DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke vind plaas net na die diens
10:00 Koffie en tee in die foyer

Maandag 17 April
18:00 Basaarvergadering

Dinsdag 18 April
18:00 GKF Vergadering

Sondag 23 April
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke vind plaas net na die diens
10:00 Koffie en tee in die foyer

SIEKTEVERLOF – DS TIAAN
Liewe gemeente, ds Tiaan is tans nog met siekverlof en ons wil vra dat u hom sal kans gee om ten volle te herstel. Dankie vir almal se ondersteuning en gebede. In dringende gevalle, of indien u ‘n dominee benodig, kontak die kerkkantoor 0182947939 of 0832976748. Alle gemeente-aktiwiteite gaan aan soos normaal.

GEBEDSLYS
Hospitaal
• Jakkie Botes
• Koos en Lorraine Jonker
• Christine Thomas – gaan Donderdag 20 April vir nekoperasie

SUIDERKRUIS WHATSAPGROEP
Moenie uitmis op belangrike nuus en gebeure in die gemeente nie. Indien jy nog nie op die ge¬meente se Whatsapgroep is nie, stuur sommer nou ‘n whatsap na Elize (0832976748) en sy sal die skakel aanstuur. Net Ds Tiaan en Elize kan op daardie groep inligting plaas. Die afkondigings word weekliks daarop geplaas sowel as die skakel na Ds Tiaan se preke. Daar sal geen “gemorspos” op die groep wees nie, slegs belangrike inligting sal deurgegee word.

BASAARTYD!!!!!
Liewe Suiderkruis vriende en vriendinne, ons: Johanna, Gerda en Hermien, het weer ons Staatmaker baaskokke se hulp nodig vir die gebak en poeding tafels met die komende basaar. Begin asb dink wat jy vir ons gaan voorberei vir die dag om te verkoop en kom skryf dit op ons basaar-lyste wat in die Foyer beskikbaar is. Enige gebak, brode, koeke, beskuit, klein gebak ens, asook dan gebakte poeding, jellie, vla, wat jy ookal wil maak. Ek dink nou aan Marie se GROOT RONDE SKOTTEL vol bruin poeding … lekerrr.
Byvoorbaat baie dankie vir julle bydraes, sonder julle is ons hande afgekap.
 Basaarlyste: In die foyer lê basaarlyste waarop al die benodigdhede vir die basaar is. Onder-steun ons asb en skryf jou skenking daarop.
 Leë koeldrankbottels: Ons benodig asb leë 2-liter koeldrankbottels vir die lekkergoedtafel. Bring dit asb op ‘n Sondag saam, of kontak vir Drienie 061 545 1107
-Johanna, Gerda en Hermien

OMPAAIE IS GOED VIR ONS GROEI
Ek en my vrou ry nou die Sondag terug na ‘n naweek weg. Ons ry gereeld dié pad. Die rit neem gewoonlik bykans twee en ‘n kwart uur op die pad. Ons weet nou al dat wanneer ons op die snelweg naby ‘n sekere afrit is, is die huis slegs twintig minute weg. Ons was moeg en wou regtig net by die huis kom, toe ons skielik gedwing word om af te draai van die snelweg en met ‘n ompad weer terug te keer na dieselfde snelweg. Dít was op sigself alreeds ‘n teleurstelling. Dis egter nie al nie. As deel van die ompad moes ons deur ‘n voorstedelike buurt ry. Toe ons egter ewe onskul¬dig dié buurt binnegaan, sien ons dit: toue karre, wat staan weens dooie verkeersligte. Beurtkrag! Die effek is toe, dat in plaas van om binne twintig minute by die huis te kom, arriveer ons toe ‘n hele uur later as verwag.
Ek dink toe aan wat ek al self baie gepreek het: ons hier in Afrika moet enige iets verwag as ons ons varkies wil behou. Verwag ompaaie en geniet hulle. Dit help nie om elke keer in stomme verbasing en ontnugtering hande in die lug te gooi en tekere te gaan nie. Ek besef toe ook dat ek geheel en te veel in my eie gemak en roetine vasgevang is. Ek gaan baie meer buigbaar en geduldig moet raak. Ek weet beurtkrag vind as gevolg van wanbestuur plaas. Dit ís so, maar ons weet dit mos nou reeds. Gaan ons nou elke keer van voor af ‘n vloermoer gooi en ons siel vergiftig?
Ek kom ook agter dat baie mense al so gewoond aan iets geraak het dat hulle uiterlik geduldig met die omstandighede saamgaan, terwyl hulle aan die binnekant kook en smeul van woede.
Om Jesus op die troon te sien, behels ‘n paar belangrike kopskuiwe aangaande ‘n plek soos Suid-Afrika:
• Verwag enige iets. Hierdie is Suid-Afrika. Die meeste mense hier het nie Westerse waardes nie, veral nie in terme van tyd nie. Alhoewel dit ons frustreer, is dit nie noodwendig verkeerd nie.
• Om vrede te maak en enige iets te verwag, beteken nie ons keer die korrupsie en wan-bestuur goed nie. Dit beteken ook nie dat ons nie probeer help en regmaak nie. Dit beteken net dat ons in vrede met God leef en dat hierdie vrede in vredevolle verhoudings met Suid-Afrika en al sy mense en omstandighede moet uitdrukking kry.
• Geniet die ompaaie. Wanneer jy verras word deur ompaaie, waaraan jy niks kan doen nie, help dit nie jy konformeer slegs uiterlik en sit nou maar in die verkeer, terwyl jy innerlik middelvingers na Eskom gooi nie. Laat die omstandighede in ons land toe om onvolmaak te wees. Ons is nog nie in die hemel nie. Wees genadig.
• Wanneer jy ‘n bydrae kan maak om dinge verbeter, doen dit. Dis goed. Ek is egter nie so seker of die uitsorteer van beurtkrag só hoog op die Here se agenda is nie, ten spyte van al die ongemak en skade. Ek het ongelukkig heelte¬mal te gemaklik geraak om my eie voor-keure en begeertes blitsvinnig te vervul, sonder enige uitstel. Dit maak my aanmatigend oor die spoed waarteen ek dink dinge moet beweeg. Dit is dalk waarom ons verhoudings so arm is, want ons beweeg nie meer teen die spoed van verhoudings nie. Miskien is die Here veel meer hierin geïnteresseerd: dat ek en my vrou ‘n om-pad neem, terwyl ons die wêreld se tyd het om diep te gesels oor dinge, wat werklik saak maak.
Dit help nie ons sing Sondae liedere van God se liefde en kners ons tande Maandag op die pad nie. Iemand, wat in vrede met God, homself en ander leef, sing op die pad ook, in die verkeer, op die ompad in ‘n vreemde buurt, tydens beurtkrag.
-Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Frikkie Eloff, Saartjie Gauché, Ilomi van Zyl
17 April: Gerda Jansen, Henry Venter
18 April: Geen verjaarsdae
19 April: Wihan Aslett, André Jv Rensburg
20 April: Jannie Klopper, Rouxlinda Nieman, Christine Otto
21 April: Geen verjaarsdae
22 April: DJ Cloete, Ansonette Erasmus, Elmien Scheepers, Alta Teifel, Duvan van Niekerk, Rodger van Wyk

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

DATUMS VAN FONDSINSAMELINGSPROJEK¬TE BEPLAN VIR DIE HUIDIGE BOEKJAAR:
• Pannekoek bak by Pick ʼn Pay:
12 en 13 Mei;
30 Junie en 1 Julie;
21 en 22 Julie;
6 en 7 Oktober
• Mini-basaar: 19/20 Mei
• Proe-aand: 29 September
• Kersliedere-Kuier-Aand: 24 November
Ander projekte:
• Borg ʼn bank (besonderhede sal deurgegee word)
• Hengelkompetisie
• Vleisprojek
• Potjiekoskompetisie
Indien daar enige idees is vir fondsinsamelings of as jul kan help by bg projekte, kontak asb die kerk-kantoor en gee vir ons idees deur: 0182947939 / 0832976748.

POTJIEKOSKOMPETISIE
Baie dankie aan Willem en Jakkie Botes wat vir ons ‘n Potjiekoskompetisie beplan vir Sondag 25 Junie.
Daar gaan selfs ‘n trofee wees vir die wenner van die kompetisie.
Kaartjies gaan ook verkoop word as deel van ‘n fondsinsamelingsprojek. Hulle is nou al op soek na persone wat sal inskryf om ‘n Pot te maak vir daai dag. Dit sal bepaal hoeveel kaartjies verkoop kan word. As jy kans sien om jou “wen-pot”in te skryf, skakel asb vir Jakkie by 076 263 7050.

OU KLERE
Indien u ou klere het wat u nie meer gebruik nie, kontak asb vir Nunez van Zyl, 082 922 9234.

 

CategoryUncategorized
Follow us: