DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Nagmaal
10:00 Koffie en tee in die foyer

Dinsdag
18:00 GKF Begrotingsvergadering

Sondag 19 Februarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke vind plaas net na die diens
10:00 Koffie en tee in die foyer

DATUMS VAN FONDSINSAMELINGSPROJEKTE BEPLAN VIR DIE HUIDIGE BOEKJAAR:
• Pannekoek bak by Pick ʼn Pay:
          31 Maart en 1 April
          12 en 13 Mei
          30 Junie en 1 Julie
          21 en 22 Julie
          6 en 7 Oktober
• Mini-basaar: 6 Mei
• Proe-aand: 29 September
• Kersliedere-Kuier-Aand: 24 November
Ander projekte:
• Borg ʼn bank (besonderhede sal deurgegee word)
• Hengelkompetisie
• Vleisprojek
Indien daar enige idees is vir fondsinsamelings of as jul kan help by bg projekte, kontak asb die kerk-kantoor en gee vir ons idees deur: 0182947939 / 0832976748.

GEBEDSLYS
Hospitale
• Schalk Steenkamp
• Wally van Niekerk
Bid asb ook vir die GKF se begrotingsvergadering, sodat alle besluite tot voordeel van ons gemeente sal wees.

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

VERJAARSDAGLYS
Vandag: CJ Viljoen, Mia Viljoen
13 Februarie: Erus Hefer, Johni Steenkamp, Anton van Vuuren, MJ van Zyl
14 Februarie: Gerda Casley, Adam Engelbrecht, Carina Grobbelaar, Frans Marx, Juané Schoeman, Mariska van Wyk
15 Februarie: Phlippie Viljoen, Rosemary van Wyk
16 Februarie: Martie Grobbelaar (85 jr), JP Beukes, Kobus van Zyl, Chris Viljoen
17 Februarie: Tommie Botha, Elmari Lemmer
18 Februarie: Mari-Lize Ackerman, Shannon Hefer, Kobus van Schalkwyk

VANAF OUTOMATIES NA BEWUSTELIK
Lees Spreuke 3:6
Hoeveel dinge doen ons elke dag outomaties, terwyl ons gedagtes eintlik op ander plekke ronddwaal? Die meeste van die tyd is ons nie eens bewus van hierdie einste oomblikke waarbinne ons leef nie. Daarom hoor ons ook nie mooi wat ander vir ons sê nie, omdat ons koppe besig is om ‘n antwoord gereed te kry.
Ons outomatiese leefstyl veroorsaak dat ons selde bewustelik in die hier en nou leef. Daarom glip dit by ons verby, omdat al ons hoop op een of ander oomblik of gebeurtenis gevestig is, wat reeds verby is, of wat nog iewers vorentoe moet aanbreek. Oppas vir so ‘n leefstyl. Dit stomp jou af vir die skoonheid van elke nuwe oomblik, wat die Here deur die Gees aan jou gee.
Begin weer om elke sekonde, elke minuut en elke uur as ‘n gawe uit die Vader se hand te omhels. Leef ín vandag en vír vandag. Besaai diegene, wat jy vandag raakloop, se lewe met ‘n onverwagse stukkie vreugde. Dit gaan jou hart warmer laat en meer sorgvry laat klop! Benut elke stukkie lewe, wat vandag deur die Gees aan jou uitgedeel word, en koop dit vreugdevol uit tot Sy eer. O ja, nooi ook elke ander persoon saam wat vandag jou pad kruis. Laat hulle deel in die voordeel van jou wandeling op die Heilige Gees se pad. Laat jou guns in God se oë ook na hulle toe oorspoel.
Gebed: Vandag is ‘n feesdag. Dankie vir vandag, drie-enige Heer. Amen. -Stephan Joubert [eKerk]

PROJEK VIR MINDERBEVOORREGTE VROUENS
Hierdie jaar wil ons graag ‘n lysie uitgee. Die dames wat dan aandui hulle wil meedoen koop dan elke maand wat op die lysie is en plaas dit in ʼn sak. Ons wil dan die sakke teen einde November hê en dan deel ons dit begin Desember uit.
Dit gaan regtig ‘n bederf pakkie vir ‘n vrou wees. Ietsie wat hulle nie vir hulself koop nie. Dit behoort nie meer as R30 pm te wees nie.
Gee asb vir Debbie Kleynhans ‘n aanduiding sodat sy jou op die lys kan plaas. Ons verstaan elkeen het baie uitgawes en alles is baie duur, moet dus nie sleg voel as jy nie kan help nie.
Die lysie is soos volg:
 Januarie – Boks tissues
 Februarie – 2x Tandepasta
 Maart – 2x Tandeborsels🪥🪥
 April – 1 paar Sokkies
 Mei – Waslap & seep
 Junie – Roll-on of Deodorant
 Julie – Shampoo
 Augustus – Lyfroom
 September – koffiebeker + 1 sakkie cappuccino
 Oktober – Koekies
 November – Lekkers of ‘n sjokolade & Woolworths sak (alles word in die sak geplaas)
Baie dankie dat ek die vrymoedigheid kan hê om op elkeen se knoppie te kan druk.
Kontak Debbie Kleinhans by 084 400 1971

HET JY TE VEEL DINGE EN TE MIN TYD?
Reinhold Niebuhr het ’n baie treffende gebed gebid: “Here, gee my die vrede om te aanvaar wat ek nie kan verander nie, die moed om te verander wat ek kan, en die wysheid om die verskil te ken.”
Dié wysheid is baie nodig om ’n oorvol lewe reg te ruk. Maar voor ’n mens kan besluit wat om aan jou lewe te doen as jy te min tyd het, moet jy eers bestek opneem en vir jouself uitmaak hoekom jy so min tyd het. Wat is die dryfveer agter jou oorvol program? Dit sal natuurlik van mens tot mens verskil, maar enkele dryfvere is:
 jy wil hê almal moet van jou hou, daarom kan jy nie nee sê nie;
 jy wil graag die bopunt van die leer bereik, daarom moet jy harder as jou kollegas werk;
 jy het meer geld nodig om die dinge te koop wat jy graag wil hê …
As een van dié soort dryfvere jou tyd opslurp, sal jy jouself moet afvra of jou gesondheid en jou huwelik en gesin en jou vriende dit werd is, want iewers gaan iets in die slag bly. Die lewe is eenvoudig so dat jy nie alles kan doen wat jy graag wil nie, en jy moet keuses maak.
Oor die algemeen is ons geneig om te veel te gou te wil hê. Daarom gaan ons skuld aan en moet ons die kers aan albei kante brand om kop bo water te hou. Leer om jou verwagtinge en jou smaak effens af te skaal. Ry ’n bietjie langer met jou ouerige motor. Koop minder klere. Eet minder uit. Aanvaar dat jou waarde as mens nie lê in wat jy het nie, maar in wie jy is en wat jy vir ander beteken.
Daar is natuurlik ook faktore wat buite jou beheer is, soos byvoorbeeld ’n werkgewer wat onmenslike en onbillike eise stel. As dít jou probleem is, kan ’n verandering van werk dalk die antwoord wees. Dit is ’n moeilike besluit om te neem, maar wie het gesê die lewe is maklik? -Jaco Thom

DIE KOPERKRUIK-PROJEK
Die idee agter die Koper¬kruik-projek is geïnspireer deur ‘n opmerking wat my oorlede moeder, op ʼn keer gemaak het. Sy het gesê: “My kind, take care of the pennies the pounds will take care of themselves.“
Ek is van mening dat daar in bykans elke huishouding koper muntstukkies in beursies, handsakke, laaie en botteltjies rondlê. Ons wil vriendelik vra of jy nie al daardie koper munt¬stukkies wat so orals rondlê, Sondae in ons “koperkruik” wil kom plaas nie. ‘n Glasbottel, vir hierdie doel, is in die portaal by die deur aan die westekant geplaas. Hierdie projek sal deur die jaar loop en die totale projek-inkomste sal aan die einde van elke boekjaar deurgegee word.
Baie dankie byvoorbaat vir julle konstante-koper-kontribusies! – Hes

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb.
Naam: ………………………………………………………….
Selno: ………………………………………………………….

 

CategoryUncategorized
Follow us: