Laai volkleur Onder Ons hier af

 

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (Ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer

SONDAG 5 Desember
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (Ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer

GEBEDSLYS
Hospitale
• Carina Boshoff
• Adam Engelbrecht
• Wanda Steyn VERLOF – DS COENIE

VERLOF
Ds Coenie is met verlof vanaf Maandag 29 November tot 12 Desember.
In dringende gevalle kontak asb die kerk-kantoor (018 2947939 / 0832976748).

BEWYS VAN LIDMAATSKAP ONTVANG
• Johan & Riekie Broodryk,
Walter Sisulustr 391

BELANGRIKE DATUMS
15 Des Kerkkantoor sluit tot 7 Januarie
25 Des Kersdiens (09:00)
31 Des Middernagdiens (18:00)

SUID WORD 65
Baie dankie vir almal wat sover bygedra het vir ons gemeente se R65-ste ver¬jaarsdag. Jy kan steeds jou verjaardaggeskenkie by die kerkkantoor inbetaal (of via elektroniese oorplasing) en merk dit as 65-fees. Baie dankie vir elkeen se deel¬name!! -ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
NOVEMBER
28 November: Marlize Franken, Lizé Mari Franken, Koos Jv Rensburg
29 November: Carina de la Rey, Susan Gerber
30 November: WS du Plessis

DESEMBER
1 Desember: Heide Goedhals, Lewellen Green
2 Desember: Hannes Dreyer
3 Desember: Pieter Marais (83jr), Lana de Jongh, Zander Kleynhans, Frikkie Labuschagne, Claudette Muller
4 Desember: Geen verjaarsdae
5 Desember: Charl Jackson (85jr), Tillie Botha (84jr), Thys Grobbelaar
6 Desember: Tharina Bezuidenhout, Franchésca Hefer, Sonja van Zyl
7 Desember: Nellie vd Merwe (93jr)
8 Desember: Wikus Pretorius, Sharon Prinsloo, Johanette Vosloo, Rolene Wilson
9 Desember: Ryan de Jongh, Meisie Geldenhuys, Valerie Visser
10 Desember: Jean van Rooyen (87jr)
11 Desember: Renier van Eck, Rhyner de Jongh
12 Desember: Christine Thomas, Ryk Cloete
13 Desember: Geen verjaarsdae
14 Desember: Koos Jonker, Rina Marais, Clalude Marais
15 Desember: Casandri Klopper, Marina Krüger, Elizabeth Nel
16 Desember: Willem Lemmer, Marietjie Ras
17 Desember: Mettie vd Heever (87jr), Renaldo Schoenfeld
18 Desember: Kobie Fourie, Ben Geldenhuys, Rina Meintjes, Cobus Müller, Espy Steyn
19 Desember: Len Cloete, Erigh Davids, Chantel Fouché, Walter Green, Tarien Jacobs, Monique Nel
20 Desember: Dolf Botha, Ankia Botha
21 Desember: Arlu de Jongh, Anita Saayman
22 Desember: Geen verjaarsdae
23 Desember: Joey van Schalkwyk (80jr), Phillip Marais, William Oats
24 Desember: Sarie Koekemoer
25 Desember: Geen verjaarsdae
26 Desember: Schalk du Plessis
27 Desember: Sara Strydom (88jr), Belinda Conradie, Micyla Smit
28 Desember: Elsa Bruhns
29 Desember: Joleen vd Merwe, Elsabé van Dijk
30 Desember: Belinda Blom, Marise Doman, Gerrit Thomas
31 Desember: Lucas Jv Vuuren, Jacques Jonker

JANUARIE
1 Januarie: Geen verjaarsdae
2 Januarie: Alida Viljoen
3 Januarie: André Jv Rensburg, Chris van Tonder, Jandré Venter
4 Januarie: Sarie van Zyl (85jr)
5 Januarie: Elfrieda Klopper, Werner Stoppel
6 Januarie: Jakkie Botes, Herman Pretorius
7 Januarie: Rudi du Toit, Elanze Mans, Heleen Swart
8 Januarie: Hester de Beer, Francois Nell
9 Januarie: Andries Visser (81jr)
10 Januarie: Cobus Saayman
11 Januarie: Geen verjaarsdae
12 Januarie: Herman Mostert, Linda Nell
13 Januarie: Marthie Nel
14 Januarie: Thys Franken, Bianca Botha, Attie Fourie, Pieter le Roux, Koba vd Merwe, Vicky Venter
15 Januarie: Veronica van Tonder
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars¬daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
In noodsituasies
Die mense in nood sal weer bly wees oor die Here.
–Jesaja 29:19
In Jesaja 29 kondig God ʼn oordeel oor Jerusalem aan omdat hulle so ver van Hom af leef. Tog word hierdie oordeel¬suitspraak weer gebalanseer met ʼn verlossings-boodskap: die mense in nood sal weer oor die Here bly wees.
In Die Burger van 26 Augustus 1998 was daar ʼn uitvoerige nuusdekking oor die bom wat die vorige dag in ʼn restaurant by die Waterfront ontplof het. In hierdie ontploffing is ʼn paar mense dood, en ʼn hele toeriste-gesin uit Engeland – pa, ma, twee kinders en groot ouers ernstig beseer. Die sesjarige dogtertjie het onder andere haar een voet verloor. Op bladsy drie van dieselfde koerant word voorgestel dat godsdienste gemeenskapsradiodienste van die lug moet verdwyn. Toe ek dié koerant so deurblaai, kon ek nie help om te wonder waarom die Here hierdie soort dinge toelaat nie. Hy kan tog ʼn stokkie daarvoor steek. Miskien het dit in die verlede met ons té goed gegaan sodat ons die Here nie meer nodig gehad het nie … Ek het ook gewonder of ons ooit weer soos Israel van ouds as volk saam bly sal kan wees oor die Here te midde van ons nood. Net in die volgende hoofstuk van Jesaja kry ek toe my antwoord: hier kondig die profeet aan dat die Here steeds gretig is om sy kinders genadig te wees (Jes 30:18).
Die Here sal jou ook genadig wees as jy na Hom roep om hulp. Hy wil elke dag jou krag en redding wees.
Hemelse Vader, dankie dat ek te midde van onrus en gewels my hoop aan U kan vasmaak met die seker wete dat u altyd daar sal wees vir my as ek na U roep om hulp. Amen. -Nina Smit

KRY JOU KOP REG [Lees Kolossense 3:2]
Dié dinge waarop jou kop ingestel is, sien jy heeltyd raak. Later is dit die enigste temas waaroor jy praat, dink en droom. Dink maar aan daardie “donkerkant-eerste-raak¬sieners”. Hulle sien graag moeilikheid raak en praat ook aanhoudend daaroor. Dalk ken jy ‘n paar van hul geliefde uitdrukkings: “Waar gaan alles heen?” Of: “Dis klaar met ons!” Wat van daardie immergroene, wat deesdae weer orals kop uitsteek: “Hier’s g’n toekoms meer nie!” As dit dalk jou soort taal is, dan’s dit hoog tyd dat jy jou kop vars instel. Hoe? Paulus sê in Kolossense 3:2 ons moet ons gedagtes op Christus rig. Net dit. Dis regtig so eenvoudig én so lewensveranderend soos dit. Dan maak Hy ons harte op Sy beurt vol met Sy Gees. Dan dink en praat ons oor Christus tot eer van Sy Gees.
Ons moet ‘n nuwe beeld van Christus se grootheid, goedheid en nabyheid in ons koppe kry. Hy moet weer van vooraf, of dalk regtig vir die eerste keer, ons nuwe Held word. Dit kan slegs gebeur as ons bereid is om daagliks agter Jesus aan op Sy reispad te stap en as ons Sy Boek gereeld as ons reisgids lees en oordink. Vul jou kop nou dadelik met die regte dinge… nee, vul dit met die regte Persoon! Dan is jou lewe oorvol. Dan maak sy Gees jou terselfdertyd bewus van almal, wat na Hom smag sodat jy hulle met jou gawes kan dien.
Gebed: Rig my hart op U, Christus. Laat my gedagtes en woorde vir U mooi wees. Amen. -Stephan Joubert [eKerk]

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koeverte: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening,
Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

 

 

 

CategoryUncategorized
Follow us: