Laai volkleur Onder Ons HIER af

 

DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel

SONDAG 6 Februarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens (aanlyn)

KUIER SAAM MET DIE LEIERS
Ons nooi alle kerkraadslede, leiers, voorsitters en enige ander lidmaat uit na ‘n Bring-en-braai op Vrydagaand 4 Februarie. Vure sal voorsien word. Bring asb net eie eetgerei. Bevestig asb by Elize (0832976748) wie gaan bywoon sodat ons net idee kan hê van die hoeveelheid persone.

GEBEDSLYS
Hospitale
• Ria Louw
• Louis Spamer gaan môre, 31 Januarie vir ‘n knievervanging
Spesiale voorbidding word gevra vir Tannie Hester Green.

LIEWE SUIDERKRUIS GEMEENTE,
Dis met baie gemengde emosies dat ons Maan-dagaand gehoor het dat ons beroep is na Onrusrivier gemeente by Hermanus. Dit was vir jare lank ons droom om eendag Kaap toe te gaan, maar ons het nie gedink dit sal ooit realiseer nie. Die afgelope 26 jaar in Suid was vir ons die beste tyd van ons lewe: soveel geleer en soveel wonderlike mense ontmoet en hulle lewens gedeel. Ons is dankbaar en opgewonde oor die kans en roeping wat vir ons wag, maar ons is baie (baie, baie) hartseer om weg te gaan uit Suid – dis ons familie. Ons is gelukkig nog twee maande hier en sal DV eers op 1 April in Onrusrivier begin. In hierdie twee maande moet ons pak, huis verkoop, oral kuier waar ons kan en ook afskeid neem – afskeid is nooit lekker nie. Oom Marius het reeds in die afgelope twee maande (vandat ons genooi was vir die eerste onderhoud) die beroepingsproses in Suid in detail beplan vir ingeval dit sou nodig wees. Die kerkraad vergader Dinsdagaand om die beroepingsproses te beplan en ‘n pre-advieskom¬missie saam te stel. Ons beplan om die vakature landwyd te adverteer en glo dat die Here ons sal lei om die regte leraar vir Suid te beroep. Bid asb saam met ons vir die proses (omskrywing, advertensie, sifting, onderhoude, preekbeurte, beroeping) – wat ongeveer 6 weke sal duur – en dat die Here ons duidelik hierin sal lei. Suid is ‘n wonderlike unieke gemeente en ons glo die Here sal ons lei om die dominee te beroep wat die Here vir ons sal aanwys. Groete, -Coenie

DROOMHUIS
Baie dankie aan Lois Sauer wat so gereeld ons mense van Droomhuis by Witrand gaan besoek. Met elke besoek is daar natuurlik ook ‘n wenslysie. Skenkings van koffie, tee, melk en suiker kan gerus by Jacoba Ras of die Kerkkantoor afgegee word. (Dis groot behoefte by hulle).

KRY JOU KOP REG
Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie,
– Kolossense 3:2
Dié dinge waarop jou kop ingestel is, sien jy heeltyd raak. Later is dit die enigste temas waaroor jy praat, dink en droom. Dink maar aan daardie “donkerkant-eerste-raaksieners”. Hulle sien graag moeilikheid raak en praat ook aanhoudend daaroor. Dalk ken jy ‘n paar van hul geliefde uitdrukkings: “Waar gaan alles heen?” Of: “Dis klaar met ons!” Wat van daardie immergroene, wat deesdae weer orals kop uitsteek: “Hier’s g’n toekoms meer nie!” As dit dalk jou soort taal is, dan’s dit hoog tyd dat jy jou kop vars instel. Hoe? Paulus sê in Kolossense 3:2 ons moet ons gedagtes op Christus rig. Net dit. Dis regtig so eenvoudig én so lewensveranderend soos dit. Dan maak Hy ons harte op Sy beurt vol met Sy Gees. Dan dink en praat ons oor Christus tot eer van Sy Gees.
Ons moet ‘n nuwe beeld van Christus se grootheid, goedheid en nabyheid in ons koppe kry. Hy moet weer van vooraf, of dalk regtig vir die eerste keer, ons nuwe Held word. Dit kan slegs gebeur as ons bereid is om daagliks agter Jesus aan op Sy reispad te stap en as ons Sy Boek gereeld as ons reisgids lees en oordink.
Vul jou kop nou dadelik met die regte dinge… nee, vul dit met die regte Persoon! Dan is jou lewe oorvol. Dan maak sy Gees jou terselfdertyd bewus van almal, wat na Hom smag sodat jy hulle met jou gawes kan dien.
Gebed: Rig my hart op U, Christus. Laat my gedagtes en woorde vir U mooi wees. Amen.
-Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Geen verjaarsdae
31 Januarie: Duard Barnard, Maritsa Mommsen, Adél van Staden
1 Februarie: Blikkies Bosman, Riané Jacobs, Lynn Preston
2 Februarie: Kobus Jv Rensburg, Jean Nieman
3 Februarie: Jana, Juan en Leon vd Merwe (ons ander 3-ling in die gemeente)
4 Februarie: Ricarlo Ras, Martin Smit, Ivan Smit, Dyllan vd Heever
5 Februarie: Nita Botha, Boeta Burgers, Yvonne Groenewald, Christel Hope
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
Dorings het ʼn pluspunt
Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ont-berings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. 2 Kor 12:
2 Korintiërs 12:10
Dieselfde doring waarteen Paulus so geskop het, was op die ou end ʼn positiewe krag in sy lewe. Dit het hom geleer dat sy eie krag nie genoeg was vir die dorings en struikelblokke in sy lewe nie, maar God sʼn wel.
Sonder die struikelblokke en dorings in jou lewe staan jy dalk ook gevaar om te dink dat jy self kan regkom, dat jy nie regtig vir God nodig het nie. Maar deur dorings in jou lewe toe te laat, wys God vir jou dat jy nie sonder Hom kan klaarkom nie, dat jy Hom elke dag van jou lewe nodig het. Hy wil sy krag tot jou beskikking stel sodra jy bereid is om jou afhanklikheid van Hom te erken.
Op die ou end is Paulus bly oor sy doring: “Hierdie doring in my vel het skielik die krag in my lewe geword. Ek het ontdek dat swaarkry en swakhede deel van die Here se plan met my lewe is” (2 Kor 12:10, Die Boodskap).
Wil jy nie vandag ʼn blaadjie uit Paulus se boek neem nie? Kyk ʼn slag met ander oë na die struikelblokke waarvan jy ontslae wil raak. Heel waarskynlik het die Here ʼn doel met elkeen van hulle. Hy wil hulle gebruik om jou te leer om vaster op Hom te vertrou. Soos Paulus kan jy ontdek dat jou swakheid jou geleer het om heeltemal op god staat te maak.
Hemelse Vader, vandag wil ek vir U kom dankie sê vir die dorings in my lewe omdat hulle my leer om volkome afhanklik van U te lewe. – Nina Smit

FONDSINSAMELINGS
• R2-projek (neem ʼn pilhouertjie in die portaal, vul dit met R2-stukke & gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek (gooi al die “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan).
• Tweedehandse snuffelwinkel (Indien u enigiets het wat sommer net in die pad is by die huis, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat al alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel. – Elize

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

Laai volkleur Onder Ons (pdf) HIER af

16 JANUARIE 2022
DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Kinderdiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

MA-WO: WEEK VAN GEBED (Uitdeelstukke by die deure)

SONDAG 23 Januarie
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Reguitstraat 13+
18:00 Belysel
18:00 Foyerdiens (aanlyn)

Here ons God,
Hier aan die begin van die nuwe jaar wil ons geborgenheid en troos by U kom soek.
Daar is so baie dinge wat ons nie weet nie,
so baie dinge wat vir ons nuut sal wees in die nuwe jaar, dinge wat op ons wag.
Dankie dat Ú weet wat dit is, Here.
Dankie dat U voor ons uitgaan,
en agter ons aankom.
Dankie dat u liefde en trou ons omring,
dat U ons bewaar,
dat ons skuiling by U kan vind,
troos daarin kan vind dat U die Almagtige is,
dat U van ewigheid tot ewigheid God is.
Dankie dat U vanjaar opnuut weer u ewige arms oopmaak om ons te versorg.
Dankie dat ons rus kan vind by u altare,
Here van die Leërskare.
Wil U ons dan in hierdie jaar toevou in u liefde,
ons geloof versterk deur u Gees
en ons hoop gee deur u Woord. Amen. -Jaco

VERLOF – DS COENIE
Ds Coenie is met verlof vanaf Maandag 21 Januarie tot en met 30 Januarie. In dringende gevalle kontak asseblief die kerkkantoor (0182947939/0832976748).

BELANGRIKE DATUMS
16 – 19 Januarie:
Gebed, Toewydings- en Aanmeldingsweek

MOOISTE JAAR
Elke dag, week, maand en jaar is ʼn groot geskenk van uit die Vader se hand. Ons is bevoorreg om in die jaar 2022 te mag leef. Mag die Here jou vashou en bewaar en seën. My gebed is dat die Here hierdie jaar Psalm 103 vir jou sal waar maak: dat Hy al jou sondes sal vergewe, al jou siektes genees, jou red van die graf, jou die goeie in oorvloed sal laat geniet en jou die oorvloedige krag van ʼn arend sal skenk.
–ds Coenie

Elke jaar is ʼn nuwe tyd en dit bring nuwe uitdagings. Saam met die uitdagings kom daar ook weer nuwe drome en nuwe geleenthede. Hierdie jaar, soos alle ander jare, sal ook groot uitdagings aan Suiderkruis Gemeente bring. ʼn Groot deel van die pad is nog baie onseker. Maar wat vasstaan, is dat die Here hierdie gemeente in 2022 wil gebruik om ʼn lig te wees in ons omgewing; om balsem te smeer op wonde; om gebrokenes van hart op te tel en aan verlore mense die Goeie Nuus (Evangelie) te bring. Dit is die doel van ons gemeentewees. Wil jy nie asb in hierdie jaar kies om getrou te wees in jou deelname en inskakeling in die gemeente nie? Maak vandag ʼn keuse om by een van die groepe of bedieninge in die gemeente aan te meld en ʼn verskil te maak? Hoe meer mense betrokke is, hoe lekkerder is dit vir almal. Ons kort helpers by die jeug en kinderkerke; in die foyer met die bediening van koffie en tee voor en na eredienste; by die beeld- en klankspan; by die musiekgroep, selgroepe, dienswerkers in die erediens, ens. Dalk wil die Here jou daarvoor gebruik – meld aan en maak ʼn verskil! –ds Coenie

WEEK VAN GEBED
Ons begin elke jaar ons gemeentejaar met ʼn tyd van stilword (4 gebedsdae). Gebedsprogramme sal Sondag 16 Januarie by die deure beskikbaar wees. Neem asb ʼn gebedsprogram en gebruik elke dag 10 minute om saam met ons na te dink oor die Woord, ons lewens, ons roeping, ens. Bid elke dag saam met ons vir die sake wat genoem word. Ons droom is dat pappas en mammas en kinders in hierdie 4 dae sal moeite doen om saam Bybel te lees en te bid. Gebruik hierdie paar dae om sommer net as gesin stil te word voor die Here… -ds Coenie

PAK DIE BUL BY DIE HORINGS!
Ons wens dikwels die lewe se rowwe tye was soos ’n “mechanical bull”. Wanneer jy so ’n bul ry, ruk hy jou so ’n paar keer rond terwyl jy kyk hoe lank jy kan vashou, en almal lag hulle slap. Jy weet iemand gaan enige oomblik die stop-knoppie druk sodat die volgende ou ’n beurt kan kry, en as jy afval, is dit op sagte spons reg rondom die speel-speel bul. Maar in die regte lewe is ons eerder in ’n arena met ’n kwaai gedierte wat aanhoudend op ons afstorm. Ek was nie heeltemal voorbereid daarop nie. Ek het nie die tawwe tye verwag nie!
M. Scott Peck skryf in sy boek THE ROAD LESS TRAVELLED: Die lewe is moeilik. Die lewe is eintlik een lang probleem wat opgelos moet word. As ons dit net eers verstaan en aanvaar, is die lewe nie meer moeilik nie. Wat die lewe moeilik maak, is die proses om hierdie probleme te konfronteer en op te los. Die lewe kry betekenis soos ons probleme teëkom en oplos, want probleme roep ons dapperheid en wysheid na vore. Dít is hoe ons groei en leer. M. Scott Peck sê dit sodat ons realisties kan wees, want as jy probleme begin sien as ’n geleentheid en soms selfs as ’n geskenk, dan gryp jy dit aan en jy gebruik dit!
Hou vas aan Paulus se woorde in Romeine 5:3-5: “Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Allesbehalwe. Ons weet mos dat swaarkry ons vorm en slyp om nog meer op God te vertrou. En wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om ’n sterk Christelike karakter te vorm. En ’n sterk Christelike karakter maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag. Wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgesteld wees nie. Want Hy vul ons lewens elke dag met sy liefde.”
Ek kan nie vir ewig die bul probeer “side step” en dink hy gaan nie weer terugkom nie. Pak die bul by die horings – gryp die groeigeleentheid met al twee hande aan. Spring op sy rug en ry hom tot sy gô uit is! -Lindie Strydom
101 INSPIRASIE-OOMBLIKKE [CUM]

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Coenie Nel (89 jr), Derick Burgers, Marietjie v Breda
17 Januarie: Jimmy Duncan (85 jr), Marie Marx, Hannes Meintjies
18 Januarie: Amelia Erasmus, Dieter Stoppel
19 Januarie: Theuns Louw, Johline Steenkamp
20 Januarie: Geen verjaarsdae
21 Januarie: Jan-Lucas Kanes, Hannes Prinsloo, Lize-Mari Smit
22 Januarie: CJ Bouwer
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
Hoe lank nog?
Hoe lank sal dit nog aanhou, Here. Sal U toorn vir altyd duur, U woede soos ʼn vuur bly brand? –Psalm 79:5
In hierdie psalm betreur die psalm¬digter die verwoesting van Jerusalem deur God se vyande. Die gevolg hiervan was dat God se volk deur hulle buurlande bespot is. Maar God se woede vir sy ongehoorsame volk het steeds nie bedaar nie. Die psalmdigter wil nou weet hoe lank God se toorn teen Sy volk nog sal aanhou. Hy pleit dat God Hom tog weer oor Israel sal ontferm ter wille van die eer van sy Naam. Hy sluit sy gebed met ʼn belofte af: As die Here hulle sal red, onderneem die volk om hulle dankbaarheid met hulle dade te bewys.
As ons swaarkry vir ʼn lang ruk aanhou, maak dit ons sielsmoedeloos. Tog, as ons weet dat daardie swaarkry nie vir altyd sal aanhou nie, is dit makliker om te verduur. Soos die psalmdigter is ons ook geneig om na God te hardloop as ons in die noute is. Ons smeek Hom om genade en ons maak beloftes oor wat ons onderneem om te doen as Hy sy kant bring. Gelukkig lewe ons anderkant die kruis. Ons weet dat Jesus reeds God se toorn oor ons sonde aan die kruis afgeweer het sodat ons sonde nou vergewe kan word. Ons weet ook dat ons swaarkry nie vir altyd sal aanhou nie. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ʼn heerlikheid wat ewig bly, skryf Paulus aan die gemeente in Korinte (1 Kor 4:17).
Vader, dankie vir die versekering dat my swaarkry van die oomblik nie vir altyd sal aanhou nie, maar dat dit uiteindelik vir my sal uitloop op ʼn heerlikheid wat ewig bly. Amen. -Nina Smit

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koeverte: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening,
Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

Follow us: