benodig GROOT asb weer helpers met die aanmaak van die deeg op Donderdag 3 Maart en genoeg helpers op Vrydag en Saterdag. Indien jy kan help, kontak asb vir Maryna (082 807 9954). Ons het regtig julle hulp nodig om van hierdie fondsinsamelingsprojek ‘n sukses te maak.

WÊRELDBIDDAG VIR VROUE
Donderdag 3 Maart 2022
om 18:30
saam met Christelle Liversage by die
NG Gemeente Potchefstroom-Die Bult
Tema:
Ek weet wat ek vir jou beplan
Skrywerslande:
Engeland, Wallis en Noord-Ierland

BERADING
Beste vriende, ek hoop dit gaan goed. Ek is steeds beskikbaar vir berading – vanaf 1 Februarie 2022 by ‘n nuwe kantoor, Beyers Naudé Laan 156.
Ek bied emosionele ondersteuning, terapie vir die hantering van emosionele pyn met behulp van kleur, klei en verf, ondersteuning aan ouers met gestremde kinders, asook Snoezelen (ontspanning, hantering van stres en angs). Die fooi per sessie is R200.00.
Kontak my gerus by 079 773 4339. Groete, Emmerentia

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Adelle Jv Rensburg
21 Februarie: Dorette Burgers, Lizeth Louw, Suné Niemand
22 Februarie: Wilma Badenhorst, Jos Bosman, Annie Robertson, Lucas vd Heever
23 Februarie: Michellé Theron
24 Februarie: Geen verjaarsdae
25 Februarie: Dina Ludick (90jr), Brendan Klopper, Johan Klopper, Irma vd Merwe, Carla van Niekerk
26 Februarie: JJ Alberts, Lorraine Jonker, Wynand Moolman, Leon Nell, Leon vd Merwe
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

DEUR DIE HAND VAN DIE HERE AANGERAAK!
“En Agab het aan Isébel meegedeel alles wat Elía gedoen het, ja, alles – hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isébel ʼn boodskapper na Elía om te sê: Mag die gode so doen en so daaraan toedoen – sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berséba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly; maar self het hy ʼn dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder ʼn besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê: Dit is genoeg, neem nou my siel weg, HERE, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder ʼn besembos aan die slaap; en kyk, daar raak ʼn engel hom aan en sê vir hom: Staan op, eet!” – 1 Konings 19:1-5 (53-vertaling).
“En kyk!” (v5). Dit klink soos ‘n jubelkreet. In hierdie woorde sit ‘n onverwagte en blye verrassing. Hierdie man is toegemessel in sy omstandighede. Menslik gesproke is daar vir hom geen uitkoms meer nie. Dit is die einde. Dit is verby met Elia. Hy het die einde van sy pad bereik. Dit is klaar met hom.
Maar hoor dan die jubel van uitredding en bevryding in die: “en kyk!” Dit breek deur alle newels heen. Dit breek deur alle menslike vooruit¬skouings van ‘n sombere toekoms. Wonderlik! Want kyk, bo dié donkere menselewe wat hom vir ‘n doodslaap neergelê het, is die hand van God – God se reddende, helpende hand.
Ja, deur die engel raak die Here hom aan. Die engel is God se hand. Die Here steek sy hand uit na hierdie verslae mens in die draaikolk van moedeloosheid. Die engel is ‘n openbaring van die Here se hulp en bystand. So prakties en daadwerklik is die Here se hand.
Dit is ook die boodskap vir alle mense wat hulself in hierdie lewe afgeskryf het. Vir alle lewensmoeë, eensame en wanhopige mense. Vir mense wat geen lig meer sien nie en miskien al met gedagtes aan selfmoord. Die Woord verkondig aan jou dat die hand van die Here uitgestrek is na dié mens wat neergeslaan is deur die lewe. God steek sy hand na jou uit! Maar wil die mens dit aanvaar? Ons hoor die versugting wanneer mense in moeilike omstandighede verkeer: “daar is niemand wat sy hand na my wil uitsteek nie, of as daar mense is wat tog wil help, is hul arms te kort en hul hande te swak.”
As jy voel dat jy in jou eie woestyn verkeer, weet dan dat die Here ook sy hand na jou toe uitsteek. As alles vir jou hopeloos lyk, as jy alleen is met jou bekommernisse en niks van iemand kan verwag nie …. dán … “en kyk, daar raak ‘n engel hom aan.” Daar is die Here se hand! -Ds Gabe van Duinen
De Stem achter U (effe aangepas)

DROOMHUIS
Baie dankie aan Lois Sauer wat so gereeld ons mense van Droomhuis by Witrand gaan besoek. Met elke besoek is daar natuurlik ook ʼn wenslysie.
Skenkings van koffie, tee, melk en suiker kan gerus by Jacoba Ras of die Kerkkantoor kan afgegee word.

AS DIT DONKER IS OM MY
Vrees is onnodig
Die mense het hulle verwonder en gesê: Watter soort mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?” -Matteus 8:27
Toe daar ʼn hewige storm oor die see van Galilea losbars en Jesus agter in die skuit bly slaap, maak sy dissipels Hom bevrees wakker. “Waarom is julle bang, kleinge-lowiges?” wil Jesus hierop weet. Hy het opgestaan en die wind en die see aangespreek en dit was dadelik kalm.
Daar word ʼn mooi verhaaltjie vertel van ʼn passasiersboot wat op pad van Londen na New York was en onderweg in ʼn hewige storm beland het. Almal was baie bang, ook die agtjarige dogtertjie van die kaptein. Toe wou sy weet: “Is Pappa op die brug?” Op haar ma se bevestigende antwoord het sy omgedraai en dadelik weer aan die slaap geraak. Sy het die volste vertroue gehad dat haar pa die boot veilig deur die storm sou stuur.
Christene se geloof vrywaar hulle nie van lewenstorms nie. Niemand kan seerkry en swaarkry vryspring nie; dit vorm ʼn onlosmaaklike deel van ons lewe. As jy aan God behoort, kan jy hierdie storms egter vreesloos tegemoetgaan omdat jy weet dat jou Kaptein op die brug is en dat Hy die stuurwiel van jou lewensboot veilig deur elke storm sal stuur.
God maak nou wel nie alle storms in jou lewe stil nie, maar Hy is by jou in die storm. Soos die dogtertjie van die skeepskaptein, hoef jy ook nie vir die storms bang te wees nie; jou Vader sal jou veilig daardeur lei.
Hemelse Vader, ek loof U vir die versekering dat U my nie van alle storms vrywaar nie, maar dat U wel belowe om my veilig deur die storms te lei. Amen –Nina Smit

 

13 FEBRUARIE 2022
DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Nagmaal (ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Uitreik

DINSDAG
18:00 Fondsinsamelingsvergadering
(alle belangstellendes welkom)

SONDAG 20 Februarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (ds Coenie)
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel 2022
18:00 Foyerdiens (aanlyn)

GEBEDSLYS
Hospitale in die afgelope week:
• Sonette Coetzer
Intensiewe kankerbehandeling:
• Nelia Neethling
• Wanda Steyn
Ander voorbidding:
• Bid vir die beroepingsproses en dat die Here vir ons die regte leraar sal stuur en bevestig.

UITNODIGING
In die afgelope twee tot drie weke het ons gesin se lewe dramaties verander. Die redelik-voorspelbare lewe van amper 26 jaar het skielik verander in ʼn baie onvoorspelbare tyd van ons lewe. In die vol¬gende dae moet ons ons werk hier afhandel, huis regmaak en verkoop, werk soek vir Tersia, ʼn trek reël vir alles wat ons het, saam met Corniël soek na ʼn meer vaste inkomste en verblyf, vir onsself ʼn klein woonstelletjie in die Kaap soek waar ons kan bly tot ons huis verkoop is, ens. Ek het nooit kon dink dat ʼn verskuiwing so uitdagend sou wees nie. Maar na amper 27 jaar in die bediening besef ek ook dat ek dalk mense oorgeslaan het vir wie ek moes besoek of dat ek selfs wetend of onwetend op iemand se tone getrap het. Ek sal graag wil regmaak waar ek iemand iets skuld – laat weet my groot asb. Groete, -Coenie

DIE PAD VORENTOE
ʼn Spesiale kerkraadsvergadering is gehou op 1 Februarie waarby ʼn pre-advieskommissie aangewys is om die vakature wat op 1 April ontstaan, te bespreek. Die pre-advieskommissie bestaan uit die volgende lede: Marius Dippenaar (voorsitter), Jan van Wyk (leier-ouderling), Gerda Jansen (leier-diaken), Antoinette Vosloo (finansies), Sarel Cilliers (visionêr), Anton Nel (jeug), Roelf van Aswegen (eiendom¬me), Wendri Eloff en Jolene Steenkamp (kundiges) en myself. Elke vergadering word van ringskant af ook bygewoon deur ds. Marius de Beer (Grimbeekpark). Die kommissie het die vakature soos volg omskryf:
Gemeenteprofiel:
Suiderkruis Gemeente is tans 65 jaar oud en geleë aan die Suidekant van Potchefstroom. Ons het tans ongeveer 750 lidmate en 103 doop-lidmate. ʼn Groot deel van ons lidmate is bo die ouderdom van 60 jaar. Ons bedien ook ongeveer 100 Afrikaanssprekende kinders van die Abraham Kriel kinderhuis. Die gemeente se visie is ”Lewe en liefhê in God se wêreld” en ons wil graag groei in ons missionêre kerkwees. Die gemeente het ʼn unieke bedieningstyl en erediensstyl ontwikkel en ons wil graag verder groei hierin. Jeug, jong volwassenes, volwassenes en bejaardes lê ons na aan die hart.
Leraarsprofiel:
Die ideale kandidaat moet ʼn geordende NG Kerk leraar wees, verkieslik tussen die ouderdom van 30-40 jaar wees en oor minstens 5 jaar bedieningservaring beskik. Hy/sy moet lief wees vir die Here asook vir mense van alle ouderdomsgroepe. Hy/sy moet beskik oor natuurlike leierseienskappe en bewese bestuursvaardighede ten einde die personeelgroep en die gemeente te lei. Dissipelskap, eredienste, lof en aanbidding (musiek), prediking, gasvryheid en ʼn passie vir alle ouderdoms-groepe is vir ons baie belangrik.
Ander vereistes:
Rekenaarvaardigheid en die gebruik van tegnologie in die bediening; uitsonderlike aanbiedingsvaardighede; passievol teenoor medemense in nood. Ondervinding in musiekbediening sal tot voordeel wees. Die kerk van Christus leef in uitdagende tye, daarom benodig ons ‘n leraar wat nuut kan dink oor ons roeping as kerk in ’n moderne tyd en in veranderende gemeenskappe.
Die sluitingsdatum is 27 Febr 2022 en alle aansoeke wat ontvang word sal na die sluitingsdatum gesif word deur ʼn werkskomitee waarna 5-6 kandidate uitgesoek sal word vir ʼn onderhoud. Waarskynlik sal twee of drie kandidate uit die ses kandidate genooi word vir persoonlike onderhoue ens – hierdie werkswyse sal in die volgende twee weke vasgemaak word.
Wil jy nie asb vir die volgende weke ook elke dag hiervoor bid nie. Vra vir die Here om die regte persoon vir ons te stuur en dit duidelik aan ons te bevestig.
Alle voorstelle en insette kan gestuur word aan oom Marius Dippenaar by:
vakature@suiderkruis.com
Die volledige bekendstelling is beskikbaar by:
https://kerknuus.com/ads2022/suiderkruis_feb2022.htm of op ons Facebook-blad. Groete, – ds Coenie

TYDSRAAMWERK
Hier is ʼn voorlopige tydsraamwerk vir die tyd wat voorlê:
• 27 Mrt: Afskeidspreek en demissie (ds Coenie)
• Einde Maart: beroeping van nuwe leraar na Suid.
• 10 Apr: Intreepreek in Onrusrivier Gemeente
• April & Mei: Ds Terence Cooke neem leiding in Suid totdat nuwe leraar bevestig word – na alle waarskynlikheid teen 1 Junie 2022 (of soos ooreengekom).
Kom ons vat in hierdie tyd hande en droom saam, werk saam en bid saam ter wille van hierdie spesiale gemeente … -ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Erus Hefer, Johni Steenkamp, Anton van Vuuren, MJ van Zyl
14 Februarie: Johannes Brits, Gerda Casley, Adam Engelbrecht, Carina Grobbelaar, Frans Marx, Juané Schoeman, Mariska v Wyk
15 Februarie: Nelia Neethling, Rosemary van Wyk, Phlippie Viljoen
16 Februarie: Martie Grobbelaar (84 jr), JP Beukes, Kobus van Zyl, Chris Viljoen
17 Februarie: Tommie Botha, Elmari Lemmer
18 Februarie: Mari-Lize Ackerman, Tersia Calitz, Shannon Hefer, Kobus van Schalkwyk
19 Februarie: Harriette Fourie
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

DROOMHUIS
Baie dankie aan Lois Sauer wat so gereeld ons mense van Droomhuis by Witrand gaan besoek. Met elke besoek is daar natuurlik ook ‘n wenslysie.
Skenkings van koffie, tee, melk en suiker kan gerus by Jacoba Ras of die Kerkkantoor kan afgegee word.

AS DIT DONKER IS OM MY
Moenie ʼn front voorhou nie
Ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met Sy toorn geslaan. Hy het my laat loop op ʼn pad sonder lig. -Klaagliedere 3:1-2
Jeremia is ʼn profeet wat nie doekies omdraai wanneer dit sleg gaan met hom nie. Hy gaan kla by die Here oor elkeen van sy ellendes. Op die ou end ontdek Jeremia dat hy met gerustheid op die Here kan bly hoop, al lyk sy omstandighede ook hoe duister. “Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan Sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot,” getuig hy in vers 22-23.
Wat sê jy as die mense wil weet hoe dit met jou gaan? “Goed dankie,” alhoewel dit eintlik nie so goed gaan nie?
Christene hoef nie ʼn front voor te hou nie. Ons mag maar erken wanneer dit by tye minder goed met ons gaan Geloof beteken nie om altyd te sê dit gaan goed nie. Inteendeel, ʼn oop, eerlike verhouding met God beteken juis dat jy mag maar praat oor jou krisisse Dan bring dit genesing, soos ʼn dokters eers ʼn pitsweer moet oopsny voordat dit gesond kan word.
Ten slotte mag jy, soos Jeremia, weet dat krisisse en swaarkry nooit die laaste woord het in ʼn Christen se lewe nie. Die God in wie jy glo se liefde vir jou is onveranderlik. Sy ontferming vir jou is elke môre nuut. Daarom mag jy vandag, te midde van jou probleme, op God bly hoop. Hy sal weer vir jou uitkoms gee.
Hemelse Vader, dankie dat ek op U kan bly hoop en aan U beloftes kan vashou, al voel dit vir my ook ek ook soos Jeremia aan die loop is op ʼn pad sonder lig. Amen
–Nina Smit

 

 

 

 

Page 1 of 31 2 3
Follow us:                        
Ontvang nuus van Suiderkruis?    JA NEE