Volkleur pdf – laai af

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (Ds Elzeth)
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens (slegs aanlyn)

DINSDAG
17:00 GKF Vergadering

SONDAG 26 September
09:00 Oggenddiens (Ds Coenie)
Geen jeugbyeenkomste agv langnaweek

BELANGRIKE DATUMS
1 Oktober : Wegneemetes
2 Oktober: Hengelkompetisie

WEGNEEM-ETES: Vrydag 1 Okt 2021
Op Vrydag 1 Okt 2021 is daar heerlike Kerrie & rys R30 en Rib-burgers R25 te koop. Help ons asb met hierdie fondsinsa¬melingsprojek deur bestellings by u werk en vriende te neem. Ons benodig ook hulp en donasies vir hierdie projek. Kontak asseblief vir Annemarie Swanepoel 082 253 1448 om u bestelling te plaas of as u kan help met die voorbereiding en aflewering.

POPI-WET
Volgens die Suid-Afrikaanse Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting [POPI-wet], moet ons toestemming van lidmate hê om persoonlike inligting te publiseer.
Indien u voel dat u nie enige persoonlike inligting in die Onder Ons gepubliseer wil hê nie, soos byvoorbeeld verjaarsdae, siekte, hospitaal opname, sel- & telefoonnommers, stel die kerkkantoor 018 294 7939 asseblief onmiddellik in kennis. – Elize

SUID WORD 65
Ons gemeente is hierdie jaar 65 jaar oud! In mense-terme is dit al redelik senior maar in kerk-terme is dit nog baie jonk want kerke word honderde jare en selfs duisende jare oud!
Ons vier DV ons gemeente se verjaardag aan die begin van November met ‘n groot feesdag (as die regulasies dit toelaat). Ons sal later baie meer hieroor vertel en julle solank opgewonde maak daaroor. En soos dit is met verjaarsdae, gee mens gewoonlik ‘n geskenkie vir iemand wat verjaar.
Wil jy nie asb dit oorweeg om vir die gemeente vir haar 65e verjaardag ‘n kontantbedraggie van R65 te gee nie? Jy is welkom om baie meer te gee en as dit vir jou moeilik is, kan jy gerus ook minder gee. Ons het die drie maande van September tot November opsygesit as ons 65-fees. Betaal gerus enige tyd in hierdie drie maande jou verjaardaggeskenkie by die kerkkantoor in (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deelname! -ds Coenie

HENGELKOMPETISIE
2 OKTOBER 2021
Die Gemeente se hengelkompetisie vind plaas op 2 Okt 2021 by die Klipdrifdam. Die kaartjies kos R150 per volwassene en R50 vir kinders onder 12 jaar (ding mee in eie afdeling en pryse) en is reeds beskikbaar by die kerkkantoor asook by Elsabé net na die oggenddiens.
Die wenpryse is soos volg:
• Swaarste karp R2500
• 2e swaarste karp R1000.00
• Swaarste baber R750
• 2e swaarste baber R500
Daar gaan ook heelwat gelukkige trekkings wees.
Ondersteun ons asseblief met hierdie projek. Ons benodig ook nog borge vir hierdie fondsinsamelingsprojek. Kontak persone: Roelf van Aswegen 084 402 8728 of Chris Kok 082 783 9499.

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Ockert Enslin, Verna Mans, Staples Stapelberg, Manie Steenberg, Johan van Niekerk
20 September: Brenda Malan, Retha van Heerden
21 September: Willem Nel
22 September: Tania Pretorius
23 September: Sidney Bezuidenhout, Alwyn Nel, Lisa vd Westhuizen
24 September: Anton Swanepoel
25 September: Lieb Koekemoer
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY:
Die Here leef!
Die Here leef! Ek loof Hom wat my rots is. Ek prys my God wat my gered het. -Psalm 18:47
Die psalmdigter is van een feit doodseker: die God wat hy aanbid, is ʼn lewende God. Hy is magtig om sy kinders te help en te red en aan hulle die oor¬winning oor hulle vyande te gee. Hy is die rots waarheen ons kan vlug as dinge onder ons wil padgee. In sy eie lewe het Dawid hoeveel keer ervaar dat God by hom was, en deur die krag wat God hom gegee het, kon hy onmoontlike dinge regkry.
Nietzsche se “God is dood”-teologie het baie mense op hol gejaag. Dit het veral mense wat nog aan die bestaan van God getwyfel het opnuut laat wonder: Is daar werklik ʼn God as dinge om ons so verkeerd loop, as ons Hom nie in die chaos rondom ons kan gewaar nie? Hoekom sou ʼn God wat mense liefhet dinge soos geweld en lyding in die wêreld toelaat?
Daar is ongelukkig geen maklike antwoorde op hierdie vrae nie, maar van een ding kan ons wel seker wees: ons God is nie dood nie; Hy leef! Van hierdie feit kan elke kind van God eerstehands getuig omdat ons elke dag deur Hom ondersteun word, omdat ons elke dag Sy liefde en genade aan ons lyf ervaar.
God bly steeds te midde van lewensstorms die Rots waaraan jy kan vashou. Hy is volkome in staat om jou te help in elke krisis, om jou uit elke gevaarsituasie te red, net soos Hy dit in die verlede met sy volk gedoen het.
Hemelse Vader, baie dankie dat ek seker weet en dit ook elke dag in my lewe ervaar: U leef en U kan my steeds help en red soos U dit in die verlede gedoen het. Amen
-Nina Smit

FONDSINSAMELINGS
• R2-projek (Neem ʼn pilhouertjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek (gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan)
• Tweedehandse snuffelwinkel (Indien u iets het wat sommer net in die pad is by die huis, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel. -Elize

ALLES IS SPESIAAL
[Lees 1 Petrus 4:10 ]
Die Heilige Gees gee aan elkeen van ons een of meer genadegawes.
Hierdie genadegawes sluit die sogenaamde “buitenge¬wone” dinge in, soos die doen van wonders, asook “gewone” dinge, soos diens¬lewering, omgee en onder¬rig. Maar eintlik is dit maar net ons as mense wat sulke onderskeidings maak.
Die volle waarheid is dat alles, wat God gee, spesiaal en kosbaar is. Elke ontvanger behoort sy of haar gawes as buitengewoon te beskou. Dit kom immers van God af. Volgens die Bybel is daar ook nie net een onveranderlike groep gawes nie. Nee, die Heilige Gees deel dié gawes aan Sy kerk uit, wat ons binne ons eie situasies nodig het om God te verheerlik en ander te dien. In die Nuwe Testament val die klem meestal op die “gewone” gawes. Dinge soos diens, bemoediging en onderrig ontvang deurgaans groot klem, nie buitengewone dinge soos spreek in buitengewone tale of wonderwerke nie. Natuurlik is Paulus nie teen laasgenoemde gawes gekant nie. Maar hy besef dat hierdie tipe gawes maklik tot hoogmoed kan lei. Mense kan gou vergeet dat die Gees sulke gawes aan hulle gee om God en ander te dien.
Om my gawes te ontdek, moet ek op hoogte wees van my natuurlike aanlegte, asook watter tipe persoonlikheid ek ontvang het. Dit alles speel ‘n rol in die maniere waarop ek my aanlegte of talente omskep binne die raamwerk van die persoonlikheid, wat die Here aan my gegee het om ‘n meer Geesvervulde Christelike lewe te lei.
Gebed: Ek vra vandag wysheid van U, liewe Heer, om my talente in gawes te omskep tot U eer. Amen -Stephan Joubert [eKerk]

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koeverte: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening,
Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

CategoryOnder Ons
Follow us: