DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiensl
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstr 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belydenisklas
18:00 Foyerdiens (aanlyn)

SONDAG 4 September
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstr 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belydenisklas

GEBED OM TE VERGEWE
Leer ons vergewe Heer
sewentig maal sewe keer.
U het ons vergewe – ja
al ons skuld vir ons gedra.
Aan die kruis het U ons vergewe,
uit die dood verlos, laat herlewe;
met ‘n liefde diep en ryk
teer op ons sondaars neergekyk.
Vader vergeef hul wat hul doen —
so is ons met U versoen;
vir my het U betaal
vir my wat faal en faal.
Ek bid vir liefde in die lewe
om mekaar só te vergewe.
Ons kniel vol eerbied voor U neer
om elke dag weer te probeer.
Amen. -Nannie du Plessis

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
Anneke Noeth – Hospitaal
Henry Davis en familie met die afsterwe van Tannie Graaitjie.

HOEKOM GLO EK IN GOD?
Ek glo in God, want partykeer is die wêreld so “awesome” en dinge werk so goed uit dat my siel uitroep vir iemand om voor dankie te sê. Dan is dit Hy!
Ek glo in God, want soms is die berge en die sonsondergang en die wolke en die maan so mooi dat ek iemand nodig het om te prys. Iemand moes dit gemaak het. Dis Hy!
Ek glo in God, want partykeer gebeur goed wat so onbeplan is en so seer maak. En dan voel dit of niemand verstaan nie, maar dan onthou ek die spykers in Sy hande en die Man aan die kruis. Dan weet ek Iemand huil saam met my. Dis Hy!
Ek glo in God, want partykeer is ek so deurmekaar en die lewe so sinneloos en my drome lyk onbereikbaar en dan het ek iemand nodig om saam met my die pad te stap en rigting te wys. Dan is Hy daar!
Ek glo in God, want partykeer is ek so dom en ek doen sulke “stupid” goed en sonde mors my hart en my lewe so op en maak ander so seer. En dan het ek nodig dat Iemand vrede en wysheid bring. Dan is Hy daar!
Hy maak heel wat ek self verbrou het!
Hy bring genade selfs in seer wat ekself veroorsaak het!
Ek glo in God, want partykeer weet ek niks. Ek het leiding en wysheid nodig in ‘n deurmekaar wêreld wat ek nie verstaan nie. En dan skryf Hy vir my in die Bybel en ek lees Sy Woord en hoor Sy stem en dinge maak weer sin!
Ek glo in God, in Jesus, in sy Gees, want Hy’s daar! Heeltyd! Altyd! Maak nie saak hoeveel keer ek dieselfde fout maak nie. Hy is daar!
As jy jou kop kan optel met ‘n glimlag op jou mond en regtig dankbaar is vir jou seëninge, is jy gelukkig, want meeste mense kan, maar doen dit nie.
As jy hierdie boodskap kan lees, het jy dubbele seën ontvang, iemand het aan jou gedink en jy is voorgetrek bo miljarde mense wat glad nie kan lees nie. TEL JOU SEËNINGE!

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Pannekoek by Pick&Pay: 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Snoekbraai en kersliedere: (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

GEBED OM TE VERGEWE
Leer ons vergewe Heer
sewentig maal sewe keer.
U het ons vergewe – ja
al ons skuld vir ons gedra.
Aan die kruis het U ons vergewe,
uit die dood verlos, laat herlewe;
met ‘n liefde diep en ryk
teer op ons sondaars neergekyk.
Vader vergeef hul wat hul doen —
so is ons met U versoen;
vir my het U betaal
vir my wat faal en faal.
Ek bid vir liefde in die lewe
om mekaar só te vergewe.
Ons kniel vol eerbied voor U neer
om elke dag weer te probeer.
Amen. -Nannie du Plessis

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Geen verjaarsdae
29 Augustus: Johanett Nieman, Marie Nieman, Maritsa Botha
30 Augustus: Danelle Goedhals, Jerry Mommsen
31 Augustus: Tertius Godhals, Petro Doman
1 September: Roelf van Aswegen, Carin Botha
2 September: Nileen du Preez, Nita Kok, Yvonne Malan, Alexa Steyn
3 September: Susan Vlok, Philllip Marais, Marno Moolman
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

VANDAG IS ’N NUWE DAG IN JESUS SE NABYHEID
Vandag is ’n nuwe dag. Vandag verskuif die wêreld in die regte rigting. Vandag is die Here se nuwe dag. So vertel die Lukas-evangelie ten minste vier keer vir ons. Hierdie nuwe vandag breek aan, wanneer die engele in Lukas 2:10 bokant Betlehem uitroep: “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!” Jesus se koms lei God se vandag in. Die Messias en die Verlosser van die wêreld se koms is gelyk aan God se nuwe vandag!
God se nuwe vandag gebeur in die tweede plek ook daar in die sinagoge van Nasaret in Lukas 4, wanneer Jesus goeie nuus voorlees uit die profeet Jesaja. Nadat Hy dit gedoen het, sê Hy vir almal: “Vandag is hierdie Skrifwoord vervul!” Jesus self bring hierdie goeie nuus vandag na armes en stukkendes en verlorenes toe.
Derdens gebeur ’n goeie vandag in Lukas 19, wanneer Jesus by Saggeus tuis gaan in Jerigo. Hierdie tollenaar se dramatiese bekering, asook sy besluit om 50 persent van sy besittings voortaan weg te gee, laat Jesus uitroep dat ’n goeie vandag vir hom en sy huis aangebreek het. God se nuwe vandag bring bekering en hoopvir armes.
In Lukas 23 hoor die man aan die kruis langs Jesus vierdens ook van ’n nuwe vandag, ’n ewige een. Hy hoor hoe hy vandag nog saam met Jesus in die paradys gaan wees. Hoor asseblief die goeie nuus saam met hom: ’n Goeie vandag is op hande vir elkeen, wat paaie met Jesus kruis. Gryp hierdie kans van ’n ewigheid aan. Glo in Hom. Volg Hom. Leef naby aan Hom. Gister is oor en verby. Dit is vir altyd agter die rug. Alles het vandag nuut geword. Jesus se teenwoordigheid is sinoniem met ’n nuwe vandag, tot vandag nog!
-Stephan Joubert (eKerk)

Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie,
het ons vrymoedigheid
om na God te gaan;
en wat ons vra,
kry ons van Hom
omdat ons sy gebooie gehoorsaam
en doen wat Hy goedvind.
En dít is sy gebod:
Ons moet in sy Seun,
Jesus Christus, glo
en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod
wat Hy ons gegee het.
– 1 Johannes 3:21-23 –

OORSKIET WOL
Indien daar van ons dames is wat sit met oorskiet wol wat nie gebruik word nie en van dit ontslae wil raak, kontak asb vir Jacoba Ras of bring dit op ‘n Sondag kerk toe of lewer dit in die week by die kerkkantoor af.

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Teksgedeelte: Habakuk
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstr 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belydenisklas

SONDAG 28 Augustus
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstr 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belydenisklas
18:00 Foyerdiens (aanlyn)

NAGMAALKOEVERTJIES
Onthou asseblief u is welkom om dit enige Sondag in die kollektebord te gooi.
Niemand het God nog ooit gesien nie,
maar as ons mekaar liefhet,
bly God in ons en het sy liefde in ons
sy doel volkome bereik.
Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly
en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee.
En ons ken die liefde wat God vir ons het,
en ons glo daarin.
God is liefde; wie in die liefde bly,
bly in God en God bly in hom.
– 1 Johannes 4:12 – 16 –

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Wilna Fick

GOD IS ALOMTEENWOORDIG!
Die Boodskap vertaal Psalm 139:7 so: “U is oral. Daar is nie ‘n plek waar ek heen kan gaan waar U nie is nie.” Iemand het gesê God is juis in sy volle wese teenwoordig, oral!
“God is not a substance spread out in a thin layer all over the earth. All of Him is in Chicago, in Calcutta, in Cairo, and in Cape Town…, at once and the same time.”
Deuteronomium 31:6 sê: “Die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie.”
Die vroeë Indiane in die Amerikas het hul jong vegters uniek opgelei. Op ‘n seun se dertiende verjaarsdag is hy in die nag alleen ver in die digte en onherbergsame bos in gelei, geblinddoek. Wanneer die oomblik reg was kon hy self, in die pikdonker, die blinddoek afhaal terwyl hy heeltemal alleen is… Gewoonlik het vrees die jong vegters beetgepak, vir wilde roofdiere, slange en ander giftige insekte. Die onbekende geluide was ook vreesaanjaend. Wanneer die dag breek, het die jongman meteens ‘n Indiaanse krygsman gesien wat volledig gewapen eenkant wag gehou het, regdeur die nag. Die seun het dan met groot opgewondenheid gesien dat dit niemand anders as sy pa is nie! Hy was die hele nag daar!
Dit is hoe dit ook met God ons Vader is! Hy is nooit ver van ons af nie. Hy is Immanuel! God met ons! Matteus 1:23.

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE: 2022
• Pannekoek by Pick&Pay: 9/10 Sept, 7/8 Okt (Maryna Marais)
• Snoekbraai en kersliedere (Thys Franken & Elsabe van Aswegen)

OORSKIET WOL
Indien daar van ons dames is wat sit met oorskiet wol wat nie gebruik word nie en van dit ontslae wil raak, kontak asb vir Jacoba Ras of bring dit op ‘n Sondag kerk toe of lewer dit in die week by die kerkkantoor af.

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Monique van Graaff, Ettienne Bezuidenhout
22 Augustus: Wilna Hall (82jr)
23 Augustus: Petri Schutte, Rina Steyn, Carel vd Merwe
24 Augustus: Hardus Botha, Henk Cilliers, Tina Jv Rensburg, Francois Vivier
25 Augustus: Judy Burger, Jaco Conradie, Yolandie Groenewald, Bella van Zyl
26 Augustus: Mareli Viljoen
27 Augtustus: Geen verjaarsdae
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
Eind goed, alles goed
Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens Sy besluit geroep is. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees?- Romeine 8:28, 31
God gebruik lyding om die lewe van sy kinders te vorm. Dit is nooit God se wil dat sy kinders swaarkry nie, maar soms laat God dit wel toe sodat ons nader aan Hom kan groei. Swaarkry is altyd die gevolg van die sondeval, maar kan deur God ten goede tgebruik word in Sy volmaakte plan met jou lewe. As jy aan God behoortk, kan jy daarvan seker wees dat Hy aan jou kant is, en as dit waar is, is daar heeltemal niks wat werklik teen jou kan wees nie.
Wanneer dit ekstra sleg gaan met jou, soos wanneer jy finansiële terugslae beleef of ernstig siek word, bid jy mos meer as gewoonlik sodat die negatiewe omstandighede in jou lewe jou nader aan God bring. God is altyd volkome in beheer van jou lewe. “God is not the author of all events but the Master of all events,” lui ʼn bekende Engelse gesegde.
Jou swaarkry van die oomblik is dus nie God se wil nie. God veroorsaak nie jou swaarkry nie. Hy beheer dit wel sodat dit op die ou end tot jou beswil kan meewerk. As jy op die oomblik met ʼn krisis worstel, kan jy gerus die belofte in Psalm 138:8 vir jou neem: “Die Here sal vir my alles ten goede laat afloop. Aan U liefde, Here, is daar geen einde nie.”
Vader, hoe wonderlik is u raadsplan! Dankie vir die wete dat U nie my swaarkry veroorsaak nie, maar dat U dit beheer en gebruik om my nader aan U te trek. Amen. -Nina Smit

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

HEILIGE HARTE
“Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien” – Matteus 5:8.
Die Here is altyd besorg oor wat in jou hart omgaan. Wat in jou hart omgaan, raak ook jou verstand en jou emosies en jou besluite (jou wil). Hier word dus jou persoonlikheid bedoel. Jou hart bepaal jou hele lewe.
En waar ons as sondaars in die wêreld kom, is dit juis nodig dat jy jou hart bekeer! As iemand ‘n gelowige word, dan verander jou hart en dus ook jou persoonlikheid. Al die onrein dinge word dan uit die hart geweer. Uit die hart kom die motiewe vir moord en leuens en slegte dade. Dus moet die hart rein gehou word.
Daarvoor moet jy eerstens ernstig bid, omdat jy dit nie alleen kan regkry nie. Jy het die krag van die Heilige Gees nodig om jou hart te reinig en te bekeer! Jou wil en begeerte kan slegs deur die krag van sy Gees verander word om te wil doen en te wil wees wat Hy van ons vra. Heilige harte, gedagtes en wense. Besig bly met die heilige dinge van God en sy koninkryk. Besig met Jesus, jou Verlosser en Redder.
Die belofte daarby is dat jy dan God sal sien. Geen onheilige kan God ooit sien nie. God kan en wil niks met onreinheid te doen hê nie. Daarom moet jy maar weer biddend vra dat die bloed van Christus jou daagliks reinig van jou sondige hart – dan dra jy die belofte … jy sal God sien!
-Ds Maarten van Helden

Follow us: