DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Opstandingsfees
Geen kinderkerke agv die skole langnaweek
10:00 Koffie en tee in die foyer

Sondag 7 Mei
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Opstandingsfees
Kinderkerke vind plaas net na die diens
10:00 Koffie en tee in die foyer

SIEKTEVERLOF – DS TIAAN
Liewe gemeente, goeie nuus: ds Tiaan begin weer werk op Dinsdag 9 Mei. Die pyn is nog nie heeltemal weg nie, maar hy sien alweer kans om aan te gaan. Baie dankbaar hy kom terug. Ons almal het hom baie gemis!

GEBEDSLYS
Hospitaal
• Koos Jonker
• Christine Thomas
• Glaudi Hefer

SUIDERKRUIS WHATSAPGROEP
Moenie uitmis op belangrike nuus en gebeure in die gemeente nie. Indien jy nog nie op die ge¬meente se Whatsapgroep is nie, stuur sommer nou ‘n whatsap na Elize (0832976748) en sy sal die skakel aanstuur. Net Ds Tiaan en Elize kan op daardie groep inligting plaas. Die afkondigings word weekliks daarop geplaas sowel as die skakel na Ds Tiaan se preke. Daar sal geen “gemorspos” op die groep wees nie.

BASAARTYD!!!!!
Liewe Suiderkruis vriende en vriendinne, ons: Johanna, Gerda en Hermien, het weer ons Staatmaker baaskokke se hulp nodig vir die gebak en poeding tafels met die komende basaar. Begin asb dink wat jy vir ons gaan voorberei vir die dag om te verkoop en kom skryf dit op ons basaar-lyste wat in die Foyer beskikbaar is. Enige gebak, brode, koeke, beskuit, klein gebak ens, asook dan gebakte poeding, jellie, vla, wat jy ookal wil maak. Ek dink nou aan Marie se GROOT RONDE SKOTTEL vol bruin poeding … lekerrr.
Byvoorbaat baie dankie vir julle bydraes, sonder julle is ons hande afgekap.
 Basaarlyste: In die foyer lê basaarlyste waarop al die benodigdhede vir die basaar is. Onder-steun ons asb en skryf jou skenking daarop.
 Leë koeldrankbottels: Ons benodig asb leë 2-liter koeldrankbottels vir die lekkergoedtafel. Bring dit asb op ‘n Sondag saam, of kontak vir Drienie 061 545 1107
-Johanna, Gerda en Hermien

DIE OORDEEL IS AF
Lees Romeine 8:1
Wat ‘n fenomenale God dien ons nie! Tog het Hy gekies om Hom nie as ‘n komplekse God van wetenskaplike teorieë, syfers, dogmas of intellek-tuele berekenings bekend te maak nie. Nee, God het gesing toe Hy die skepping aanmekaar geweef het. Hy was in ‘n simfonie-orkessaal, toe Hy geskep het. Hy het gehuil toe Sy Kind daar aan Golgota se kruis gesterf het. Daardie Vrydag teen twaalfuur het Hy die son afgeskakel, toe Jesus se lyding ‘n laagtepunt aan die kruis bereik het. (‘n Mens kan dit seker nie ‘n hoogtepunt noem nie!)
Paulus het die omvang en impak van God se genade in Christus die heel beste van ons almal gesnap. Daarom besing hy dit so aangrypend in die Romeinebrief. Die hoogtepunt binne hierdie aardskuddende brief is ongetwyfeld Romeine 8. Dis ‘n loflied oor die Heilige Gees se werk. Dit besing Sy impak in ons lewens vanuit baie hoeke, maar dit begin alles by God se aardskuddende waarborg in Romeine 8:1 dat God se oordeel opgehef is. Dit geld vir elkeen, wat in Christus is. Diegene, wat in Hom glo en ingelyf is in Sy familie, se rekening by God is silwerskoon. Die vonnis is opgehef. Die tronkdeure staan oop. Nou het die Gees carte blanche, ‘n oop pad en ‘n skoonge¬skraapte land, waarin Hy Sy wonderwerke in ons lewens kan doen.
Gebed: Hoe wonderlik, Heer Jesus, dat U sterwe die tronkdeure van die dood voor my oopgeswaai het. Amen. -Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Jacques Barnard, Hettie Basson, Anel Breedt,
PJ Hefer, Egbert Hendrikse, Arno Moolman, Llwellen Pieterse, Liezel vd Merwe, Hettie vd Merwe
1 Mei: Annamarie Mans, Rina Matthee, AJ Oosthuizen
2 Mei: Adriaan Pretorius, Jaco van Zyl
3 Mei: Riekie Broodryk, Elouise Cloete
4 Mei: Werner Bruhns (84 jr), Reney Bronkhorst, Hannes Conradie, Schalk Mans
5 Mei: Shimmy Tesnaar, Mientjie Tesnaar, Anelle Aslett, Yolandé Grobler, Jean Nieman, Anette Niemand, Lois Sauer
6 Mei: Logan Botha, Olivia Sandrock, Marietjie vd Leeuw

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

WEN ‘N PRAGTIGE KWILTDEKEN EN UNIEKE BOTTEL BRANDEWYN
• Baie dankie aan Jacoba Ras wat vir ons hierdie pragtige kwiltdeken geskenk het.
Vir slegs R30 per nommer, staan u ‘n kans om hierdie deken te wen! Skryf u naam langs enige nommer of nommers van u keuse om u wenkans te vergroot.
• Baie dankie ook aan Johanna Handford wat vir ons ‘n unieke bottel brandewyn, al die pad van die Kaap af ingevoer het.
Vir slegs R10 per nommer staan u ‘n kans om hierdie bottel te wen. Koop ook meer as een nommer om u wenkans te vergroot. Dis ‘n 5-jaar oue brandewyn en is gladnie in Noordwes beskikbaar nie.
Ondersteun ons asseblief hiermee, die fondse is ook ten bate van ons basaar. Die lyste is beskikbaar in die foyer.

RADIO OVERVAAL
Baie dankie aan al ons borge wat dit moontlik gemaak het dat Overvaal Stereo die hele oggend van die basaar ‘n direkte uitsending vanaf ons kerkterrein gaan doen. Nooi al jul vriende en familie om dié dag te kom geniet by ons Basaar!!

DATUMS VAN FONDSINSAMELINGSPROJEK¬TE BEPLAN VIR DIE HUIDIGE BOEKJAAR:
• Pannekoek bak by Pick ʼn Pay: 12 en 13 Mei; 30 Junie en 1 Julie; 21 en 22 Julie; 6 en 7 Oktober
• Mini-basaar: 19/20 Mei
• Proe-aand: 29 September
• Kersliedere-Kuier-Aand: 24 November
Ander projekte:
• Borg ʼn bank (besonderhede sal deurgegee word)
• Hengelkompetisie
• Vleisprojek
• Potjiekoskompetisie
Indien daar enige idees is vir fondsinsamelings of as jul kan help by bg projekte, kontak asb die kerk-kantoor en gee vir ons idees deur: 0182947939 / 0832976748.

POTJIEKOSKOMPETISIE
Baie dankie aan Willem en Jakkie Botes wat vir ons ‘n Potjiekoskompetisie beplan vir Sondag 25 Junie.
Daar gaan selfs ‘n trofee wees vir die wenner van die kompetisie.
Kaartjies gaan ook verkoop word as deel van ‘n fondsinsamelings¬projek. Hulle is nou al op soek na persone wat sal inskryf om ‘n Pot te maak vir daai dag. Dit sal bepaal hoeveel kaartjies verkoop kan word. As jy kans sien om jou “wen-pot”in te skryf, skakel asb vir Jakkie by 076 263 7050.
METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
….….….….….….….….
Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb.
Naam: ………………………………………………………….
Selno: ………………………………………………………….

 

CategoryUncategorized
Follow us: