Volkleur pdf – laai af

DAGBOEK
VANDAG 12 September
09:00 Oggenddiens – Ds Coenie [slegs 50 persone] asook aanlyn op Youtube en Soundcloud
09:00 Kinderkerke
18:00 Belysel (Wes)
18:00 Reguitstraat

SONDAG 19 September
09:00 Oggenddiens – Ds Coenie [slegs 50 persone] asook aanlyn op Youtube en Soundcloud
09:00 Kinderkerke
18:00 Belysel (Wes)
18:00 Reguitstraat
18:00 Foyerdiens [aanlyn]

POPI-WET
Volgens die Suid-Afrikaanse Wet op die Besker¬ming van Persoonlike Inligting [POPI-wet], moet ons toestemming van lidmate hê om persoonlike inligting te publiseer.
Indien u voel dat u nie enige persoonlike inligting in die Onder Ons gepubliseer wil hê nie, soos byvoor-beeld verjaarsdae, siekte, hospitaal opname, sel- & telefoonnommers, stel die kerkkantoor 018 294 7939 asseblief onmiddellik in kennis. – Elize

FONDSINSAMELINGS
• R2-projek (neem ʼn pilhouertjie in die portaal, vul dit met R2-stukke & gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek (gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan).
• Tweedehandse snuffelwinkel (Indien u enigiets het wat sommer net in die pad is by die huis, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel. – Elize

12 SEPTEMBER 2021
Gebedslys
Hospitale
Melanie van Breda
Bessie Vorster

MY GEBED VIR JOU
Ek bid vir jou wie alles te veel geword het:
Dat God jou in ‘n nuwe rigting sal instuur;
Dat God vir jou wys dat Hy nog omgee;
Dat God vir jou wys hoe om nie op te gee;
Dat God vir jou krag gee om aan te gaan;
Dat God vir jou hoop gee om lig te sien;
Dat God vir jou vrede gee om nie moedeloos te word. In Jesus Naam – Amen

BELANGRIKE DATUMS:
2 Okt – Hengelkompetisie

SUID WORD 65
Ons gemeente is hierdie jaar 65 jaar oud! In mense-terme is dit al redelik senior maar in kerk-terme is dit nog baie jonk want kerke word honderde jare en selfs duisende jare oud!
Ons vier DV ons gemeente se verjaardag aan die begin van November met ‘n groot feesdag (as die regulasies dit toelaat). Ons sal later baie meer hieroor vertel en julle solank opgewonde maak daaroor. En soos dit is met verjaarsdae, gee mens gewoonlik ‘n geskenkie vir iemand wat verjaar.
Wil jy nie asb dit oorweeg om vir die gemeente vir haar 65e verjaardag ‘n kontantbedraggie van R65 te gee nie? Jy is welkom om baie meer te gee en as dit vir jou moeilik is, kan jy gerus ook minder gee. Ons het die drie maande van September tot November opsygesit as ons 65-fees.
Betaal gerus enige tyd in hierdie drie maande jou verjaardaggeskenkie by die kerkkantoor in (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deelname! -ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Geen verjaarsdae
13 September: Chantell Burger
14 September: Marius du Plessis
15 September: Brenda Klopper
16 September: Geen verjaarsdae
17 September: Marius Dippenaar, Emmaline du Preez, Esmé Enslin
18 September: Junior Prinsloo, Waldo Schoeman
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

HENGELKOMPETISIE
2 OKTOBER 2021
Die Gemeente se hengelkompetisie vind plaas op 2 Okt 2021 by die Klipdrifdam. Die kaartjies
kos R150 per volwassene en R50 vir kinders onder 12 jaar (ding mee in eie afdeling en pryse) en is reeds beskikbaar by die kerkkantoor asook by Elsabé net na die oggenddiens.
Die wenpryse is as volg:
• Swaarste karp R2500
• 2e swaarste karp R1000.00
• Swaarste baber R750
• 2e swaarste baber R500
Daar gaan ook heelwat gelukkige trekkings wees.
Ondersteun ons asseblief met hierdie projek. Indien jy nie self kan gaan nie, is jy welkom om ‘n kaartjie te skenk wat ons dan aan iemand kan skenk wat graag wil gaan.
Kontak persone: Roelf van Aswegen 084 402 8728 of Chris Kok 082 783 9499.

MIRJAM SE LIED
[Lees Eksodus 15: 20]
Op verskeie plekke in die Bybel lees ons van vroue, wat die Here se lof besing. Ons lees van die lofsang van Maria, nadat sy gehoor het sy is swanger met die seun van God. Ons lees van die lofsang van Hanna, nadat sy Samuel na die tempel toe gebring het om saam met Eli agter te bly. Hanna het hom afgebid van die Here en uit dankbaarheid kom offer by die tempel.
Mirjam was die suster van Aäron. Hy was weer een van Moses se regterhande. Die volk het sopas die wonderwerk beleef, waar hulle gered is uit die hande van die Egiptenare.
Al die soldate het gesterf. Die volk het hulle sien lê op die strand, almal dood. God het, soos Hy belowe het, vir hulle geveg. Moses en die hele volk het ‘n loflied aan die Here gesing uit dankbaarheid vir hulle redding. Hierna het Mirjam haar tamboeryn geneem en al die vroue het agter haar met hulle tamboeryne aangeloop en gesing en gedans. Hiermee saam het hulle ‘n loflied vir die Here gesing. Hulle het Hom geloof vir die redding van hulle volk.
Die Here veg gereeld vir jou in situasies. Hy onderneem jou en jou gesin. Hoeveel keer is ons as mammas nie op ons knieë vir ons kinders nie. Ons smeek gesondheid, veiligheid of genade vir ons kinders van God af. Ons bid om hulp vir ons werk of omstandighede. Ons bid vir vriende of familie met Covid. Sing jy ‘n loflied, nadat jy deur God onderneem is? Loof jy die Here vir Sy goedheid in jou lewe? Wanneer laas het jy erken dat die Here wonderlike dinge in jou lewe doen?
Dink ‘n bietjie vandag na oor al die goeie dinge in jou lewe. Herroep God se genade en herleef God se wonderwerke oor jou kinders of man. Dink aan elke keer, wat hulle siek was en gesond geword het. Skryf vandag vir God ‘n brief, waarin jy alles neerskryf wat die Here die afgelope week, maand en jaar vir jou gedoen het.
Sing vandag jou loflied om dankie te sê vir al Sy goedheid en genade vir jou en jou gesin. Halleluja, God is Almagtig, Heilig. Hy was en is goed vir my!
-Marietjie Joubert [eKerk]

AS DIT DONKER IS OM MY:
Bly in God se liefde
Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus wat die ewige lewe aan julle sal gee. -Judas vers 21
Christene hoef nie bang te wees vir die toekoms nie. Omdat hulle mense is wat met hoop in hulle harte lewe, mense wat seker is dat God hulle liefhet, mense met waarborge vir die pad vorentoe. God stuur juis vir Jesus na die wêreld omdat Hy vir sy kinders hoop wil gee en hulle van Sy onver¬anderlike liefde vir hulle wil verseker.
Wanneer daar storms in jou lewe kom, vrywaar jou geloof jou nie daarvan nie. Jy gaan ook soos Petrus sink as jy jou oë van God wegneem en vir die hewigheid van die storm bang word. Maar God kan jou wel rustigheid en vrede waarborg te midde van die storms. Hierdie storms kan jou wel baie seermaak, maar hulle het nie die laaste woord oor jou lewe nie.
Selfs te midde van storms kan jy steeds in God se liefde bly.
As jy aan God behoort, het jy die waarborg dat niks en niemand jou ooit van God se liefde kan skei nie. God se hande rondom jou sal jou dra wanneer jy nie self kan loop nie. Meer nog, Hy sal jou ook help om ander te dra en sy liefde met hulle te deel. Jy kan God se hande om jou voel deur die hande van der gelowiges wat na jou uitreik.
Jy kan self ook God se hande wees deur na ander uit te reik in swaarkrytye.
Hemelse Vader, baie dankie vir U hande om my as dit moeilik gaan. Help my om my hande na ander mense uit te steek en ʼn kanaal van U liefde na hulle te wees. Amen -Nina Smit

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
“….”….”….”….”….”….”….”….”
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

CategoryOnder Ons
Follow us: