DAGBOEK
VANDAG
Vandag is die eerste Sondag in Koninkrykstyd en vandag herdenk ons die werk van God-Drie-enig.
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens: Ds Terence Cooke
Teks: Psalm 8.
Tema: Die wysheid en grootheid van God-Drie-enig in ons lewens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens

DONDERDAG 16 JUNIE – Jeugdag

SONDAG 19 JUNIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

BEVESTIGING DS TIAAN MOSTERT:
3 Julie 2022
Soos julle almal reeds gehoor het, die bevestiging van ds Tiaan vind plaas op Sondag 3 Julie 2022 om 10:00. Vir hierdie bevestiging het ons groot asseblief weer hulp nodig met die verversings na die diens. Indien jul kan help, kontak asseblief vir Nunez van Zyl (082 922 9234) en gee jou naam op. Ons gaan vingerhappies, koffie/tee en sap bedien (kontantbydrae ook welkom). Help ons om van hierdie geleentheid ook ‘n groot sukses te maak. Ons Suiderkruisers kan mos!!!

BYSTAND VIR DIE GEMEENTE
Ds Terence Cooke is tans op bystand vir die gemeente. Vir enige dringende gevalle, kontak asb: Die Kerkkantoor 0182947939 / 0832976748, of Ds Terence 0827759570.

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
* Wanda Steyn
* Marie Marx

VLEISBESTELLINGS
Maalvleis te koop
Daar is nog ‘n paar pakkies maalvleis te koop.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
* Pannekoek by Pick&Pay: 23/24 Julie, 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
* Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
* Hengelkompetisie: 20 Aug (Roelf v Aswegen)
* Spaanse aand: 23 Sept (Johanna Handford)
* Snoekbraai en kersliedere: (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Petrus Marx, Jan-Lucas Sandrock, Jacques Theron
13 Junie: June Viviers
14 Junie: Johan Erasmus, Hans Kleyn
15 Junie: Jas Fourie, Frikkie Labuschagne, Susan Schutte
16 Junie: Elsabé Botha (88jr), Wynand Erasmus, Gert Steyn
17 Junie: Jeanette Bronkhorst, Magda Green
18 Junie: Waltie Jv Rensburg (85jr), Elna Fick, Flip Minnie, Loureine Muller, Wanda Steyn, Tanya vd Merwe, Dawie van Zyl, Nunez van Zyl
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
God weet die beste
My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is My optrede verhewe bo julle optrede en My gedagtes bo julle gedagtes. -Jesaja 55:8-9
God kan nie met mense vergelyk word nie. Sy gedagtes en optrede verskil hemelsbreed van ons s?. Om hierdie rede probeer ons tevergeefs om God te verstaaan. Indien ons dit sou kon doen, sou God nie meer God wees nie. Hy is ewig en almagtig. Wat Hy doen, is goed en reg. Hy kan alles doen behalwe om foute te maak.
Job se vriend Sofar het vroeg reeds hierdie geheim ontdek as Job nog sukkel om God se weë te begryp. “Kan jy begryp wie God werklik is?” wil hy van Job weet. “Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? Dit is kennis wat hoër is as die hemele. Hoe kan jy daarby uitkom”? (Job 11:7-8)
Soms lyk dit vir ons of God die verkeerde ding doen sodat ons wil sê” “Nie so nie, Here!” Soms werk die Here weer te stadig vir ons en wil ons Hom ? helpende hand bied soos Abraham se vrou Sara. Maar die Here weet altyd die beste.
Wanneer jy God nie kan verstaan nie, moenie eers probeer nie. Probeer dinge eerder vanuit God se perspektief sien. Dan gaan jy ontdek dat Hy altyd die beste weet, ook die kere toe jy aanvanklik nie met Hom saamgestem het nie.
Hemelse Vader, vergewe my dat ek so hard probeer om U te verstaan. Dankie vir die insig dat dit in elk geval onmoontlik is. Help my om te glo dat U altyd die beste weet. Amen -Nina Smit

AL VAN JESUS GEHOOR?
Godsdiens is gedurig in die spervuur en gewoonlik word die Christelike geloof ook sommer onder dieselfde kam geskeer. Onlangs het iemand weer die bekende ateïs, Steven Weinberg, aangehaal wat gesê het:
“Good people do good things and bad people do bad things, but to get good people to do bad things, that takes religion.”
Dis tog sekerlik waar. Niks is so effektief soos om ‘n goeie mens te oortuig dat hy God ‘n guns doen deur ‘n sneller trek of deur iemand te beswadder nie. Ons sien heeltemal te dikwels hoe godsdienstige mense geweld en onreg pleeg. Van die sondes van die Christelike kerk in die geskiedenis, soos die kruistogte en inkwisisies, het ons ook al tot vervelens toe gehoor. Ook die Ou Testamentiese oorloë word in die debat ingetrek as bewys dat Christene eintlik bloeddorstige fanatici kan wees, wanneer dit hulle pas.
Hoe antwoord ons ‘n ongelowige wat so ‘n beswaar teen ons geloof opper?
‘n Mens sou mý antwoord in ‘n vraag kon omsit:
Het jy al van Jesus gehoor?
Dit klink simpel, ek weet, maar dis ‘n retoriese vraag. Natuurlik sou hy al van Jesus gehoor het. My vraag vra egter vir dieper refleksie oor of hierdie persoon my geloof goed genoeg ken om te weet dat alles staan of val met Jesus. Hy verteenwoordig tog die finale inhoud van ons geloof. Hy is tog ons weg, ons waarheid en ons lewe. Hy bepaal tog ons lewe. Sy woorde bepaal tog ons optrede en gedrag.
Die vraag is dus eerder: Is hierdie afskuwelike dade, wat gepleeg is (in die naam van geloof) ‘n gevolg van Jesus se woorde of ‘n gevolg van die verontagsaming van Jesus se woorde? Hoe kan hierdie slegte dade gedoen word in die Naam van dieselfde Jesus, wat onder andere sê:
* Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie
* As iemand julle op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe
* Julle moet julle vyande liefhê
* Julle moet bid vir dié wat julle vervolg
* Gaan maak eers vrede met jou broer
* Vergewe sewentig maal sewe keer
* Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Hoe kan sleg gedoen word in die Naam van ‘n Here, wat Sy vyande vergewe van die kruis af? Mense kan dus maklik sê hulle doen iets in Jesus se Naam, maar dit beteken nie dat hulle Jesus reg verteenwoordig nie!
Hiermee word nie bedoel dat ons nie moet kan praat oor die moeilike vraag aangaande die geweld in die Ou Testament en die res van die geskiedenis nie. Maar Jesus is ons Troefkaart. Ná Jesus word die Ou Testament tog anders gelees as vóór Jesus! Wanneer ‘n bloedige menslike geskiedenis in die lig van die kruis van Jesus gelees word, dan sê dit tog dat God nie ongeërg is oor die lyding en onreg in die geskiedenis nie. Wanneer die pyn en lyding deur die bril van die opstanding gelees word, dan kommunikeer dit tog dat daar lewe en heling kan wees, ook vir mense se lyding! Dit beantwoord nie al ons vrae nie, maar dit sê vir ons dat God liefdevol, genadig en lewegewend is.
Ja, Steven Weinberg, godsdiens kan sleg wees. Maar het jy al van Jesus gehoor?
Want Hy is goed. – Roedolf Botha [eKerk]

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
* R2-projek: Neem ? pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
* Koperkruik-projek: Gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
* 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel[ 0729005005]
* Mandjieprojek – Elize
Wyse woorde mag dikwels
op onvrugbare grond val,
maar sagte woorde word
nooit weggewaai nie.

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling: EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005 U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
?….?….?….?….?….?….?….?….?
Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

CategoryUncategorized
Follow us: