DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Nagmaal
Geen Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer

Dinsdag 15 Augustus
18:00 GKF vergadering

Woensdag 16 Augustus
09:30 Oudejeugaksie

Sondag 20 Augustus
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke net na die oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
17:00 Foyerdiens

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Marietjie vd Leeuw gaan volgende week vir ‘n rugprosedure
• Annemarie Mans – chemo
• Saartjie Gauché – sy was in ‘n motoron¬geluk, maar gelukkig nie baie seer gekry nie

KLEUTERKERK
Ons benodig asb nog ‘n helper by die Kleuterkerk wat plaasvind tydens die erediens. Op hierdie stadium is daar slegs 1 persoon en sal dit goed wees om nog persone te hê wat kan help. Kontak asb vir ds Tiaan indien jy kan help.

PROE-AAND
Ons nooi u uit om saam met ons te kom kuier Vrydagaand, 29 September, 18:00. Kaartjies kos slegs R50. Ons kan slegs 150 kaartjies verkoop en die kaartjies is elke jaar sommer gou uitverkoop. Daar gaan ‘n spesiale gaskunstenaar wees en die wenners van die bottel brandewyn sowel as die kwiltdeken gaan aangewys word.
Meer besonderhede en kaartjies volg binnekort. – Johanna Handford

LEKWENA STERREKYK 13 AUGUSTUS 2023
Ons is baie opgewonde om julle uit te nooi na vanaand se jeug aksie. Bring jou maats saam, almal is welkom, maak nie saak watter kerk jy is nie. Ouers kan kinders tussen 17:30 en 18:00 aflaai. Dit eindig om 20:00. Die kinders kom in die groot skuur bymekaar. Ouers is welkom om in die restaurant te kuier, dit is oop vir versnapperings. Daar mag nie eie eetgoed ingebring word nie, die kinders ontvang ‘n pakkie. Ons gaan in die skuur na sterrepraatjie luister waarna ons lekker na die dam gaan stap om sterre te kyk. Bring jou eie kombers en flits! Sien uit om julle daar te hê.

SUIDERKRUIS WHATSAPGROEP
Moenie uitmis op belangrike nuus en gebeure in die gemeente nie. Stuur sommer nou ‘n whatsap na Elize, 0832976748 en sy sal die skakel aan¬stuur. Net Ds Tiaan en Elize kan op daardie groep inligting plaas. Die afkondigings word weekliks daarop geplaas sowel as die skakel na Ds Tiaan se preke. Daar sal geen “gemorspos” op die groep wees nie.

FOYERDIENSTE TERUG BY DIE KERK
Die Kerkraad het goedgekeur dat die Foyerdienste weer vanaf 20 Aug in die Kerkgebou sal plaasvind maar net op sekere Sondae en dan op ‘n vroeër tydgleuf van 17:00. Dit is weens veiligheidsredes, sodat lidmate nie te laat na hulle huise hoef terug te keer nie.
Die tema van die Foyerdienste is Christelike leier-skap en ons gaan die boek van Nehemia in die Ou Testament bestudeer. Nehemia was nie net ‘n gebedskryger nie, maar ook ‘n man van aksie. As Christene is ons almal leiers waar ons ookal beweeg en ons kan baie by Nehemia leer hoe ons moet optree.
Die subtemas vir elke geleentheid is as volg:
• 20 Aug: Konteks van die boek Nehemia en God se roepstem
• 10 Sep: Kenmerke van ‘n Christelike leier
• 15 Okt: Hoe om God se mense te lei
• 26 Nov: Uitdagings van Christelike leierskap

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Waltie Jv Rensburg (nr)
14 Augustus: Geen verjaarsdae
15 Augustus: Engela Wessels
16 Augustus: Arrichia Fouché, Lynette Smit, Rilani van Breda
17 Augustus: Jaco Brits
18 Augustus: Delia Nell, Dries vd Merwe, Ferdie Viljoen
19 Augustus: Elsabé Cillié, Johann Doman, Peter Harber

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

TROOSDIENSTE
Ons is op soek na persone wat ons kan help met hulp by begrafnisse wat die volgende behels: Bediening van verversings; en Voorbereiding van verversings sal baie waardeer word. Kontak Nunez van Zyl, 082 922 9234

HENGELKOMPETISIE
Ons jaarlikse Hengelkompetisie vind die jaar plaas op Saterdag 14 Oktober 2023 te Klipdriftdam. Die kaartjies kos R180 per volw en R90 per kind onder 12 jaar.
Pryse is soos volg:
• Swaarste karp – R2500
• 2e swaarste karp – R1000
• Swaarste baber – R750
• 2e swaarste baber – R500
Kinders onder 12 ding mee in eie afdeling en pryse
Kaartjies is reeds beskikbaar by Roelf v Aswegen (0844028728), of in die week by die Kerkkantoor.
Slegs 100 kaartjies is beskikbaar.
Die kaartjies verkoop alreeds vinnig, moenie uitmis op hierdie spesiale geleentheid nie. Daar is won-derlike trekpryse om te wen. Indien u ook kan help om ons te borg met kontant of enige prys, kontak asb vir Roelf (0844028728) of Thys (0722611661).

TONEELGROEP UITNODIGING
Ons maak graag aan u bekend dat Suiderkruis gemeente nou ʼn toneelgroep het, wat goedgekeur is deur die kerkraad tydens die laaste vergadering. Ons gaan deur middel van musiek, mimiek, dans en vlae, bybeltemas uitbeeld en so die Woord op ‘n ander wyse, visueel aan die gemeente bring. Die groep kan slegs suksesvol wees indien daar genoeg gemeentelede asook nie-gemeentelede, betrokke raak by die uitsonderlike projek. Sonder voldoende lede kan die projek nie suksesvol uitgevoer word nie. Ons wil graag almal uitnooi om betrokke te raak by hierdie projek.
Ons het nie nét akteurs nodig nie, so as jy nie in die kollig wil wees nie, benodig ons ook lede vir dekor/klere/bemarking/verhoogbestuur. Kom gooi jou talent in die mandjie!!!
Kontak gerus vir Hein Fourie – 082 222 3844 as u betrokke wil raak by hierdie projek.

DRAERS VAN HOOP
Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle: Hou moed! Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. (Hand. 27:22)
Paulus het alle rede gehad om vies in ’n hoekie te sit. Hy het immers die kaptein gewaarsku dat dit ’n vrot plan was om die reis aan te pak (Hand 27:10), maar wie steur hom nou eintlik aan ’n landrot as dit by seesake kom? Wat weet Paulus nou eintlik van seevaart? Maar soos Paulus gevrees het, gebeur dit. ’n Verskriklike storm bars los, en die skippie dobber vir dae op die stormsee rond, totdat die matrose alle hoop om lewendig anderkant uit te kom, laat vaar.
As alles en almal om jou hooploos is, is dit die tyd dat jy moet opstaan. Jý is immers nie hooploos nie. Hoe kan iemand wat in die lewende God glo, ooit sonder hoop wees? Dis hulle sonder God wat ook sonder hoop is (Efes. 2:12). Maar ons wat glo in dié God wat wonders doen, ons het ’n uitsig in selfs die hopeloosste situasie.
Lewe jy dan vandag só dat jy vir die mense om jou hoop gee.
Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. Klaagliedere 3:24 – Jaco Thom

DATUMS VAN FONDSINSAMELINGSPROJEK¬TE BEPLAN VIR DIE HUIDIGE BOEKJAAR
• Pannekoek bak by Pick ʼn Pay: 6 en 7 Oktober
• Proe-aand: 29 September
• Hengelkompetisie: 14 Oktober 2023
• Kersliedere-Kuier-Aand: 24 November
METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb.
Naam: ………………………………………………………….
Selno: ………………………………………………………….

 

CategoryUncategorized
Follow us: