DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke net na die oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

Sondag 3 September
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke net na die oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

FOYERDIENSTE TERUG BY DIE KERK
Die Kerkraad het goedgekeur dat die Foyerdienste weer in die Kerkgebou sal plaas¬vind maar net op sekere Sondae en dan op ‘n vroeër tydgleuf van 17:00. Dit is weens veiligheids¬redes, sodat lidmate nie te laat na hulle huise hoef terug te keer nie. Die tema van die Foyerdienste is Christelike leierskap en ons gaan die boek van Nehemia in die Ou Testament bestudeer. Nehemia was nie net ‘n gebedskryger nie, maar ook ‘n man van aksie. As Christene is ons almal leiers waar ons ookal beweeg en ons kan baie by Nehemia leer hoe ons moet optree. Die subtemas vir elke geleentheid is as volg:
• 10 Sep: Kenmerke van ‘n Christelike leier
• 15 Okt: Hoe om God se mense te lei
• 26 Nov: Uitdagings van Christelike leierskap

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Annemarie Mans
• Dolores Erasmus
• Willem Botes
• Mettie vd Heever

Suiderkruis Vroueprojek:
Ons herinner weer ons dames wat deelneem aan hierdie projek waar ons nou trek met ons pakkies:
Die lysie is as volg :-
Jan – Boks tissues
Feb – 2x Tandepasta
Mrt – 2x Tandeborsels🪥🪥
April – 1 paar Sokkies🧦
Mei – Waslap & seep🧼
Junie – Roll-on of Deodorant
Julie – Shampoo💆🏻‍♀️
Aug – Lyfroom🧴
Sept – koffiebeker☕ met 1 sakkie cappuccino
Okt – Koekies🍪🍪🍪
Nov – Lekkers🍬🍬of n sjokolade 🍫& Woolworths sak🛍️ (alles gaan dan in die sak)

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Geen verjaarsdae
28 Augustus: Geen verjaarsdae
29 Augustus: Maritsa Botha, Schalk le Roux (jnr), Johanet Nieman, Marie Nieman
30 Augustus: Danelle Goedhals, Annie Kriel, Jerry Mommsen
31 Augustus: Petro Doman, Pat Ellis, Tertius Goedhals
1 September: Roelf van Aswegen, Carin Botha
2 September: Yvonne Malan, Nita Kok, Nileen du Preez

PROE-AAND
Ons nooi u uit om saam met ons te kom kuier Vrydagaand, 29 September, 18:00.
Kaartjies kos slegs R50. Ons kan slegs 150 kaartjies verkoop en is die kaartjies elke jaar sommer gou uitverkoop. Daar gaan ‘n spesiale gaskunstenaar wees en gaan die wenner van die lootjie kaartjies aangewys word. Ons benodig dan ook weer heerlike geregte van ons bobaas kokke (manne sowel as dames). Agter in die foyer is lyste beskikbaar waarop u vir ons kan aandui watter gereg u vir ons gaan maak. Omdat ons 4 opskeppunte het, vra ons asb dat daar vir elke gereg 4 bakkies vd spesifieke gereg gemaak word. Die grootte vd bakkies is 20cm x 15cm x 4cm. Die kaartjies is reeds beskikbaar by die kerkkantoor. – Johanna Handford

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE BEPLAN VIR DIE HUIDIGE BOEKJAAR
• Proe-aand: 29 September
• Hengelkompetisie: 14 Oktober 2023
• Kersliedere-Kuier-Aand: 24 November

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

HENGELKOMPETISIE
Ons jaarlikse Hengelkompetisie vind die jaar plaas op Saterdag 14 Oktober 2023 te Klipdriftdam. Die kaartjies kos
R180 per volw en R90 per
kind onder 12 jaar.
Pryse is soos volg:
• Swaarste karp – R2500
• 2e swaarste karp – R1000
• Swaarste baber – R750
• 2e swaarste baber – R500
Kinders onder 12 ding mee in eie afdeling en pryse
Kaartjies is reeds beskikbaar by Roelf v Aswegen (0844028728), of in die week by die Kerkkantoor.
Slegs 100 kaartjies is beskikbaar.
Die kaartjies verkoop alreeds vinnig, moenie uitmis op hierdie spesiale geleentheid nie. Daar is won-derlike trekpryse om te wen. Indien u ook kan help om ons te borg met kontant of enige prys, kontak asb vir Roelf (0844028728) of Thys (0722611661).

SUIDERKRUIS WHATSAPGROEP
Moenie uitmis op belangrike nuus en gebeure in die gemeente nie. Stuur sommer nou ‘n whatsap na Elize, 0832976748 en sy sal die skakel aanstuur. Net Ds Tiaan en Elize kan op daardie groep inligting plaas. Die afkondigings word weekliks daarop geplaas sowel as die skakel na Ds Tiaan se preke. Daar sal geen “gemorspos” op die groep wees nie.

TONEELGROEP UITNODIGING
Ons maak graag aan u bekend dat Suiderkruis gemeente nou ʼn toneelgroep het, wat goedgekeur is deur die kerkraad tydens die laaste vergadering. Ons gaan deur middel van musiek, mimiek, dans en vlae, bybeltemas uitbeeld en so die Woord op ‘n ander wyse, visueel aan die gemeente bring. Die groep kan slegs suksesvol wees indien daar genoeg gemeentelede asook nie-gemeentelede, betrokke raak by die uitsonderlike projek. Sonder voldoende lede kan die projek nie suksesvol uitgevoer word nie. Ons wil graag almal uitnooi om betrokke te raak by hierdie projek.
Ons het nie nét akteurs nodig nie, so as jy nie in die kollig wil wees nie, benodig ons ook lede vir dekor/klere/bemarking/verhoogbestuur. Kom gooi jou talent in die mandjie!!!
Kontak gerus vir Hein Fourie – 082 222 3844 as u betrokke wil raak by hierdie projek.

DIE LEGKAART
Soos ’n legkaart lê die stukke verspreid op Sy tafel van Barmhartigheid. Met bedrewe hand van liefde word elke stukkie perfek op sy plekkie geplaas.
Sommige stukke belangrik want dit vorm die raamwerk van die legkaart beeld. Ander nie so belangrik en opsigtelik nie maar steeds voltooi hul die geheel van die skouspelagtige beeld wat Vader in Sy Grootheid ontvou.
Die perfektheid sal ontbreek in die afwesigheid van slegs een ou stukkie en dus is daar in Vader se legkaart prentjie geen stukkie wat misbaar is nie. Sy prentjie is totaal volledig.
Verbly jou in die deel wat jy daarin het sonder om jouself te verhef na ‘n belangriker status as waarvoor jy bestem is. Want jy is gemaak vir die plek waar jy moet inpas in die legkaart en so is dit gewil deur God. Skrywer onbekend

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa
Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb.
Naam: ………………………………………………………….
Selno: ………………………………………………………….

 

DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Nagmaal
Geen Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer

Dinsdag 15 Augustus
18:00 GKF vergadering

Woensdag 16 Augustus
09:30 Oudejeugaksie

Sondag 20 Augustus
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke net na die oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
17:00 Foyerdiens

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
• Marietjie vd Leeuw gaan volgende week vir ‘n rugprosedure
• Annemarie Mans – chemo
• Saartjie Gauché – sy was in ‘n motoron¬geluk, maar gelukkig nie baie seer gekry nie

KLEUTERKERK
Ons benodig asb nog ‘n helper by die Kleuterkerk wat plaasvind tydens die erediens. Op hierdie stadium is daar slegs 1 persoon en sal dit goed wees om nog persone te hê wat kan help. Kontak asb vir ds Tiaan indien jy kan help.

PROE-AAND
Ons nooi u uit om saam met ons te kom kuier Vrydagaand, 29 September, 18:00. Kaartjies kos slegs R50. Ons kan slegs 150 kaartjies verkoop en die kaartjies is elke jaar sommer gou uitverkoop. Daar gaan ‘n spesiale gaskunstenaar wees en die wenners van die bottel brandewyn sowel as die kwiltdeken gaan aangewys word.
Meer besonderhede en kaartjies volg binnekort. – Johanna Handford

LEKWENA STERREKYK 13 AUGUSTUS 2023
Ons is baie opgewonde om julle uit te nooi na vanaand se jeug aksie. Bring jou maats saam, almal is welkom, maak nie saak watter kerk jy is nie. Ouers kan kinders tussen 17:30 en 18:00 aflaai. Dit eindig om 20:00. Die kinders kom in die groot skuur bymekaar. Ouers is welkom om in die restaurant te kuier, dit is oop vir versnapperings. Daar mag nie eie eetgoed ingebring word nie, die kinders ontvang ‘n pakkie. Ons gaan in die skuur na sterrepraatjie luister waarna ons lekker na die dam gaan stap om sterre te kyk. Bring jou eie kombers en flits! Sien uit om julle daar te hê.

SUIDERKRUIS WHATSAPGROEP
Moenie uitmis op belangrike nuus en gebeure in die gemeente nie. Stuur sommer nou ‘n whatsap na Elize, 0832976748 en sy sal die skakel aan¬stuur. Net Ds Tiaan en Elize kan op daardie groep inligting plaas. Die afkondigings word weekliks daarop geplaas sowel as die skakel na Ds Tiaan se preke. Daar sal geen “gemorspos” op die groep wees nie.

FOYERDIENSTE TERUG BY DIE KERK
Die Kerkraad het goedgekeur dat die Foyerdienste weer vanaf 20 Aug in die Kerkgebou sal plaasvind maar net op sekere Sondae en dan op ‘n vroeër tydgleuf van 17:00. Dit is weens veiligheidsredes, sodat lidmate nie te laat na hulle huise hoef terug te keer nie.
Die tema van die Foyerdienste is Christelike leier-skap en ons gaan die boek van Nehemia in die Ou Testament bestudeer. Nehemia was nie net ‘n gebedskryger nie, maar ook ‘n man van aksie. As Christene is ons almal leiers waar ons ookal beweeg en ons kan baie by Nehemia leer hoe ons moet optree.
Die subtemas vir elke geleentheid is as volg:
• 20 Aug: Konteks van die boek Nehemia en God se roepstem
• 10 Sep: Kenmerke van ‘n Christelike leier
• 15 Okt: Hoe om God se mense te lei
• 26 Nov: Uitdagings van Christelike leierskap

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Waltie Jv Rensburg (nr)
14 Augustus: Geen verjaarsdae
15 Augustus: Engela Wessels
16 Augustus: Arrichia Fouché, Lynette Smit, Rilani van Breda
17 Augustus: Jaco Brits
18 Augustus: Delia Nell, Dries vd Merwe, Ferdie Viljoen
19 Augustus: Elsabé Cillié, Johann Doman, Peter Harber

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

TROOSDIENSTE
Ons is op soek na persone wat ons kan help met hulp by begrafnisse wat die volgende behels: Bediening van verversings; en Voorbereiding van verversings sal baie waardeer word. Kontak Nunez van Zyl, 082 922 9234

HENGELKOMPETISIE
Ons jaarlikse Hengelkompetisie vind die jaar plaas op Saterdag 14 Oktober 2023 te Klipdriftdam. Die kaartjies kos R180 per volw en R90 per kind onder 12 jaar.
Pryse is soos volg:
• Swaarste karp – R2500
• 2e swaarste karp – R1000
• Swaarste baber – R750
• 2e swaarste baber – R500
Kinders onder 12 ding mee in eie afdeling en pryse
Kaartjies is reeds beskikbaar by Roelf v Aswegen (0844028728), of in die week by die Kerkkantoor.
Slegs 100 kaartjies is beskikbaar.
Die kaartjies verkoop alreeds vinnig, moenie uitmis op hierdie spesiale geleentheid nie. Daar is won-derlike trekpryse om te wen. Indien u ook kan help om ons te borg met kontant of enige prys, kontak asb vir Roelf (0844028728) of Thys (0722611661).

TONEELGROEP UITNODIGING
Ons maak graag aan u bekend dat Suiderkruis gemeente nou ʼn toneelgroep het, wat goedgekeur is deur die kerkraad tydens die laaste vergadering. Ons gaan deur middel van musiek, mimiek, dans en vlae, bybeltemas uitbeeld en so die Woord op ‘n ander wyse, visueel aan die gemeente bring. Die groep kan slegs suksesvol wees indien daar genoeg gemeentelede asook nie-gemeentelede, betrokke raak by die uitsonderlike projek. Sonder voldoende lede kan die projek nie suksesvol uitgevoer word nie. Ons wil graag almal uitnooi om betrokke te raak by hierdie projek.
Ons het nie nét akteurs nodig nie, so as jy nie in die kollig wil wees nie, benodig ons ook lede vir dekor/klere/bemarking/verhoogbestuur. Kom gooi jou talent in die mandjie!!!
Kontak gerus vir Hein Fourie – 082 222 3844 as u betrokke wil raak by hierdie projek.

DRAERS VAN HOOP
Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle: Hou moed! Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. (Hand. 27:22)
Paulus het alle rede gehad om vies in ’n hoekie te sit. Hy het immers die kaptein gewaarsku dat dit ’n vrot plan was om die reis aan te pak (Hand 27:10), maar wie steur hom nou eintlik aan ’n landrot as dit by seesake kom? Wat weet Paulus nou eintlik van seevaart? Maar soos Paulus gevrees het, gebeur dit. ’n Verskriklike storm bars los, en die skippie dobber vir dae op die stormsee rond, totdat die matrose alle hoop om lewendig anderkant uit te kom, laat vaar.
As alles en almal om jou hooploos is, is dit die tyd dat jy moet opstaan. Jý is immers nie hooploos nie. Hoe kan iemand wat in die lewende God glo, ooit sonder hoop wees? Dis hulle sonder God wat ook sonder hoop is (Efes. 2:12). Maar ons wat glo in dié God wat wonders doen, ons het ’n uitsig in selfs die hopeloosste situasie.
Lewe jy dan vandag só dat jy vir die mense om jou hoop gee.
Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. Klaagliedere 3:24 – Jaco Thom

DATUMS VAN FONDSINSAMELINGSPROJEK¬TE BEPLAN VIR DIE HUIDIGE BOEKJAAR
• Pannekoek bak by Pick ʼn Pay: 6 en 7 Oktober
• Proe-aand: 29 September
• Hengelkompetisie: 14 Oktober 2023
• Kersliedere-Kuier-Aand: 24 November
METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb.
Naam: ………………………………………………………….
Selno: ………………………………………………………….

 

DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens – Ds Marius de Beer
Kinderkerke na die oggendiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

Woensdag 9 Augustus – Vrouedag

Sondag 13 Augustus
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Nagmaal
Geen Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer

NAGMAAL
Ons nooi u almal uit na volgende Sondag se nagmaal om 09:00. Onthou asseblief u nagmaal-koevertjie.

PROJEKTE WAT LOOP TOT 29 SEPTEMBER
• Brandewyn: Vir slegs R10 per kaartjie staan jy ‘n kans om ‘n unieke bottel Drie Berge Brandewyn te wen. Dit is ‘n 5-jaar oue brande-wyn en is glad nie hier in ons geweste te koop nie. By Makro kan jy hierdie bottel brandewyn bestel vir R1171!! Die vorms is in die foyer beskikbaar. Dankie aan Tannie Johanna Handford wat vir ons hierdie bottel geskenk het.
• Kwiltdeken: Vir R30 per kaartjie staan jy ook ‘n kans die pragtige kwiltdeken wat oor die klavier agter op die verhoog hang, te wen. Hy is handgemaak en geskenk deur ons Koster, Jacoba Ras. Die vorms vir hierdie pragtige deken is ook in die foyer beskikbaar.

SUIDERKRUIS WHATSAPGROEP
Moenie uitmis op belangrike nuus en gebeure in die gemeente nie. Stuur sommer nou ‘n whatsap na Elize, 0832976748 en sy sal die skakel aan¬stuur. Net Ds Tiaan en Elize kan op daardie groep inligting plaas. Die afkondigings word weekliks daarop geplaas sowel as die skakel na Ds Tiaan se preke. Daar sal geen “gemorspos” op die groep wees nie.

LEKWENA STERREKYK 13 AUGUSTUS 2023
Ons is baie opgewonde om julle uit te nooi na ons volgende jeug aksie. Bring jou maats saam, almal is welkom, maak nie saak watter kerk jy is nie. Ouers kan kinders tussen 17:30 en 18:00 aflaai. Dit eindig om 20:00. Die kinders kom in die groot skuur bymekaar. Ouers is welkom om in die restaurant te kuier, dit is oop vir versnapperings. Daar mag nie eie eetgoed ingebring word nie, die kinders ontvang ‘n pakkie. Ons gaan in die skuur na sterrepraatjie luister waarna ons lekker na die dam gaan stap om sterre te kyk. Bring jou eie kombers en flits! Sien uit om julle daar te hê.

PROE-AAND
Ons nooi u uit om saam met ons te kom kuier Vrydagaand, 29 September, 18:00. Kaartjies kos slegs R50. Ons kan slegs 150 kaartjies verkoop en die kaartjies is elke jaar sommer gou uitverkoop. Daar gaan ‘n spesiale gaskunstenaar wees en die wenners van die bottel brandewyn sowel as die kwiltdeken gaan aangewys word.
Meer besonderhede en kaartjies volg binnekort. – Johanna Handford

TONEELGROEP UITNODIGING
Ons maak graag aan u bekend dat Suiderkruis gemeente nou ʼn toneelgroep het, wat goedgekeur is deur die kerkraad tydens die laaste vergadering. Ons gaan deur middel van musiek, mimiek, dans en vlae, bybeltemas uitbeeld en so die Woord op ‘n ander wyse, visueel aan die gemeente bring. Die groep kan slegs suksesvol wees indien daar genoeg gemeentelede asook nie-gemeentelede, betrokke raak by die uitsonderlike projek. Sonder voldoende lede kan die projek nie suksesvol uitgevoer word nie. Ons wil graag almal uitnooi om betrokke te raak by hierdie projek. Ons het nie nét akteurs nodig nie, so as jy nie in die kollig wil wees nie, benodig ons ook lede vir dekor/klere/bema¬rking/verhoogbestuur. Kom gooi jou talent in die mandjie!!! Kontak gerus vir Hein Fourie – 082 222 3844 as u betrokke wil raak by hierdie projek.

SO, WIE IS MY NAASTE?
“Wie is my naaste?” Wie van ons ken nie hierdie vraag nie. Dit word in Lukas 10 deur ’n skrifge¬leerde aan Jesus gevra. Toe antwoord Jesus hom deur die gelykenis van die Samaritaan. Hy vertel by name vir hom van ‘n man, wat op die pad tussen Jerigo en Jerusalem deur rowers aange¬rand en toe net daar agtergelaat is. ’n Priester en ’n Leviet het later by hierdie arme man verby¬gestap, maar hulle het hom nie gehelp nie. ’n Samaritaan het egter gestop en gehelp.
Nadat Jesus hierdie verhaal vertel het, vra Hy vir die skrifgeleerde: “Wie is die naaste van hierdie man, wat onder die rowers deurgeloop het?” Wat ’n teenvraag! Jesus verander die gesprek oor jou naaste dus vanaf teorie na praktyk en vanaf ‘n toeskouerperspektief na dié van die slagoffer se belewenis. Met ander woorde slegs die ontvangers van ander mense se hulp kan op die ou end die regte antwoord gee op die vraag: “Wie is my naaste?” Al kan ons nie self besluit wie is ons naaste nie, het ons altyd ’n morele verpligting teenoor ander. Ons kom dit na deur daagliks met die omgeehart van die Samaritaan te leef. Dan staan onsself enige oomblik die kans om ’n naaste te word vir iemand, wat ons pad kruis.
-Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Marco Oosthuizen
7 Augustus: Sarel Cilliers, David Neethling, Ettienne van Heerden
8 Augustus: Wian Thomas
9 Augustus: Dewald v Breda, Victor Visser
10 Augustus: Lena van Rooyen (80 jr), Ina Fourie
11 Augustus: Lientjie Botha, Petro Engelbrecht, Tasha Kok, Tersia Pretorius
12 Augustus: Karien du Preez

HENGELKOMPETISIE
Ons jaarlikse Hengelkompetisie vind die jaar plaas op Saterdag 14 Oktober 2023 te Klipdriftdam. Die kaartjies kos R180 per volw en R90 per kind onder 12 jaar. Pryse is soos volg:
• Swaarste karp – R2500
• 2e swaarste karp – R1000
• Swaarste baber – R750
• 2e swaarste baber – R500
Kinders onder 12 ding mee in eie afdeling en pryse
Kaartjies is reeds beskikbaar by Roelf v Aswegen (0844028728), of deur die week by die Kerkkan¬toor. Slegs 100 kaartjies is beskikbaar.
Die kaartjies verkoop alreeds vinnig, moenie uitmis op hierdie spesiale geleentheid nie. Daar is won-derlike trekpryse om te wen. Indien u ook kan help om ons te borg met kontant of enige prys, kontak asb vir Roelf (0844028728) of Thys (0722611661).

DATUMS VAN FONDSINSAMELINGSPROJEK¬TE BEPLAN VIR DIE HUIDIGE BOEKJAAR
• Pannekoek bak by Pick ʼn Pay: 6 en 7 Oktober
• Proe-aand: 29 September
• Hengelkompetisie: 14 Oktober 2023
• Kersliedere-Kuier-Aand: 24 November

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

Maar in al hierdie dinge is ons meer
as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.
Want ek is versekerd dat geen dood
of lewe of engele of owerhede
of magte of teenwoordige
of toekomende dinge of hoogte
of diepte of enige ander skepsel
ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus,
onse Here, is nie. – Rom 8:37-39

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa
Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

—-

Ek wil my debietorder verhoog, kontak my asb.
Naam: ………………………………………………………….
Selno: ………………………………………………………….

 

DAGBOEK
Vandag
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke na die oggendiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
Dinsdag 1 Augustus
18:00 Kerkraadsvergadering
Sondag 6 Augustus
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
Kinderkerke na die oggendiens
10:00 Koffie en tee in die foyer

PROJEKTE WAT LOOP TOT 29 SEPTEMBER
• Brandewyn:
Vir slegs R10 per kaartjie staan jy ‘n kans om ‘n unieke bottel Drie Berge Brandewyn te wen. Dit is ‘n 5-jaar oue brandewyn en is glad nie hier in ons geweste te koop nie.
By Makro kan jy hierdie bottel brandewyn bestel vir R1171!!
Die vorms is in die foyer beskikbaar. Dankie aan Tannie Johanna Handford wat vir ons hierdie bottel geskenk het.
• Kwiltdeken:
Vir R30 per kaartjie staan jy ook ‘n kans die pragtige kwiltdeken wat oor die klavier agter op die verhoog hang, te wen.
Hy is handgemaak en geskenk deur ons Koster, Jacoba Ras. Die vorms vir hierdie pragtige deken is ook in die foyer beskikbaar.

SUIDERKRUIS WHATSAPGROEP
Moenie uitmis op belangrike nuus en gebeure in die gemeente nie. Stuur sommer nou ‘n whatsap na Elize, 0832976748 en sy sal die skakel aanstuur. Net Ds Tiaan en Elize kan op daardie groep inligting plaas. Die afkondigings word weekliks daarop geplaas sowel as die skakel na Ds Tiaan se preke. Daar sal geen “gemorspos” op die groep wees nie.

MAAK TYD VIR STILTE IN ‘N BESIGE, RASE-RIGE WÊRELD
Op ‘n yskoue wintersoggend voor ek moet opstaan vir werk, dink ek aan baie verskonings om ‘n bietjie later in my warm bed te lê. Dan bestee ek ook soms minder tyd aan stiltetyd en soms kom ek glad nie daarby uit nie. Dit is opvallend hoe dit dan vir my voel asof alles in die dag skeefloop en ek mis die vreugde en vrede, wat ek ondervind, nadat ek genoeg tyd saam met die Here spandeer het.
“Learning to be quiet before the Lord is one of the greatest challenges we face in our quest to enter in an experience of true intimacy with Him,”
sê James Goll. Baie van ons het besige lewens. Ons staan vroeg op, jaag werk toe, jaag huis toe, verrig ‘n paar huistake en val doodmoeg in die bed. By sommige van ons versteur die geraas van die TV, radio of sosiale verpligtinge ons alleentyd met God.
Om alleentyd met God deur te bring in ‘n gejaagde en raserige wêreld verg doelgerigtheid en selfdissipline. In die Bybel lees ons ‘n paar keer hoe Jesus homself afgesonder het om te gaan bid. Na die vermeerdering van die brode lees ons in Matteus 22:23: “Daana het Hy teen die berg uitgeklim om te gaan bid.” Voordat Jesus gevange geneem is, was Hy en Sy dissipels in die tuin van Getsemane. In Matteus 26:36 lees ons: “Hy sê: ‘Sit julle hier, terwyl ek daar anderkant gaan bid.” Dit is vir my opvallend dat Jesus daarvan gehou het om eenkant en in stilte met Sy Vader te praat.
Dikwels probeer ons om ons laksheid om tyd met die Here deur te bring, regverdig deur besigheid (busyness) en moegheid voor te hou. Dit is egter verbasend hoe verfris en gemotiveerd ‘n mens voel nadat jy ‘n tydjie alleen saam met God deurgebring het, al moes jy ‘n paar minute vroeër opstaan. Soms is dit nodig om jou eie behoeftes en begeertes op te offer om kwaliteit tyd met God te spandeer. In Psalm 5:4 lees ons dat Dawid sy dag met gebed begin het: “Here, in die oggend sal U my stem hoor. Soggens bring ek my versoeke vol verwagting na U toe.” As jy ‘n aandmens is, wat eerder saans ‘n tydjie kan afstaan, skakel daardie TV of rekenaar af en maak die Bybel oop. As jy in die erge verkeer op pad werk toe ry, is daar hope tyd om jou hart oop te maak voor die Here.
Terwyl jy tyd in gebed en met die Woord deurbring, leer jy God beter ken en jou verhouding met God versterk. Vir enige verhouding moet ‘n mens tyd maak as jy wil hê dit moet floreer. Jou verhouding met God sal net floreer as jy doelgerig tyd vir Hom maak. – Helena Smith [eKerk]

DATUMS VAN FONDSINSAMELINGSPROJEK¬TE BEPLAN VIR DIE HUIDIGE BOEKJAAR
• Pannekoek bak by Pick ʼn Pay: 6 en 7 Oktober
• Proe-aand: 29 September
• Hengelkompetisie: 14 Oktober 2023
• Kersliedere-Kuier-Aand: 24 November

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Pieter v Deventer
31 Julie: Hennie Kriel, Erika Botha, Henry Harber
1 Augustus: Alta Beukes, Louise Engelbrecht, Corné Kleynhans, Desiré Moolman, Zane Nell, Michelle Vlok
2 Augustus: Alpha Marais
3 Augustus: Joey Botha, Erika Pieterse, Liefbertus vd Berg
4 Augustus: Liani de Jongh, Melissa Theron
5 Augustus: Kamiska Botha, Kayleigh Smit

Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: Sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.
Werklike liefde is dít:
nie die liefde wat ons vir God het nie,
maar die liefde wat Hy aan ons bewys het
deur Sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. – 1 Joh 4:9-14

PASTORALE BERADINGSKURSUS
TRAUMA AS `N VERWOESTER – PASTORALE PERSPEKTIEWE
Dinsdag 15 Augustus 2023
Zoom aanbieding – Prof Wentzel Coetzer
In hierdie kursus word daar gefokus op die pastorale begeleidingsproses tot heling en herstel na traumatiese ervarings soos plaasmoorde, motorkapings, aanranding, verkragting, bankrowe, geweldsmisdaad, ens. Talle praktiese voorbeelde sal bespreek word aan die hand van aspekte soos die volgende:
 Wat gebeur wanneer ʼn persoon trauma beleef?
 Post-traumatiese stresversteuring
 Die noue verband tussen liggaam, gees en emosies
 Faktore wat die genesingsproses kan bevorder
 Hoe bid ons saam met ʼn getraumatiseerde persoon?
 Die sin-vraag na trauma.
 ʼn Pastorale model vir die begeleiding van trauma slagoffers
 Toegerus om toekomstige trauma te hanteer
Die kursus word gerig enersyds op persone met ‘n belangstelling in berading (leraars, maatskaplike werkers, jeugwerkers, beraders, ens), en ander¬syds ook op diegene wat moontlik self op soek is na antwoorde na traumatiese ervarings.
Datum: Dinsdag 15 Augustus 2023 – sluit in sleutelnotas en PowerPoint
Tyd: 09.00 – 13.00
Akkreditering: 5x VBO punte – CPSC punte – ook AFM PCD akkreditasie
Koste: R250 pp (egpare: R400)
Navrae: 0836600409 of e-pos: wentzelc@gmail.com
Handboek te koop (opsioneel): R200 (plus R120 koerier koste)
Om te bespreek: Klik op die volgende skakel vir registrasie: https://forms.gle/VkoZxDh24oEZrrzb9

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

MIKRO SD KAARTE TE KOOP
Vergroot jou slimfoon se kapasiteit om foto’s, video’s en dokumente te te stoor met ʼn mikro SD kaartjie. Beperkte voorraad.
 64Gb Maxell Micro SD – R120
 32Gb Sandisk Micro SD – R100
Kontak Hes by 0724929811

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa
Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005

Follow us: