DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens en registrasie vir kategese
10:00 Koffie en tee in die foyer

Sondag 5 Februarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke vind plaas net na die diens
10:00 Koffie en tee in die foyer

God is my redding en my krag.
Hy is my rots, my sterkte,
God is my toevlug.
Vertrou altyd op Hom, my volk,
stort julle hart voor Hom uit!
God is vir ons ‘n toevlug.
– Psalm 62:8-9

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
Hospitaal: Louis Spamer
• Die familie van Christel Hope, sy is verlede Woensdag (25 Januarie) oorlede.

EK VAT VYF IN 2023
Ek kies die volgende vyf lewensbeginsels in 2023:
• Wees stil. Ek gaan myself oefen om nog meer te wag op die Here, soos wat daar in Habakuk 2:20 staan. Hy leer my dat die hele aarde voor God in Sy heilige tempel moet stil moet wees. Daarom gaan ek elke dag ’n stilhouplek in my lewe inbou.
• Wees vrygewig. Ek gaan my gedurig herinner aan Jesus se woorde: “Dit is beter om te gee as om te ontvang.” (Handelinge 20:35) Ek wil vanjaar geken word aan ‘n oop hart en oop hande, eerder as aan ’n suinige ingesteldheid.
• Wees geduldig. Alles wat die moeite werd is in die lewe, neem tyd. Daarom gaan ek toelaat dat die Gees van die Here Sy werk in my lewe op Sy terme doen en teen Sy spoed. Hy sorg self vir die regte groei in my lewe. Hy sorg vir die regte vrugte op die regte tyd.
• Waag nuwe dinge. Geloof is om die onbekende saam met die Here in te stap. Dit is om te weet Jesus is die pad, al ken ekself nie die pad, wat in 2023 voorlê nie. Ek gaan Hom enduit volg. Ek gaan nooit kleingelowig raak nie. Ek gaan my kinderlike opgewon¬denheid en nuuskierigheid regdeur die jaar behou. Ek gaan eerder foute maak, omdat ek nuwe dinge gewaag het, as om foutloos niks te doen nie.
• Raak vergeetagtig. Ek gaan minder aan myself en my eie behoeftes dink en meer aan dié van ander. Ek gaan nie selfgerig leef nie, of myself gedurig so ernstig opneem nie. Ek wil nog meer leef tot eer van God en nog meer tot voordeel van ander. Vanjaar wil ek as een mens ’n lewende seën wees. Ek wil ander se lewens ryker deur my gebede, my omgee, my hier wees maak. Ek wil hoop beliggaam. Ek wil vrede, die Here se soort, ervaar. In 2023 wil ek deel van die Here se antwoord op my eie en ander se gebede wees. Ek wil in die Here se Naam ‘n lewende verskil van een wees.
-Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Willie Venter
30 Januarie: Geen verjaarsdae
31 Januarie: Duard Barnard, Maritsa Mommsen, Adél v Staden
1 Februarie: Blikkies Bosman, Riané Jacobs, Lynn Preston
2 Februarie: Kobus Jv Rensburg, Jean Nieman
3 Februarie: Lana, Juan & Leon vd Merwe (3-ling)
4 Februarie: Ricarlo Ras, Martin Smit, Ivan Smit, Dyllan vd Heever

OPTREDE: HYKIE BERG
Boek asb nou reeds 6 Mei 2023 op u kalender vir ‘n praatjie deur Hykie Berg. Die funksie vind plaas in ons kerksaal en beloof om ‘n baie opwindende oggend te wees. Ons kan slegs 150 kaartjies verkoop @ R150 per kaartjie, wat ‘n heerlike ete insluit. Bespreek sommer nou al jou kaartjie, volle-dige besonderhede volg later. – Oudejeugaksie

MOSES
Jy ken waarskynlik die verhaal van Moses by die brandende doringbos. Ons lees daarvan in Eksodus 3.
Daardie dag het vir Moses soos enige ander dag begin. Hy het sy skoonpa Jetro se kleinvee opge¬pas, en toe kom hy by die berg Horeb op die brandende bos af. Dit was vir hom ’n baie interessante verskynsel, dié bos wat brand maar nie uitbrand nie. Eers toe hy nader gaan om ondersoek in te stel, kom hy agter wat eintlik aan die gebeur is: God het hom kom ontmoet. Dis tóé dat God uit die bos na hom roep (Eks 3:5): “Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond.”
En dis waar Moses se reis met God begin: waar hy op sy knieë gaan, skoene uitgetrek, in die teenwoordigheid van die heilige God.
Ek wonder partykeer oor óns lewe voor God. Ek wonder of daar in ons lewe voor Hom genoeg heilige oomblikke is, waar ons tot stilstand kom, ons voor Hom neerbuig, en Hom toelaat om met ons besig te raak. Het jý sulke tye? Tye in God se teenwoordigheid, waar jy deur sy heiligheid oorweldig word?
Ek vra nie of jy jou Bybel lees nie. Ek vra nie of jy gereeld bid nie. Ek vra nie of jy kerk toe gaan nie. Ek vra of jy in God se teenwoordigheid stil raak, sodat Hy met jou besig kan wees. Sodat iets van sy plan met jou lewe vir jou duidelik kan word.
Ek dink ons probleem is dat ons te besig is om stil te word, of dalk te behep met onsself om God te kan hoor. Ons is net eenvoudig te besig, te in beheer, selfs wanneer ons stiltetyd hou. Ons lees ons Bybel, ons lees die dagboek-stukkie, ons bid en vra die Here moet die dag met ons wees en sorg … Maar in al ons besigwees begroot ons nie tyd om net stil te word, dat Hy kan praat nie. Dit is hoekom ’n mens dikwels ná jou stiltetyd half onvergenoegd voel, en wens jy kon beter met God kontak gemaak het: omdat jy van jou stiltetyd ’n monoloog maak.
Daarom wil ek jou aanmoedig: volgende keer as jy stiltetyd hou, ruim ’n tydjie in waar jy net stil kan wees voor God. Dink na oor wat jy in die Bybel en in jou dagboek gelees het, vra jouself wat God vir jou sê uit sy Woord, en oordink hoe jy daarop gaan reageer. Trek die skoene van jou besige lewe vir ’n rukkie uit en laat God toe om oor te neem. Anders gaan jy sukkel om God mooi te hoor.
Dit het vir Moses gewerk. Dit werk vir my. Ek is daarvan oortuig dat dit vir jou ook sal help.
-Jaco Thom

Daar is geen ander doel
en geen ander weg nie, as dat ons selfs ons beskeie daaglikse arbeid
met die diepste erns
en getrouheid sal uitvoer
waartoe ons in staat is.
– Rudolf Koch (1876–1934)

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb.
Naam: ………………………………………………………….
Selno: ………………………………………………………….

 

CategoryUncategorized
Follow us: