DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
10:00 Bevestiging en Intreepreek:
Ds Tiaan Mostert
Teks: 1 Samuel 3:1-18
Tema: Luister na God se stem
11:00 Koffie en verversings in die kleinsaaltjie

SONDAG 10 Julie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

Geluk is om die goeie
in elke situasie te sien!

SELNOMMERS
Liewe lidmaat, ek vra mooi asseblief, indien enige van julle besonderhede verander (selnommer, adres) kontak asb die kerkkantoor sodat ek die databasis op datum kan hou. – Elize

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Dolores Erasmus
• Kobus Theron – knievervanging

WELKOM AAN DS TIAAN EN GESIN
Suiderkruis Gemeente verwelkom vanoggend vir ds Tiaan, Clarise, Tredeoux en Imenaïs as ons nuwe leraarspaar en gesin. Ons glo julle sal baie gelukkig wees hier by ons. Suiderkruis is ‘n unieke gemeente en hier het ons lidmate op wie ons met vertroue kan staatmaak.

WAT BETEKEN GESEËND?
Die bergrede begin met ʼn aantal seën uitsprake. Elkeen begin met: Geseënd is die … Die oorspronklike Griekse woord wat hier met geseënd vertaal word, is moeilik om te vertaal. In die ou Afrikaanse vertaling word van salig is die … gepraat. Die Interliniêre Bybel praat van gelukkig is die … op hierdie een woord staan hierdie hele gedeelte. Ek moet hierdie woord verstaan in die lig van die Hele Bybel: Wie is geseënd? Verstaan ek hierdie, dan gee dit my inhoud vir my lewe. Dan verstaan ek wat is die ‘ goeie lewe’.
Dan besef jy die inhoud van geseënd wees lê in die feit dat God die Een is wat die seën werk doen. Sonder Hom kan mens dit nie beleef nie. Saam met hierdie wete besef mens ook dit hou verband met verhoudings: Geseëndes se verhouding met God, en ook jou verhouding met ander. As predikant besef mens elke dag die waarde van hierdie verhoudings, hoedat die Here mense gebruik sodat jy God se goedheid en guns kan beleef. Elke mens wat die Here oor jou pad stuur beeld iets van die Here uit. Salig is jy as jy met die wete kan leef.
By die begin van ʼn nuwe reis, saam met Suider¬kruis beleef mens wat hierdie woorde beteken. Mag ons as gemeente hierdie nuwe pad wat die Here voor ons lê met vertroue in Hom stap. Mag ons God se geseëndheid ervaar maar ook God se seën gaan deel binne Sy wêreld. -Ds Tiaan

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Christa Prinsloo, DC Roodt
4 Julie:Mariaan de Klerk, Dirkie van Zyl
5 Julie: Carmen Botha, Alicia Davids, Willie van Zyl, Cherise Viviers
6 Julie: Aubrey van Niekerk
7 Julie: Lahniel Blom, Danel Cloete, Deidré du Toit
8 Julie: Molla Kearney, Corné Schoeman
9 Julie: Elsie Kok (99 jr), Wilmi Brouwer, Ellen Cloete, Thys Davids
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

GEMEENTEKAMP
Ons beplan om vanaf 16–18 September 2022 ‘n gemeentekamp te reël. Ek wil vir ons paar staan-plekke by Rietspruitdam (naby Ventersdorp) be-spreek, dis gerieflik naby aan Potch. Daar is lekker visvangplek en ‘n warmwater swembad onder dak. Die ablusies is baie netjies en die staanplekke is op gras. Pryse is soos volg: R600 per naweek wat 2 persone insluit. Vir elke ekstra persoon is dit dan R100 per persoon per nag. As daar dus 4 persone op ‘n staanplek is, is die koste R1000 vir die naweek. Indien jul belangstel om saam te gaan, kontak asb die kerkkantoor en gee jou naam op. Dit is nogal ‘n baie gewilde kampplek, ons moet so gou as moontlik bespreek en die deposito oorbetaal.
Die plek is nie baie groot nie en is staanplekke maar beperk. “First come, first serve” – Elize

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Pannekoek by Pick&Pay: 23/24 Julie, 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Vleisprojekte: 20-22 Junie & 24-26 Oktober
• Hengelkompetisie: 20 Aug (Roelf v Aswegen)
• Spaanse aand: 23 Sept (Johanna Handford)
• Snoekbraai en kersliedere:(Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

AS DIT DONKER IS OM MY
Reddingstou vir jou
Om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. Klaagliedere 3:21-23
Wanneer die profeet Jeremia die boek Klaaglie¬dere skryf, gaan dit sommer baie sleg met hom. Hy ervaar die gevoel dat die Here weier om sy gebede te verhoor: “Al roep ek en al smeek ek om hulp, Hy weier om my gebed te verhoor” (3:8). Net ʼn entjie verder kla hy: “Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here” (v 18).
Tog vervreem hierdie swaarkry nie vir Jeremia van God nie. Te midde van die swaarkry brand sy hoop op God steeds soos ʼn helder vlam en verlaat hy hom op God se ontferming.
Joni Earekson noem hierdie hoofstuk in Klaaglie¬dere haar “reddingstouverse”. Toe sy op haar moedeloosste was, het hierdie verse haar gehelp om moed te hou, om aan God vas te hou om op Hom te bly hoop.
Miskien voel jy ook vandag soos Jeremia dat dit klaar is met jou hoop op die Here. Langdurige swaarkry laat ons soms twyfel aan God se liefde vir ons. As daar weer ʼn krisis in jou eie lewe opduik, kan jy gerus die pragtige belofte in Klaagliedere 3:31-32 in jou Bybel onderstreep: “Die Here verstoot ʼn mens nie vir altyd nie; as Hy beproewing oor ʼn mens gebring het, ontferm Hy hom weer, want sy liefde is groot.”
Hemelse Vader, vandag wil ek U loof te midde van my swaarkry, omdat U liefde vir my so groot en onveranderlik is. Dankie vir die belofte dat U U weer oor my sal ontferm. Amen -Nina Smit

LEEF DEUR GELOOF.
“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” – ‭‭Galásiërs‬ ‭2:20‬ ‭AFR53‬‬
• Daar is drie lewenspillare waar sonder ‘n mens nie kan lewe as Christen nie, en dit is geloof, hoop en liefde.
• Kom ons kyk vandag wat is geloof. In Hebr 11:1 is geloof dan ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
• Dws geloof is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Maw jy vertrou die Here vir ‘n deurbraak in jou finansies, jy vertrou die Here vir geneesing in jou liggaam, Herstel in jou huwelik of bevordering by die werk ens.
• Geliefde, geloof word gebou op die onsienlike dinge. Geloof gee hoop met ‘n vaste vertroue God is in beheer.
• Leef deur geloof en vertrou die Here om die onsienlike dinge in vervulling te bring.
Gebed: Here al kan ek nie nou die deurbraak sien in my omstandighede nie lewe ek deur geloof en vertrou ek U om die onsienlike dinge in vervulling te bring. In Jesus naam. Amen -Mannawoord

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Neem ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

CategoryUncategorized
Follow us: