13 FEBRUARIE 2022
DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Nagmaal (ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Uitreik

DINSDAG
18:00 Fondsinsamelingsvergadering
(alle belangstellendes welkom)

SONDAG 20 Februarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (ds Coenie)
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel 2022
18:00 Foyerdiens (aanlyn)

GEBEDSLYS
Hospitale in die afgelope week:
• Sonette Coetzer
Intensiewe kankerbehandeling:
• Nelia Neethling
• Wanda Steyn
Ander voorbidding:
• Bid vir die beroepingsproses en dat die Here vir ons die regte leraar sal stuur en bevestig.

UITNODIGING
In die afgelope twee tot drie weke het ons gesin se lewe dramaties verander. Die redelik-voorspelbare lewe van amper 26 jaar het skielik verander in ʼn baie onvoorspelbare tyd van ons lewe. In die vol¬gende dae moet ons ons werk hier afhandel, huis regmaak en verkoop, werk soek vir Tersia, ʼn trek reël vir alles wat ons het, saam met Corniël soek na ʼn meer vaste inkomste en verblyf, vir onsself ʼn klein woonstelletjie in die Kaap soek waar ons kan bly tot ons huis verkoop is, ens. Ek het nooit kon dink dat ʼn verskuiwing so uitdagend sou wees nie. Maar na amper 27 jaar in die bediening besef ek ook dat ek dalk mense oorgeslaan het vir wie ek moes besoek of dat ek selfs wetend of onwetend op iemand se tone getrap het. Ek sal graag wil regmaak waar ek iemand iets skuld – laat weet my groot asb. Groete, -Coenie

DIE PAD VORENTOE
ʼn Spesiale kerkraadsvergadering is gehou op 1 Februarie waarby ʼn pre-advieskommissie aangewys is om die vakature wat op 1 April ontstaan, te bespreek. Die pre-advieskommissie bestaan uit die volgende lede: Marius Dippenaar (voorsitter), Jan van Wyk (leier-ouderling), Gerda Jansen (leier-diaken), Antoinette Vosloo (finansies), Sarel Cilliers (visionêr), Anton Nel (jeug), Roelf van Aswegen (eiendom¬me), Wendri Eloff en Jolene Steenkamp (kundiges) en myself. Elke vergadering word van ringskant af ook bygewoon deur ds. Marius de Beer (Grimbeekpark). Die kommissie het die vakature soos volg omskryf:
Gemeenteprofiel:
Suiderkruis Gemeente is tans 65 jaar oud en geleë aan die Suidekant van Potchefstroom. Ons het tans ongeveer 750 lidmate en 103 doop-lidmate. ʼn Groot deel van ons lidmate is bo die ouderdom van 60 jaar. Ons bedien ook ongeveer 100 Afrikaanssprekende kinders van die Abraham Kriel kinderhuis. Die gemeente se visie is ”Lewe en liefhê in God se wêreld” en ons wil graag groei in ons missionêre kerkwees. Die gemeente het ʼn unieke bedieningstyl en erediensstyl ontwikkel en ons wil graag verder groei hierin. Jeug, jong volwassenes, volwassenes en bejaardes lê ons na aan die hart.
Leraarsprofiel:
Die ideale kandidaat moet ʼn geordende NG Kerk leraar wees, verkieslik tussen die ouderdom van 30-40 jaar wees en oor minstens 5 jaar bedieningservaring beskik. Hy/sy moet lief wees vir die Here asook vir mense van alle ouderdomsgroepe. Hy/sy moet beskik oor natuurlike leierseienskappe en bewese bestuursvaardighede ten einde die personeelgroep en die gemeente te lei. Dissipelskap, eredienste, lof en aanbidding (musiek), prediking, gasvryheid en ʼn passie vir alle ouderdoms-groepe is vir ons baie belangrik.
Ander vereistes:
Rekenaarvaardigheid en die gebruik van tegnologie in die bediening; uitsonderlike aanbiedingsvaardighede; passievol teenoor medemense in nood. Ondervinding in musiekbediening sal tot voordeel wees. Die kerk van Christus leef in uitdagende tye, daarom benodig ons ‘n leraar wat nuut kan dink oor ons roeping as kerk in ’n moderne tyd en in veranderende gemeenskappe.
Die sluitingsdatum is 27 Febr 2022 en alle aansoeke wat ontvang word sal na die sluitingsdatum gesif word deur ʼn werkskomitee waarna 5-6 kandidate uitgesoek sal word vir ʼn onderhoud. Waarskynlik sal twee of drie kandidate uit die ses kandidate genooi word vir persoonlike onderhoue ens – hierdie werkswyse sal in die volgende twee weke vasgemaak word.
Wil jy nie asb vir die volgende weke ook elke dag hiervoor bid nie. Vra vir die Here om die regte persoon vir ons te stuur en dit duidelik aan ons te bevestig.
Alle voorstelle en insette kan gestuur word aan oom Marius Dippenaar by:
vakature@suiderkruis.com
Die volledige bekendstelling is beskikbaar by:
https://kerknuus.com/ads2022/suiderkruis_feb2022.htm of op ons Facebook-blad. Groete, – ds Coenie

TYDSRAAMWERK
Hier is ʼn voorlopige tydsraamwerk vir die tyd wat voorlê:
• 27 Mrt: Afskeidspreek en demissie (ds Coenie)
• Einde Maart: beroeping van nuwe leraar na Suid.
• 10 Apr: Intreepreek in Onrusrivier Gemeente
• April & Mei: Ds Terence Cooke neem leiding in Suid totdat nuwe leraar bevestig word – na alle waarskynlikheid teen 1 Junie 2022 (of soos ooreengekom).
Kom ons vat in hierdie tyd hande en droom saam, werk saam en bid saam ter wille van hierdie spesiale gemeente … -ds Coenie

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Erus Hefer, Johni Steenkamp, Anton van Vuuren, MJ van Zyl
14 Februarie: Johannes Brits, Gerda Casley, Adam Engelbrecht, Carina Grobbelaar, Frans Marx, Juané Schoeman, Mariska v Wyk
15 Februarie: Nelia Neethling, Rosemary van Wyk, Phlippie Viljoen
16 Februarie: Martie Grobbelaar (84 jr), JP Beukes, Kobus van Zyl, Chris Viljoen
17 Februarie: Tommie Botha, Elmari Lemmer
18 Februarie: Mari-Lize Ackerman, Tersia Calitz, Shannon Hefer, Kobus van Schalkwyk
19 Februarie: Harriette Fourie
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

DROOMHUIS
Baie dankie aan Lois Sauer wat so gereeld ons mense van Droomhuis by Witrand gaan besoek. Met elke besoek is daar natuurlik ook ‘n wenslysie.
Skenkings van koffie, tee, melk en suiker kan gerus by Jacoba Ras of die Kerkkantoor kan afgegee word.

AS DIT DONKER IS OM MY
Moenie ʼn front voorhou nie
Ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met Sy toorn geslaan. Hy het my laat loop op ʼn pad sonder lig. -Klaagliedere 3:1-2
Jeremia is ʼn profeet wat nie doekies omdraai wanneer dit sleg gaan met hom nie. Hy gaan kla by die Here oor elkeen van sy ellendes. Op die ou end ontdek Jeremia dat hy met gerustheid op die Here kan bly hoop, al lyk sy omstandighede ook hoe duister. “Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan Sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot,” getuig hy in vers 22-23.
Wat sê jy as die mense wil weet hoe dit met jou gaan? “Goed dankie,” alhoewel dit eintlik nie so goed gaan nie?
Christene hoef nie ʼn front voor te hou nie. Ons mag maar erken wanneer dit by tye minder goed met ons gaan Geloof beteken nie om altyd te sê dit gaan goed nie. Inteendeel, ʼn oop, eerlike verhouding met God beteken juis dat jy mag maar praat oor jou krisisse Dan bring dit genesing, soos ʼn dokters eers ʼn pitsweer moet oopsny voordat dit gesond kan word.
Ten slotte mag jy, soos Jeremia, weet dat krisisse en swaarkry nooit die laaste woord het in ʼn Christen se lewe nie. Die God in wie jy glo se liefde vir jou is onveranderlik. Sy ontferming vir jou is elke môre nuut. Daarom mag jy vandag, te midde van jou probleme, op God bly hoop. Hy sal weer vir jou uitkoms gee.
Hemelse Vader, dankie dat ek op U kan bly hoop en aan U beloftes kan vashou, al voel dit vir my ook ek ook soos Jeremia aan die loop is op ʼn pad sonder lig. Amen
–Nina Smit

 

 

 

 

CategoryUncategorized
Follow us: