DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Teks: Lev 6
Tema: Die Sondebok!
10:00 Koffie en tee in die foyer

SONDAG 22 JANUARIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

HERE ONS GOD …
Hier aan die begin van die nuwe jaar wil ons geborgenheid en troos by U kom soek.
Daar is so baie dinge wat ons nie weet nie, so baie dinge wat vir ons nuut sal wees in die nuwe jaar,
dinge wat op ons wag.
Dankie dat Ú weet wat dit is, Here.
Dankie dat U voor ons uitgaan,
en agter ons aankom.
Dankie dat u liefde en trou ons omring,
dat U ons bewaar, dat ons skuiling by U kan vind,
troos daarin kan vind dat U die Almagtige is,
dat U van ewigheid tot ewigheid God is.
Dankie dat U vanjaar opnuut weer u ewige arms oopmaak om ons te versorg.
Dankie dat ons rus kan vind by u altare,
Here van die Leërskare.
Wil U ons dan in hierdie jaar toevou in u liefde,
ons geloof versterk deur u Gees en
ons hoop gee deur u Woord.
Amen. – Jaco Thom

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
Hospitaal
• Anneke Noeth

GEBED, TOEWYDINGS- EN AANMELDINGSWEEK:
15–21 JANUARIE 2023
Die inwoners van die stad Stuttgart in Duitsland het tydens die tweede wêreldoorlog swaar gely. Bomme het om hulle geval, hulle stad is in puin gelê, mense het groot verlies gely, talle het gesterf en alles was besig om in duie te stort.
Dit was toe dat ʼn predikant met die naam Helmuth Thielicke sy verslae gemeente probeer help het om sin van alles te maak. Week vir week, soms terwyl die bom sirenes loei, het Hy uit die onse Vader gebed ʼn reeks troosboodskappe gebring. Later is die reeks in boekvorm gepubliseer en ook in Afrikaans vertaal met die titel: Die gebed wat die wêreld omspan.
Vanjaar gaan ons weer saam kyk en dink oor hierdie gebed wat die wêreld omspan. Dit gaan ons help om ook in ons gebede, rondom temas wat daarby aansluit te bid vir hierdie wêreld in sy nood, verlorendheid en stukkendheid.
Ons gaan ook bid vir onsself, die gemeente, die kerk. Die kerk wat gestuur is en voortdurend in die wêreld uitgestuur word om getuies te wees – deur dienslewering en deur woordverkondiging, deur geregtigheid vir mens en skepping na te streef, en deur die uitleef van ons eenheid op so ʼn wyse dat dit die wêreld sal laat glo.
Die reeks begin deur te fokus op God. Ons gaan bewus word van wie Hy is, en ook wat die grondslag van ons gebede is.
Dan gaan ons verder kyk hoedat dit wat ons bid, ons lewens ook raak en verander.
Miskien vind ons in dit alles nuwe hoop en vrede, wanneer ons opnuut besef watter wonderlike God ons aanbid.

TEMAS VIR DIE WEEK VAN GEBED:
Sondag: Tema 1: Ons Vader wat in die hemel is
Maandag: Tema 2: Laat U Naam geheilig word
Dinsdag: Tema 3: Laat U koninkryk kom, laat U wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel
Woensdag: Tema 4: Gee ons vandag ons daaglikse brood
Donderdag: Tema 5: Vergeef ons, ons skulde
Vrydag: Tema 6: Lei ons nie in die versoeking nie maar verlos ons van die bose
Saterdag: Tema 7: ‘n Gebed vir die bidder

VOORNEMENS
• In 2023 gaan ek nie my laat beïnvloed deur verbitterdes en hooploses nie. Hoopvolle mense wat die Here ken en dien, gaan my mentors wees. Ek praat van daardie klein groepie gelowiges wat in die taal van Romeine 5 te midde van hooploosheid glo en vasbyt. Ek gaan by hulle leer om dieselfde te doen.
• In 2023 gaan ek nie fokus op alles wat is verkeerd in die wêreld en in die kerk nie. Ek gaan kies om daardie dinge raak te sien wat is reg op God se front.
• In 2023 gaan ek nie ander mense afkraak of uitbuit tot my eie voordeel nie. Gedurig gaan ek die Here vra om my hart sag te maak sodat ek ander mense sal dien en te respekteer.
• In 2023 gaan ek nie myself doodjaag na wie weet wat toe nie. Ek gaan elke dag doen wat ek moet doen. Ek gaan elke aand rustig slaap, soos wat Psalm 3 en Psalm 4 my leer om te doen.
• In 2023 gaan ek in die taal van Josua 24:15 kies om die Here te dien saam met my familie. Daarom weet ek by voorbaat dit gaan ’n goeie jaar wees.
-Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Veronica van Tonder
16 Januarie: Coenie Nel (90jr), Johan van Aswegen, Marietjie van Breda
17 Januarie: Jimmy Duncan (86 jr), Marie Marx, Hannes Meintjes
18 Januarie: Amelia Erasmus, Dieter Stoppel
19 Januarie: Johline Steenkamp, Theuns Louw
20 Januarie: Geen verjaarsdae
21 Januarie: Jan-Lucas Kanes, Hannes Prinsloo, Lize-Mari Smit

GELIEFDES, ONS MOET MEKAAR LIEFHÊ, …
Want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God – 1 Johannes 4:7.
Daar is ’n ou legende oor iemand wat die hemel en die hel besoek het. In die hemel én in die hel was daar tafels wat met allerlei heerlike kossoorte gedek was. Die probleem was egter, op albei plekke was die enigste beskikbare eetgerei lepels wat langer as ’n mens se arm was. Gevolglik kon niemand die self kos in hulle monde kry om daarvan te geniet nie. Die besoeker het egter opgemerk dat almal in die hemel versadig was, maar in die hel was almal uitgeteer. Waarom? Omdat almal om die tafels in die hemel mekaar gevoer het.
Dié legende verwoord een van die wesensken¬merke van die Christelike lewe: Ons leef nie ter wille van onsself nie. Ons leef ook nie net ter wille van ander nie. Ons kan ander immers dien sonder om in ’n ware verhouding met hulle te staan. Die wesenskenmerk van die Christelike geloof is dat ons in ’n opregte liefdesverhouding met mekaar leef. En hierdie verhouding impliseer die vermoë om liefde te kan gee én liefde te kan ontvang.
Vader, leer my om ander in liefde te dien. Help my ook om die liefde van ander te aanvaar. Amen.

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

Hoe gelukkig is ‘n mens
wat wysheid vind,
en ‘n mens wat verstandigheid verkry!
Ja, die wins wat wysheid lewer,
is meer as dié van silwer,
meer as dié van goud
is haar opbrengs.
Sy is kosbaarder as koraal;
niks wat jy begeer,
kan met haar vergelyk word nie.
Die begin van wysheid
is ontsag vir die Here,
en kennis van die Heilige is insig.
[Spr 3:13-15 & 9:10 (2020 vertaling)]

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

CategoryUncategorized
Follow us: